Nyheter om Vestre Slidre


Nå er harepesten påvist i Valdres

– Veterinærinstituttet har bekreftet at det er påvist harepest i harer som Mattilsynet har sendt inn fra Øystre Slidre og Vestre Slidre. Det er ikke behov for å sende inn flere harer for undersøkelse, melder fungerende avdelingssjef Gunnlaug Moen i Mattilsynet, avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres fredag. Det ble nylig meldt om utbrudd av harepest i Oppland, Hedmark og Østfolk, og harepesten er nå altså blitt påvist i Valdres. Harepest er en smittsom infeksjonssykdom som også kan smitte mennesker.

Mye fisk i magen, men lite på kroken på familiefiskedagen

Sist søndag arrangerte Vestre Slidre Jeger- og Fiskarlag og Vestre Slidre fjellstyre sin årlige familiefiskedag ved Buaråne i Vestre Slidre statsallmenning. Dette var det 32. arrangementet i rekken.

Fra Hviterussland til Vestre Slidre: Magisk møte med munk ble spiren til hvitløksblomstene

Fengselsgartner Anders Nordrum besøkte den tidligere sovjetrepublikken i 2001. Ute på landsbygda hadde han et fascinerende treff med en munk. To hvitløk fra ham var egentlig starten på Vestre Slidre fengsels grønnsakseventyr.

Vestre Slidre gjer det best - men laber skatteinngang i Valdres

Hittil i år ligg skatteinngangen i valdreskommunane godt under landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Oppland.

Politiet vurderer tiltale etter at det ble funnet både underernærte og døde dyr

Tidligere denne uken bekreftet politiet at det har skjedd en dyretrageide på en gård i Vestre Slidre. Nå opplyser Kristoffer Magnus Tessem,tjenesteenhetsleder for politiet i Valdres, at det kan bli utferdiget tiltale mot bonden.

Grenser for hyttebygging?

I Valdres har fleire kommunar no sett ei fjellgrense på agendaen. I prinsippdiskusjon om den nye arealplanen var kommunestyret i Vestre Slidre tydelege på at dei ønskjer ei grense for kor høgt opp på fjellet ein skal ha hyttebygging.
Les mer om:

Politiet etterforsker dyretragedie på gard i Vestre Slidre

Mattilsynet og lokalt politi bekrefter saken.

Tom Kjetil gir husrom til Skaperkraft Valdres: Nå blir det makerspace i Ryfoss sentrum

1. oktober starter Skaperkraft Valdres opp makerspace og kodeklubb for Vang og Vestre Slidre i et eget lokale i Joker-bygget i Ryfoss.
Les mer om:

- «Huga på gard» bør utvidas til heile Valdres

I Vang og Vestre Slidre har Huga på gard-prosjektet ført til bosetning av om lag 40 personer. Venstrepolitikar Knut Aastad Bråten utfordrar ordfører Inger Torun Klosbøle til å ta initiativ til eit liknande prosjekt for Nord-Aurdal, eller kanskje for hele Valdres?

Dritt forbanna på husdyrmøkk inntil hytta

Tore Tindal fra Bærum har hatt hytte i Vestre Slidre i mange år. Nå er han bokstavelig talt møkk lei av at kyr legger fra seg kilovis med avføring på hans hyttetomt.

Halvparten av kloppene blir forsterket slik at beitedyra ikke tråkker gjennom

Etter møte med beitenæringa har man blitt enige om å forsterke halvparten av kloppene, som er lagt ut i Vestre Slidre kommune. Frivillige og ansatte og innsatte på Slidreøya gjør jobben.
Les mer om:

Mange er huga på gard i Vang og Vestre Slidre

I løpet av Huga på gard-prosjektet, som er inne i sitt tredje år, har 22 tomme garder har fått lys i vindauga.
Les mer om:

Turnhall, egen klimårådgiver og flere hurtigladere er blant kampsakene til MDG i Vestre Slidre

Sist tirsdag møttes de sju som står på kommunevalgslista til Miljøpartiet de grønne (MDG) i Vestre Slidre.
Les mer om:

Leiarar for 2600 timar frivillig arbeid i 2018

Vestre Slidre frivilligsentral held årsmøte før kommunestyremøtet sist veke. Lise Kopperud fortset som dagleg leiar, Lars Kvissel vart attvald som styreleiar.

Nei til grenseendring i Skjel

Fylkesmannen for Innlandet, Knut Storberget, har i brev til Vestre Slidre kommune sagt at han frårår departementet å gjere grenseendring mellom Vestre og Øystre Slidre, ved Skjel.

160 sider med innspel til arealplanen i Vestre Slidre

Kommunestyret skal ha kveldsmøte tysdag for å drøfte innspel kome sidan 2010 og som er relevante for revisjonen av arealdelen i kommuneplanen.
Les mer om:

Heller nybygg enn rehabilitering av sjukeheimen

Det var den klare stemninga i Vestre Slidre kommunestyre torsdag, etter at eit skisseprosjekt for nybygg var presentert og tal lagt fram om kostnader både for dette og for rehabilitering/tilbygg på noverandre sjukeheim.
Les mer om:

Siste dag for Læringssenteret i Vestre Slidre - feiret med mat og utdeling av bevis og prøveresultater

Nå kommer det ikke flere flyktninger til Vestre Slidre kommune. Det er derfor besluttet å avvikle læringssenteret, og heller kjøpe tjenester fra Nord-Aurdal kommune. Fredag var 23 nye borgere samlet til feiring og avslutningsfest - og for å motta deltakerbeviset på introprogrammet.

- Nu går alt så meget bedre

Økonomisjef Marit Øvstebø i Vestre Slidre tok det kjende Kåre Willoch-sitatet då ho skulle orientere kommunestyret om status for kommuneøkonomien etter dei fire fyrste månadene av 2019.

Song og spelte på ukulele for dei folkevalde

Sunniva Leirhol Thanke (15) frå kulturskulen i Vestre Slidre kom glitrande frå oppgåva med kulturinnslag før kommunestyremøtet torsdag, og fekk varm applaus samt godord frå ordføraren.
Les mer om:

– Å leggje pengar i tilbod som Inn på tunet er ei viktig investering for framtida

Onsdag 12. juni var representantar frå Vang og Vestre Slidre kommune invitert til garden Tveit for informasjonsmøte om Inn på tunet-tilbodet.

Løyver truleg 300.000 kroner til fiber/breiband

Formannskapet i Vestre Slidre vil truleg bidra til delvis å finansiere breiband-dekning for nokre husstandar på Vaset, Røn vest og strekninga Slidre - Røn.

Fryktar skrantesjuke: Kraftig auke i kvotene på hjortevilt

Vestre Slidre formannskap skal i dag ta stilling til eit framlegg om auka jaktkvoter. Bak ligg eit nasjonalt krav om å redusere bestanden for å minske faren for spreiing av skrantesjuke frå rein over til elg, hjort og rådyr.
Les mer om:

Våt fiskedag i Vestre Slidre for elevene i 5. klasse

Vestre Slidre skule samarbeider med Vestre Slidre Jeger- og Fiskarlag og fjelloppsynet i kommunen om å gi skoleelevene et innblikk i gledene med fiske og friluftsliv.
Les mer om:

Turmål Vestre Slidre 2019 er klare fra 23.6

«Turmål i Vestre Slidre» ble startet opp i 2002 i sammenheng med FNs internasjonale fjellår og «Turmål» blir i år arrangert for 18. gang.
Les mer om: