Nyheter om Vindkraft


Udemokratisk vindkraftprosess

FVN skriver den 29/11 at tross stor lokal motstand mot vindkraft kjører utbyggerne på som før, og ser ut til å bry seg lite om miljø og natur.
Les mer om:

Fiksjon og fakta om vindkraft

Mer fornybar energi er nødvendig for å løse klimaproblemene, og bidrar til lavere strømpriser for både vanlige folk og industribedrifter.
Les mer om:

Advarer mot stans i vindkraftutbygging i Norge

Uten vindkraft vil det bli et underskudd av kraft og høyere strømpris, mener bransjen. Men Norge trenger ikke mer vindkraft, sier organisasjonen Motvind.
Les mer om:

Om å lytte til motvind

27. november hadde Knut Kroepelien og Øyvind Isachsen, som representantene for norsk vindindustri, en kronikk der de bl.a. reflekterer over den seinere tids registrerte sterke motstand mot vindkraft på land.
Les mer om:

Direktører med løse påstander om vindkraft!

DEBATT: Direktørene Øyvind Isachsen i Norwea og Knut Kroepelien i Energi Norge går på nytt i rette med meg i Aftenbladet 26. november, under tittelen «Fiksjon og fakta om vindkraft».

Nei, han kalte ikke norsk vindkraft «galskap»

Feilsitert i blogg.
Les mer om:

Uaktuelt å forlenge frist for vindkraft etter 2021

NVE varsler at det ikke vil bli gitt forlenget frist for å sette i drift nye vindkraftanlegg på land etter utgangen av 2021.
Les mer om:

Vann + vind = grønnere industri

Uten vindkraften ville vi hatt et kraftunderskudd i Norge fra neste år. For å legge til rette for framtidsrettet grønnere industri, må vi bygge mer vindkraft. Og vi må gjøre det på riktig måte.
Les mer om:

Uaktuelt å forlenge frist for vindkraft etter 2021

NVE varsler at det ikke vil bli gitt forlenget frist for å sette i drift nye vindkraftanlegg på land etter utgangen av 2021.
Les mer om:

Vi skal lytte til motvinden

Hvis en kun leser nyhetsoverskrifter og kommentarfelt, er det lett å få inntrykk av at det norske folk har utviklet full allergi mot vindkraft.
Les mer om:

Fiksjon og fakta om vindkraft

DEBATT: Mer fornybar energi er nødvendig for å løse klimaproblemene, og bidrar til lavere strømpriser for både vanlige folk og industribedrifter.
Les mer om:

Bygland-ordføreren om vindkraft: – Litt provoserende at de fortsetter

Bygland-ordføreren sier det er litt provoserende at det fortsatt jobbes med vindkraft-prosjekter i kommunen, mens Åmli-ordføreren mener det er fritt fram for utbyggerne fordi prosjektene må behandles hver for seg.
Les mer om:

«Bare rundt 25 prosent er tydelige motstandere av mer vindkraft»

Knut Kroepelien, adm. direktør i Energi Norge, og Øyvind Isachsen, adm. direktør i NORWEA, foreslår i dette debattinnlegget tre hovedgrep for å få til en videre utvikling av vindkraft i Norge.

Vindbransjen glemmer naturen

DEBATT: Motstanden mot vindkraft handler om at urørt natur raseres og gjøres om til industriområder – altfor ofte uten at naturverdiene er kartlagt ordentlig, eller uten at lokalsamfunnet har blitt hørt.
Les mer om:

Løgnaktig bruk av statistikk om vindkraft!

DEBATT: Det sies at løgn har tre former: Nødløgn, svart løgn – og statistikk. Knut Kroepelien i Energi Norge og Øyvind Isachsen i Norwea (vindbaronenes organisasjon) benytter utvalgte statistikkdata i kombinasjon med en fjerde variant: Unnlatelsesløgn.

Vi skal lytte til motvinden

Hvis en kun leser nyhetsoverskrifter og kommentarfelt, er det lett å få inntrykk av at det norske folk har utviklet full allergi mot vindkraft.
Les mer om:

Vi skal lytte til motvinden

DEBATT: Hvis en bare ser nyhetsoverskrifter og kommentarfelt, er det lett å få inntrykk av at det norske folk har utviklet full allergi mot vindkraft. Men de fleste meningsmålinger tyder på noe annet.
Les mer om:

Fylkesmannen vil ha ny utredning av Vardafjell

Fylkesmannen i Rogaland vil ha en ny konsekvensutredning av det omdiskuterte Vardafjellet Vindkraft i Sandnes.
Les mer om:

Fylkesmannen krever ny konsekvensutredning av Vardafjell

Presset på NVE øker. Nå vil også Fylkesmannen i Rogaland ha en ny konsekvensutredning av hele Vardafjellet Vindkraft.
Les mer om:

Mer ustabil strømpris i vente, ifølge kraftorganisasjon

Strømprisen kan gjøre flere kortvarige hopp fremover når sol- og vindkraft erstatter mer av de stabile kraftkildene kull- og kjernekraft, spår Energi Norge.
Les mer om:

Energi Norge: Mer ustabil strømpris i vente

Strømprisen kan gjøre flere kortvarige hopp fremover når sol- og vindkraft erstatter mer av de stabile kraftkildene kull- og kjernekraft, spår Energi Norge.
Les mer om:

Mer ustabil strømpris i vente, ifølge kraftorganisasjon

Strømprisen kan gjøre flere kortvarige hopp fremover når sol- og vindkraft erstatter mer av de stabile kraftkildene kull- og kjernekraft, spår Energi Norge.
Les mer om:

Mer ustabil strømpris i vente, ifølge kraftorganisasjon

Strømprisen kan gjøre flere kortvarige hopp fremover når sol- og vindkraft erstatter mer av de stabile kraftkildene kull- og kjernekraft, spår Energi Norge.
Les mer om:

Mer ustabil strømpris i vente, ifølge kraftorganisasjon

Strømprisen kan gjøre flere kortvarige hopp fremover når sol- og vindkraft erstatter mer av de stabile kraftkildene kull- og kjernekraft, spår Energi Norge.
Les mer om:

Blokaden på Vardafjell opphevet

Etter et møte mellom politiet, Motvind Sørvest og Nordisk Vindkraft tirsdag kveld, ble blokaden av inngangen til Vardafjell-anlegget hevet torsdag kveld. NVE og Sandnes kommune skal møtes om utbyggingen fredag.
Les mer om: