Nyheter om Ulstein


Utsette saka til budsjettet(pluss)

Knut Kleiven fekk gjennomslag for å utsetje saka om støtte til Ulstein Næringsforum til dei skal leggje budsjettet for neste år. – Då ser me om me har pengar eller ikkje til dette.
Les mer om:

Historien om Viken

I debatten om Viken og fylkesregionreformen, også kalt «fylkesreligionsreformen» av Hege Ulstein i Dagsavisen i sommer, kan man finne mange gullkorn ved å lese Per Egil Hegges bok «Perler for svin og 555 andre norske idiomer».
Les mer om:

Skatteinnkrevjing frå Herøy(pluss)

Mot ei røyst vedtok Ulstein kommunestyre å godkjenne vertskommuneavtalen om felles skatteoppkrevjar for Herøy, Vanylven og Ulstein.

Kommunestyret konkluderte ikkje(pluss)

Ottar Kaldhol og resten av Ulstein Arbeidarparti ville vedta at Snoezelen-tilbodet på Reiten skal bestå, men Framstegspartiet fekk fleirtal for at saka skal tilbake til politikarane i oktober.
Les mer om:

Ulstein Arena ein av tre i finalen

Ulstein Arena er ein av tre finalistar til kampen om Statens pris for byggkvalitet.
Les mer om:

Læring på tvers av grenser(pluss)

Ved Ulstein vidaregåande skule samarbeider dei med andre land for å gje elevane nye perspektiv.
Les mer om:

– Støtt denne viktige saka

29. september inviterer Brystkreftforeningen Søre Sunnmøre til kickoff for årets Rosa sløyfe-aksjon på Quality Hotel Ulstein.
Les mer om:

– Bli med å gå

TV-aksjonskomiteane i Ulstein vil oppmode fleire innbyggjarar til å vere med å gå årets viktigaste sundagstur.
Les mer om:

– Vi håper det kjem 700 jobbsøkjarar(pluss)

NAV Møre og Romsdal arrangerer jobbmesse i Ulstein Arena torsdag 20. september. Då kjem over førti arbeidsgjevarar for å møte menneske som er på jakt etter arbeid.

Tre rådmenn trekkjer seg frå SSIKT-styret(pluss)

Rådmennene i Ulstein, Herøy og Vanylven har bestemt seg for å trekkje seg frå styret i Søre Sunnmøre IKT.

Bybudsjettet: Penger til barnehage, hjemmetjenester og rusomsorg

Finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) la fram bybudsjettet for Bergen kommune i 2019.
Les mer om:

Reglar for investering

Ulstein kommune arbeider med å lage retningsliner for investeringsprosjekt.
Les mer om:

Så kom dagen, så kom timen

I dette lesarinlegget skriv ein fortvilt forsørgar om den økonomiske kvardagen i Ulstein.
Les mer om:

Må ta saka opp på ny(pluss)

Hareidrådmann Ragnhild Velsvik Berge stiller spørsmål om Ulstein verkeleg har innflyttingsklare lokale til SSIKT. Ho og ørstarådmann Wenche Solheim krev å få saka handsama ein gong til i styret.
Les mer om:

Positive til ny plan for Ulstein Verft

Torsdag skal Ulstein kommunestyre ta stilling til ei detaljregulering for Ulstein Verft.
Les mer om:

Går for felles skatteinnkrevjing

For Ulstein, Herøy og Vanylven.

Krev overskjønn til lagmannsretten(pluss)

Ulstein formannskap vedtok samrøystes å krevje overskjønn til lagmannsretten.
Les mer om:

Utsett til oktober(pluss)

I sakspapira til SSIKT står det at dei nye lokala i Ulstein er ledige frå 1. august 2018, men det er først i oktober at kommunestyret skal ta stilling til om dei vil flytte Snoezelen ut av dei aktuelle lokala.
Les mer om:

Frieri frå Volda(pluss)

Sorenskrivar Elisabeth Wiik ønskjer å få lokka Ulstein kommune til å skifte rettskrins.
Les mer om:

– Må tore å satse i nedgangstider(pluss)

Det var usemje i Ulstein formannskap om å det var rett å støtte Ulstein Næringslag med så mykje pengar no, eller om dei burde vente til budsjettarbeidet. Og ein representant ville seie nei til alt.
Les mer om:

Diskuterte Høddmonumentet(pluss)

Ulstein formannskap diskuterte om dei skal vedta noko om plassering av Høddmonumentet.
Les mer om:

– Felles kriseforståing(pluss)

– Ulstein har ingen ting på Robek å gjere, sa assisterande Fylkesmann Rigmor Brøste då ho besøkte Ulstein rådhus og gav forsamlinga nokre tips om korleis kommunen ikkje skal hamne der.
Les mer om:

Ulstein får pengar frå Havbruksfondet

Ulstein kommune får knapt 1,7 millionar kroner frå Havbruksfondet.
Les mer om:

– Ulstein har innflyttingsklare lokale(pluss)

Andreas Chr. Nørve, styreleiar i SSIKT, seier at han fekk det presentert som at Ulstein hadde innflyttingsklare lokale. Det var avgjerande for han.
Les mer om:

Frå sansestimulering til datamaskiner(pluss)

Driftsavdelinga til SSIKT skal flyttast til tredje etasje på Ulstein Kompetansesenter. Det vart bestemt på styremøte i SSIKT sist fredag.
Les mer om: