Nyheter om Suldal


Har bestemt seg

Varaordførar Kari Vaage Gjuvsland har vore i tenkeboksen og har nå konkludert. Ho er klar for ny innsats for Suldal Ap ved kommunevalet neste år. Vaage Gjuvsland, som dermed går inn i sin fjerde periode som folkevalt, legg ikkje skjul på at også ho har voge for og imot å gå på ein ny runde. Er ikkje ferdig – Det handlar om at politikken tar mykje tid. Men så har eg tenkt at når eg er usikker, er det også eit teikn på at eg ikkje er ferdig. Og så er det jo veldig interessant og givande, seier ho. Les meir om Kari Vaage Gjuvsland sine tankar om politikar-rolla i neste avis.
Les mer om:

Raymond (28) låg ute i fjellet heile natta

SULDAL: - Eg ropte kvar gong eg såg lys frå leitemannskapa, men vinden ulte, så ingen høyrde meg. Det blei ei grusom natt. Eg låg samankropen i fosterstilling på ei fjellhylle og skalv i heile kroppen av kulde, fortel Raymond Lindseth.
Les mer om:

Norsk H2 vann viktig hydrogenpris

– Denne prisen opnar fleire dører for oss, seier ein glad Rainer Speth dagen der på. Han fortel at den internasjonale fagmessa er den største i Europa når det gjeld hydrogen. – Alle dei store som jobbar med hydrogen i Europa er her desse dagane. Ti tusen Euro Norsk H2 as og Hy2gen AG fekk hovudprisen for sitt samarbeid i kategorien Innovative samarbeidsprosjekt mellom Baden-Wuttemberg og Norge og for sitt arbeid for Kommersiell karbonfri grønn hydrogenproduksjone – en bærekraftig energikilde.

Kniven og øksa

Sist veke konkluderte politikarar, tillitsvalde og administrasjon sitt arbeid med å finna faste innsparingar for fem millionar kroner. Drøftingane i trepartssamarbeidet har resultert i kutt for litt under halvparten. Meir klarer ikkje gruppa å bli samde om, og store grep som å gjera noko med strukturen i tenestetilbodet, blei tidleg lagt vekk. Dermed blir det mange postar små, som ein kai her, ein vegstubb der og slikt. Dei folkevalde i gruppa, som i praksis er formannskapet utvida med SV, veit vel at dei ikkje er i mål. Derfor  lar dei det også følgja med ei orsaking til oppdragsgivaren.

Leitar etter mann ved Skaulen

I heile natt har mannskap, både frivillige og politi med hund, leita etter ein saudabu i slutten av 20-åra i området ved Skaulen, der mannen i går kveld melde at han hadde gått seg fast. Det er regn og tjukk tåke i området, og nå klokka 07 seier politiets operasjonsleiar at dei framleis slit med vêret, men at helikopter vil bli vurdert dersom tåka lettar. To lag Det blei sendt ut to leite-lag, eitt frå Sauda og eitt frå Hamrabø, men laget frå Suldal, har avventa på ei hytte grunna svært dårleg sikt.
Les mer om:

Leteaksjon etter mann i 20-årene i Suldal

Politiet har natt til onsdag lett etter en mann under utfordrende forhold i Suldalsheiene i Rogaland. Han meldte selv fra at han hadde gått seg fast i skodda.
Les mer om:

Savnet mann i Suldal funnet i live

Mannen i 20-årene som har vært savnet i Suldal i Rogaland siden tirsdag kveld, er funnet i live.
Les mer om:

Savnet mann i Suldal funnet i live

Mannen i 20-årene som har vært savnet i Suldal i Rogaland siden tirsdag kveld, er funnet i live.
Les mer om:

Blir det julebad i det nye badeanlegget?

Han hadde håpt at ein revidert framdriftsplan var klar denne veka, der dei siste arbeidesoppgåver med fristar og ein endeleg dato for ferdigstilling var bestemte. Det er den ikkje. Håp om badeklart i 2018 Flokar om flislegging og anna er løyst, og alt utstyr skal vera på plass. Og både han og kommunen forventar nå at det vert sett fart i sluttføringa. Prosjektil as, som har prosjektleiaransvaret, jobbar med å samla tilbakemeldingane frå dei ulike entreprenørar.
Les mer om:

Gi gass!

Det nye bussanbodet for Suldal starta opp i sommar, og sjølvsagt må Tide, som nå skal levera tilbodet til bussande suldøler, få ein sjanse til å komma i rute. Men det er underleg når selskapets områdesjef startar det ferske forholdet med å understreka korleis dei ikkje kan garantera resultata og slår frampå om at suldøler med viktige reiser bør vurdera å starta dagen før for å vera på sikre sida. Det var svaret etter ein episode med ei morgonrute som ikkje rokk morgonbåten til Stavanger og som resulterte i at elevane som skulle til vidaregåande i Sauda stranda på kaien på Sand i staden. Det er

To personer sitter fast i elv

Politi og frivillige er på vei for å hente ut to personer som sitter fast på grunn av høy vannføring i en elv i Suldal.
Les mer om:

Nytt ras i Ulladalen

I går, søndag morgon og føremiddag, stengde store steinblokker igjen vegen inn til Ulladalen. Store steinar – Raset vart oppdaga i åttetida søndag morgon, men det tok nokre timar å få gravemaskin på plass. I halv eitt-tida var vegen opna igjen. Vegen er nå farbar, og asfalten er lite skadd. Det fortel Morten Aarhus i Suldal kommune. Han seier at raset nok har starta 50-60 meter ovanom vegen, og at steinane så har fare ned i ei ur og dratt med seg meir ned. Aarhus tippar mengda stein og blokker var på ti til 15 kubikk.

– Dotter di har skada seg i skitrekket. Det er mykje blod

Som ambulansesjåfør i ein liten kommune som Suldal veit Knut Helland at han når som helst kan møta på kjende og kjære i jobben sin. 31. mars i år får han beskjed om at dottera Bertine (10) har skada seg i skitrekket på Gullingen, og det er mykje blod.
Les mer om:

Nattevakt oppdaget nytt ras i Ulladalen

SULDAL: - Nattens ras gikk bare noen hundre meter fra der hvor det raste i sommer, sier Velaug Innvær.
Les mer om:

Jakt-gleda i Suldal

Han har røter i Vanvik, men etablerte endå nærare forbindelsar til Suldal då han fann seg kjærast her. Vill bonus Hjort har han jakta her før, og med ti-femten år med jakt-erfaring, veit han godt kva han gler seg til i bilen på veg innover frå byen. – Å få vera ute, godt sosialt lag og god mat og å få sjå dyra. Får du eit dyr, er det eigentleg ein bonus oppå alt det andre, kjem det blidt frå jegaren. Flaks på Finn Fredag var det jo også høgst uvisst om lukka skulle treffa. Men berre det å få fire kort, omtalar han også som flaks.

Fjorden uteblir

Stavanger Aftenblad har ein stolt tradisjon, og avisa kan i år feira 125 år. Sjølve dagen er laurdag, men i staden for å svi av heile festbudsjettet i Klubbgata, har leiinga bestemt seg for å ta feiringa ut. ”I stedet velger vi å vise hele regionen hva Aftenbladet har vært, hva vi er, og hva vi vil være framover”, seier sjefredaktør Lars Helle til ein av sine eigne journalistar i saka om korleis avisa skal markera milesteinen. All ære til avisa, som går for ei ekstrovert feiring med over førti arrangement med refleksjon, underhaldning, ettertanke og musikk spreidd utover.

Sjekkar skulevegen

Trygg skuleveg og sikring av barn i bil er det politipatruljane konsentrerer seg om når dei nå i starten av det nye skuleåret stiller opp ved suldalskulane på morgonkvisten. Eitt førelegg så langt Sand skule har hatt besøk, der blei eitt førelegg skrive ut for manglande sikring. Rett før helga var politiet på Jelsa, og i dag tidleg var det Marvik skule sin tur. Der stod patrulja frå 07.30 til 07.50, og politiets operasjonsleiar kan konstatera at det ikkje var veldig travelt for dei uniformerte. Fem bilistar blei kontrollerte, ingen førelegg blei skrivne, men samtlege fekk rettleiing.
Les mer om:

Nye forseinkingar på Suldal Bad

Dei siste vekene er det blitt brukt meir tid på diskusjonar mellom byggherren, Suldal kommune, og hovudentreprenøren, enn framdrift i badet. Det er ulikt syn på kvaliteten på og utføringa av flislegginga av våtsonene som er kimen til prosjektfloken som utbyggingssjef Lauritz Lauritzen nå håper er løyst.
Les mer om:

Kjekk aktivitetsdag

Fart, styrke, presisjon og balanse var noko av det ein kunne testa seg i på årets aktivitetsdag på Eide laurdag. Det var Suldal kommune som baud inn til den aktive dagen, der fleire lag og organisasjonar hadde rigga til ulike aktivitetsstasjonar rundt om på området. Kampar og konkurransar var også på programmet, samt ein snik-kikk inne på Suldal Bad. Meir om dagen i avisa onsdag.
Les mer om:

Industribrann i Suldal

Les mer om:

Suldalsjegerar skal samla skrantesjukeprøvar

Det er Miljødirektoratet som har pålagt alle hjortevilt-jegerar å delta i kartleggingsarbei- det. Alle reinsdyrjegerar i landets 23 villreinområde er med, og jegerar i utvalde kommunar når det gjeld prøvetaking på elg og hjort. Med andre ord ein stor dugnad for å finna meir ut om den dødelege dyresjukdommen og om den har spreidd seg. To tilfeller Våren for to år sidan, vart det påvist skrantesjuke på villrein i Nordfjella villreinområde, som første sjukdomstilfelle i Europa. Funnet gjorde at ein tok ei drastisk avgjerd om å slakta ned heile villreinstammen på Nordfjella.

Folketal: Færre suldøler

I dag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med rykande ferske folketalstatistikk. Den viser at frå utgangen av første kvartal i vår og fram til i dag, har Suldal kommune fått sju færre innbyggjarar. Fødselsunderskot Dei nyaste kvartalstala viser at fødselsoverskotet er på minus ti, det vil seia sju fødde og 17 døde. Nettoinnflytting er også på minus. Ved sist teljing var det 3836 innbyggjarar, i dag er det 3829 innbyggjarar i kommunen. Samanliknar ein med innbyggjarar-talet i Suldal ved årsskiftet, viser 2018 så langt ein nedgang på 20 personar.

Fråstole fiskeutstyr i Suldal

Søndag vart ho fråstole fiskeutstyr for fleire tusen kroner. – Eg vart ganske så sett ut og er det vel endå, seier Hagevik, som når avisa kontaktar henne er på veg til politiet i Ølen for å melda tjuveriet. Gøymde fiskeutstyret Søndag føremiddag fiska ho i Herabakkahølen. Då det nærma seg lunsjtid, valde ho å setja igjen fiskeutstyret sitt i gapahuken like ved, sidan ho skulle fiska på same sida resten denne dagen. Ho plasserte utstyret inni og bak gapahuken, slik at det stod ute av synet. For å komma ned til gapahuken, må ein over eit lite beite og ned ein bratt bakke.

20 sommarspørsmål

Vigdis Gullberg er 69 år og bur på Suldalsosen. Ho har vore mykje på Stord i sommar, og i september blir det vandring i Italia med gode venner. Nemn tre ting som får deg i sommarstemning – Sol, bading og godt lag. Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong? – Det må bli gamle Osen og Stråpanuten, i tillegg til ein tur til Stranddalen og til Guggedals-stølane i heia. Me har så mykje flott å visa fram her i Suldal. I fjor hadde eg gjestar på gjennomreis med meg i rhododendron-hagen til Jakob og Ellen Roalkvam og i fjellhagen til Karl Lalid.

Planlegg filminnspeling i Suldal

Bråtveit, som nå er undervegs med mastergrad i film, har tidlegare vunne fleire prisar for filmane sine. Kva den nye filmen skal handla om vil ho ikkje seia så mykje om. – Lite er spikra endå, og eg har eit langtidsperspektiv for prosjektet, seier ho. Men at innspelinga skal skje i Suldal, kan ho bekrefta. Allereie neste veke er det casting, altså prøvespeling. – Det er berre å melda seg, og ein treng ikkje noko filmerfaring frå før, oppmodar Bråtveit, som i første omgang er ute etter jenter mellom 13 og 17 år og kvinner mellom 35 og 50 år.
Les mer om: