– Ingen har gjort et forsøk på å motarbeide kommunestyrets vedtak(pluss)


– Ingen har gjort et forsøk på å motarbeide kommunestyrets vedtak(pluss)

Torgeir Dahl (H) og Kim Thoresen-Vestre (SV) er rykende uenige om hvilke føringer kommunestyrets vedtak om firefelts veg burde få for planleggingen til Statens vegvesen, men er enige om at kommunikasjonen burde vært forelagt hovedutvalget.
Les mer om: