Nyheter om Vindkraft


Fortsatt fart i havvind-satsingen til Equinor: Ser store muligheter i USA

Nylig fikk Equinor tildelt en havvind-lisens utenfor Massachusetts. Nå ligger et bud inne for å levere vindkraft til New Jersey.
Les mer om:

Equinor selger verdens første flytende vindmølle

Equinor selger verdens første flytende vindmølle, Hywind Demo, til Unitech, som har store ambisjoner om satsing på vindkraft til havs.
Les mer om:

Equinor selger verdens første flytende vindmølle

Equinor selger verdens første flytende vindmølle, Hywind Demo, til Unitech, som har store ambisjoner om satsing på vindkraft til havs.
Les mer om:

Equinor selger verdens første flytende vindmølle

Equinor selger verdens første flytende vindmølle, Hywind Demo, til Unitech, som har store ambisjoner om satsing på vindkraft til havs.
Les mer om:

Nettilknytning av Buheii

Buheii vindkraft AS konstaterer at utbyggingen av Tonstad vindkraftverk og Buheii vindkraftverk ikke sammenfaller tidsmessig, og i detaljplanen legges det derfor til grunn konsesjonsgitt trasé.
Les mer om:

Gautefallheia utpekt som et mulig område for utbygging av vindmølleparker

I april blir det avgjort om store fjellområder i Telemark kan bli utbyggingsområder for vindkraft. Gautefallheia ligger innen for ett av områdene som er pekt ut som aktuelle.
Les mer om:

Frykter store områder i Telemark kan få vindmøller: - Vi har sett eksempler på landbaserte anlegg som skremmer

TELEMARK: I april blir det avgjort om store fjellområder i Telemark kan bli utbyggingsområder for vindkraft. DNT-Telemark går til kamp mot vindmøller.
Les mer om:

Godkjente vindpark-endringer

Nettilknytningen av Tonstad vindkraft opprettholdes selv om planen ikke var godt nok drøftet med kommunen.
Les mer om:

BKK vurderer vindkraft – eierkommunene sier nei

Kraftselskapet BKK vurderer å satse på vindkraft i Hordaland, men de fleste av fylkets kommuner – mange av dem eiere i BKK – er ikke interessert.
Les mer om:

Polen vil fjerne landbasert vindkraft

Alle dagens vindturbiner på land skal fjernes, mens nye skal bygges til havs. Samtidig vil den polske regjeringen bygge flere atomreaktorer og solceller.

Utenlandske eiere bygger ut norsk vindkraft

Innen 2020 skal 18 nye vindkraftanlegg stå ferdige i Norge. 15 av dem er helt eller delvis eid av utlendinger.
Les mer om:

Leter etter nye vindkraft-områder

Vest-Agder fylkeskommune har nå gitt en tilbakemelding med faglige innspill til forslag om nasjonale analyseområder for vindkraft.
Les mer om:

LEDER: Vi har fått vindkraft så det holder

Dalane bør ikke få flere store vindkraftanlegg, skriver DT på lederplass.
Les mer om:

Norge må få vind i seilene

Dagbladet mener: En omfattende utbygging av vindkraft er riktig og nødvendig.
Les mer om:

Foreslår å konvertere vindkraft om til hydrogen og frakte den til Svalbard

Er dette framtidens løsning for isøya i nord?
Les mer om:

Foreslår å konvertere vindkraft om til hydrogen og frakte det til Svalbard

Er dette framtidens løsning for isøya i nord?
Les mer om:

Statnett vil lagre vindkraft som hydrogen

Vindkraft fra Finnmark foreslås som kilde til en utslippsfri strømforsyning på Svalbard. Hydrogen basert på vindkraft er nøkkelen.
Les mer om:

Naturvernere slåss mot flere vindmøller

Norske myndighetene utreder vindkraft på halve Norges landareal. Nå protesterer naturvernerne.
Les mer om:

Kler landet med vindturbinar

VIND I SEGLA: Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.
Les mer om:

Egnet for vindkraft?(pluss)

Aunfjellet og andre deler av Harstad kommune er i et første utkast til «Nasjonal ramme for vindkraft» vurdert som en mulig lokalitet for vindkraftutbygging.
Les mer om:

Sveitsere med kritisk blikk på vindkraft(pluss)

Society for Threatened Peoples (STP) i Sveits besøkte denne uka Arvid Jåma for å studere vindkraftindustriens effekt reindriftsnæringa. – Banken Credit Suisse eier 40 prosent av Fosenvind. Det er viktig at sveitserne får vite hva som skjer her, sier Maja Gobeli.
Les mer om:

Vindkraft truer tv-signal

Vindkraft bygges ut i rekordtempo. Nå frykter leverandøren av det digitale bakkenettet at vindmøllene vil kappe tv-signalene.
Les mer om:

Vindkraft øker mer enn Statnett trodde

Statnett melder at rask utvikling i kraftsystemet øker behovet for koordinering og effektivitet.
Les mer om:

– Vi vil ikke ha vindmølleparker her

SKIEN: – Nå jobbes det med rammevilkårene for vindkraft. I Telemark tenker vi ofte at «det skjer ikke oss», men plutselig kan hele Lifjell-platået være dekt av vindmøller, frykter Jon Atle Holmberg i Den norske turistforening Telemark.
Les mer om: