Nyheter om Vatn


Torer ikkje lova bade-opning før jul

Suldal Bad er nå inne i test-perioden, men håpet om opning den første helga i november, er ute. Kaldt vatn i forventingane I dag viste rådmann Øyvind Valen det ferske formannskapet bilde frå badeanlegget der dei tilsette nå testar ut alle system og fasilitetar.

Norge sløsar enorme mengder vatn – vi kan hjelpe litt med å tisse i dusjen

I Noreg forsvinn mange tusen liter vatn på grunn av eldgamle vassrøyr. Men vi sjølv kan også spare, og Oslo kommune råder folk til å tisse i dusjen.
Les mer om:

Bil i vatn i Suleskar

En bil har havnet i et vatn i Suleskar, og ligger med hjulene opp.
Les mer om:

Bil i vatn ved Kjerag

En bil har havnet i vatn og ligger med hjulene opp.
Les mer om:

Mykje vatn på vegane – politiet ber bilistar køyre forsiktig

Oversvømde vegar og vanninntrenging i bustadar. Nedbørsmengdene skapar utfordringar i Hordaland.
Les mer om:

Frisk eplesatsing på Fuglestein

Garden ligg fint til, sørvendt med utsikt til Ombo og Ombofjorden. Fuglestein ligg perfekt til når det gjeld å nytta naturens goder til å dyrka frukt, der Jelsafjorden går over til Erfjorden. Sjølv om Fuglestein ligg lagleg til, har det vore mykje arbeid før dei 17 000 trea kunne plantast på felta dei ulike stadene på garden. I dag har han 53 dekar med frukt, det vil seia 40 dekar med ulike eplesortar og resten pære. Rundt rekna fire millionar kroner har han investert.

Fekk vatn inn i huset

Mykje nedbør i helga, og meir i vente
Les mer om:

Barn måtte evakuerast etter flaumen i Olden

Augevitne i Olden: – Det rann vatn over alt.
Les mer om:

Vatn i p-kjellar i Volda

Møre og Romsdal melde like før kl. 19.00 at vatn er i ferd med å fylle ein parkeringskjellar i Volda.

Mykje regn og vanskelege køyreforhold på Austlandet

Kraftige regnbyer i morgontimane fører til vanskelege køyreforhold med mykje vatn på vegen. Politiet oppmodar folk til å tilpasse farta og køyre forsiktig.
Les mer om:

Kva meiner listetoppane?

1. Tre eigenskapar som gjer deg til ein god ordførar? 2. Kva er dei tre viktigaste sakene for suldals- samfunnet nå? 3. Konkret; korleis skal Suldal få fleire innbyggjarar? 4. Konkret; korleis skal Suldal få fleire arbeidsplassar? 5. Vindmøller i Suldal; ja eller nei? 6. Kva er det viktigaste Suldal kan gjera for barn og unge? 7. Bør ungdomsskulen på Nesflaten innlemmast i den felles ungdomsskulen, og kva meiner du om dagens barneskulestruktur? 8. Ulla-Førre næringsfond; korleis meiner du det best kan brukast? 9.

Store nedbørsmengder stengjer Saudavegen

Flaum stengjer Sauda-vegen, både ved Åsjuvet og inne ved Svandalsfossen. Store mengder vatn Det melder Statens vegvesen, som seier nedbøren og vassmengdane må roa seg før dei kan gå i gang med å rydda vegbanen. Det var like før klokka 09 at politiets operasjonssentral fekk melding frå ein vegfarande om store mengder vatn og gjørme i vegen ved Åsjuvet. Vedkommande kom seg sjølv forbi rasstaden på fylkesvegen, men observerte ein trailer bak seg som sleit.

Klar for skule og jobb

Første klasse: Synne Hetland, 6 år Synne Hetland, Sand, begynnar i dag i første klasse på Sand skule. Korleis trur du det blir på skulen? – Eg trur det blir kjekt og gøy. Og så gler eg meg til at mamma skal jobba i naboklasserommet, for det veit eg. Men du skal ikkje ha mamma til lærar, vel? – Nei, eg skal ha Linda, og henne kjenner eg. Eg trur ikkje ho er noko streng.

Unge forskarar i full sving

Hydro er samarbeidspartnar til Forskerfabrikken. Hydro Energi Røldal-Suldal stiller ikkje berre med lokaler, dei sponsar også ein god slump av kursavgifta og spanderer lunsj på forskarspirene, som brukar siste sommarferieveka til naturfag og matematikk. Stråler Klokka er ni, og det er på tide med skulestart. – Hugsar de kva me gjorde i går? Studentane Stine Larsen Sakkestad og Kathrine Storli er lærarar for årets kull i Suldal. Dei repeterer frå gårsdagens dont, som blant anna handla om UV-stråler.

I fjor var det turt, men sjå på fossane no!

Dei to siste somrane har vi fått kjenne på kontrasten mellom for lite,og for mykje vatn. Vatn kan gjera skade ,men er noko av det viktigaste for bygdene våre. I fjor vart det nesten uår. I år er det nærmast kronår i Valdres. Sjå berre på Hyllefossen!
Les mer om:

Suldal Bad med vått fritids-tilbod etter skuletid

3900 liter vatn i timen renn inn i bassenget nå når det nærmar seg fullt. Tysdag denne veka, etter tolv og ein halv dag, reknar Hetland med at bassenget er fylt heilt opp.

7500 høner var utan vatn: – Det var kritisk

HYEN (NRK): Då uvêret råka i førre veke var ekteparet Bjørn Petter og Solfrid Rygg berre timar ifrå å måtte avlive 7500 høner som var utan reint drikkevatn.
Les mer om:

– Elva nesten steinørken(pluss)

Sjeldan har det vore så lite vatn i elvane i Grendadalen og i området frå Hornindalsrokken som no. – Dette kan gå ut over fisk og beitedyr. Tussa må ta dette på alvor.
Les mer om:

VLMS slapp ikke unna styrtregnet, fikk vannskader

Un­der styrt­reg­net man­dag kveld, ble det også for mye vatn å ta unna for av­lø­pe­ne ved Vald­res lo­kal­me­di­sins­ke sen­ter (VLMS) på Fa­ger­nes. Vat­net kom opp igjen ven­ti­ler i gol­vet og der­med ble det vann­ska­der i før­s­te eta­sje.
Les mer om:

– Det er ikkje opplagt for meg at det er trygt å vere heime

Anders Henning Sægrov i Jølster kjenner seg ikkje trygg i heimen etter at vatn og jordmassar fossa gjennom byggjefeltet han bur i. Han meiner elveløpet må bli rydda raskt for å hindre ny flaum.
Les mer om:

Første helga «Høgsfjord» var i drift, fekk kritikarane vatn på mølla. Ferja var sprengt.

Stålverksarbeidarane på Jørpeland gjorde store auer etter sommarferien i 1962 då kollegaen fortalte om bilferien sin.
Les mer om:

Blei kopla på smitta vassverk utan å få beskjed

Nabolaget på Askøy trudde dei fekk vatn frå ei anna vasskjelde. Så fekk dei sms frå kommunen om at dei måtte koke vatnet. No beklagar varaordføraren.
Les mer om:

Nytt kokevarsel på Askøy: Funn av E.coli

Askøy kommune har på ny sendt ut kokevarsel. Det er funne E.coli-bakteriar i vassprøvar som vart tatt frå eit høgdebasseng som forsyner 5.450 askøyværingar med vatn.
Les mer om:

Støtte for å forbetre Etneelva

Etne Elveeigarlag og Tysvær Kommune har begge fått støtte av Miljødirektoratet for å forbetre miljø i vatn i Noreg.
Les mer om: