Nyheter om Vindkraft


Menn som skriver sin egen energihistorie

VINDKRAFT: Herrene Erling Diesen og Sverre Sivertsen forsøker å skrive om historien for å fortelle en feilaktig historie om nåtiden. Det er sjelden vellykket.
Les mer om:

Nye vindkraftverk skal ikke forankres - de skal stanses!

Knut Kroepelien og Øyvind Isachsen leder energibransjens to lobbyorganisasjoner (Energi Norge og NORWEA). De to skriver 29.7. i Fædrelandsvennen, der de promoterer mer vindkraft på land i Norge.

Røkkes Aker letter på sløret om vind og CO₂-fangst

Akers nye vindselskap vil kutte kostnadene for vindkraft på dypt vann med to tredjedeler innen 2030, og utvikler to større vindprosjekter på norsk sokkel. Det kommer frem i ferske presentasjoner fra selskapet.
Les mer om:

Hvorfor aggresjon mot vindmøller?

Hvorfor skaper vindkraft mye mer støy og sinne enn andre store naturinngrep som storstilt veibygging, hyttebygging m.m.?
Les mer om:

Kva har vi lært av vindmøllepolitikken?

VINDKRAFT: Vindmøller i Norge er eit resultat av grøne sertifikat. SV og Senterpartiet fekk dei inn då dei skipa regjering saman med Arbeiderpartiet i 2005. Jens Stoltenberg kjempa mot. Han vurderte grøne sertifikat som eit subsidiesluk, der urørt natur vart øydelagd av ulønsam kraftutbygging.

Vindkraft bør ikke avskrives?

Med henvisning til igangværende debatt i SV advarer Fædrelandsvennen i sin lederartikkel 20. juli mot å si bastant nei til vindkraft. Begrunnelsen er behovet når fossil energi etter hvert skal fases ut.
Les mer om:

Vindkraft må forankres lokalt

Utbygging av vindkraft har skapt sterke reaksjoner mange steder i Norge.
Les mer om:

– Døra for vindmøller stenges ikke helt(pluss)

Vindmøller er en dårlig idé, uttalte fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap). Carl Johansen (MDG) er ikke like avvisende. – Vindmøller må aldri bygges i urørt natur til lands. Vi er positiv til vindkraft til havs der det ikke har store negative konsekvenser, sier Johansen.

Vindkraft bør avskrives totalt

Lederen skriver den 20/7 at vindkraft ikke bør avskrives , men være en av energikildene man bør satse på når fossil energi skal fases ut.
Les mer om:

En vindkraftmotstanders bekjennelser

VINDKRAFT: Hva er det som gjør at så mange mennesker føler seg så totalt overkjørt og fullstendig oversett i vindkraftsaken? Hva er det som gjør de hundretusener av oss som har satt oss inn i saken, og som ser hvor håpløs denne politikken er, så fortvilet og forbannet?
Les mer om:

Lytt til folk og kommunestyrene, Ropstad og Hovde

I mai i fjor ledet ordfører Bjørn Ropstad et møte i Evje og Hornnes kommunestyre der kommunenes standpunkt til rammeplanen for vindkraft skulle behandles. Det endte i en enstemmig uttalelse som sa et tydelig nei til vindkraft.

Vindkraftpolitikk på avveie

KOMMENTAR: Har vi egentlig behov for ny kraftproduksjon i Norge? Stortingsmeldingen om vindkraft har mange og store svakheter og gir derfor dårlige svar.
Les mer om:

Vindkraft bør ikke avskrives

Det kan gå mot kampvotering i SV om vindkraft på land. Verken Audun Lysbakkens parti eller andre bør si et bastant nei til denne energikilden.
Les mer om:

Vindkraft kan gi mer grønn industri

Kraftutbygging kan være kontroversielt. Den siste tiden har det vært mye bråk særlig rundt vindkraft.
Les mer om:

Hundrevis skiftar straumselskap i protest mot vindkraft

Marte-Lise Bjørnevik nektar det lokale kraftselskapet å levere straum heim til huset hennar på Sunnmøre. Hundrevis av andre vindkraftmotstandarar gjer det same.

Hundrevis skiftar straumselskap i protest mot vindkraft

Marte-Lise Bjørnevik nektar det lokale kraftselskapet å levere straum heim til huset hennar på Sunnmøre. Hundrevis av andre vindkraftmotstandarar gjer det same.

Skifta straumselskap i protest mot vindkraft

Marte-Lise Bjørnevik nektar det lokale kraftselskapet å levere straum heim til huset hennar på Sunnmøre. Hundrevis av andre vindkraftmotstandarar gjer det same.

– Det som fekk meg til å reagere, er at dei har ein eigar som støttar vindkraft(pluss)

Tysdag publiserte Ivar-Otto Kristiansen (H) eit innlegg på Facebook der han skriv at han har bytta straumleverandør frå Tussa til Stranda Energi, og oppfordrar andre til å gjere det same.

Norske boligbyggelag: Solceller på tak kan redusere behovet for upopulær vindkraft

Solceller på taket i alle borettslag og sameier i Norge, vil direktøren for norske boligbyggelag ha. Det kan gi strøm nok til å lade mer enn 500.000 elbiler, hevder han. Men han etterlyser entusiasme fra myndighetene.
Les mer om:

Regjeringa om vindkraft: Naturraseringa skal fortsette

Det skal bli en strengere vindkraftpolitikk framover, kan ministrene for olje, energi, klima og miljø fortelle oss i Fædrelandsvennen 01.07.
Les mer om:

- Det er rett og slett ikke lønnsomt å investere i ny vannkraft(pluss)

Den betydelige vannkraftprodusenten Trønderenergi velger å satse på vindkraft, fordi dagens skattesystem gjør det ugunstig å investere stort i vannkraft.

20 nye vindparker ligger i områder NVE mener er uegnet

Hver tredje av vindparkene som nå skal bygges ut ligger i områder som NVE og Miljødirektoratet har vurdert som lite egnet for vindkraft.
Les mer om:

Ut med vind, inn med vann og enøk!

DEBATT: Regjeringen strammer altfor lite inn på den store, skadelige utbyggingen av vindkraft i norsk natur.
Les mer om: