2,5 ganger farligere enn norske yrkessjåfører


2,5 ganger farligere enn norske yrkessjåfører

Vest- og søreuropeere er farligst. Godssjåfører fra andre land har opptil to og en halv ganger flere ulykker med personskade enn norske kolleger.