550 000 husstander mister TV 2


550 000 husstander mister TV 2

Det er brudd i forhandlinger mellom TV 2 og Telenor T-We.
Les mer om: