Nyheter om Vatn


Fytti katta - lykkeleg slutt for «Lykke»

Eventyrlysten tok overhand for katten «Lykke». Ein liten stopp for å drikke vatn, enda opp med ein fem dagars tur i ukjent terreng.
Les mer om:

12 år gammal jente døydde etter drukningsulykke

Ei jente som kom under vatn i Molde torsdag kveld døydde av skadane.
Les mer om:

Lanserte vatn på flaske frå Bygland

Dei første flaskene med Ose Water er tappa og fredag vart kjeldevatnet frå Ose lansert. Gründerbedrifta frå Bygland vil satse på den internasjonale marknaden.
Les mer om:

Her vil de ha mer vatn og mindre forråtnelse og et Eldorado for flora og fauna(pluss)

Med kunnskap vunnet i England og ei gravemaskin blir ei av torvmyrene ved Rusasetvatnet møysommelig gjenskapt. – Vi ser resultater av arbeidet allerede, sier gravemaskinfører Inge Hulsund.
Les mer om:

Har funne tarmbakteriar i taket på høgdebassenget

– Styrkar teorien om at forureina vatn har kome inn gjennom sprekkar i fjellet, seier Askøy kommune.
Les mer om:

Fare for forureina vatn

ALARM: Over 2000 er blitt sjuke av bakterieinfisert drikkevatn på Askøy. Mattilsynet slår alarm om gamle ­leidningsnett og dårlege reservevatn fleire stadar.

Trur vatn blir dyrare i framtida

Mer ekstremvær og eldgamle vannrør vil gjøre det dyrere å sørge for rent drikkevann, tror statsminister Erna Solberg (H).

Basehoppar omkom etter landing i vatn

Stryn kommune har oppretta kriseteam etter at ein mann i 20-åra omkom i ei basehoppulukke fredag kveld.
Les mer om:

Desse sårbare punkta passerer vatnet på sin veg heim til deg

Over heile Noreg finn du gamle vassrøyr. Om desse sprekk kan i verste fall kloakk kome seg inn i drikkevatnet. Mykje vatn passerer også ulike høgdebasseng. Også ved desse anlegga kan reint vatn bli ureint.
Les mer om:

Slik kan drikkevatnet ditt bli forureina

Over heile Noreg finn du gamle vassrøyr. Om desse sprekk kan i verste fall kloakk kome seg inn i drikkevatnet. Mykje vatn passerer også ulike høgdebasseng. Også ved desse anlegga kan reint vatn bli ureint.
Les mer om:

Slik kan drikkevatnet ditt bli forureina

Over heile Noreg finn du gamle vassrøyr. Om desse sprekk kan i verste fall kloakk kome seg inn i drikkevatnet. Mykje vatn passerer også ulike høgdebasseng. Også ved desse anlegga kan reint vatn bli ureint.
Les mer om:

Mor og to døtrer sjuke: – Russisk rulett å bu her

ASKØY (NRK): Silje Gulengs dotter har nedsett immunforsvar og blei sjuk etter å ha drukke vatn frå springen. Minst 100 skuleelevar er sjuke.
Les mer om:

Misfornøyde med innstillingen til styremøtet

ASKØY (NRK): Silje Gulengs dotter har nedsett immunforsvar og blei sjuk etter å ha drukke vatn frå springen. Minst 100 skuleelevar er sjuke.
Les mer om:

Kroppen krev

Reiseliv er ein bransje som inviterer til estetikk. Presentasjonen av reisemålet Suldal må seiast å vera ei takknemleg oppgåve.

Bonde ber hageeigarar bruka mindre gjødsel

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)I fjor sende Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet ut eit forslag til revidert gjødselregelverk. Ein del av bakgrunnen for dette, er at ein i delar av landet har meir fosfor enn det som om er nødvendig som gjødsel for plantene. Dette gjev avrenning av fosfor frå jordbruksareal til vatn, noko som kan føra til utfordringar for vassmiljøet.

Leder: Kjernfjellet kan bli en nedtur

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Den dagen tunnelen gjennom Tjernfjellet åpner, vil bli en gledens dag for trafikantene. De som er avhengig av å bruke veien blir kvitt en flaskehals.Samtidig kan åpningen også komme til å bli en liten nedtur for mange. Dersom navnet på tunnelen blir Kjernfjell-tunnelen, blir det et skår i gleden.Noen vil ikke bry seg nevneverdig om at bokstaven T bli byttet ut med K, men for andre har det stor betydning.

Nubben vellag reagerer på forureina bekk i nærmiljøet

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Nå er det gått så lang tid at eg synest det er rart at kommunen ikkje greier å få stoppa utsleppet, identifisera kven som har gjort det, og få reinsa vatnet. Det er det me ber om. Inntil vidare meiner me at dei må varsla om at vatnet ikkje er friskt, seier Bjørn Vikås.Vellagsleiaren viser veg gjennom det store, grøne parkdraget som Time kommune og utbyggjaren av Svertingstad gard, Jadarhus, gjorde ferdig hausten 2014.

Møredykk vil ha fleire under vatn(pluss)

Møredykk ønskjer større aktivitet og rekruttering. No er åtte unge i gang med å ta lettdykkarkurs.
Les mer om:

Ja til å bruka 3 millionar på Sandtangen-bru

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Etter ein ekstra runde for å sjekka om det var pengar å henta i å be om fastpris som inkluderer omlegg og kryssing av kablar og røyr, vedtok formannskapet tysdag å løyva rett under 3 millionar til ny bru inn til Brynes grøne lunge. - Dette dreiar seg om eit brannvarslingstiltak som brannvesenet har vore tydelege på at trengst.

Velg og vrak i ryddeaksjoner denne uka

Aksjon AQUA - Reine vatn i Valdres har siden annonsering tidligere i april fått flere tilskudd i aksjoner rundt om i Valdres.
Les mer om:

Ryddeaksjon for reine vatn i Vang

Ein regional dugnad er skipa for å reinske opp i alle vatn og vassdrag i Valdres.
Les mer om:

Fleire husstandar på Voll er utan vatn

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Erluf Johan Stokka, som er på vaktlaget ved kommunalteknisk avdeling i Klepp, seier ved 21.00-tida fredag at dei arbeider for å utbetra feilen.Ei vassleidning ved Stangelandsvegen er øydelagt, og skaden skjedde ved 18.00-tida.Etter det Jærbladet kjenner til, blei vassleidningen øydelagt i forbindelse med pløying.

Fleire flise-utfordringar, men nytt opningshåp

Suldal kommune og entreprenøren har klart å begrava stridsøksa såpass at arbeidet nå er i gang igjen etter mange vekers arbeidsstopp. Nå tør utbyggingssjef Lauritz Lauritzen igjen å flagga eit håp for når badeanlegget kan opna.

Leirskulen er blitt bygdahus

– Me er jo litt stolte, seier Johnny Larsen som er leiar av fastbuarlaget, når han skal fortelja om kor fint dei har fått det. Skilt ut Etter at handelen med kommunen var underskrive, blei drifta av Foldøy Bygdahus skilt ut frå Foldøy Fastbuarlag, og leiar for bygdahuset er Georgf Westvik. Larsen meiner ein kan snakka om ein hundre prosent forbetring av bygget allereie. Den gamle leirskulen er ikkje totalrenovert, men sett i god stand gjennom godt dugnadsarbeid.
Les mer om:

Mandag øker faren for flom og jordskred i hele Nord-Norge

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Det har pågått snøsmelting over tid, og bakken er stadvis metta med vatn. Måndag er det venta opp mot 30 millimeter nedbør, som regn under 1000 meter over havet, skriver NVE.Dette er forhold som taler for at det kan oppstå både flom og skred.- Grunnvasstanden og vassmettingsgraden i bakken er svært høge. Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsette.