– Selv etter spanskesyken i 1919 reiste samfunnet seg på kort tid


– Selv etter spanskesyken i 1919 reiste samfunnet seg på kort tid

Mange tror at de økonomiske virkningene av pandemien vil være langvarige i Norge. Det tror ikke professoren i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole i Bergen.
Les mer om: