24 nye bedrifter er startet på Fosen(pluss)


24 nye bedrifter er startet på Fosen(pluss)

Ifølge Brønnøysundregistrene ble det opprettet 24 nye selskaper eller foretak i de fire Fosen-kommunene i mars. Fem ble avviklet.