Nyheter om Vindkraft– Vi vil ikke ha vindmølleparker her

SKIEN: – Nå jobbes det med rammevilkårene for vindkraft. I Telemark tenker vi ofte at «det skjer ikke oss», men plutselig kan hele Lifjell-platået være dekt av vindmøller, frykter Jon Atle Holmberg i Den norske turistforening Telemark.
Les mer om:

Store muligheter for mer vindkraft

Sør-Norge fremstår samlet sett som et egnet område for utbygging av ny vindkraft i følge Statnett.
Les mer om:

Mulig å bygge ut vesentlig mengde ny vindkraft i Norge

Dette kan skje uten behov for nye større ledningsinvesteringer, sier Statnett.
Les mer om:

Stort potensial for vindkraft

Statnetts analyser tilsier at det er mulig å bygge ut vesentlig mengde ny vindkraft i Norge, uten å gi behov for nye større ledningsinvesteringer.
Les mer om:

Stormen «Knud» førte til rekordproduksjon av vindkraft

Aldri før har det blitt produsert like mye vindkraft på en uke i Norden som da «Knud» traff Skandinavia.
Les mer om:

Vindkraft trengs, kutt ned på fossil energi

DEBATT: Det er viktig å verne spesielt sårbare områder, men i det store bildet tjener miljøet en hel del på å bytte ut fossil energi med nye vindkraftverk.
Les mer om:

Utbyggingen av vindkraft: Skjebnetid for norsk natur nå

NATURVERN: På veien mot et mer bærekraftig samfunn må vi ta vare på våre mest verdifulle natur- og friluftslivsområder. Vi har et felles ansvar for å lete etter effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur.
Les mer om:

Trenger vi vindkraft i Norge?

DEBATT: En kraftig overgang fra ren elektrisk oppvarming til bruk av varmepumper, vil frigjøre store mengder elektrisk energi og gjøre vindkraft unødvendig.
Les mer om:

Sats mer på sol og vindkraft

DEBATT: Klimaendringene gir oss mer uforutsigbart vær. Det får store konsekvenser for vår kraftforsyning.
Les mer om:

Agder Energi selger seg helt ut av vindkraft

Statkraft overtar alle Agder Energis aksjer i deres felles satsing på vindkraft, SAE Vind. Dermed er Agder Energi helt ferdig med vindkraft for denne gang.

Et dykk i fjorårsresultater: Fra nye gigantplaner på Hovden til overraskende oljebedrift-overskudd

Cameron Sense hadde et overraskende stort overskudd, Alloc fikk lønn for strevet og Origo Solutions har satset målbevisst på vindkraft. Vi har dykket ned i en rekke årsrapporter for 2017 - og vi begynner med en ustoppelig utbygger helt nord i landsdelen.
Les mer om:

Equinor ber om 2,5 milliarder i støtte for å utvinne olje med vindkraft

STAVANGER (Aftenposten): Disse vindmøllene kan kutte klimagassutslippene fra Gullfaks- og Snorre-feltene tilsvarende utslippene fra 100.000 personbiler.
Les mer om:

Vindkraft øker, men vannkraft dominerer

I fjor sto vindkraft for 1,9 prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge. Vannkraften dominerer fullstendig med 95,8 prosent av totalproduksjonen.
Les mer om:

Vindkraft øker, men vannkraft dominerer

I fjor sto vindkraft for 1,9 prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge. Vannkraften dominerer fullstendig med 95,8 prosent av totalproduksjonen.
Les mer om:

Vindkraft øker, men vannkraft dominerer

I fjor sto vindkraft for 1,9 prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge. Vannkraften dominerer fullstendig med 95,8 prosent av totalproduksjonen.
Les mer om:

Vindmøller i Valdres?

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i gang med å identifisere dei best egna områda i Norge for vindkraft på land. Valdres har òg aktuelle område. No kjem saka opp til politisk behandling i Øystre Slidre.

Det verden trenger nå, er batterier

Sol- og vindkraft kan snart komme til å erstatte det avskyelige kullet som energikilde. Brikken som mangler er batterier som er gode og rimelige nok til å utligne «mismatchen» mellom produksjon og forbruk.
Les mer om:

Ikke plass til fornybart i Equinors første kvartalsrapport

Statoil byttet i mai navn til Equinor fordi selskapet skal bli et bredt energiselskap. Men i selskapets første kvartalsrapport er hverken vindkraft, solceller eller fornybart nevnt med ett eneste ord.
Les mer om:

Ikke plass til fornybart i Equinors første kvartalsrapport

Statoil byttet i mai navn til Equinor fordi selskapet skal bli et bredt energiselskap. Men i selskapets første kvartalsrapport er hverken vindkraft, solceller eller fornybart nevnt med ett eneste ord.
Les mer om:

Derfor måler meteorologene lavere temperaturer enn det folk opplever det er

Statoil byttet i mai navn til Equinor fordi selskapet skal bli et bredt energiselskap. Men i selskapets første kvartalsrapport er hverken vindkraft, solceller eller fornybart nevnt med ett eneste ord.
Les mer om:

Utlendingene investerer - Vi henger etter

Det er i hovedsak utenlandske selskaper som har investert i norsk vindkraft den siste tiden, skriver Sysla.
Les mer om:

Vannkraft kontra vindkraft

Kraft-anken i forbindelse med effektivisering av Herefoss kraftverk fra Herefoss Energi ble avvist av Olje- og energidepartementet med bakgrunn i avslaget fra NVE.
Les mer om:

NVE: Valdresflye, Hedalen og Tyin aktuelle områder for vindmøllepark

Kommunene Sør-Aurdal, Vang og Øystre Slidre er alle utpekt som aktuelle områder for vindmølleutbygging. Valdres Hytteforum (VHF) mener et samlet Valdres må si kraftig ifra nå, slik at miljø- og samfunnshensyn setter en effektiv bom for videre spekulasjoner om vindkraft i fjellheimen. Fristen for innspill er 20.september.

Borg havn får åtte millioner: Skal produsere sol- og vindkraft og lagre energi

Borg havn satser på fornybar energi og på lagring i større batteripakker. Nå skal havna delta i et omfattende forskningsprosjekt, med EU-finansiering, og i tillegg har Enova gitt støtte til å utvikle fremtidens «energipakke».
Les mer om: