Antall dødsfall blant smittede spedbarn bekymrer


Antall dødsfall blant smittede spedbarn bekymrer

Verdenssamfunnet har lenge operert med at barn er de som rammes sjeldnest av alvorlig sykdomsforløp som følge av coronavirus. Likevel har Brasil dokumentert over 1300 dødsfall blant smittede spebarn, og eksperter tror mørketallene er langt høyere.
Les mer om: