Ansetter ny ekspert innen sikkerhet- og sårbarhetsvurdering


Ansetter ny ekspert innen sikkerhet- og sårbarhetsvurdering

NYTT OM NAVN: Snorre Strømsborg Duun blir Senior GRC-konsulent i Orange Cyberdefense.
Les mer om: