Nyheter om Vang


Ny samdrift i Etnedal, sandblåser i Aurdal og produksjon av treprodukter i Vang

Siste nytt fra næringslivet i Valdres uke 21, 19. mai til 24. mai.

Tip­pe­mid­la­ne er for­delt: 10 mil­li­o­nar til id­retts­an­legg i Vald­res

Ut­val for kul­tur i Innlandet har ny­leg for­delt spe­le­mid­lar til an­legg i Innlandet, og i Vald­res er det an­legg i Vang, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal og Øyst­re Slidre som får spe­le­mid­lar i den­ne om­gan­gen.

– Eg likar å halde meg i form, og det kjem godt med, for eg er usedvanleg glad i mat!

Hallgrim Børhus Rogn, Nerre Tørpegardane, Vang, fødd 1985
Les mer om:

Stort masseoverskot etter E16-utbygginga: Massedeponier blir permanente

Kommunestyret i Vang godkjenner at massedeponiet i Djupedalen i Øye og ved Eidsbru blir permanente.
Les mer om:

Her har det tatt fyr – brannvesenet på veg for å slukke

Politiet innlandet melder om en gras- og lyngbrann i nærheten av Nørdre Givrisstølen i Vang.
Les mer om:

Ville til botns i saka om smittevernavdelinga

Spørjelysta var stor i siste kommunestyret i Vang. Det var fleire spørsmål i Spørjetimen til den mykje omtala saka omkring opprettinga av den felles smittevernavdelinga i Vang, som ikkje lenger er felles.
Les mer om:

Ordførar Vidar Eltuns tale

Her er tala ordførar i Vang, Vidar Eltun heldt 17. mai 2020.
Les mer om:

Her kan du fylgje 17. mai-arrangementa i Vang

Bli med kyrkja i Vang på ulike arrangement på nasjonaldagen.

Desse vangsgjeldingane skal vere meddommarar i lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten

Kommunestyret i Vang valde torsdag meddommarar til Eidsivating lagmannsrett, meddommarar til Valdres tingrett, skjønnsmedlemmer, samt meddommarar for jordskifteretten.

Meiningane har vore delte, men no er løpet lagt: Vang går for Innlandet

Løpet er lagt for ei framtidig og ny ordning for revisjon av Valdres-kommunane, sjølv om det har vore delte oppfatningar om kva som vil vera beste ordninga for Valdres.
Les mer om:

Vang går for felles forliksråd

Kommunestyret i Vang går inn for eit felles forliksråd for Valdreskommunane.
Les mer om:

Vang folkebibliotek opnar att – med restriksjonar

Vang folkebibliotek opnar igjen frå og med måndag 18. mai, men med restriksjonar.
Les mer om:

Nå åpner banken opp to av kontorene for publikum igjen

Valdres Sparebank gjenåpner kontorene i Slidre og Vang 18. mai. Fagernes-kontoret holder fortsatt stengt inntil videre.
Les mer om:

Klaget på vedtaket om etablering av trillesti til Rjupetjedn. Nå blir saka oversendt til Fylkesmannen

Grunneier Ole Thomas Grythe Nygard fra Høre i Vang har klaget på Øystre Slidre kommune sitt vedtak om å anlegge trillesti til Rjupetjedn. «Vedtaket må omgjøres og arbeidet som er igangsatt må reverseres og området bli tilbakestilt til mest mulig opprinnelig utseende», skriver Grythe Nygard. Torsdag var saka oppe i formannskapet, som opprettholder vedtaket. Nå blir saka oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Les mer om:

17. mai utanom det vanlege i Vang

Nasjonaldagen i Vang blir ikkje slik som han pleier, men byd som seg hør og bør på korpsmusikk, festgudsteneste, ordførartale, og i år også bilparade.
Les mer om:

Vegvesenet flytter brakkeriggen frå Bagn til Ryfoss - Ryfoss veks med 15 tilsette

Karane frå Vang Maskin er godt i gang med arbeidet med å klargjera den komande Vegvesentomta i Ryfoss.
Les mer om:

Valdres tingrett: Strabag AG har varslet søksmål mot Statens vegvesen etter bygging av E16 Øye – Eidsbru

Statens vegvesen signerte kontrakt med østerrikske Strabag AG om bygging av Øye-Eidsbru på E16 i Vang i 2016. Ennå er ikke vegen åpnet på grunn av forsinkelser i Rødølstunnelen med spanske Aldesa. Nå har Strabag AG stevnet Statens vegvesen etter bygginga og Valdres tingrett kan bli neste arena for de to partene.

Etter nesten tre års seierstørke kom endelig seieren for Banker Go's på Bjerke onsdag

Han har varslet storform, traveren til familien Solemsli fra Vang, og etter nesten tre års seierstørke kom endelig seieren for Banker Go's på Bjerke onsdag.
Les mer om:

– Då eg møtte att ungdomskjærasten, vart kjenslene vekt på ny

Anine Rauken Kattevold, Vang, fødd 1971
Les mer om:

Til vur­de­ring i Vang og Lær­dal: 90 km/t på E16 over Fi­le­fjell

Sta­tens veg­ve­sen har sendt eit høy­rings­brev til kom­mu­na­ne Vang og Lær­dal, der dei ber kom­mu­na­ne vur­de­re inn­fø­ring av 90 ki­lo­me­ters farts­gren­se på E16 over Fi­le­fjell.
Les mer om:

- Det var nødvendig å gi formannskapet et mer nyansert bilde

Kommunedirektør Kristian Damstuen sier at det var nødvendig å nyansere det som har stått i media. Han sier også at han undres over uttalelsen fra juristen i helsedirektoratet. Samtidig understreker Damstuen at kommunen aldri har inngått noen avtale med Vang om felles smittevernavdeling.
Les mer om:

Annerledesåret 2020 gjør at grasrotmottakerne mottar mindre summer enn vanlig – se lista over alle mottakere i Valdres her

Valdres FK, Beitostølen løypeforening, Bagn idrettslag og FK Vang er gode grasrotmottakere det første tertialet i annerledesåret 2020. På tross av koronaen mottar dalens overbyggingsklubb i fotball drøye 84.000 kroner, som den aller største mottakeren.
Les mer om:

Fylkesmannen ville ikke ta i lovlighetssaka fra Vang

Fylkesmannen i Innlandet avviser kravet om lovlegheitskontroll av reguleringsplansaka for Tyinkrysset.
Les mer om:

Dei fleste har opna att i Vang – nokre har brukt nedetida til rekruttering: Kine Johanne er ny frisør i Føsse

Dei fleste servicetilbod i Vang har opna att denne veka.
Les mer om:

- Ikke aktuelt for oss nå

- Saken om signalbygg på Fagernes har ikke vært diskutert i Vang, men for meg er det ikke aktuelt å bidra i dette nå, sier ordfører Vidar Eltun Ap). Han mener det er andre bygg som er viktigere.
Les mer om: