– Korona­sertifikat må ikke diskriminere eldre med lav digital kompetanse