Nyheter om Vaage


Se klatring direkte på h-avis.no – lover spektakulære scener

Søndag kan du se Ingrid Kindlihagen, Ørjan Rødland Vaage og resten av norgeseliten i klatring i aksjon på h-avis.no.
Les mer om:

Fylkeslegen om sverigeturer: – Vi må besinne oss litt til(pluss)

– Skrekkscenarioet er ikke at vi reiser over grensen og blir smittet av svenskene, sier fylkeslege Jan Vaage.
Les mer om:

– Gode sjansar for å hindre spreiing, meiner kommuneoverlegen (pluss)

Kommuneoverlegen i Ørsta meiner det er gode sjansar for å hindre koronautbrot i Ørsta, sjølv om der er påvist smitte på ein tilreisande. – Men folk må vere forsiktige, seier fungerande kommuneoverlege, Marte Vaage Øie.
Les mer om:

Kommunesjefen i Åre: – Vi har kun tre smittede i dag, og håper grensene åpner snart.(pluss)

Svenske butikker står klare til å ta imot nordmenn på Harry-handel igjen. Men fylkeslege Jan Vaage ville ventet med besøket om grensene åpnet nå.
Les mer om:

VA-anlegg på heia blei brått dyrare

Det er Herabakka Maskin as som har tilbydd Suldal kommune å kjøpa og overta det private VA-anlegget, det vil seia vatn og avløp, i Breiastølsdalen. Kostnadsoversikt Sverre Herabakka er eigar av entreprenørfirmaet som har bede kommunen overta anlegget. Herabakka har lagt fram ein oversikt på utgifter han har hatt på utbygginga i heia. Ifølgje sakspapira er det 4 840 000 kroner.

LESARBREV: Lokaldemokratiet i krisetider

Den siste tida har Suldal Arbeidarparti prøvd å løfta ein debatt om korleis lokaldemokratiet skal fungera i krisetider. Me har skrytt av både administrasjonen og ordførarens handtering av koronakrisa, men me har vore kritiske til at nokon av dei mest inngripande vedtaka fatta i Suldal kommunes historie, vart gjort utan forankring i kommunens folkevalde organ. At dette ikkje skjedde dei fyrste hektiske dagane, har me full forståing for, men kor lenge bør ein ordførar styra på fullmakter? Ei veke? To veker?

– Heilt utruleg at det er Husbanken som skal bestemma!

Det var ikkje akkurat god stemning i kommunetyresalen då formannskapet gjekk laus på saka der rådmannen ber politikarane om å auka den opphavlege løyvinga på 2 millionar for neste år med 4,7 millionar kroner.

Ikkje heilt samstemte om Moria-opprop

Fleire parti lokalt har tatt til orde for at også Suldal må engasjera seg i lagnaden til dei einslege mindreårige som nå sit i Moria-leiren i Hellas. Fleire parti på banen På nasjonalt nivå er dei såkalla Moria-barna blitt ei høgaktuell sak. På Stortinget har SV fremja eit forslag om å henta 1500 einslege mindreårige derfrå til Norge.

Ap kritiserer ordføraren for åleinegang og krev at den politiske sirkelen blir utvida

Suldal Næringsforening var sist veke på banen med sterk kritikk av Suldals innspel, som altså lyder på sju millionar kroner, mens ein nabokommune som Sauda, har spelt inn gryteklare prosjekt for over 100 millionar kroner. Næringsforeninga er ikkje åleine om å reagera. Suldal Ap er også undrande.

Slik blir 17. mai-feiringa rundt om i Suldal

Frå fjorårets feiring på Ropeidhalvøya. Foto: Lena Nergård ROPEIDHALVØYA: Bilkortesje og korps langs vegen – Me legg opp til både bilkortesje på halvøya og mykje kjekt digitalt i år, lovar leiar i komiteen, Annette Gregersen. Kortesjen skal gå frå Helland til Øvrabø tur-retur, og det blir sjølvsagt premiering for best pynta køyretøy. Lokalt og digitalt Gregersen seier at alt ikkje er heilt på plass endå, men at det alt er bestemt at det ikkje blir noko felles feiring på nasjonaldagen. 17.

Omsetting av eigedomar i Suldal kommune

Omsetting av eigedomar i Suldal kommune Rota 35 (Gnr 5, bnr 1, fnr 22) er overdrege for kr 200.000 til Anne Brit Mikkelsen (31.03.2020) Suldalsvegen 901 (Gnr 13, bnr 14) er overdrege for kr 200.000 frå Ole Martin Eikeland til Oddvin Marvik (27.03.2020) Indre Ryfylkevegen 2038 (Gnr 168, bnr 4) er overdrege for kr 100.000 frå Odd Jostein Aas til John Magne Johnsen (06.04.2020) Lagarhusvegen 1 (Gnr 103, bnr 112) er overdrege frå Judith Jonassen til Olaug Marie Jonassen, Karin Sirevaag, Astri Johanne Jonassen Vaage og

Ap krev svar om Suldals krisekrone-innspel

Suldals innspel til KS si oversikt over kva kommunane kan bruka statlege krise-kroner til, skaper bølger. Etterspør politisk medverknad I går var Suldal Næringsforening på banen med sterk kritikk av Suldals innspel, som altså lyder på sju millionar kroner, mens ein nabokommune som Sauda har spelt inn gryteklare prosjekt for over 100 millionar kroner. Men næringsforeninga er ikkje åleine om å reagera. Suldal Ap med Kari Vaage Gjuvsland og Mads Drange er også undrande.

Arild Vaage tilsett som prosjekt- og byggjeleiar

Kommunalsjef Torbjørn Guggedal opplyser at det var to søkjarar til stillinga, men at ein av desse trekte søknaden. Vaage jobbar i dag hjå BG Suldal. Guggedal seier at Vaage startar i jobben i byrjinga av august. Stillinga høyrer inn under rådmannens stab og er knytt til kommunale utbyggingsprosjekt i Suldal kommune. Ifølgje utlysinga vil hovudarbeidsoppgåva vera å ivareta byggherrefunksjonen til kommunen ved å vera prosjektleiar og/eller byggjeleiar i gjennomføringa av ulike kommunale utbyggingsprosjekt.
Les mer om:

Fylkeslegen: – Krevende med en slå ned-strategi (pluss)

Jan Vaage, fylkeslege i Trøndelag, mener spørsmålet om man skal åpne skolene eller ikke, avhenger av hva myndighetene ønsker å oppnå.
Les mer om:

Fleire folkevalde føler seg sette på sidelinja

I Suldal er vedtak heimla i smittervernlova delegert til formannskapet. Dermed er det det politiske organet som har vore involvert i dei mest inngripande restriksjonane som har rådd lokalt i nyare tid. I digital form Kommunestyrets planlagde møte i mars blei stryke fra møtekalenderen, og etter planen skulle det ikkje vore noko møte før i mai. Men då formannskapet sist møttest, meinte både Kari Vaage Gjuvsland (Ap) og Nils Bjarne Vold (V) at det nå var på tide å samla kommunestyret.

Samlar kommunestyret digitalt i ettermiddag

Møtet går klokka 17 i dag og blir sendt på kommunens heimeside som vanleg. Ap-etterlysing Det var i formannskapets møte sist at Kari Vaage Gjuvsland (Ap) ville vita om ikkje det også nå var på tide å samla alle dei folkevalde.

Håpar på 2-3 millionar i krisepakke-pengar til Suldal

Krisepakkeforliket fra sentralt hald gir fem miliardar til kommunane, og rådmann Øyvind Valen reknar med at Suldal av denne potten får 2-3 millionar kroner. Køyrer fram mindre vedlikehaldsprosjekt Han og staben hans jobbar med å få fram ei liste på mindre vedlikehaldsprosjekt som eigentleg er planlagde dei neste par åra, men som nå kan bli kjærkomne arbeid for lokale bedrifter. – Me vil køyra prosjekt i størrelsesorden 100 000- 1 million kroner, så dei kan setjast i gang nå, seier Valen til avisa tysdag føremiddag.

Kan Korona-krisa berga Rødsliane?

Motløysa og overraskinga Kari Vaage Gjuvsland,Ap (bildet) kjende då ho fann ut at rassikring av riksveg 13 Lovraeidet- Rødsliane ikkje nådde opp på Staten vegvesen sine prioriterte prosjekt til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2027, er erstatta av kampvilje. Ferdig reguleringsplan Gjuvsland trur den politiske behandlinga og koronakrisa vil gi prosjektet kjærkommen drahjelp. – Både lokalt, regionalt og på fylket har me politisk støtte for at det Rødsliane sin tur. Nå må me jobba prosjektet inn på Stortinget.

Fylkeslegen avventer Helsetilsynet(pluss)

Fylkeslege Jan Vaage bekrefter at han er informert om det tragiske dødsfallet ved Sykehuset Namsos sist lørdag, men foreløpig har ikke fylkesmannen foretatt seg noe i sakens anledning.

Møter folket via Facebook

I kveld, måndag, klokka 19.00, arrangerer kommunen folkemøte, og for første gong i historia blir det digitalt. Informera og motivera Ordførar, rådmann og smittvernlege samlar seg for å svara på spørsmål suldølen måtte ha om den heilt ekstraordinære situasjonen me er oppe i med strenge restriksjonar lokalt. – Det handlar om å få ut felles informasjon, svara på spørsmål folk måtte ha, og så handlar det om å kunna motivera folk til å halda ut i dei tiltaka me har gjort,seier ordførar Gerd Helen Bø nå i føremiddag,

Sjekker om lokal korona-karantene er lovlig: – Kan gi konsekvenser man ikke er klar over(pluss)

Helsedirektoratet ber Fylkesmannen i Trøndelag om å vurdere lovligheten i Ørland kommunes reiserestriksjoner. Det opplyser fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage, til Fosna-Folket.
Les mer om:

Få svar på dine spørsmål fra fylkeslege Jan Vaage

Trønder-Avisa arrangerer nettmøte med fylkeslege for Trøndelag, Jan Vaage, onsdag klokken 11.15.
Les mer om:

Fylkeslegen og fylkesordføreren etterlyser nasjonale påbud

Fylkeslege Jan Vaage og fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) vil at nasjonale myndigheter skal bestemme mer, for å hindre videre coronasmitte.
Les mer om:

Utanlandssatsing: Samtidsmusikken vil ha meir av kaka

– Eg føler meg som ein søknadsslave og sjølv om eg legger sjel i kvar søknad, er det mykje avslag. Eit av fleire vitnesbyrd frå panelet onsdag handla om usikker økonomi – så fokuset låg på å finne veger ut, og mot Music Norway, saman. – Eit nettverk er under danning, svarer Music Norway. Festivalen Borealis og KODE 2 inviterte eit sterkt tverrsnitt av ulike samtidsaktørar for open dialog under SAMT#5 – eit panelmøte dei også ga undertittel «Samling i bånn». Bakgrunnen var samtidsfeltets misnøye mot Music Norway og korleis dei dekker – eller ikkje dekker – samtidsmusikken.

Ja og nei i årets første tildelingar

Nerheim stod bak tre av dei åtte søknadene som sist veke låg på fondsstyrets bord og fekk også opna møteseansen med å snakka til politikarane. Forretningsløyndommar Det skjedde bak lukka dører, etter at ordføraren hadde fått med seg fondsstyret på å senda pressa på dør. Grunngivinga blei oppgitt å vera omsynet til forretningsløyndommar. Nerheim brukte rundt 40 minutt på å snakka til politikarane.