Alvorlig systemsvikt i barnevernssak i Nordland


Alvorlig systemsvikt i barnevernssak i Nordland

Statsforvalteren i Nordland har konkludert med at både barnevernstjenesten og Bufetat brøt loven da et sårbart barn ikke fikk omsorgen det hadde behov for.
Les mer om: