Nyheter om Vestre Slidre


Lenge har Andris (24) livnært seg som musiker – nå studerer han for å skifte beite, og går i farens fotspor

Andris Hemsing (24) har tatt fatt på ny jobb som sesongoppsyn i Vestre Slidre. Han har også startet på en helt ny karriereveg.
Les mer om:

Geitene til Randi tar kulturminneoppdrag i Vestre Slidre

En liten geiteflokk har fått et stort oppdrag i sommer – å hjelpe til med få gravrøyser i Gardbergfeltet i Vestre Slidre fram i dagen.

Finner du denne «skatten» i fjellet får du en gave for livet – som kun Viggo har fått før

I 2020 blir fjellstyrene 100 år. Det feirer Øystre Slidre fjellstyre og Vestre Slidre fjellstyre med skattejakt, der premien er gratis fiske i 100 år. 

Strømtrøbbel i Nord-Aurdal og Vestre Slidre: Måtte hente aggregat for å få strøm til hyttefelt

ValdresEnergi Nett har hatt flere feil i strømnettet mandag ettermiddag, kveld og natt. Tirsdag morgen har alle kunder fått strømmen tilbake, men noen ved hjelp av en midlertidig løsning.

MDG-Ketil var ikkje nøgd – fekk fleirtalet med seg på forslag om klimatiltak: Ny sjukeheim kan få solceller og solfangarar

Då kommunestyret i Vestre Slidre fekk innblikk i forprosjektet til nye sjukeheimen, var det fleire ting dei folkevalde reagerte på. Nokon sakna utsmykking, andre klimaambisjonar, og fleire eit tak med vinkel.
Les mer om:

Ny sjukeheim i Vestre ligg an til å bli 30 millionar dyrare enn antatt

Då kommunedirektøren i Vestre Slidre la fram nye tal på forventa byggjekostnad for sjukeheimsprosjektet for formannskapet, og seinare kommunestyret, erkjente han at dei gav han bakoversveis.
Les mer om:

Kommunedirektøren var usikker og dei folkevalde ueinige – men no skal dei byggje ferdig gangvegen

Eit delt kommunestyre i Vestre Slidre har vedteke at bygginga av gangvegen langs Vøllavegen skal fullførast. Dermed blir det no gangveg vidare frå Ølken til Hausåker.
Les mer om:

I natt mister flere valdriser mobildekningen

Som følge av planlagt arbeid, vil det den 29. juni mellom klokken 01.00 og 06.00 være begrenset dekning på mobiltelefoner i Vestre Slidre og Vang.

Strømbrudd flere steder

Lynnedslag førte til strømbrudd både i Vang og Vestre Slidre lørdag kveld.
Les mer om:

Desse vestreslidringane skal vere meddommarar i lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten

Kommunestyret i Vestre Slidre har valt meddommarar til Eidsivating lagmannsrett, Valdres tingrett og Valdres jordskifterett, samt skjønnsmedlemmer.

Tuv fekk ikkje dele garden, men forpaktarane Heidi og Tor Erik har full støtte: – Vi håper dei får til ei løysing

Kommunestyret i Vestre Slidre hadde fredag saka om deling av garden Tuv oppe til handsaming. Det skapte debatt, men eit stort fleirtal gjekk inn for å avslå.
Les mer om:

Stolpejakten i Vestre Slidre startet 1. juni - siden 2015 har nesten 1.000 personer benyttet seg av tilbudet

Vestre Slidre idrettslag v/orienteringsgruppa har lagt til rette for det populære aktivitetstilbudet ”Stolpejakten” siden 2015.
Les mer om:

Er inne i ei kritisk fase der likviditeten er lik null – no får Syndinstøga sekssifra beløp i støtte

Syndinstøga har søkt om næringsstøtte frå Vestre Slidre kommune. Formannskapet vedtok å gje den kriseramma verksemda 100.000 kroner.

Formannskapet hadde ikkje svar til Tor Erik og Heidi: – Spørsmålet er om vi vil vere med på å opprette små «hobbybruk»

Formannskapet i Vestre Slidre vedtok å sende saka om deling av garden Tuv vidare til kommunestyret, som får saka på bordet fredag 19. juni.
Les mer om:

Øystre Slidre Røde Kors får penger til innkjøp av varmesøkende kamera

Øystre Slidre Røde Kors får fem tusen kroner til innkjøp av varmesøkende kamera. Men også til Vestre Slidre og Sør-Aurdal drypper det penger. Pengene får de av Statskogmillionen.

Forholdene lå til rette da 6. klasse i Vestre Slidre var på fiskedag

Vestre Slidre skule samarbeider med Vestre Slidre Jeger- og Fiskarlag og fjelloppsynet i kommunen om å gi skoleelevene et innblikk i gledene med fiske og friluftsliv.
Les mer om:

Kjell Håvard søkjer om å dele garden for å selje til forpaktarane Tor Erik og Heidi – kommunen innstiller på avslag

Kjell Håvard Tuv har søkt om delingsløyve for landbrukseigedomen Tuv i Vestre Slidre. Torsdag skal formannskapet i kommunen handsame saka, der administrasjonen foreslår å avslå.
Les mer om:

Fredag kan du bli utan mobildekning om du bur her

Som følgje av planlagt arbeid, vil det 5. juni mellom klokka 01.00-06.00 vere begrensa dekning på mobiltelefonar i Vestre Slidre.

MDG vil stoppe bygging av hytter utenfor regulerte felt og ha begrensning på størrelse. Ketil Rogn-Hamre i Vestre Slidre MDG er skeptisk

MDGs programkomite vil stoppe bygging av nye hytter utenfor eksisterende hyttefelt. Hytteområder som ikke allerede har vann, strøm, kloakk og vei, skal ikke få det. Ketil Rogn-Hamre representerer MDG i kommunestyret i Vestre Slidre. Han er skeptisk til forslaget.

Nytt eiendomsfirma i Vestre Slidre og ny hudpleiekonsulent i Øystre Slidre

Siste nytt fra næringslivet i Valdres uke 22, 25. mai til 01. juni.

Jon (80) har mange bilder, men savner navn og informasjon: – Morsomt om det sitter noen der ute som vet mer

Jon Winge fra Oslo gikk selv i barnesko da den andre verdenskrig herjet i landet. Han husker en del – sin da unge alder til tross – og har mange bilder fra tiden Milorg var i Vestre Slidre og Valdres, men han håper det kan være andre som vet mer.

Helseministeren opphevet i går besøksforbudet på sykehjemmene – men vi kan ikke storme inn dørene enda

På sykehjemmene i valdreskommunene forbereder de seg nå på å ta imot besøk fra pårørende igjen. Men med unntak av i Vang, og til dels Vestre Slidre og Etnedal, står ikke dørene åpne for besøk helt enda.

DNT Valdres med innspill til kommuneplanen: – Man går tur for naturopplevelser, ikke for å skue på et hyttefelt

DNT Valdres mener i sitt innspill til planutkast Kommuneplanens arealdel 2020-2028 for Vestre Slidre at utviklingen av hytteutbygging bør fortsette i tilnærmet samme retning som tidligere.
Les mer om:

Dei folkevalde vil oppgradere eksisterande gangfelt – valde bort undergang i Røn

Kommunestyret i Vestre Slidre valde bort ein undergang ved Fosheimkrysset, og gjekk heller for å oppgradere dei løysingane som er for mjuke trafikantar i Røn, mot at Statens vegvesen tek rekninga.