Nyheter om Tingretten


Mann (46) dømt for 15 lovbrudd: – En totalt manglende respekt

Den 46-årige mannen ble i tingretten nylig dømt for 15 lovbrudd. Samtlige forhold skjedde mens han hadde prøvetid etter forrige domfellelse.
Les mer om:

Tapte saken i tingretten — støttegruppa gir ikke opp(pluss)

Familien Collin som er i kirkeasyl i Finnsnes kirke tapte søksmålet mot Staten ved Utlendingsnemnda (UNE). Men familiens støttegruppe har ingen planer om å gi opp, dommen girer dem bare ytterligere opp.
Les mer om:

Tidligere driver av Lai Lai House har problemer

Firmaet til den tidligere driveren av kinarestauranten på Amtmannsvingen er begjært tvangsoppløst av tingretten.
Les mer om:

– Forholda ligg til rette for samlokalisering av tingretten og jordskifteretten(pluss)

Sorenskrivar Elisabeth Wiik er svært glad for at stortingsfleirtalet skrotar domstolsutvalet. Og no ligg forholda til rette for samlokalisering og jordskifteretten.
Les mer om:

Sorenskriveren er glad for at tingretten berger, men mener strukturen likevel må endres(pluss)

Opposisjonen på Stortinget vil vrake regjeringens forslag om færre rettskretser i Norge.

– Slutt på krumspring(pluss)

– Når Stortinget vedtar å beholde tingretten i Molde, må det være slutt på krumspring og utsettelser med å gi retten bedre og trygge lokaler, sier lederen i Romsdal regionråd, Molde-ordfører Torgeir Dahl.

Fleirtal for å berge tingretten og jordskifteretten(pluss)

På Stortinget er AP, SP, SV og FRP samde om å skrote regjeringa sin domstolsreform. Det vil seie at tingretten i Volda og jordskifteretten i Ørsta får halde fram.

Opposisjonen vil blokkere domstolsreform - tingretten i Molde kan være reddet

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV har bestemt seg for å si nei til regjeringens forslag om å redusere antall rettskretser i Norge.

Kamp om 200 millioner kroner – skal kjempe i 13 dager i retten

Mye står på spill når tidligere kollegaer i Barco igjen skal møtes i rettssak. Selskapet saksøkte en rekke eks-ansatte, men tapte hovedpunktene i tingretten. Til høsten er det klart for ny runde.

Kommunen frifunnet også i lagmannsretten

Finnsnes-bedriften Bo og Bistand gikk til sak mot daværende Lenvik kommune, men tapte i tingretten. Nå har kommunen også vunnet ankesaken i lagmannsretten.
Les mer om:

Kommunen brøt reglene, men ble igjen frifunnet i retten: – Dokumentasjon for systematiske brudd

Bo og Bistand krevde Senja kommune for 6,7 millioner kroner i erstatning, men tapte i tingretten. Nå er også anken forkastet.
Les mer om:

To 16-åringer dømt for ran i Stavanger

I tingretten ble 16-åringene frifunnet selv om de langt på vei erkjente de faktisk forhold. Nå er begge dømt for ran av en 15 år gammel gutt.
Les mer om:

Meddommer i Fredrikstad tingrett fikk nesten 300.000 kroner for tre dagers rettssak

En fagkyndig meddommer fikk i Fredrikstad tingrett godkjent en godtgjørelse på hele 269.000 kroner. Nå har Borgarting lagmannsrett bedt tingretten foreta en ny vurdering.

Desse vangsgjeldingane skal vere meddommarar i lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten

Kommunestyret i Vang valde torsdag meddommarar til Eidsivating lagmannsrett, meddommarar til Valdres tingrett, skjønnsmedlemmer, samt meddommarar for jordskifteretten.

Gulating lagmannsrett «slakter» kjennelse fra tingretten

En avgjørelse i Sunnhordland tingrett får stryk i Gulating lagmannsrett. Ankedomstolen har instruert tingretten i å gjøre en bedre jobb.

35 arbeidsplasser i spill(pluss)

​Hadde forslaget om å legge ned tre av de fire tingrettene i fylket, bitt gjennomført, kunne det betydd 35 tapte statlige arbeidsplasser.  15 av arbeidsplassene i Molde er knyttet til tingretten. Fylkesutvalget sier kontant nei til å legge ned tingretter.
Les mer om:

Aktor: Ber om 7 års fengsel for tiltalt ektemann (pluss)

Aktor Jarle Wikdahl la ned påstand om sju års fengsel for den tiltalte ektemannen i sin sluttprosedyre i tingretten torsdag. Forsvarer ber om full frifinnelse.
Les mer om:

Har valgt meddommere i rettssaker

Formannskapet valgte i siste møte hvem av Åmlis innbyggere som skal være meddommere i lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2021-2023.
Les mer om:

På denne parkeringsplassen vil selskapet bygge tinghus, men de er ikke alene: – Det er mange gode prosjekter

Utbyggerne står i kø for å skaffe en bygning til den samlokaliserte tingretten som skal ligge i Tønsberg.
Les mer om:

Risikerer inntil ti år i fengsel

En kvinne i 30-årene fra Indre Salten må senere i år møte i tingretten, tiltalt på totalt tre punkter.
Les mer om:

Mann (47) fikk lammelser etter kneoperasjon – får ikke erstatning

Tingretten konkluderte med at mannen hadde rett til å både erstatning og nesten en halv million kroner i saksomkostninger. Lagmannsretten ville det annerledes.
Les mer om:

Tingretten mente voldtektsdømt nordmøring var for farlig til vanlig fengsel – nå har lagmannsretten behandlet anken(pluss)

Nordmøringen i 30-åra fikk samme straff av Frostating lagmannsrett som av Romsdal tingrett: – Gjentakelsesfaren for nye, alvorlige volds– og seksuallovbrudd er for stor. 
Les mer om:

Retten fikk se Manshaus' video fra moskeangrepet

Videoen draps- og terrortiltalte Philip Manshaus (22) selv laget dagen han angrep moskeen i Bærum, ble vist i tingretten torsdag.
Les mer om:

Ny maraton-rettssak for laksebedriften: Fredrikstad Seafoods har anket dommen

I tingretten ble Fredrikstad Seafoods dømt til å betale 22,7 millioner danske kroner i erstatning og 15 millioner i saksomkostninger til den danske entreprenøren Gråkjær. Dommen er anket.

Tingretten avviser Manshaus-søksmål fra moskémedlemmer

Et gruppesøksmål mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus (22) fra al-Noor-moskeens medlemmer er avvist av Asker og Bærum tingrett, melder VG.
Les mer om: