Nyheter om Uføretrygd


Kan bli tvunget over på uføretrygd.

SKIEN: Lisbeth Bechmann er en av flere i Skien som kan bli tvunget over på uføretrygd eller sosialhjelp etter innstrammingene i arbeidsavklaringspenger. Nå er hun klar til å demonstrere foran Stortinget i neste uke.

Nav krever 1,1 millioner kroner i erstatning fra 73-åring

Skal ha fått utbetalt uføretrygd som han ikke hadde krav på.

Regjeringens forslag skaper usikkerhet for uføre

– I beste fall skaper forslaget unødig bekymring, i verste fall skal Nav begynne å overvåke ulønnet, frivillig deltagelse for å vurdere folks rett til uføretrygd, sier FFO. Kenneth Olsen (34) sa fra seg frivillige verv i frykt for at de skulle påvirke retten til uføretrygd.

NAV Tvedestrand betalte ut 612 millioner i fjor - 153 millioner gikk til uføretrygd

På NAV i Tvedestrand har utbetalingene fra 2017 til 2018 økt fra 601 til 612 millioner. Det tilsvarer en økning på to prosent, som er på linje med økningen nasjonalt. Alderspensjon og uføretrygd er de største postene.

Over halvparten av nordlendingene fikk Nav-penger i fjor

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)NORDLAND: 53 prosent av alle nordlendinger mottok en statlig ytelse fra Nav minst en gang i løpet av 2018, og 39 prosent i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt.Totalt ble det betalt ut kr 22 598 000 000 i statlige ytelser fra Nav til personer i Nordland fylke.

NAV: 44 milliarder i NAV-ytelser ble utbetalt til innbyggere i Oslo

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)NORDRE AKER: 122.573 personer i Oslo, eller 26 prosent av befolkningen i Oslo i alderen 18-66 år, fikk utbetalt en ytelse knyttet til arbeidsliv og sykdom i løpet av 2018. Landsgjennomsnittet er 33 prosent.- Én av fire i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt i fjor, forteller direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo i en pressemelding tirsdag 9.

Tidligpensjon i jordbruket

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer.

Utvalg foreslår ny sykepengeordning

Et sysselsettingsutvalg foreslår en ny sykepengeordning og en arbeidsorientert uføretrygd.
Les mer om:

Utvalg foreslår ny sykepengeordning

Et sysselsettingsutvalg foreslår en ny sykepengeordning og en arbeidsorientert uføretrygd.
Les mer om:

Utvalg foreslår ny sykepengeordning

Et sysselsettingsutvalg foreslår en ny sykepengeordning og en arbeidsorientert uføretrygd.
Les mer om:

Ekstrem økning i unge på uføretrygd: Én utvikling bekymrer

De siste fem årene har antallet unge uføre doblet seg. Og det er spesielt én ny utvikling som bekymrer forskerne.
Les mer om:

Ekstrem økning i unge på uføretrygd: Det er én utvikling som bekymrer

De siste fem årene har antallet unge uføre doblet seg. Og det er spesielt én ny utvikling som bekymrer forskerne.
Les mer om:

Ekstrem økning i unge på uføretrygd: Det er én utvikling som bekymrer

De siste fem årene har antallet unge uføre doblet seg. Og det er spesielt én ny utvikling som bekymrer forskerne.
Les mer om:

Nordlandskommune på NAV-toppen: 1 av 4 er uføretrygdet

I Ballangen kommune i Nordland er hele 1 av 4 på uføretrygd.

NAV-toppen: Her er 1 av 4 uføretrygdet

I Ballangen kommune i Nordland er hele 1 av 4 på uføretrygd.

7.503 innbyggere i Fredrikstad får uføretrygd

Sykdom er hovedårsaken til at tusenvis av Fredrikstad-innbyggere er uføre. Arbeidsmarked og oppvekstvilkår er andre medvirkende årsaker.

«For mange Nav-ere»

Flekkefjord kommune har flere på uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og arbeidsledighetstrygd enn landsgjennomsnittet.

31.000 trøndere på uføretrygd(pluss)

Antall trøndere som mottar uføretrygd er økende. Nå er målet å få flest mulig til å bruke den arbeidsevnen de har.
Les mer om:

Kraftig økning i antall uføretrygdede: 13.400 nye uføre

Nye tall fra NAV viser en kraftig økning i antall uføretrygdede i 2018. Nå er det i alt 339.200 mottagere av uføretrygd i Norge.

Regjeringen foreslår endringer i reglene for uføretrygd

Vil sikre at Nav kan fatte vedtak om at uføretrygden opphører eller at uføregraden endres, ved endringer som har betydning for retten til uføretrygd.

Hver sjuende voksne østfolding på uføretrygd

I Østfold er hver sjuende innbygger i voksen alder på uføretrygd. I Oslo er det bare en av atten.

Hver åttende vestfolding er på uføretrygd: – Vi venter en videre vekst

I Vestfold er hver åttende på uføretrygd. I Oslo er det bare en av atten.

Det skal ikke være forskjell!

Minsteytelser i aldrspensjon skal behandles likt med minsteytelser i uføretrygd!
Les mer om:

NAV: Etteroppgjøret til uføretrygdede blir forsinket med minst én måned

Etteroppgjøret for uføretrygd har de to siste årene blitt gjennomført i oktober. I år er det imidlertid forsinket og vil tidligst bli klart i løpet av november, melder Nav.