Nyheter om Valen


- Hun er veldig spontan og jeg er med, jeg!

Kristian Valen og forloveden har begynt å tenke alternativt rundt sitt kommende bryllup.

Nå blir det bading

Sist veke vart det klart at laurdag 7. desember er dagen då det nye badet på Sand opnar. Når avisa er innom badet tysdag føremiddag, tar avdelingsleiar Bonolo Ramphomane-Aandahl imot i døra. Innomhus er nokre handverkarar og tilsette i sving med testing. Testa og terpa – Me har ikkje fått planlagt opning i detalj. Det er litt å gjera her endå, smiler avdelingsleiaren.

Då Anders blei forfattar på heiltid, begynte kronene å rulla inn

Forfattar Anders Totland frå Valen tente 1,1 millionar kroner i fjor. – Eg kjenner meg privilegert som har fått ein sånn start på karrieren, seier han.
Les mer om:

Gullkanta økonomi, men folketalet krympar og grendene minkar

Høg straumpris, meir inntekter enn tenkt og god budsjettdisiplin gjer at rådmannen kan servera eit budsjettforslag utan sparekniv og med eit svært ambisiøst investeringsnivå. Totalt er planen neste år å bruka heile 197 millionar kroner på investeringar.
Les mer om:

Klar for opningsfest

Etter den sure vente-svie, er det nå tid for den søte bade-kløe. Offisiell opning med sklie-moro I dag er det klart at Suldal Bad er opningsklart i desember. Opningsdatoen er 7.desember og ettermiddagen før blir det offisiell opning for dagens kommunestyre, men også det kommunestyret som vedtok det omstridde badeanlegget.
Les mer om:

Mannstungt på kulturinntektstoppen

Leif Ove Andsnes, Bjørn Eidsvåg og Kristian Valen var artistene som håvet inn mest i 2018.

Vil gi barnehage-garanti for å trekkja tilflyttarar

Når rådmannen i dag presenterer sitt budsjett-opplegg for dei neste fire åra, peikar dei fleste økonomiske piler ein veg; oppover. Sterk straumpris og meir skatt frå både private og kraftanlegg gir Suldal meir pengar, og det rår god budsjettdisiplin.
Les mer om:

Klar for å punga ut seks millionar kroner i året for å få fortgang i Rødsliane

Suldal har for lengst bestemt seg for å punga ut kommune-kroner i eit forsøk på å få fortgang i rassikringa av Rødsliane. Doblar innsatsen Nå er det klart at kommunen vil leggja seks millionar kroner på bordet årleg om Rogaland fylkeskommune får i hamn ein forskotteringsavtale med Statens vegvesen. Pengane skal takast frå konsesjonsavgiftene. Til samferdsleutvalet i november Dagens tunellplanar ligg langt bak i Nasjonal Transportplan, i perioden 2024-2028.

Rådmannen føreslår ein million kroner ekstra til å løysa legekrisa

Etter at legane i Suldal samla har gått ut og varsla om ein kritisk situasjon ved legekontoret i Suldal , er det nå klart at rådmannen vil føreslå ein million kroner meir til avdelinga. Opp til avdelingsleiinga Det kom fram på NRK Rogaland i dag tidleg, og til Suldalsposten stadfestar rådmann Øyvind Valen at forslaget vil bli lagt fram i budsjettetforslaget som kjem til veka. Han understrekar til avisa at pengane ikkje vil vera øyremerkte legestillingar, og at det vil vera opp avdelingsleiinga korleis pengane ska
Les mer om:

– Summen av alt blir mykje. Det er ein fortvilt situasjon, me forstår dei er fortvilte

Valen seier dei har hatt eit konstruktivt møte med legegruppa, der dei brukte mykje tid på å svara på spørsmål frå legane. Kjempeutfordringar – Men det er klart me har kjempeutfordringar med hyppig utskifting av legar, og det har ikkje blitt mindre vanskeleg i det siste, med få av dei faste legane til stades, seier rådmannen. For tida er det to faste legar på jobb, to i permisjon, ein turnuslege, ein vikar for sjukeheimslege, og to stillingar er utlyste. Valen skuldar den vanskelege rekrutteringa på nytt lovverk.

Legane fryktar liv vil gå tapt – varslar om eit uforsvarleg helsetilbod ved legekontoret

I varselet, som er sendt til rådmann Øyvind Valen, kommunalsjef Grethe Jæger Anglevik og einingsleiar Adriaan Van Ruiven, skriv legane at dei fryktar liv vil gå tapt, eller at uoppretteleg helseskade kan skje, om det ikkje blir sett i verk tiltak umiddelbart. Grin på jobb og er deprimerte Legane beskriv ein arbeidsplass der det nesten ikkje er fast tilsette legar tilstades lenger, der fleire har slutta fordi dei ikkje maktar arbeidsforholda, og der tilsette grin på jobb og kjenner seg deprimerte grunna arbeidssitua

– Planen er november-opning

Etter at Suldalsposten tidlegare i dag publiserte saka om at rådmannen ikkje torer lova at Suldal Bad blir opna før jul, har rådmann Øyvind Valen bede avisa presisera at det blir jobba hardt for å opna badet i november. Jobbar knalllhardt for november Det var i forbindelse med ei orientering til formannskapet om at badet ikkje blir opna første helga i november, at Suldalsposten i ein pause spurde Valen om når han trur badet blir opna.
Les mer om:

Torer ikkje lova bade-opning før jul

Suldal Bad er nå inne i test-perioden, men håpet om opning den første helga i november, er ute. Kaldt vatn i forventingane I dag viste rådmann Øyvind Valen det ferske formannskapet bilde frå badeanlegget der dei tilsette nå testar ut alle system og fasilitetar.

- Ingen kan erstatte en bauta som Arne Valen

Helene Skeie Østhus tar over etter Arne Valen i Kirkens Bymisjon Haugalandet.
Les mer om:

- Jeg tror mange sliter med dette, men ikke vet at de kan få hjelp

Anette Josdal Valen (31) fullroser et nytt og unikt tilbud for nybakte mødre i Haugesund.
Les mer om:

Vil ribba kraftkommunane for store delar av inntektene

Suldal kommune sine kraftinntekter ligg i kroner og øre ein stad mellom 150 og 180 millionar kroner, avhengig av kraftprisen. Skulle kraftskattutvalets forslag bli ein realitet, blir det ei tredjegradsendring for Suldal og dei andre 174 kraftkommunane. Nå skal forslaget på høyring med frist til 1. januar.

– Uten disse folkene hadde jeg aldri hatt muligheten til å bli frisk

Ord ble fattige da Madeleine Hegrenes og Marius Valen så hvor mange som møtte opp for å vise sin støtte.
Les mer om:

Legg om støtte-praksisen på veg ut dørene

Det kan få konsekvensar for støtte-søknader som rådmannen nå har til behandling til neste fondsstyremøte i oktober. Men då er det eit nytt formannskap som set seg til bords som styre og som har det endelege ordet. Debatt-ønske Ordførar Gerd Helen Bø, som altså blir sitjande, svarar slik på kva som er poenget med at eit avtroppande styre legg føringar eit nytt styre. – Me tok denne debatten fordi det er me som har site denne perioden og kjenner til kva som har skjedd.

Nytt møte om makebyte neste veke

Bogsund Holding ved Sølve Myrvang, som er eigar og drivar av Sand Servicesenter og nabo til meieriområdet, har i fleire vender klaga på avgjerda til dei folkevalde. Sist klage sende Bogsund Holding til Fylkesmannen i Rogaland, der Myrvang krev omgjering av kommunens planvedtak. Den klagen har fylkesmannen nå avslått. Lagerbygg i vegen I brevet til fylkesmannen 20. juni påpeikar Myrvang at om reguleringsplanen blir sett ut i livet, vil det gjera det vanskeleg å driva Sand Servicesenter vidare.

Portrettet: Fokusert kontor-friskus

André Valen bruker det meste av tiden sin på å bygge opp sitt eget forsikringskontor, og slappe av med frivillig arbeid på Coarvihytta.
Les mer om:

André (29) og Tide satser - ansetter folk og åpner nytt kontor

(FAUSKE) André Valen og Tide forsikring er blitt svært synlig etter at de kapret lokaler i Storgata på Fauske. Nå satser han på å bygge opp det mest tilstede- værende for- sikringselskapet i distriktet.
Les mer om:

Meldte seg inn i partiet for ett år siden. Nå blir Monica (36) ordfører.

Hun fikk flest stemmer i sitt parti. Det gjør tredjekandidat Monica Valen (Sp) til ny ordfører i Sveio.
Les mer om:

– Svært skuffet over Senterpartiet

Arbeiderpartiets Linn Therese Erve er mildt sagt misfornøyd med Senterpartiet. Hun lå an til å bli ny ordfører i Sveio. Istedet er det Sps Monica Valen som får ordførerkjedet. Høyres Lars Einar Hollund blir varaordfører.

Hun blir ny ordfører i Sveio

Senterpartiets tredjekandidat Monica Valen (36) blir Sveios nye ordfører.
Les mer om:

Eit smykkeskrin av ei speidarhytte på Suldalsosen

Hytta i skogen ved Mehushaugen er teikna av Arnstein Landsnes hjå KV Bygg Suldal as, og den blir ein kjærkommen, lun samlingsstad for speidarane. – Den har blitt mykje flottare enn me hadde førestilt oss, og er utelukkande finansiert av gåver og dugnad, fortel ein tydeleg stolt speidarleiar, Eskil Nerheim. Som ein katedral! – Tankjen var å få laga til ein plass der me kunne halde oss tørre, opnar leiaren og refererer til dei rotne restane etter den gamle hytta som ligg under presenninga like ved.