Nyheter om Valde


Bok om garden Børkjenes

Det har gått 16 år sidan Marit og Jarle Tveit frå Skjold kjøpte garden i Hamrabø. Då tok dei over ein eigedom med heile 40 hus. Forutan å vøla husa, var planen den gong i 2003, å bruka garden til turisme, vedproduksjon og å byggja kraftverk. Sistnemnde er ikkje blitt realisert, men ved har det blitt hogge, og mange gjestar har opp gjennom åra fått besøkt garden. Fasinert av dei brune husa Sjukdommen Parkinsons hindrar nå Marit i å reisa til Børkjenes like ofte som han.

Vil gi suldalsungdom som vel Sauda vgs 10 000 kroner kvart skuleår

Berre kvar fjerde tiandeklassing valde seg dette året Sauda vgs, og det talet bekymrar både skulen og politikarane i Suldal. Til samanlikning søkte i 2016 heile 80 prosent av tiandeklassingane i Suldal seg til skulen i Sauda. Samrøystes formannskap Det er denne utviklinga som er bakgrunnen for at politikarane nå vil prøva med penge-gulrot.

LESARBREV: Du som er fødd i 04 – søk Sauda då vel…!

Måndag kveld, 18. november vart det skipa til informasjonsmøte i Næringsparken. Tema var vegval vidare etter 10. klasse, der me òg fekk mykje god informasjon om Sauda Vidaregåande Skule (SVGS). Under – og etter – møtet gjorde eg mine tankar om SVGS. Når eg såg og høyrde kor bra aktørane frå skulen marknadsførte skulen, undrar det meg at det er så alt for få suldalselevar som ikkje set SVGS øvst på prioriteringslista, i fjor var det berre kring 1⁄4-part av suldølen som valde det nære alternativet.

Per Åge Laugaland er Årets eldsjel

Han stiller alltid opp, krev ikkje betaling og yt langt over det som er forventa, står det i grunngjevinga. Overraska Prisvinnaren sjølv er overraska over prisen. – Eg blei veldig overraska, men det er vel nokon som meiner det då, seier han og legg til at han trivst nå best i bakgrunnen. Sjølv om han som eit unntak, ein gong, har gått med på å stilla på scenen i ein revy. Og for ordens skuld; han er ikkje tilsett på samfunnshuset, men jobbar for Statnett. Per Åge Laugaland får utmerkinga Årets eldsjel.

Batteria eksploderte på ferja: – Vi er ikkje godt nok førebudd på slike brannar

Det lokale brannvesenet mangla sentral kunnskap for å sløkkje brannen i batterirommet på ferja i Kvinnherad. I dag er dei glad for at de valde å vera forsiktige under innsatsen.

Valdrama då Volda valde ny ordførar(pluss)

Høgre trudde dei hadde sikra ordføraren, men Venstre og Voldalista valde raudgrønt.
Les mer om:

Gjevar-glade etnedøler, som vanleg!

Etnedølene har ofte gjort det bra når det gjeld innsamlingsaksjonar. Då går det gjerne sport i å gjere sitt beste vidare også. Årets TV-aksjons-komite valde å ha ein tjuvstart på Kulturdagatn fredag med arrangement på menigheitshuset på Bruflat til inntekt for ”Care”.

Over 320 000 kroner frå Suldal til TV-aksjonen

Det er nokre tusenlappar færre enn på dei tre siste TV-aksjonen. Av summen på 324 024 kroner vart om lag 145 000 kroner samla inn av bøsseberarane i går søndag. Inkludert i denne innsamlingssummen er 8 183 kroner gitt frå Vinjar skule og 11 715 kroner frå Marvik skule.

Fem kommunar braut lova då dei valde ordførar

Fleire kommunar hadde hemmeleg val då kommunestyret skulle stemme på ny ordførar og varaordførar – men nye reglar seier at dette er ulovleg.
Les mer om:

Dei nye sokneråda i Suldal

Det inneber ei valdeltaking på 23 prosent, opplyser Anne Marit Øvstebø, kyrkjeverje ved Suldal kyrkjekontor. Samanlikna med kyrkjevalet for fire år sidan, er valdeltakinga noko lågare denne gongen. I 2015 var det også val til bispedømmerådet. Seks medlemmer er valde inn i kvart råd. Dei neste fem på listene er vara. På oversikta under er berre første vara ført opp.

Startar bygginga i haust

Mannen har innrømma at han fekk den fem år gamle jenta til å stryke seg i underlivet og at han synte ho pornofilmar. Likevel valde lagmannsretten å frikjenne mannen for overgrep, men han må betale nær 400.000 kroner i erstatning. Jenta slit i dag med depresjonar og PTSD.
Les mer om:

Mann fekk fem år gamal jente til å stryke seg i underlivet – lagmannsretten frikjende han

Mannen har innrømma at han fekk den fem år gamle jenta til å stryke seg i underlivet og at han synte ho pornofilmar. Likevel valde lagmannsretten å frikjenne mannen for overgrep, men han må betale nær 400.000 kroner i erstatning. Jenta slit i dag med depresjonar og PTSD.
Les mer om:

Skatepark, Suldal Bad versus rassikring og kan det bli slutt på leksene?

Håpefulle listekandidatar møtte godt budde ungdomsskulelevar på Sand skule i går ettermiddag der alt frå hurtigbåten og rassikring til leksefri og skatepark var tema. Kvifor gidda å velja Sauda vgs? Under eit stort raudt papirhjarte fekk elevane snakka om sine hjartesaker. Først ute var Espen Skålheim som ville vita kva kandidatane kunna lova av innsats for rassikring i Rødsliane og hurtigbåt-tilbodet. – Båtrutene er veldig viktig for dei som går på Sauda vgs.

Stadig fleire suldøler førehandsrøystar

Turid Vaage, valansvarleg i Suldal kommune, kan tysdag morgon fortelja at så langt har det komme inn heile 267 førehandsstemmer. Det utgjer litt over ni prosent av dei totalt 2944 røysteføre i Suldal. Rekord Alt ligg an til rekord i kommunen når det gjeld tal førehandsstemmer. – Dette er eg glad for, for me håpar at flest mogleg nyttar stemmeretten sin.

TVN-elevar tapetserte sigerspallen i Tigerstaden.

Før verdsserieturneringa, FIVB Beach Volley World Tour Oslo Open, valde verdas beste sandvolleyball-duo å skilja lag. Christian Sørum og Anders Mol tok med seg kvar sin ToppVolley Norge-elev på eit-stjerners-turneringa. Nils Ringøen (18) og Markus Mol (17), litlebror til Anders og Hendrik, fekk verkeleg smaka på sandvollyball-sirkuset i turneringa midt i Oslo by på Jernbanetorget.

Seks månader utan førarkort og bot etter utforkøyring med slitte dekk

Mannen erklærte straffeskuld og forklarte i retten at bakdekka på bilen han køyrde var ganske slitte. Likevel bestemte han seg for å køyra til Haugesund og forklarer sjølv at han køyrde så forsiktig han kunne, ettersom han var klar over at det var risikabelt. Fekk vannplaning Det regna den aktuelle dagen, og då han kom til Ilsvåg, føretok han ei forbikøyring, fekk vannplaning og køyrde av vegen. Påtalemakta meiner ei bot på åtte tusen kroner og seks månaders tap av førarkortet er ein passande reaksjon.
Les mer om:

Nær-tur for Etnedal Mållag

Kvifor reise langt når det er mykje interessant ganske nær? Etnedal mållag satsa kortreist i sommar, og valde Etna stasjon og Bagnsbergatn som turmål nyleg.
Les mer om:

Venninnene fekk bustaddraumen oppfylt – banksjef åtvarar mot kompiskjøp

For å komme seg inn på det tøffe boligmarkedet valde venninnene Julianne Johansen og Hege Lyngmo å kjøpe saman. Banksjef og forbrukarøkonom har ulike meiningar om såkalla kompiskjøp.
Les mer om:

Ei av overgrepssakene mot Kevin Spacey kan bli forkasta

Ein mann som har skulda Kevin Spacey for overgrep valde å avbryte forklaringa si i retten. No kan heile straffesaka bli forkasta.
Les mer om:

Svein Erik Sag­li­en vurderte å leggja opp, men valde å halda fram for å få spela med sønene

Svein Erik Sag­li­en (41) pro­du­se­rer meir enn sco­rin­gar for A-la­get til Vik i 5. di­vi­sjon. Sag­li­en vaks opp på Bagn, men flyt­te til Vik et­ter endt sku­le­gang. No spelar han med sønene sine.
Les mer om:

Du valde dei inn – dei melde seg ut

Påtalemyndigheten sitter på overvåkingsbilder, hotellregninger, samtalelogger og fotografier som kan felle Svein Ludvigsen. Selv nektet den tidligere samfunnstoppen for alle tiltalepunktene da rettssaken mot han startet på tirsdag.
Les mer om:

Plansak om Grindbutunet på Vaset vart utsett

Formannskapet i Vestre Slidre valde å utsetje ei sak om planavklaring for Grindbutunet til etter at synfaring på staden er gjennomført.
Les mer om:

Eigentleg skulle musikkvideoen spelast inn i Paris. I staden vart det blant vindmøller og steingardar på Jæren.

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Natalia Alejandra Cárdenas Chillón alias «La Farmakos» er ein ung rappar frå Colombia. Ho er ein politisk rappar og blir rekna som ei komande artiststjerne i heimlandet. Ho har også mor på Lye. Skulle til Paris Den forrige videoen til «La Farmakos» kom 2. desember 2018 og vart spelt i bakgatene i Bogota saman med Colombias leiande rappar, Loko Kuerdo.

Mann tatt for innbrot natt til 18. mai. Ein time etter braut han seg inn igjen.

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Rundt 01.30 natt til 18. mai fekk politiet melding om innbrot hjå Jan Reime Bil og karosseri på Håland på Bryne. Eit vindauge var knust og kassa-apparatet brote opp. Eit mindre pengebeløp var stole. Allereie ein time seinare vart saka oppklara. Ein mann i 40-åra var avhøyrt av politiet og innrømma å stå bak innbrotet. Pengane frå innbrotet kom også til rette. Etter avhøyret vart mannen sett fri.