Nyheter om Vindkraft


Vindkraft må skattes hardere

Når motstanden mot vindkraft på land er så sterk, er det fordi flere motargumenter er gode og relevante. De må møtes.
Les mer om:

- Nei til mer vindkraft - nå er smertegrensen nådd!

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)NVE har etter bestilling fra regjeringen kartlagt hvilke området i Norge som kan egne seg til vindkraft. Nærmest hele Kvinesdal er tegnet inn i dette kartet, og nå mener Arbeiderpartiet i Kvinesdal at grensen er nådd. De sier nei til ytterligere vindkraft.- Det handler om at kommunen gjennom mange år har avgitt store naturressurser til fornybar energi.

Nok vindmøller nå

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Like før påske sluttet kommunestyret i Sirdal seg til høringsuttalelsene fra Listerrådet til Regionplan Agder 2030.

Dagbladet mener: For å redde klimaet må vi ofre litt natur

Vi trenger mer vindkraft. I valget mellom klima og natur, mener vi klima noen ganger må få forrang.
Les mer om:

Hareidlandet er godt eigna for vindkraftutbygging(pluss)

Ingen ting er avgjort, men i NVE sin analyse av vindkraftutbygging i Norge kjem det fram at store deler av fjellheimen nord for Hareidsdalen, både på Ulstein- og Hareid-sida, er godt eigna for vindkraft.
Les mer om:

Hareidlandet er godt eigna for vindkraftutbygging(pluss)

Ingen ting er avgjort, men i NVE sin analyse av vindkraftutbygging i Norge kjem det fram at store deler av fjellheimen nord for Hareidsdalen, både på Ulstein- og Hareid-sida, er godt eigna for vindkraft.
Les mer om:

Slik kan konfliktene rundt vindkraft løses

- Man kan i teorien fjerne alle nåværende og planlagte vindmøller i Norge, og plassere dem på et lite område ute i havet der de ikke forstyrrer noen. Teknologien er på plass.
Les mer om:

Norsk Vind Energi vurderer ingen fleire vindkraftprosjekt i Dalane

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Mange reagerte då dei fekk sjå kartet med dei 13 områda som NVE, i forslaget sitt til nasjonal ramme for vindkraft på land, har peikt ut som best eigna for vindkraftproduksjon. I Dalane er indre delar av Bjerkreim og Lund med i eitt av dei 13 aktuelle områda. I Bjerkreim gjeld det Bjerkreimsheiane.

Nei til vindkraft i heiene

DEBATT: Europas kraftbehov kan ikke løses ved å ødelegge Norges og Rogalands natur.
Les mer om:

Ap vil ikke gi kommunene vetorett mot vindkraft

Ap-landsmøtet avviste å gi lokalbefolkningen vetorett når det kommer opp forslag om vindkraft i deres område.
Les mer om:

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft er ikke en utbyggingsplan

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft er en vurdering av hvilke områder i Norge som er mest egnet for vindkraft. Det er ikke en utbyggingsplan.
Les mer om:

Arvesølvet - vår fornybare energi

Ja, begrepet arvesølvet blir ofte brukt om den fantastiske vannkraften vår. Hva med vindkraft?
Les mer om:

Ønsker to-tre vindparker på Utsira nord

NVE mener Utsira nord bør åpnes for utbygging av flytende vindkraft. I sin landsmøtetale torsdag sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at Ap i Stortinget vil foreslå en sjutrinnsplan for utbygging av havvind.

NVEs forslag er ikke en utbyggingsplan

DEBATT: NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft er en vurdering av hvilke områder i Norge som er mest egnet for vindkraft. Det er ikke en utbyggingsplan.
Les mer om:

Vestland Ap vil ha lokal vetorett mot vindkraft

Fylkeslaget i vest vil at kommunane skal ha det siste ordet når vindmølleparkar skal bli bygd. Det bles opp til vinddebatt på landsmøtet til Arbeidarpartiet.
Les mer om:

Vestland Ap vil ha lokal vetorett mot vindkraft

Fylkeslaget i vest vil at kommunane skal ha det siste ordet når vindmølleparkar skal bli bygd. Det bles opp til vinddebatt på landsmøtet til Arbeidarpartiet.
Les mer om:

Vestland Ap vil ha lokal vetorett mot vindkraft

Fylkeslaget i vest vil at kommunane skal ha det siste ordet når vindmølleparkar skal bli bygd. Det bles opp til vinddebatt på landsmøtet til Arbeidarpartiet.
Les mer om:

Redder vi verden med å ødelegge villmarka i Agder?

Rammeplanen for vindkraft skulle bidra til å dempe konflikter.
Les mer om:

– Å setje vindmøller på 250 meter inn i fjordlandskapet vårt synest vi er tragisk

Turistane kjem til Noreg for å oppleve urørt natur og utbygging av vindkraft vil truge Noreg sitt omdømme som reisemål, meiner reiselivsaktørar på Vestlandet.

Jeg er for vindkraft, for våre barnebarn

DEBATT: Jeg er faktisk for fornybar bærekraftig kraftproduksjon som erstatter andre forurensende kraftkilder. Våre barn (mine barnebarn) demonstrerer mot vår manglende handling for å redde planeten vår. Og med rette, det går for sent.
Les mer om:

Krev pengar og vetorett

UTBYGGING: Lokal aksept og trygge inntekter er av­gjerande for ei vidare utbygging av vindkraft, meiner leiaren for vindkraftkommunane i Noreg.
Les mer om:

Desse områda i Suldal meiner NVE er eigna til vindkraftutbygging

Den faglege vurderinga starta med 43 område rundt om i heile landet. Dei er nå blitt vurderte og reduserte til 13 område som NVE, saman med andre fagmiljø og etatar, nå meiner er eigna til vindkraft på land.
Les mer om:

Vindkraftforkjempar vil ikkje ha møller i Bjerkreimsheiane

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Varaordførar og ordførarkandidat Marthon Skårland (H) har ikkje noko ønske om å fylla opp mest mogleg av Bjerkreim kommune med vindmøller. Og den delen av kommunen som er lagt inn i det eine av dei 13 utpeikte områda i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft, er også for Skårland altfor verdifullt til å avsjå til vindkraft.- For verdifullt - Det er nok gjort i ei god meining, ut frå kor hen det er gode vindressursar.

- Hvorfor bygges det ikke vindmøller i Oslo-området?

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Spørsmålet ble stilt av grunneier Lars Å. Thorsland fra Eiken - og høstet godord fra salen.Hægebostad-ordfører Margrete Handeland fant det for sikkerhets skyld nødvendig å be de fremmøtte avstå fra å skjelle hverande ut da hun ønsket velkommen.Det var mer eller mindre helt fullt, om lag 400 personer.

Vindturbiner i Indre Agder

I 2018 ble alle landets kommuner inviterte av NVE til å komme med innspill til vindkraft på land.
Les mer om: