– Man gjør seg selv syk, og det blir en slags selvoppfyllende profeti


– Man gjør seg selv syk, og det blir en slags selvoppfyllende profeti

Psykisk sykdom er vanlig og noe som mange av oss vil bli berørt av en eller annen gang i løpet av livet, ifølge professor.
Les mer om: