Nyheter om Per-Willy Amundsen


- En enorm lettelse

Justisminister Per-Willy Amundsen vil ikke gjennomføre endring av særorganene i politiet før man har sett effekten av politireformen i distriktene. Det betyr at UP består i nåværende form, inntil videre.

Utsetter ny politireform i flere år

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) bekrefter at regjeringen utsetter den nye reformen av politiets særorganer. – Fornuftig beslutning, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Utsetter ny politireform i flere år: UP-sjefen jubler

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) bekrefter at regjeringen utsetter den nye reformen av politiets særorganer.

Regjeringen utsetter ny politireform i flere år

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er for tidlig å starte med enda en ny politireform nå og varsler en årelang utsettelse, skriver VG.

Regjeringen utsetter ny politireform i flere år

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er for tidlig å starte med enda en ny politireform nå og varsler en årelang utsettelse, skriver VG.

- Festival-Norge blir som før

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ber Politidirektoratet (POD) trekke brevet til politidistriktene der direktoratet tolker alkoholloven i skjerpende retning overfor festivalarrangører.

Amundsen sikrer at russeregel ikke rammer festivaler

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sikrer at det ikke blir forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper ved å åpne for at vurderinger gjøres lokalt.

Amundsen sikrer at russeregel ikke rammer festivaler

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sikrer at det ikke blir forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper ved å åpne for at vurderinger gjøres lokalt.

Alkohol her blir framleis lov

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sikrar at det ikkje blir forbode å drikke eigen alkohol på festivalcampar. Dette gjer han ved å la vurderingane bli gjort lokalt.

Vil ikke stoppe nye redningshelikoptre

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) vil ikke stoppe leveringen av nye redningshelikoptre, selv om det trolig tar lang tid før årsaken til helikopter-velten på Sola er klarlagt.

– Ønskjer ikkje hindre at folk hyggjer seg med alkohol

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har kalla helseministeren inn til eit møte i etterkant av at politidirektoratet la ned forbod mot alkohol på festivalcampar.

Amundsen vil hindre at russeregel rammer festivaler

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) lover å ta grep for å sikre at det ikke blir forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper.

– Det er den som truer som skal straffes, ikke offeret

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp), mener omvendt voldsalarm bør tas i bruk i langt større grad enn det gjøres i dag.

Vil stoppe psykisk syke kriminelle

– Justisminister Per-Willy Amundsen ønsker å innføre en lovendring som skal gjøre det lettere å dømme kriminelle til tvungent psykisk helsevern enn i dag.

Amundsen vil gjøre det enklere å punktbevæpne politiet 

Samtidig med at politiet på Gardermoen bevæpnes, vil justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) endre loven og gjøre det lettere å innføre punktbevæpning.

Vil bevæpne politiet på Oslo lufthavn: – Et angrep har potensial for omfattende skade

Justis – og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier det vil bli innført midlertidig bevæpning på Norges hovedflyplass de neste tre månedene. Han vil også endre lovverket, så det blir enkelte å bevæpne politiet på utsatte steder.

April: Alle skal få jobb. Oktober: Alle får ikke jobb

Justisminister Per-Willy Amundsen hevder at alle politistudenter som gikk ut i 2016 har fått jobb i politiet. Men Eldbjørg Jensen er fortsatt arbeidsledig fra 2016-kullet og kan bevitne at han ikke snakker sant.

Mener terrorberedskapen er blitt langt bedre

Justisminister Per-Willy Amundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård er ikke i tvil om at Norge er bedre rustet til å takle et terrorangrep.

Justisministeren: – Tror politiet vil være bevæpnet i løpet av noen år

KRISTIANSAND/ANDØYA (NRK): Bevæpningsutvalget vil videreføre dagens ordning med et ubevæpnet politi. Likevel tror justisminister Per-Willy Amundsen at vinden er i ferd med å snu.

Rapport om nærpolitireformen

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen fikk i dag en rapport om kultur, holdninger og ledelse i politiet fra Direktoratet for forvaltning og IKT.

Rapport om nærpolitireformen

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen fikk i dag en rapport om kultur, holdninger og ledelse i politiet fra Direktoratet for forvaltning og IKT.

Norge forlenger grensekontroll med seks måneder

Norge forlenger grensekontrollen på ferjekaier med seks måneder, opplyser justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Han mener terrorfare gjør dette nødvendig. 

Justisministeren: Reglene om obduksjon er helt klare

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier politiet har en lovpålagt plikt til å gjennomføre obduksjoner der det er mistanke om en kriminell handling, men at det kan gjøres ulike vurderinger i politidistriktene når det ikke er mistanke om straffbare forhold.

Justisministeren vil ha ekstern gransking av politiet etter Jensen-saken

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.

Derfor vil ikke Per-Willy Amundsen (Frp) si om han ønsker å fortsette som statsråd

Justisminister Per-Willy Amundsen er strålende fornøyd med valget, men vil ikke spekulere om sin egen fremtid.

Mest lest siste uke