Nyheter om Valde


Dei folkevalde vil oppgradere eksisterande gangfelt – valde bort undergang i Røn

Kommunestyret i Vestre Slidre valde bort ein undergang ved Fosheimkrysset, og gjekk heller for å oppgradere dei løysingane som er for mjuke trafikantar i Røn, mot at Statens vegvesen tek rekninga.

Desse vangsgjeldingane skal vere meddommarar i lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten

Kommunestyret i Vang valde torsdag meddommarar til Eidsivating lagmannsrett, meddommarar til Valdres tingrett, skjønnsmedlemmer, samt meddommarar for jordskifteretten.

Bedrifter i Suldal om korona-krisa

HEBNES TRE: Kjetil Thomassen, dagleg leiar i Hebnes Tre, meiner han har vore heldig med gode kundar og har ikkje merkt store endringar i ordrebøkene. Arkivfoto. – Me har nok å finna på Det seier dagleg leiar Kjetil Thomassen i Hebnes Tre.

Ikkje heilt samstemte om Moria-opprop

Fleire parti lokalt har tatt til orde for at også Suldal må engasjera seg i lagnaden til dei einslege mindreårige som nå sit i Moria-leiren i Hellas. Fleire parti på banen På nasjonalt nivå er dei såkalla Moria-barna blitt ei høgaktuell sak. På Stortinget har SV fremja eit forslag om å henta 1500 einslege mindreårige derfrå til Norge.

90 000 festivalkroner frå Ryfylkefondet

Styret i Ryfylkefondet valde veka etter påske å løyva 510 000 kroner til festivalar og arrangement i Ryfylke sjølv om dei nå blir avlyste grunna korona-restriksjonar. For Suldal sin del utgjer det 90 000 kroner.

Fjåge Anna i Våge

Me har møtt den fjåge 23 åringen heime i hennar barndomsparadis Våge ved Suldalsvatnet. Sjølv på ein ruskjen og våt ettervinterdag kan naturen ta pusten frå ein. Mektige fjell passar godt på generasjonstunet som ligg trygt inne i vika. Våge – Kva Våge betyr for meg? Oi, det var litt av eit spørsmål! Slik opnar samtalen då me har innlosjert oss i «Loftet» hennar. Blikket hennar søkjer ut det småruta glaset i det gamle folgehuset på garden.

Spurtoppgjer i seniorklassa

Søndag 8. mars blei turrennet Mosvatnet Rundt igjen arrangert. Med usikre isforhold på vatnet, måtte ein legge om løypetraseen, og runden om Hedlebrekk blei brukt. Med til dels mykje regn og snøsmelting heldt spora seg derimot godt og løparane fekk realt klisterføre med god glid. Super innsats Først ut var dei yngste løparane, 0-7 år, som med stor iver tok fatt på runden rundt på stadion. Til heiarop og god kommentering frå speaker gjekk dei i mål med både medaljar og varm saft i sikte.

Tøff vinter driv villreinen ned frå høgheia

Ei rekkje tiltak er sett i verk for å skåna dyra. I førekant av vinterferien innførte Suldal kommune ekstraordinær bandtvang i Setesdal Ryfylke villreinområde grunna villreinens vanskelege situasjon.

LEIAR: Nærings-fondet i sirkel

Årets første runde i Ulla-Førre næringsfond er unnagjort. Dei fleste sakene er nye, men debatten rundt dei liknar til forveksling på debatten frå sist møte. Og møtet før det. Og møtet før det. Kvar sak som kjem på bordet, handlar til sjuande og sist om det Suldal treng aller mest. Aktivitet, ein god idè eller utvikling av og berging av arbeidsplassar. Med ein kommune som treng kvar flik av liv og arbeidslyst som finst i verda, er det eigentleg nærast umuleg å seia nei til nokon.

Fanfare og feiring i badet

Dei tolv barna og tre vaksne frå Vinjar barnehage hadde ein liten mistanke om at kanskje vart det akkurat dei som vart tikka inn og braut målsnora.

LESARBREV: Framtidas omsorg – ei krevjande sak

Saka, som blei handsama på sist kommunestyre har skapt stort engasjement. Det er ikkje så rart, sidan dei aller fleste av oss vil ha trong for omsorg eller vera pårørande til nokon som treng omsorg frå det offentlege ein eller annan gong i livet. I sist valperiode var dette den saka eg utan tvil brukte mest tid på som utvalsleiar i levekårsutvalet.

Geir Åge vann namnedugnaden: Namnet vart Føsselie

Stadnamnnemnda og kommunestyret valde bort Svinebakkin som namn på vegnettet i det nye bustadfeltet i Ryfoss.
Les mer om:

LESARBREV: Framtidas omsorg – for alle

På torsdag skal kommunestyret på nytt behandla saka om framtidas omsorg, og mange lurer nok på kvifor me fremma eit nytt alternativ etter alle desse åra med diskusjonar og utgreiingar.

Samferdsleutvalet valde i dag einstemmig vekk Jelsa frå ferjekartet

Dei nye rutene gjeld frå 1. januar 2021. Elektrisk ferje Utvalet bestemte òg at ryfylkeferja skal vera elektrisk. Norled hadde det beste tilbodet og blei tildelt kontrakten i konkurranse med to andre tilbydare. Ryfylkeferja skal trafikkera dei fleste kaiane i Ryfylkebassenget, mellom Hebnes i nord og Stavanger i sør. Jelsa ute Rutemønsteret blir som følgjer: Hebnes, Foldøy, Hebnes, Nedstrand og vidare sørover om morgonen. Motsett om kvelden.
Les mer om:

LESARBREV: Bygda og brukaren må vera i fokus – uavhengig i kva for sentrum …

Framtidas omsorg engasjerer – det er bra! Berit Heggelund har i sitt innlegg, SP 15.

Spelarflukt etter klubb-krangel: – Det var ei sak med berre taparar

Konflikten mellom kaptein Jannike Orrestad Andersen og klubbleiinga førte til at ho valde å forlate Kaupanger etter enda sesong i fjor. No følgjer fleire spelarar med på lasset.
Les mer om:

Ingrid Olava med intimkonsert i Gapahuken. Roste Ingeborg Onstad for hennar framføring

Det var vel 60 som møtte fram for å høyre Ingrid Olava spele og synge laurdag kveld. Det baud på mange fine opplevingar og Olava fekk mykje ros i etterkant. Men, sjølv valde Olava å trekkje fram Ingeborg Onstad frå Øystre Slidre og hennar framføring.

Bolsjunov vinn, framfor fire norske

Alexander Bolsjunov tok sigeren i tyske Oberstdorf, med Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund på dei neste plassane. Johannes Høsflot Klæbo gjekk først eit dårleg løp, og valde å bryte løpet. No trur Klæbo at Bolsjunov har avgjort verdscupen samanlagd.

Sinn vs. medisin

Han har pendla mellom himmel og helvete halve livet. Pillene kvelte både bipolar liding og følelsar. Kjetil Ernstsen valde å slutte.
Les mer om:

Difor valde Grande å ta med Rotevatn i regjeringa

Venstre-lederen ofret Ola Elvestuen og tok inn Abid Raja og Sveinung Rotevatn som nye statsråder i regjeringen. Begge har blitt utpekt som mulige arvtakere etter Grande.

LEIAR: Hjarteleg velkommen til unge stemmer

Nytt i haustens val var at alle kommunar og fylkeskommunar må oppretta eit ungdomsråd, og det er tydeleg at både dei valde ungdommane og kommuneleiinga aktar å gjera ungdomsrådet lokalt til ein vital og aktuell arena som har reell påverknad i kvardagspolitikken og når dei store linjene skal leggjast for suldalsframtida. Ungdomsråd i Suldal er på ingen måte noka ny ordning, men rådet har kanskje meir vore noko av ein arrangementskomitè for storarrangementet under Ryfylkedagane enn eit råd for store og små politiske

Hagen: – Erna Solberg har dolka Frp i ryggen

– Erna Solberg valde å vende ryggen til Framstegspartiet og følgje Venstre og Kristeleg Folkeparti. Det betyr at ho har dolka partiet i ryggen, seier tidlegare Frp-leiar Carl I. Hagen.

– Klart og tydeleg Frp

– Erna Solberg valde å vende ryggen til Framstegspartiet og følgje Venstre og Kristeleg Folkeparti. Det betyr at ho har dolka partiet i ryggen, seier tidlegare Frp-leiar Carl I. Hagen.

Tussa vil gi mindre utbytte og makt til kommunane(pluss)

Tussa Kraft vil fjerne kommunalt valde styremedlemer og betale mindre utbytte til eigarane.
Les mer om: