Nyheter om Suldal


Suldal Transport og Miniekspress-selskapene får nytt moderselskap

Eierne av Suldal Transport og Miniekspress-selskapene etablerer et nytt moderselskap med navn Nor-log Gruppen AS.
Les mer om:

Tok flytimer for å bli kvitt flyskrekken

Gjermund Daniel Moe fra Suldal pleide å grue seg til flyreisen fra det øyeblikket han bestilte billetten og helt frem til han landet på ankomststedet.
Les mer om:

Trafikkulykke i Suldal

En bil er involvert i en ulykke i Velaskartunnelen i Sand.

Sterk bortebane-siger over Hjelmeland

Fysisk sterkare, betre organiserte og farlegare foran mål. Det er lokalavisa Strandbuen si bedømming av suldalslaget etter at våre menn gjekk sigrande ut av lokaloppgjeret mot Hjelmeland i går kveld. Hjelmeland har før sesongen vore klare på at det å vinna mot Suldal er viktig, men slik gjekk det altså ikkje. Vakker straffe Etter ei sterk hjelmelandsopning, tok suldalsspelarane alldeles over. Tore Søraas scora første målet ein halvtime ut i første omgang, og til pausa leia Suldal.

Kroppen krev

Reiseliv er ein bransje som inviterer til estetikk. Presentasjonen av reisemålet Suldal må seiast å vera ei takknemleg oppgåve.

Suldal står utan kvalifiserte helsesjukepleiarar

Helsestasjonen har tre helsesjukepleiar-stillingar, men per i dag har ingen av dei tilsette godkjent helsesjukepleiarutdanning. Helsesjukepleiar med kvalifikasjonar er i permisjon. Distrikta tapar Helsesjef Adriaan van Ruiven ser at å få kvalifiserte søkjarar, er utfordrande. – Sidan i gjor sommar har me prøvd å få tak i kvalifiserte helsesjukepleiarar. Det finst få av dei, også på landsbasis.

Den som vil heim til 17.mai, kjem heim

Telefonen ringjer. – Det er Ola Sandvik her. Eg har ei soga i minnet som eg gjerne trur vil interessera andre å høyra. Viss du vil skriva, skal eg fortelja, og slik vart det: ME VAR PÅ SKOGSARBEID for godseigar Løvenskiold i Gjerpen ved Skien. Året var 1954, og arbeidsleiaren vår var Oskar Svendsen frå Sand. Han var ein pioner i det å ta fram skog med vinsj og mellombels oppsette taubanar, og i det arbeidet trong han unge, sterke og spreke karar. Nils N.

Her er Senterpartiet sitt program

Folka Det var tidleg klart at ordførar Gerd Helen Bø igjen toppar laget til Senterpartiet. Men under er det utskiftingar, og det er fleire nye fjes å sjå. På andre plass står Mangne Langeland som også sit i kommunestyret i dag, mens på tredjeplass står ein nykommar i suldalspolitikken, Hege Flesjå Eide, som i lag med mannen driv garden og reiselivsbedrifta Træ Gården, i Sandsbygda.

Men nå blir det betre

Mangelen på offentleg toalett rundt om i turistkommunen Suldal har vore ei kjelde til frustrasjon i fleirfaldige år. På Suldalsosen har hageeigarar opplevd å ha trengde gjester på hagebesøk i sommarsesongen, men nå er eit offentleg avtrede like rundt hjørnet.

Og der kom spiret plass

Som dei fleste forbipasserande nok har fått med seg, får Suldal kyrkje nytt tak. Det er KV Bygg Suldal som har arbeidet med taket, og i dag fekk arbeidsfolket på plass det nye spiret. Det er laga av Trestubben as, og det raga flott i morgonsola i dag tidleg. Planen er at takarbeidet på kyrkja skal vera ferdig før fellesferien.
Les mer om:

Heit debatt enda med strakspengar til nye skulestolar

Etter ein svært fredsæl årsmeldingsdebatt i kommunestyret, blei det andre bollar då Høgres Sverre Underbakke i går kveld ville ha med dei folkevalde på å løyva 500 000 kroner for å skaffa elevane betre stolar. – Må vera ombodsmenn også Stolane på Sand skule har versert som tema i lang tid og er blitt diskutert i både foreldreutval og samarbeidsutvalet, der Underbakke sit. – Eg veit ikkje om dette er rett måte å gjera det på, men av og til må me vera ombodsmenn og ikkje så formelle, sa Underbakke, som unders

15 kjappe med Mia Dorthea Askvik

Kva er du opptatt av for tida? – Eg går på skule, så nå er det travelt med eksamenar i slutten av denne månaden. Ellers jobbar eg mykje. Nå for det meste som avløysar på Nedstrand. Tre ord som beskriv deg? – Det er i alle fall mykje pågangsmot i meg, det er heilt sikkert!

Her er Suldal Ap sitt program

Folka Kari Vaage Gjuvsland, som i dag er varaordførar, er partiets ordførarkandidat, som for fire år sidan, men under henne, er det endringar.

Suldalseidet har fått hjartestartar

Med det er hjartestartar nummer 24, som er administrert av Suldal Røde Kors, på plass i Suldal. Hjartestartaren er gitt av Svein Klungvteit as og er plassert på veggen til pumpehuset som ligg langs Torsvikvegen mot Vikaneset. Går ein inn på nettsida 113.no finn ein oversikt over alle hjartestartarane i Suldal.
Les mer om:

Barnevern-leiar på plass

Vertskommune Sauda har i fleire omgangar, over lang tid, søkt etter leiar til det interkommunale samarbeidet. Nå er det endeleg tilsett i den faste stillinga. Hege Michalsen, som har vore konstituert leiar av barnevernet i Suldal og Sauda, har takka ja til leiarstillinga. Michalsen frå Sauda er utdanna barnevernspedagog. Ho har vore tilsett i barnevernet i Sauda sidan 1998 og har i fleire år vore leiar for barnevernet i Sauda kommune. Det siste året har 47-åringen vore konstituert leiar for Indre Ryfylke barnevern.
Les mer om:

Suldalsungdommen er nå meir fornøgde med foreldra, men mindre fornøgde med ungdomsskulen dei går på.

I 2010 svarte 60 prosent av elevane at dei var fornøgde med ungdomsskulen dei gjekk på, i 2013 var 59 prosent fornøgde. I 2016 var 58 prosent fornøgde, mens i 2019 har talet over fornøgde falt til 44 prosent. Mindre fornøgd med skulen 54 prosent av gutane er fornøgde med skulen, mens berre 37 prosent av jentene er fornøgde.

Gull-spor med nye løypekøyringskontrakt

For tre veker sidan parkerte han løypemaskina og tok sommarferie.
Les mer om:

Ny SLT-koordinator på plass

Anne Lise Pedersen, ho er barnevernsterapeut og arbeider som familieterapeut i Suldal kommune, har takka ja til vikariatet. Stillinga er 50 prosent og inngår i rådmannens stab. Suldal oppretta ein 100 prosent SLT-stilling våren 2012, og Torbjørn Indrebø var kommunens første koordinator. Då han slutta, blei stillinga halvert og Eirik Oddmar Iversen tok over i 2015. Det er i hans vikariat at Pedersen nå skal vikariera. SLT står for samordningsmodell for lokale, førebyggjande tiltak mot rus og kriminalitet.

Nasjonal Turistveg droppar rasteplass ved Helganes

– Me har diverre ikkje kapasitet til å få gjort noko ut av denne rasteplassen. Årsaka er ein kombinasjon av tidspress og stram økonomi, fortel Per Ritzler, presse- og mediekontakt for Nasjonale Turistvegar. Helganes står lista opp under idéskisser under arbeid i ein fersk rapport laga om turistvegarbeidet i Norge.

Rogaland manglar 4 600 tilsette

Sida over ledige stillingar på NAV viser at i Suldal er det, per i dag, torsdag, 16 ledige stillingar. Sjukepleiarar toppar lista I Rogaland er det størst mangel på sjukepleiarar.

Flott grendedag på Nesflaten

Tradisjonen tru arrangerte Fjellbjørka 4H grendedag på Nesflaten i går, rapporterer Margrethe Engeskar, som har sendt redaksjonen bilde frå ein innhaldsrik ettermiddag. Innhaldsrik ettermiddag Ho fortel om ein kjekk dag, vêret var på topp med god ute-temperatur og sol, og heile atten utstillarar stilte opp. Nesbuen fekk servert kjekke aktivitetar som boblefotball, pilkasting på ballongar, hestesko, tipping og quiz.

Signal-språket

Det er ikkje vanskeleg å gi ros til initiativet bak det storstilte landbruksmøtet som nyleg gjekk av stabelen på samfunnshuset på Suldalsosen. Midt i våronna og lemminga fylte suldalsbøndene godt opp og fekk høyra jordnære og ærlege vitnesbyrd om investeringar og kvardagsdrift frå folk som sjølv har felleskjøpet-dressen på.

Solceller, suldalssitat, lønspolitikk og dekning

Formannskapets tid saman syng på siste verset, og det var ikkje mange kontroversar då dei folkevalde før helga samla seg på Mo laksegard for å sjå på fjoråret og å staka kursen ut vidare. Her er det formannnskapet blei samde om å gå for, og neste veke har kommunestyret siste ordet. Ut av kommunikasjonsskuggen Suldal går økonomisk så det grin, heile 13 millionar overskotskroner står til fri disposisjon for dei folkevalde.

Lesarbrev: Finst det fordelar med småsamfunn også?

I Finland planla regjeringa for sju-åtte år sidan ei storstilt kommunereform, men måtte leggja saka til sides på grunn av sterke lokale protestar. Men planane ligg der, og mange rikspolitikarar i nabolandet er ennå av den meining at småkommunane bør innlemmast i nærmaste by. Antti Tuuri er ein finsk forfattar, jamgammal med Kjartan Fløgstad. Liksom Fløgstad er han tildelt Nordisk Råds litteraturpris.