Nyheter om Vaage


VEKAS LEIAR OM SJUKEFRÅVÆRET: Fokus er eit fint ord, men det har ikkje overnaturlege krefter

Med sine 434 årsverk, er Suldal kommune ei hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet vårt, og med ein desentralisert struktur, er kommunen både ein viktig tenesteytar og ein viktig arbeidsplass. Det siste året har sjukefråværet stige markant. Frå rundt 7 prosent i fjor sommar til bekymringsfulle 10, 5 prosent i vår. Når rådmannen for litt sidan la fram siste rapportering, er talet for organisasjonen totalt komme ned på 9, 4 prosent.

– Skuffande, men me må ha tillit til rådmannen

Gruppeleiar i Ap, Kari Vaage Gjuvsland, seier partiet ikkje var nøgde etter orienteringa i levekårsutvalet i august, men slår fast at dei er nøydde til å ha tillit til rådmannen. – Skuffande at legane og rådmannen ser så forskjellig på dette – Me hadde jo håpt at det var legar tilstades i utvalet under orienteringa, men tenkte at svaret var forankra hjå legane.
Les mer om:

Dei som får og dei som ikkje får frå fondet i siste tildelingsrunde i år

Det rykande ferske formannskapet sette seg i går til bords som styret i Ulla-Førre næringsfond, og første sak ut var Energihotellets nye utbyggingsplanar.

Legane fryktar liv vil gå tapt – varslar om eit uforsvarleg helsetilbod ved legekontoret

I varselet, som er sendt til rådmann Øyvind Valen, kommunalsjef Grethe Jæger Anglevik og einingsleiar Adriaan Van Ruiven, skriv legane at dei fryktar liv vil gå tapt, eller at uoppretteleg helseskade kan skje, om det ikkje blir sett i verk tiltak umiddelbart. Grin på jobb og er deprimerte Legane beskriv ein arbeidsplass der det nesten ikkje er fast tilsette legar tilstades lenger, der fleire har slutta fordi dei ikkje maktar arbeidsforholda, og der tilsette grin på jobb og kjenner seg deprimerte grunna arbeidssitua

Alminneleg sjenert og svært populær

Med 86 personstemmer og 54 slengjarar, klinka KrF sin tredje- mann seg inn i kommunestyret på ein fjerdeplass, like i hælane på rutinerte politikarar som Kari Vaage Gjuvsland og Gerd Helen Bø. Den tida Suldal var søkkrik Magne Steine (48) er så godt som ein skårunge, politisk sett, men skal dei neste re åra leia det tunge levekårsutvalet. – Haha, eg kan sjå tilbake på ein heftig varamannskarriere. Eg minnest eg var med då Sand skule blei bygd ut.

Joker Erfjord er årets Merkur-butikk i sørvest

Det er snart 40 år sidan Vaage overtok som kjøpmann av butikken, som har vore i familien i nær 150 år. Juryen framhevar god vekst, gode resultat over fleire år og godt samarbeid med kommunen om daglegvareforretninga i Hålandsosen i Erfjord.
Les mer om:

Fordelte taburettane

Meir frå forhandlingane seinare, men her er namna på dei som skal sitja i utvala og styra dei tunge politikk-felta i Suldal dei kommande fire åra. Formannskapet Gerd Helen Bø, ordførar (Sp) Øyvind Lovra Tveitane, varaførar (Sp) Åshild Vetrhus (Sp) Kari Vaage Gjuvsland (Ap) Torbjørn Indrebø (KrF) Sverre Underbakke (H) Nils Bjarne Vold (V) Levekårsutvalet Magne Steine (KrF), leiar Mads Drange (Ap),nestleiar Sanja Roganovic Heggelund (H) Åsmund Bakka (Sp) Anette Opheim (SV) LMT-utvalet Magne Langeland (Sp), leiar Iren Klungtveit Slagst

Skuffa, men kampklar

Det var lite ytre dramatikk å spora undervegs i forhandlingane tysdag kveld, men det var ei skuffa Kari Vaage Gjuvsland (Ap) som seint drog frå kommunehuset mens valvinnarane i Senterpartiet sat igjen med både ordførar og varaordførar i høg stemning på ordføraren sitt kontor. – At Senterpartiet får begge verva, aksepterer eg, sjølv om eg gjerne skulle halde fram.
Les mer om:

Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

Namne-spenninga blir først utløyst i morgon kveld

Nye reglar for teljing av førehandsstemmer, gjer at mandatkåringa etter valet først vil vera klart tysdag kveld. Det fortel Turid Vaage, som er val-ansvarleg i Suldal kommune. Offentleggjer på nett Valresultatet når det gjeld oppslutning for partia og valdeltakinga i kommunevalet og fylkestingsvalet vil, som tidlegare vera klart tysdag morgon. Tidlegare har fasiten på kven som er inne frå dei ulike partia også vore klår tysdag føremiddag.
Les mer om:

Stadig fleire suldøler førehandsrøystar

Turid Vaage, valansvarleg i Suldal kommune, kan tysdag morgon fortelja at så langt har det komme inn heile 267 førehandsstemmer. Det utgjer litt over ni prosent av dei totalt 2944 røysteføre i Suldal. Rekord Alt ligg an til rekord i kommunen når det gjeld tal førehandsstemmer. – Dette er eg glad for, for me håpar at flest mogleg nyttar stemmeretten sin.

Skyssbåt til Vanvik og gratis barnehage til store familiar?

Båten til Vanvik var Ingvar Olimstads forslag. Det andre var Gerd Helen Bø og Senterpartiet sitt valflesk på oppløpssida i valkampen. Gratis barnehage skal gjelda frå barn nummer tre og oppover. Unge familiar skal, i tillegg, sleppa å betala for søknad om husbygging, om partiet får det som dei vil. Ja til alt som er bra Forslaga blei lanserte under Suldal Mållag sitt valmøte på Kulturhuset måndag. Første del av møtet var via ni listekandidatar som stiller til val til fylkestinget.

Kva meiner listetoppane?

1. Tre eigenskapar som gjer deg til ein god ordførar? 2. Kva er dei tre viktigaste sakene for suldals- samfunnet nå? 3. Konkret; korleis skal Suldal få fleire innbyggjarar? 4. Konkret; korleis skal Suldal få fleire arbeidsplassar? 5. Vindmøller i Suldal; ja eller nei? 6. Kva er det viktigaste Suldal kan gjera for barn og unge? 7. Bør ungdomsskulen på Nesflaten innlemmast i den felles ungdomsskulen, og kva meiner du om dagens barneskulestruktur? 8. Ulla-Førre næringsfond; korleis meiner du det best kan brukast? 9.

LESARBREV: Svar om næringspolitikk

I førre utgåve av Suldalsposten, så vel som på nett, har det kome fleire kommentarar til innlegget vårt om tilsetjing av ein nærings- og samfunnsutviklar i kommuneadministrasjonen. Suldal Venstre meiner me drar strikken vel langt når me argumenterer for ei sterkare kommunal involvering i næringspolitikken basert på regjeringas (og då Venstres) stortingsmelding om «Berekraftige byer og sterke distrikt». Vel, det står nå i alle fall at: «Kommuneorganisasjonen har eit særleg ansvar og rolle i utviklingsarbeidet.

Sjekk kven som er ordførar-favoritten i den ferske meiningsmålinga

Av dei 200 spurde, vil over halvparten (56 prosent) at Gerd Helen Bø held fram som ordførar også etter haustens val. Hjå Sp-veljarane får Bø nesten full potts oppslutning, 92 prosent av dei som seier dei ville stemt Sp om valet var i dag, vil også ha partiets listetopp som ordførar. Står sterkt hjå SV-veljarane Men også hjå SV og KrF sine veljarar har Bø ei høg stjerne og betydeleg høgare enn listetoppen i partiet dei villle gitt sin stemme. Heile 46 prosent av SV-sympatisørane ønskjer seg Bø som ordførar, 18

LESARBREV: Kva skal me leva av?

Spørsmål vert stadig stilt i forbindelse med overgangen til ein grønare økonomi i Noreg, men i Suldal er ikkje det viktigaste spørsmålet kva me skal leva av, men kven me skal leva av. For i motsetnad til større byar der ein stadig aukande befolkning treng nye jobbar, er det ikkje mangel på arbeidsplassar som er hovudproblemet i Suldal, men mangelen på arbeidskraft.

For Thea (23) held det ikkje med éin sommarjobb – ho skal ha tre

Det vert ein variert sommar for Thea Vaage (23) frå Sunde. Ho skal både leia valkampen for Kvinnherad Arbeidarparti, vera lærar på forskarfabrikken sin sommarskule – og plukka agurkar.
Les mer om:

Her er Suldal Ap sitt program

Folka Kari Vaage Gjuvsland, som i dag er varaordførar, er partiets ordførarkandidat, som for fire år sidan, men under henne, er det endringar.

Solceller, suldalssitat, lønspolitikk og dekning

Formannskapets tid saman syng på siste verset, og det var ikkje mange kontroversar då dei folkevalde før helga samla seg på Mo laksegard for å sjå på fjoråret og å staka kursen ut vidare. Her er det formannnskapet blei samde om å gå for, og neste veke har kommunestyret siste ordet. Ut av kommunikasjonsskuggen Suldal går økonomisk så det grin, heile 13 millionar overskotskroner står til fri disposisjon for dei folkevalde.

Suldal del av kvinnerekord i Ap

– Sjølvsagt skal det vera både kvinner og menn i politikken, som i arbeidslivet elles, uttaler ho i ei pressemelding til avisa i samband Ap sitt landsmøte i Oslo. Rekordmange damer Vaage Gjuvsland meiner utviklinga viser at me er likestilte, og at det er viktig å leggja til rette slik at det å vera både småbarnsmor og politikar lar seg gjera. – Til andre kvinner vil eg seia: Engasjer deg, det er både spennande og utfordrande! Til haustens kommuneval stiller rekordmange kvinnelege Ap-ordførarkandidatar til val, 4
Les mer om:

- Dette er et stort og viktig løft for mer likestilling i politikken

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Vi er altså samlet på landsmøtet til Arbeiderpartiet i Oslo. Der er det uvanlig mange kvinner, sier ordførerkandidat i Sola Ap og leder av kvinnenettverket i Rogaland Ap, Siv-Len Strandskog.Det er rekordmange kvinnelige ordførerkandidater i Ap før valget i høst. 42 prosent av ordførerkandidatene er kvinner, noe som er en økning på ti prosent siden valget i 2015.- I Rogaland er tallet enda høyere.

Vil digitalisera postkassen din

Suldølen er ikkje overivrige etter å få seg digitale postkassar.

Tørk tårene

Ein gong blir det nok ferdigstilling og etterlengta bading, men så langt har Suldal Bad framkalt meir salthaldig væske enn klorvatn. Rådmann Øyvind Valen var i kommunestyrets budsjettmøte før jul heilt openhjartig på at forseinka og budsjettoverskridne Suldal Bad trigga lysta til å grina. Då hadde politikarane plussa på seksten nødvendige ekstramillionar til prosjektet som ein gong skulle opna til haustferien i fjor. Nå skriv me snart februar, og det er for lengst klart at håpet om vinterferie-opning av badet også er køyrt.

Ryfylke-ordførarar hjå statsråden

Saman med fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal og leiar i samferdselsutvalet, Arne Bergsvåg, lytta ministeren i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til dei tilreisande der den nye fordelingsnøkkelen for tilskot til hurtigbåt og ferjer var på agendaen. Mæland lytta, men kunne ikkje lova Varaordførar Kari Vaage Gjuvsland (Ap) fortel at det var eit såkalla lyttemøte, der dei folkevalde frå Rogaland og Ryfylke la fram si bekymring for korleis den nye fordelingsnøkkelen for statlege tilskot vil slå ut for reisande i Ryfylke. – Statsråden viste forståing og såg utfordingane, men kva dei nå gjer

Lurer du på kven som tener mest i Suldal?

I dag blei skattelistene for 2017 lagt fram. Mest i inntekt På inntekts-toppen tronar Lasse Eide heilt øvst. Han står oppført med 3 638 327 kroner i inntekt, 3 694 405 kroner i formue og 1 271 589 kroner i skatt. Rett bak Eide finn ein Martin Nygård Haug som tente 3 329 525 kroner i fjor. Nygård Haug har 2 190 689 i formue og betalte 817 640 kroner i skatt.