3000 TEGN: Samfunnshustomten i Fauske burde aldri endt i Høyesterett