Nyheter om Valde


Laug til myndigheitene for å få adoptere eigne barn

Enkelte lesbiske par skjuler bevisst sanninga om sæddonor for å omgå norske reglar. «Mia» valde å lyge til norske myndigheiter for å få familien ho og kona ville ha.
Les mer om:

Dette er Vestre Slidre sine kandidatar til forliksrådet

Johanna Fuglesteg og Embrik Før er valde til Vestre Slidre sine kandidatar til Forliksrådet i Valdres.
Les mer om:

Drillo ville at stjernene skulle lyge om fylleskandalen

Tidlegare landslagssjef Egil Olsen valde å spele naiv då Henning Berg og Erik Mykland tviheldt på løgna om at dei ikkje hadde drukke alkohol under fotball-VM i 1998, ifølgje ei ny bok.

Meislar ut Frp sin nye politikk(pluss)

Sylvi Listhaug valde veglause Trandal til ei tre dagar lang samling, der Frp sitt nye partiprogram skal utformast.
Les mer om:

– De statlige støttekjøpene bør fortsette

Fleire juristar er svært kritiske til at Finansdepartementet først valde å nytte seg av advokatfirmaet Arntzen de Besche. No snur departementet.
Les mer om:

Meiner advokatfirmaet var i ein opplagd interessekonflikt då dei tok oppdraget

Fleire juristar er svært kritiske til at Finansdepartementet først valde å nytte seg av advokatfirmaet Arntzen de Besche. No snur departementet.
Les mer om:

Slik pussa Stian og Marianne opp hytta med enkle grep: – Vi er supernøgd

Då Stian Rysjedal skulle pusse opp hytta i Leirvik valde han å gjere det enkelt. Han og sambuaren er supernøgd med resultatet.
Les mer om:

Temperaturrekord på Svalbard: – Pakket med oss masse ullklær

Vennegjengen Stine Valde (23), Eileen Connor (23) og Martine Tautra (24) var ikke forberedt på sommervarmen på Svalbard.
Les mer om:

Fersking i naturen? Dette må du tenke på

Da utanlandsferien vart avlyst, valde fleire å utforske sitt eige land. For å hjelpe dei som har vorte «dytta ut» i friluftslivet, har turistforeininga laga eit digitalt krasjkurs.
Les mer om:

Fersking i naturen? Dette må du tenke på

Da utanlandsferien vart avlyst, valde fleire å utforske sitt eige land. For å hjelpe dei som har vorte «dytta ut» i friluftslivet, har turistforeininga laga eit digitalt krasjkurs.
Les mer om:

– Forren treng all den støtte han kan få no

Sogndal Fotball valde å slå ring rundt Ørjan Hopen då han fortalde om speleavhengnad i 2011. – Molde bør gjere det same, meiner dagleg leiar Rasmus Mo.

– Forren treng all den støtte han kan få no

Sogndal Fotball valde å slå ring rundt Ørjan Hopen då han fortalde om speleavhengnad i 2011. – Molde bør gjere det same, meiner dagleg leiar Rasmus Mo.

Dei folkevalde vil oppgradere eksisterande gangfelt – valde bort undergang i Røn

Kommunestyret i Vestre Slidre valde bort ein undergang ved Fosheimkrysset, og gjekk heller for å oppgradere dei løysingane som er for mjuke trafikantar i Røn, mot at Statens vegvesen tek rekninga.

Desse vangsgjeldingane skal vere meddommarar i lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten

Kommunestyret i Vang valde torsdag meddommarar til Eidsivating lagmannsrett, meddommarar til Valdres tingrett, skjønnsmedlemmer, samt meddommarar for jordskifteretten.

Bedrifter i Suldal om korona-krisa

HEBNES TRE: Kjetil Thomassen, dagleg leiar i Hebnes Tre, meiner han har vore heldig med gode kundar og har ikkje merkt store endringar i ordrebøkene. Arkivfoto. – Me har nok å finna på Det seier dagleg leiar Kjetil Thomassen i Hebnes Tre.

Ikkje heilt samstemte om Moria-opprop

Fleire parti lokalt har tatt til orde for at også Suldal må engasjera seg i lagnaden til dei einslege mindreårige som nå sit i Moria-leiren i Hellas. Fleire parti på banen På nasjonalt nivå er dei såkalla Moria-barna blitt ei høgaktuell sak. På Stortinget har SV fremja eit forslag om å henta 1500 einslege mindreårige derfrå til Norge.

90 000 festivalkroner frå Ryfylkefondet

Styret i Ryfylkefondet valde veka etter påske å løyva 510 000 kroner til festivalar og arrangement i Ryfylke sjølv om dei nå blir avlyste grunna korona-restriksjonar. For Suldal sin del utgjer det 90 000 kroner.

Fjåge Anna i Våge

Me har møtt den fjåge 23 åringen heime i hennar barndomsparadis Våge ved Suldalsvatnet. Sjølv på ein ruskjen og våt ettervinterdag kan naturen ta pusten frå ein. Mektige fjell passar godt på generasjonstunet som ligg trygt inne i vika. Våge – Kva Våge betyr for meg? Oi, det var litt av eit spørsmål! Slik opnar samtalen då me har innlosjert oss i «Loftet» hennar. Blikket hennar søkjer ut det småruta glaset i det gamle folgehuset på garden.

Spurtoppgjer i seniorklassa

Søndag 8. mars blei turrennet Mosvatnet Rundt igjen arrangert. Med usikre isforhold på vatnet, måtte ein legge om løypetraseen, og runden om Hedlebrekk blei brukt. Med til dels mykje regn og snøsmelting heldt spora seg derimot godt og løparane fekk realt klisterføre med god glid. Super innsats Først ut var dei yngste løparane, 0-7 år, som med stor iver tok fatt på runden rundt på stadion. Til heiarop og god kommentering frå speaker gjekk dei i mål med både medaljar og varm saft i sikte.

Tøff vinter driv villreinen ned frå høgheia

Ei rekkje tiltak er sett i verk for å skåna dyra. I førekant av vinterferien innførte Suldal kommune ekstraordinær bandtvang i Setesdal Ryfylke villreinområde grunna villreinens vanskelege situasjon.

LEIAR: Nærings-fondet i sirkel

Årets første runde i Ulla-Førre næringsfond er unnagjort. Dei fleste sakene er nye, men debatten rundt dei liknar til forveksling på debatten frå sist møte. Og møtet før det. Og møtet før det. Kvar sak som kjem på bordet, handlar til sjuande og sist om det Suldal treng aller mest. Aktivitet, ein god idè eller utvikling av og berging av arbeidsplassar. Med ein kommune som treng kvar flik av liv og arbeidslyst som finst i verda, er det eigentleg nærast umuleg å seia nei til nokon.

Fanfare og feiring i badet

Dei tolv barna og tre vaksne frå Vinjar barnehage hadde ein liten mistanke om at kanskje vart det akkurat dei som vart tikka inn og braut målsnora.

LESARBREV: Framtidas omsorg – ei krevjande sak

Saka, som blei handsama på sist kommunestyre har skapt stort engasjement. Det er ikkje så rart, sidan dei aller fleste av oss vil ha trong for omsorg eller vera pårørande til nokon som treng omsorg frå det offentlege ein eller annan gong i livet. I sist valperiode var dette den saka eg utan tvil brukte mest tid på som utvalsleiar i levekårsutvalet.

Geir Åge vann namnedugnaden: Namnet vart Føsselie

Stadnamnnemnda og kommunestyret valde bort Svinebakkin som namn på vegnettet i det nye bustadfeltet i Ryfoss.
Les mer om:

LESARBREV: Framtidas omsorg – for alle

På torsdag skal kommunestyret på nytt behandla saka om framtidas omsorg, og mange lurer nok på kvifor me fremma eit nytt alternativ etter alle desse åra med diskusjonar og utgreiingar.