Nyheter om Vindafjord


Agnes Sesilia vant NM i karaoke

– Å kalle seg NM-mester i karaoke er sykt gøy. Min drøm er faktisk å bli korist, sier Agnes Sesilia Andersen (23) fra Vindafjord.
Les mer om:

En kommune er kongen av nydyrking

Ingen lokale kommuner kan måle seg med Vindafjord når det legger nydyrking av landbruksjord.
Les mer om:

Denne strekningen skal utvides i bredden

Strekningen Isvik-Lie skal utvides i bredden. Det utgjør cirka tre kilometer av E 134 i Vindafjord.
Les mer om:

Mistet førerkortet i Vindafjord

Utrykningspolitiet gjennomførte mandag en kontroll i Sandeidvegen. Der klokket de inn en fører som fikk beslaglagt førerkortet sitt.

85 kunder er uten strøm i Vindafjord

Lørdag formiddag var 215 kunder uten strøm i Vindafjord. Klokken 12.30 har 130 av dem fått strømmen tilbake. Haugaland Kraft jobber for å finne og rette feilen.

Navn på omkommet motorsyklist er frigitt

Det var en mann fra Litauen som omkom i motorsykkelulykken i Vindafjord torsdag sist uke.
Les mer om:

Vindafjord vurderar å kjøpa seg inn i Karmsund Havn

Karmsund Havn meiner det er interessant å få Vindafjord kommune med som eigar av det interkommunale selskapet.
Les mer om:

Veldig varmt – men berre nesten tropenatt i Rogaland

I Vindafjord i Rogaland nådde snitttemperaturen 19,6 grader.
Les mer om:

MC-fører i 40-årene omkom i singelulykke i Vindafjord

En MC-fører omkom på stedet etter at en motorsykkel kjørte av veien i Vindafjord i Rogaland.
Les mer om:

MC-fører skadd i ulykke

En motorsyklist ble skadd i en trafikkulykke i Vindafjord i Rogaland torsdag ettermiddag.

– Drifta er ikkje berekraftig

Både årsrekneskap og tertialrapport vekker uro hjå politikarane i Vindafjord kommune.
Les mer om:

Demonstrerte med høygaffel og kjevle

Ein god gjeng frå Vats møtte fram da formannskapet i Vindafjord skulle diskutera ny hall etter at Vindafjordhallen brann.
Les mer om:

Disse bedriftene har fått krisehjelp i Vindafjord

Bemanningsselskap melder om 724.000 kroner i tapt omsetning og har fått 116.000 kroner i krisehjelp for mars.
Les mer om:

Steile frontar om krise-kroner

Det er Kommunenes sentralforbund (KS) som har bede kommunane om å synleggjera prosjekt som kan setjast i gang raskt for å halda lokale hjul i gang i ei vanskeleg tid for næringslivet rundt om. Sauda med 105 millionar, Suldal med sju Totalt har kommunane i Rogaland og Rogaland fylkeskommune spelt inn prosjekt for vel 4, 5 milliardar kroner, men mellom kommunane er det stor forskjell på summane. Sauda har spelt inn prosjekt tilsvarande vel 105 millionar kroner, Hjelmeland for vel 55 millionar kroner, mens Vindafjord

Disse bedriftene har fått krisehjelp i Vindafjord

Ni bedrifter i Vindafjord har til nå fått 80.000 kroner i krisestøtte for mars.
Les mer om:

Fleire folkevalde føler seg sette på sidelinja

I Suldal er vedtak heimla i smittervernlova delegert til formannskapet. Dermed er det det politiske organet som har vore involvert i dei mest inngripande restriksjonane som har rådd lokalt i nyare tid. I digital form Kommunestyrets planlagde møte i mars blei stryke fra møtekalenderen, og etter planen skulle det ikkje vore noko møte før i mai. Men då formannskapet sist møttest, meinte både Kari Vaage Gjuvsland (Ap) og Nils Bjarne Vold (V) at det nå var på tide å samla kommunestyret.

Nær 100 dagpenge-søknader i Suldal grunna permittering

I dag, tysdag, er talet på dagpenge-søknader grunna permittering, oppe i 98 i Suldal kommune. I veke 11 var talet søknader fem, mot heile 78 i sist veke. Tysdagens oppdatering frå NAV, viser fire registreringar så langt denne veka.

27. april skjer det: Nav slår saman Etne og Vindafjord

Etter snart to års førebuing: 27. april blir Nav Vindafjord og Etne slått saman til eit kontor, med tilhald i rådhuset i Ølen. Kristin Tofte, ølensbu busett i Etne, skal leda det nye kontoret med 23 medarbeidarar.
Les mer om:

Vindafjord og Tysvær med sterk oppfordring: Ikke bruk campingvognene deres nå

– Både Tysvær og Vindafjord er store camping-kommuner. Vi oppfordrer folk på det sterkeste å holde seg hjemme, sier Tysvær- ordfører Sigmund Lier. Oppfordringen gjelder også fritidsboliger.

Etne og Vindafjord etablerar eigen luftvegs-legevakt

Etne og Vindafjord kommunar etablerer eit felles testsenter i eit telt ved Ølen omsorgssenter, pluss at dei etablerer ein felles «luftvegslegevakt» i den gamle legevakta ved det same omsorgssenteret.
Les mer om:

Har tatt to prøvar, håpar på svar i løpet av helga

Så langt er det altså ingen påvist korona-smitte i Suldal, men i går blei det tatt to prøvar. Vil ikkje kommentera nærare om prøvane nå Rådmann Øyvind Valen vil ikkje seia om prøvane er tatt av folk i risikogrupper, eller om det gjeld folk som er vende tilbake frå høgrisikområde. – Det må me komma tilbake til.
Les mer om:

Drange inn i Rogaland Ap-styret

Rogaland Ap har hatt årsmøte i helga, og der blei Mads Drange valt inn i styret. Tvedt Solberg er ny leiar Ny styreleiar er Torstein Tvedt Solberg, som overtar etter Stanley Wirak, og som altså representerer Ap på Stortinget. Han er valt for to år. Styret har to nestleiarar, Marianne Hirzel, Haugesund og Tom Kalsås, Gjesdal. Resten av styret består av: leiar for kvinnenettverket, Siv-Len Strandskog, Sola , medlemsansvarleg Tone Elin Berge, Hå, Tove Elise O.

Trippel traktor-feiring

Ikkje berre har han bursdag og blir 57 år, men han kan feira både 40-års jubileum i bedrifta han eig med brørne sine og invitera til norgeslansering av ein splitter ny Case-traktor i dag. Klokka har ikkje meir enn passert lunsj-tid, og bursdagsguten har allereie selt varer for over 400 000 kroner. Ikkje rart han skin. Kremmar Ute på tunet framfor verkstaden er langborda på plass, og Kulp-tilsette er i gang med å fyra opp grillen.

Politiet åtvarer anleggsmaskin-eigarar mot omreisande vinningskriminelle

Den siste tida har det vore meldt om fleire tjuveri frå anleggsmaskinar i Sør-Vest politidistrikt, til liks med resten av landet. Åtvarer anleggsbransjen Politioverbetjent Thomas Wahl i Sauda fortel at både i Vindafjord, Hjelmeland, Sandnes, Jæren og i Dalane er det meldt om tjuveri. Det tjuvane tar med seg, er GPS-utstyr frå anleggsmaskinar. Wahl rår dei som har anleggsmaskinar til å ta førehandrseglar som å sikra og låse maskinane.

Endeleg peikar pila oppover

Opp ti suldøler frå 1. januar 2019 til 1. januar 2020, seier fasiten. Nettoinnflytting Det er ikkje eit fødselsoverskot som utgjer plussen, men ei nettoinnflytting på ti personar. Ved inngangen av 2019 var me 3794 suldøler, 37 blei fødde gjennom året og 37 døydde. 129 personar flytta til Suldal i fjor, av desse kom 16 frå utlandet. 119 flytta ut, åtte av dei til utlandet. Desse tala gir oss ei nettoinnflytting på ti personar.