Øker fartsgrensen til 120 km/t: – Det vil bli en økning på drepte


Øker fartsgrensen til 120 km/t: – Det vil bli en økning på drepte

Stortinget tillater ny toppfart på enkelte veistrekninger. Trygg Trafikk mener liv vil gå tapt.