Alle reisende fra land utenfor EØS og Schengen må på karantenehotell


Alle reisende fra land utenfor EØS og Schengen må på karantenehotell

Alle reisende som kommer til Norge fra land utenfor EØS eller Schengenområdet, må nå i karantenehotell ved ankomst til Norge.
Les mer om: