Avslører hasteoperasjon


Avslører hasteoperasjon

Elisabeth Carew måtte operere i all hast da en rutineundersøkelse viste at hun var gravid utenfor livmoren.