Nyheter om Wennevold


Fra ordførerkandidat til utmeldt av partiet - dette er historien om Høyre-Marita

Marita Wennevold Hollen, 56, ble solgt inn som en politisk kanon i Hvaler Høyre. Nå er hun utmeldt etter et katastrofevalg. Høyre er redusert til et miniparti, fra en gang å ha vært det ledende politiske partiet på Hvaler.
Les mer om:

Marita Wennevold Hollen: – Vi har samarbeidsproblemer i Hvaler Høyre

Marita Wennevold Hollen mener det er samarbeidsproblemer i Hvaler Høyre. Dette skal være årsaken til at hun har meldt seg ut.
Les mer om:

Her er Maritas politiske bakmann på Hvaler: – Jeg angrer ingen ting

Tore Adolfsen (67) angrer ikke på at han kjørte frem Marita Wennevold Hollen (56) som Høyres ordførerkandidat på Hvaler.
Les mer om:

Se hvem som kom inn i Hvaler kommunestyre – Marita fikk ikke plass

I nye Hvaler kommunestyre er det ikke plass til Høyres toppkandidat, Marita Wennevold Hollen. Etter at kryss og «slengere» er telt opp, er det Lars Egil Lande og Tore Adolfsen som får Høyres to plasser i kommunestyret.

Høyre-Marita tapte på Hvaler - klar igjen om fire år

Marita Wennevold Hollens drøm om å bli Høyre-ordfører på Hvaler ble knust valgnatten. Nå er hun bekymret for næringsutvikling, redusert hyttebygging og for at skolesammenslutningen skal bli reversert med et rødgrønt styre på Hvaler.
Les mer om:

De riktige grepene må tas nå. Hvaler kommer ikke i mål med småskalanæring

– Det må til en utadrettet jobbing for å hente inn næringer til Hvaler, vi har plass til flere, skriver Marita Wennevold Hollen. Hun er Hvaler Høyres toppkandidat og vil satse på konferansehotell, næringsparker og havbruk.
Les mer om:

Hollen med gjentatte uriktige påstander om Hvaler Ap

Rolf Baltzersen, Hvaler Ap, beskylder Høyres Marita Wennevold Hollen for gjentatte tilfeller av «fake news». Det er utsagn om Hvaler Aps holdning til eiendomsskatt og næringsutvikling har reagerer på.

Valgkamp-krangel raser på Facebook: – Høyre og Marita har gått langt over streken

Høyres Marita Wennevold Hollen og Ap-topp Mona Vauger er i strid om hva som foregår på husmøter som Høyre har på Hvaler.
Les mer om:

Høyre-Marita går tøft ut på Hvaler: Varsler økt eiendomsskatt med Ap-styre

Marita Wennevold Hollen mener Høyre har resepten for å unngå økt eiendomsskatt på Hvaler.

Hvaler Ap kritiserer eget vedtak i kommunestyret

– Høyresiden besitter så visst kompetanse på hva som gir kommunen inntekter, attraktivitet, tilflytning og næringsutvikling, samtidig som vi skal bevare natur og miljø, skriver Hvaler Høyres Marita Wennevold Hollen i dette svaret til Alexander Hoff, Ap.
Les mer om:

Bevaring og utvikling hånd i hånd for Hvaler

– Vi har så store områder med natur, at en fornuftig og skånsom regulering til næring ikke forringer dette, skriver Marita Wennevold Hollen, Hvaler Høyre.
Les mer om:

Marita på Hvaler er uenig med Høyre: – Ikke behov for kommunesammenslutning

Høyre mener småkommuner som Hvaler har for dårlige barnevernstjenester. Men den lokale ordførerkandidaten Marita Wennevold Hollen er uenig.
Les mer om:

Borgerlig side skaper fremtiden i Hvaler

Eivind Norman Borge og Marita Wennevold Hollen: – Hvis vi ser på dagens politiske situasjon, så vil det slik det ser ut, være to tydelige borgerlige partier som vil arbeide for ny verdiskapning og gode tjenester for fremtiden i Hvaler kommune.

Det er viktig med action nå – rv 110 må inn i Nasjonal transportplan

– Slik jeg gang på gang har påstått, ville flere bedrifter flytte til Sarpsborg og Råde og etablere seg nærmere E6, skriver Marita Wennevold Hollen når hun igjen tar opp Fredrikstads forbindelse til Råde og E6.
Les mer om:

Marita Wennevold Hollen bør sette seg bedre inn sakene før hun kritiserer andre

I bredbånddebatten mellom Hvaler Ap og Høyre mener Rolf Johan Strand at Marita Wennevold Hollen ikke kjente til kravene for å få støtte da hun kritiserte Ap for ikke å ville søke.
Les mer om:

Varsler oppvask i Hvaler rådhus: – Her er det altfor mange sjefer

Høyre-topp Marita Wennevold Hollen varsler kutt i sjefer og mindre penger til administrasjon i Hvaler kommune. – Den topptunge administrasjonen er en sak det har vært mye prat om på folkemunne. Ordfører Borge og rådmann Eriksen burde for lengst ha grepet fatt i saken, sier Wennevold Hollen.

Høyre svarer i bredbåndfeiden på Hvaler: Ap bør vise interesse og initiativ

– Hvaler Ap bør vise interesse for få tildelt midler til Hvaler av regjeringens ekstraordinære bevilgning til bredbånd, skriver Ingjerd Schou, Tage Pettersen og ordførerkandidat Marita Wennevold Hollen.

Hvaler satser på fiber til innbyggere og hyttegjester, fikk nei til støtte

Hvaler Ap reagerer på leserbrevet der tre Høyre-politikere skrev om økt støtte til bredbånd med høy hastighet: – Hvaler kommune har søkt om å få tilskudd fra regjeringen til å bygge ut bredbånd, og fått avslag! Kanskje Marita Wennevold Hollen kan svare på hvorfor?

Hvaler kan kombinere natur og næring

Marita Wennevold Hollen: – Hvaler Høyre ser ingen motsetning i å ivareta natur og miljø, samtidig som det satses på å øke fokuset på næringsutvikling.
Les mer om:

Bakgrunn: Disse kvinnene vil feie Eivind ut av ordførerkontoret

Eivind Borge (69) får en knalltøff kamp på Hvaler til høsten. Han blir utfordret av både Marita Wennevold Hollen, 56, (Høyre) og Mona Vauger, 45, (Ap), som begge har ambisjoner om å bli Hvalers første kvinnelige ordfører.

Fiske og havbruk kan gi flere kortreiste arbeidsplasser på Hvaler

– I Hvalers nære farvann kan det finnes spesielle arter som har stort potensial for verdiskaping, skriver Høyres stortingsrepresentant Ingjerd Schou og ordførerkandidat Marita Wennevold Hollen.

Her ryker flertallet: Politisk spill kan gi bråstopp for leiligheter og parkeringshus på Skjærhalden

Et stort politisk spill på Hvaler fører til at flertallet ryker for p-hus på Skjærhalden, leiligheter ved badestranda og ny vei til havna. Årsak: Striden om Marita Wennevold Hollen som ordførerkandidat og splittelse i Hvaler Høyre.
Les mer om:

Hytteforening reagerer etter nei til to små vinduer på Skipstadsand: – Jeg tror det har gått prestisje i saken

Hvaler Hytteforening har innkalt til styremøte om takvindu-saken fra Skipstadsand. Også Høyres ordførerkandidat Marita Wennevold Hollen reagerer.
Les mer om:

Hvaler Høyre ønsker flere sykkelveier

– Hvaler Høyre velger å retter blikket mot næringsutvikling som vil gi Hvaler større økonomisk handlefrihet til sykkelveier, helse, omsorg og øvrige velferdsgoder, skriver listetopp Marita Wennevold Hollen.
Les mer om:

Hvaler må fokusere på nye og større bedrifter

Marita Wennevold Hollen: – Hvaler ligger langt etter flere sammenlignbare kommuner, med altfor lav andel arbeidsplasser som skal være selve bærebjelken i samfunnet.
Les mer om: