Nyheter om Vetrhus


Legg nytt vegdekke fredag, sjå alle bilda frå raset på Suldalsvegen

Rv 13 mellom Suldalsosen og Nesflaten er forlengst opna og køyrbar etter raset før helga. Men meir enn 1000 kubikkmeter med stein frå 200 meters høgd har merkt vegen og rasert støttemuren og autovernet på staden. Nytt autovern er på plass nå, og denne veka skal dekket fresast og fredag blir det lagt nytt dekke. Muren krev meir planlegging før oppbyggingsarbeidet kan i gang. Ventar på geolograpporten Hjå Statens vegvesen ventar byggjeleiar Angelica Chamorro på den endelege geolograpporten etter raset.

Stort steinras stenger veg: – Køyrer strekninga med hjarta i halsen

Det har gått eit stort steinras på riksveg 13 i Suldal i Rogaland. Åshild Vetrhus køyrer strekninga kvar dag. Ho frykta at liv kan gå tapt om ikkje rassikring vert prioritert.

Senterpartiet måtte bøya seg for kjønnsfaktoren

Kjønn og ekteskap versus politiske maktønske, var snublesteinen i gårskveldens forhandlingar. Der opposisjonens krav om eit meir kvinnesterkt formannskap pressa Senterpartiet inn i ein situasjon ein frustrert Magne Langeland (Sp) til slutt kalte «urettferdig». Så langt som muleg Problemet er at mens kjønnskravet om minst 40/60-fordeling er absolutt for LMT-og levekårsutvalet, er lova lempelegare når det gjeld formannskapet.

Fordelte taburettane

Meir frå forhandlingane seinare, men her er namna på dei som skal sitja i utvala og styra dei tunge politikk-felta i Suldal dei kommande fire åra. Formannskapet Gerd Helen Bø, ordførar (Sp) Øyvind Lovra Tveitane, varaførar (Sp) Åshild Vetrhus (Sp) Kari Vaage Gjuvsland (Ap) Torbjørn Indrebø (KrF) Sverre Underbakke (H) Nils Bjarne Vold (V) Levekårsutvalet Magne Steine (KrF), leiar Mads Drange (Ap),nestleiar Sanja Roganovic Heggelund (H) Åsmund Bakka (Sp) Anette Opheim (SV) LMT-utvalet Magne Langeland (Sp), leiar Iren Klungtveit Slagst

Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

LESARBREV: Svar til Marita Lindal Haug «Nokre ord om kvalitet i fådelt skule.»

JA TIL DESENTRALISERT BARNESKULETILBOD I SULDAL KOMMUNE Tusen takk til Marita Lindal Haug for eit faktabasert og godt lesarinnlegg, som viser til forsking som kort fortalt seier at det som er aller mest avgjerande for læringsutbyte i skulen er relasjonane elev-elev, lærar – elev, lærar – lærar/andre tilsette, dei tilsette – leiar og skule – heim. Store skular har ikkje betre læringsutbyte enn små, og den sosiale utviklinga er ikkje påverka av kor mange ein er.

Podkast: Prestens hemmelighet

Gunstein Vetrhus fra Vennesla utdannet seg til prest og giftet seg med Siren. Men store deler av livet delte de to på en hemmelighet.
Les mer om:

Prestens hemmelighet: Dette er ingen A4-historie.

Gunstein Vetrhus fra Vennesla er prest, ektemann og far til fire. Men - det følger ingen Volvo stasjonsvogn og labrador med denne historien.

Prestens hemmelighet

Gunstein Vetrhus fra Vennesla er prest, ektemann og far til fire. Men - det følger ingen Volvo stasjonsvogn og labrador med denne historien.

Kulturkroner til Åshild Vetrhus

Det er tredje året dei turnerer med konserten I denne søte juletid, og også tredje året med støtte frå Norsk Kulturråd. Sju konsertar – Eg har visst om tildelinga ei stund, og me har fått litt meir støtte dette året, fortel Vetrhus.
Les mer om:

Fekk dikt plagiert: – Eg trudde først ikkje det var sant

Då Mona Vetrhus frå Uskedalen fekk høyra at tekstane hennar var publiserte under eit anna namn, klarte ho først ikkje tru det var sant.
Les mer om:

Suldalsungdom til Ungdommens fylkesting (UFT)

Det er Kjell Ove Vetrhus og Eliane Svendsen Narmo, sistnemnde som vara. Vetrhus var vara til tinget i fjor. Engasjerte ungdommar – Eg gler meg, dette blir nok bra, seier Vetrhus om det nye vervet. Både han og Svendsen Narmo går i 1. klasse på vidaregåande skule. Representantane i Ungdommens fylkesting må vera frå 15 år til 20 år gamle, og dei blir valde for eitt år om gongen. Konstituerande møte i UFT er i Haugensund 17. – 18. november. Kvar kommune er representerte med eitt medlem og to varamedlem, og ungdomsrådet arbeider nå med å finna endå eitt varamedlem.
Les mer om:

Kartleggjarane

Dei er ute på oppdrag for Suldal Vekst og Suldal kommune og oppdraget er å kartleggja turistane si oppleving av Suldal. På den måten vil ein få eit reiskap til å utbetra kvaliteten på turistnæringa i kommunen. På rett plass til rett tid På Hydrokaien på Sand er tre ungdomar nesten ferdige med dagens runde ved bubilane. Det er helst tidleg på dagen der er turistar å treffa, og det kjem ikkje så mange til utover dagen. Etter ein runde legg dei difor vegen opp til Laksestudio.

Unge suldøler om økonomi

Renate Åsland Hagen, 14 år – Eg plar få pengar viss eg har støvsuga, rydda i huset og på rommet mitt eller har studla. Lommepengar får eg ikkje fast, men når eg trengd det eller spør foreldra mina. Ofte er det kanskje 50 eller 100 kroner. – Eg fekk mitt eige bankkort i fjor. Mamma fører over pengar til kortet mitt. På mobilen min har eg ein app der eg mellom anna kan sjå kor mykje pengar eg har på kortet mitt. – På fritida jobbar eg på Energihotellet gjennom Læring i næring (LIN). Eg er der annan kvar måndag, etter skulen. Då jobbar eg i to timar.

Reiselivet på Kina-tokt

Suldal og Ryfylke opplever ein eksplosiv auke i pågangen frå turistar frå Kina, og nå vil lokalt reiseliv spissa seg overfor marknaden på andre sida av jorda. Sauda og Suldal Rett over påske reiser ein delegasjon på tjue, flesteparten frå Suldal, men også Sauda er representert, til Beijing. Med seg har dei ordførarar, lokal folkemusikk, og beretningar om reint vatn, frisk luft og og Ryfylke-delikatessar. På menyen i storbyen står kjende turistattraksjonar, besøk hjå reisebyrå og middagar der kontaktar skal utviklast. Men også kulturutveksling der og då.

Når omsorgssvikt blir teater

Hun vil at folk skal våge å spørre barn hvordan de egentlig har det. Nå har Åse Buås Vetrhus laget teater om temaet.
Les mer om:

Jerv kan ha tatt ein fjerdedel av lammeflokken

Suldalsbonden Olav Vetrhus mista heile 57 lam og fire vaksne sauer sist beitesesong. Han meiner jerven tok dei fleste.
Les mer om:

Opna Rossemyrvegen igjen

1500 kubikkmeter masse er fjerna etter rasa som gjekk i flaumhelga nyleg. Jon Ørjan Tveit og Olav Vetrhus er to av dei som har arbeidd med å få opna vegen, og det kunne dei søndag kveld. Men løysinga er for førstehjelp å rekna og det vil ta tid å byggja opp vegen på Nesflaten igjen.    
Les mer om: