Anslår koronaregning på 60.000 per innbygger


Anslår koronaregning på 60.000 per innbygger

Koronakommisjonen anslår kostnadene for coronakrisen og smitteverntiltakene til 60.