«Full av gode historier»


«Full av gode historier»

Mímir Kristjánssons bok om Jon Michelet er full av gode historier. Noen blindsoner hos biografen rokker ikke ved at dette er en svært leseverdig biografi.