Nyheter om Per-Willy Amundsen


Omrokkeringer i Frp

Tidligere statsråd Per-Willy Amundsen er valgt inn i stortingsgruppens gruppestyre, og blir medlem i utenriks- og forsvarskomitéen. Solveig Horne blir justispolitisk talsperson.

- Det er ikke bare å knipse, og så få 100 millioner(pluss)

Per-Willy Amundsen avviser at han har skyld for at Harstadpakken fikk 100 millioner kroner mindre å rutte med.

Anklager Per-Willy Amundsen for å motarbeide Harstadpakken(pluss)

- Uttalelsen fra Per-Willy Amundsen tyder på at han har hatt hendene i dette, sier Ap-gruppleder Kari-Anne Opsal.

Derfor ble Per-Willy ofret av regjeringen(pluss)

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (47) sier at samarbeidet i den nye regjeringen ble enklere ved at han sluttet som justisminister.

Taus om gjenvalg på Stortinget(pluss)

Det venter en ny hverdag for Per-Willy Amundsen som nå skal tilbake til Stortinget for første gang siden 2013. Hva som skjer etter nåværende periode vil han ikke spekulere om

Per Willy - Jeg ønsket å fortsette(pluss)

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (47) sier at samarbeidet i den nye regjeringen ble enklere ved at han sluttet som justisminister.

Norge styrker beredskapen knyttet til kjemisk og radioaktivt materiale

Nød – og beredskapsetatene skal få døgnkontinuerlig støtte for å håndtere kjemisk, biologisk og radioaktivt materiale. Justisminister Per-Willy Amundsen mener det er nødvendig at sivilsamfunnet drar nytte av militær ekspertise.

- En enorm lettelse

Justisminister Per-Willy Amundsen vil ikke gjennomføre endring av særorganene i politiet før man har sett effekten av politireformen i distriktene. Det betyr at UP består i nåværende form, inntil videre.

Utsetter ny politireform i flere år

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) bekrefter at regjeringen utsetter den nye reformen av politiets særorganer. – Fornuftig beslutning, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Utsetter ny politireform i flere år: UP-sjefen jubler

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) bekrefter at regjeringen utsetter den nye reformen av politiets særorganer.

Regjeringen utsetter ny politireform i flere år

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er for tidlig å starte med enda en ny politireform nå og varsler en årelang utsettelse, skriver VG.

Regjeringen utsetter ny politireform i flere år

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er for tidlig å starte med enda en ny politireform nå og varsler en årelang utsettelse, skriver VG.

- Festival-Norge blir som før

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ber Politidirektoratet (POD) trekke brevet til politidistriktene der direktoratet tolker alkoholloven i skjerpende retning overfor festivalarrangører.

Amundsen sikrer at russeregel ikke rammer festivaler

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sikrer at det ikke blir forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper ved å åpne for at vurderinger gjøres lokalt.

Amundsen sikrer at russeregel ikke rammer festivaler

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sikrer at det ikke blir forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper ved å åpne for at vurderinger gjøres lokalt.

Alkohol her blir framleis lov

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sikrar at det ikkje blir forbode å drikke eigen alkohol på festivalcampar. Dette gjer han ved å la vurderingane bli gjort lokalt.

Vil ikke stoppe nye redningshelikoptre

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) vil ikke stoppe leveringen av nye redningshelikoptre, selv om det trolig tar lang tid før årsaken til helikopter-velten på Sola er klarlagt.

– Ønskjer ikkje hindre at folk hyggjer seg med alkohol

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har kalla helseministeren inn til eit møte i etterkant av at politidirektoratet la ned forbod mot alkohol på festivalcampar.

Amundsen vil hindre at russeregel rammer festivaler

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) lover å ta grep for å sikre at det ikke blir forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper.

– Det er den som truer som skal straffes, ikke offeret

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp), mener omvendt voldsalarm bør tas i bruk i langt større grad enn det gjøres i dag.

Vil stoppe psykisk syke kriminelle

– Justisminister Per-Willy Amundsen ønsker å innføre en lovendring som skal gjøre det lettere å dømme kriminelle til tvungent psykisk helsevern enn i dag.

Amundsen vil gjøre det enklere å punktbevæpne politiet 

Samtidig med at politiet på Gardermoen bevæpnes, vil justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) endre loven og gjøre det lettere å innføre punktbevæpning.

Vil bevæpne politiet på Oslo lufthavn: – Et angrep har potensial for omfattende skade

Justis – og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier det vil bli innført midlertidig bevæpning på Norges hovedflyplass de neste tre månedene. Han vil også endre lovverket, så det blir enkelte å bevæpne politiet på utsatte steder.

April: Alle skal få jobb. Oktober: Alle får ikke jobb

Justisminister Per-Willy Amundsen hevder at alle politistudenter som gikk ut i 2016 har fått jobb i politiet. Men Eldbjørg Jensen er fortsatt arbeidsledig fra 2016-kullet og kan bevitne at han ikke snakker sant.

Mener terrorberedskapen er blitt langt bedre

Justisminister Per-Willy Amundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård er ikke i tvil om at Norge er bedre rustet til å takle et terrorangrep.