Alpinco med unik satsing på sentrumsutvikling i Hafjell


Alpinco med unik satsing på sentrumsutvikling i Hafjell

På tross av to tunge pandemiår satser Alpinco millioner på utbygging i Hafjell. Det bygges ut varige utleiesenger, og servicefunksjoner, som skal fremme reiselivet i lang tid fremover.