Nyheter om Suldal


Det ordnar seg for dei formuande

Så er det klart at SR-Bank har fått nok av Suldal. Innan juni er kontoret i sørenden av Gata historie, og med det ein lang banktradisjon over. Den digitale tidsalderen gjer at me stort sett kan gå i banken heime på kjøkkenbordet, og dermed trengst det større kjøtvekt enn det Suldal representerer, for å driva lønsamt. Dei siste åra har både årsverk og tenester sakte men sikkert skrumpa inn lokalt i SR-Bank.
Les mer om:

Eirik Thorsen er Årets herrefrisør

I tillegg vann Adam og Eva-gruppa prisen som årets konsern. Thorsen er kreativ leiar der, i tillegg til at han eig og driv sin eigen Adam og Eva-salong på Grensen i Oslo. Konkurrerer i verdstoppen Første-plassen i All-star challenge i Norge gir han nye vinnarsjansar. – Det blir veldig spennande. 1. april får eg beskjed om eg går vidare til den internasjonale finalen i New York i midten av mai.

Gull løyser ikkje alt

Det står verkeleg ikkje på kongens mynt i Suldal. Når 2018 er gjort opp, har kommunen eit resultat på svimlande 60 millionar kroner.
Les mer om:

Vil ha fem dagars skuleveke for alle

Om kommunestyret førstkommande tysdag delegerer avgjerda til levekårsutvalet, betyr det at alle skulane i Suldal vil ha fem dagars-veke allereie frå skulestart i august. I dag har Sand og Vinjar skule fem dagars skuleveke, og Marvik skule har vedtatt å gå frå fire til fem dagar frå hausten. – Tanken var god Sand (SV) vil ha denne vanskelege saka avgjort før dei nye kommunestyrepolitikarane tar over. – Tanken var god, men det er ikkje alltid me ser konsekvensane av vedtaka me gjer.

SR-Bank stengjer på Sand

Banken meiner tre bankkontor er for mykje målt opp mot talet på innbyggjarar og omfanget av næringslivet i kommunen. Ingen mistar jobben – Befolkningsgrunnlaget som må til for at SR-Bank skal kunna driva eit lønsamt lokalkontor, er blitt betydeleg større, som følgje av digitalisering og alle tenestene kundane nå kan gjera sjølv på nett, seier regiondirektør Elin Garborg til avisa. Kontoret har per i dag 2,5 årsverk med oppmøtestad på Sand.

Savnet skiløper funnet i Suldal

Frivillige og lokalkjente fant ved midnatt mannen i slutten av 30-årene på turisthytten Bleskestadmoen i Suldal.
Les mer om:

Saudarussen klar for Krafttak mot kreft

Elevar ved Sauda vidaregåande skule vil då gå rundt på dørene i Sauda og Suldal med bøsser, men får du ikkje besøk, så fortvil ikkje. Klikkar ein seg inn på innsamlingssida til Kreftforeningen, Krafttak mot kreft Saudarussen 2019, kan ein enkelt gi eit bidrag. Årets komité (bildet) håpar å samla inn mykje pengar og slå alle rekordar. Fjorårets russ samla inn heile 136 039 kroner.
Les mer om:

Backpackaren som valde seg Suldal

– I HEIMLANDET SERBIA er det demokrati berre på papiret, meiner Milan Randelovic. Han var 27 år, ferdig utdanna sjukepleiar og hadde prøvd å få fast jobb i to år. Frå den djupe skinnsofaen på Kulturhuset fortel han om eit heimland der media er kjøpt opp, og der presidenten har rolla som både journalist og politi. Utan å vera medlem i dei rette partia, eller å nytta seg av dei rette kontaktane, blir det å finna seg fast jobb veldig vanskeleg.

Færre 10-klassingar frå Suldal vel Sauda vgs

Berre 18 suldals-elevar frå 10. klasse, 35,3 prosent, har Sauda som førsteval i år. Uroa rektor Rektor Oskar Waage-Pettersen skulle ønskt talet hadde vore mykje høgare. – Det er synd når elevane frå Suldal og Sauda vel seg vekk til andre skuler med same tilbod som me kan gi.
Les mer om:

Vinterferie med påskevêr

– Me har fått tilbakemeldingar om gode forhold både i skispora og i bakken, og folk er stort sett nøgde, smiler Jan Nilsen. Den siste halvdelen av vinterferien har dei hatt mellom 120 og 130 overnattande på turistsenteret, noko som vil seia bortimot fullt hus. Også campingplassen har vore nesten fullsett. Fleire enn i fjor – Det er faktisk fleire folk her i år enn i fjor, og det er over all forventing. Det fine vêret spelar nok inn.

Nedgang i arbeidsløysa

I februar hadde Rogaland ei arbeidsløyse på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Sist Rogaland hadde like låg del, var i mars 2015. Treng fleire ingeniørar Direktør i NAV Rogaland, Merethe Haftorsen seier at arbeidsmarknaden i Rogaland er i ferd med å normalisera seg, og at enkelte bransjar i dag har utfordringar med å skaffa nok kvalifisert arbeidskraft.

Suldal ein av 14 kommunar i Rogaland med nedgang i folketalet

Den prosentvise nedgangen i Suldal er dei to siste åra på 1,4 prosent. Same nedgang som også nabokommunane Sauda og Hjelmeland opplever. Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Fleire rogalendingar Innbyggjarar-talet i Rogaland har auka med 0,4 prosent det siste året, frå 473 526 til 475 654 innbyggjarar. Størst auke i fylket opplever kommunane Sandnes og Sola, med 1,2 prosent vekst. Studerer ein folketalet i dei åtte ryfylkekommunane, peikar pilene nedover.

Verdens beste på treningssamling i Suldal

Dersom det blir brann lenger inn enn 200 meter i Kvernsundtunnelen i Harstad, vil brannvesenet få store utfordringer med å slokke den. Tunnelen er over tre kilometer lang.

Interessa for forbetringsforslaga

Kontrollutvalet kling kanskje både strengt og litt løyndomsfullt. Utvalets oppdrag er krevjande, men overhovudet ikkje mystisk. Mandatet er å sikra tillit til at kommunens oppgåver blir løyste på beste vis, og i samsvar med lovar og reglar.
Les mer om:

Fem bøker på rad – BINGO!

Då har bibliotekar Eva Bendiksen løysinga. Fram til juni kan du vera med på bibliotekets lesebingo. Populært tiltak Bendiksen kjem bærande med ein famn bøker og oppkopierte bingoark. Ho er rask med å avklara at det ikkje er ho som er opphavet til bingoen, ideen har ho stole frå eit anna bibliotek. Lesebingoen har vist seg å vera populær og ho har allereie måtta kopiera opp nye ”brett”.

Brannvesenet frir til damene

Håpet med sjarmoffensiven er å få fleire kvinnelege søkjarar til dei ledige stillingane på Sand, Suldalsosen og Jelsa. Suldalsdamene tok utfordringa Sist veke tok suldalsdamene utfordringa og stilte til røykdykkar-test under rettleiing av lokale brannkonstablar.

Full stopp på Suldal Bad

Utbyggingssjef Lauritz Lauritzen i Suldal kommune seier til avisa at entreprenøren har lagt ned arbeidet og grunngjev det med at dei ikkje har fått betalt for arbeidet dei har gjort. Kommunen på si side meiner dei har to grunnar til å halda pengar igjen: At dei som byggherre nå har krav på å ilegga entreprenøren maks dagsbøter og at det rår stor usikkerheit om kvaliteten på utbetringa av flisleggingsproblema.
Les mer om:

Tre suldalsjenter i Ungdommens Holmenkollrenn

En av de mest spennende 2005-modeller i langrennssporet på Vestlandet kommer fra Suldalsosen. Maria Lunde beviste i Holmenkollen i helga at det ikke er tilfeldig at hun har gjort det bra i vinter. Maria gikk nemlig fort i Ungdommens Holmenkollrenn. God margin Både i lørdagens klassiske renn og på skøytingen ett døgn senere, ble suldals-utøveren premiert med god margin. Hun staket inn til 30. plass den siste dagen, og i skøyterennet ble det 40.plass.

Norsk Stein blir første pukkverk i verda med laboratorie-robotar

Laboratorieleiar ved Norges og Europas største pukkverk, Frank A. Hondsmerk, har jobba med ideen, eller pilotprosjektet, i tre år. Til Europa På andre sida av kloden i New Zealand, blir nå to robotar testa ut for å kunna utføra delar av det tungvinte laboratoriearbeidet. Frå kontorglaset ser ein eit skip leggja frå kaien, lasta med stein til Tyskland.

Avis og informasjon til hyttefolket

Denne veka kjem Suldalsposten ut i dag, tysdag, istadenfor onsdag. Dette er fordi vekas utgåve skal pakkast og sendast, saman med informasjon frå reise-og næringslivet, til alle hytteeigarane i Suldal, som nå før vinterferieveka får presentert kva opplevingar og tilbod som er å finna i Suldal. Pakkedugnaden av dei vel 1500 informasjonspakkane er eit samarbeid mellom Suldal kommune, Suldal Vekst og næringslivet lokalt.
Les mer om:

Flere gode patrioter var med på å redde FKH. En av dem er en lokal bussjåfør.

Per Arne Fisketjøn fra Suldal er FKH-patriot på sin hals. Bussjåføren har spyttet inn penger i klubben, og blir belønnet med en plass i styret.
Les mer om:

Kalender-karar blir førstehjelp

30 0000 kroner lar seg høyra i kassen til Suldal Røde Kors, som denne veka fekk overrekt resultatet etter eit heilt spesielt kalender-stunt frå fire suldalsbedrifter. Samarbeid og hjelp Helgevold Elektro, Montér Suldal, KV Bygg Suldal og Svein Klungtveit as stilte både med innsatsen, pengane og ikkje minst modellane når det siste tilskotet på samarbeidsfronten blei verkeleg; ein kalender der lokale handymenn står framfor kameraet og fotograf Jan Nordtveit står bak. – Sluttresultatet blei mykje tøffare enn me våga å fø

Nå får Suldal snøskredvarsel

Varselet dekkjer fjellområda i store delar av Rogaland og Agder, eit område NVE har kalt Heiane. Daglege varsel finn ein på http://www.varsom.no. Oppdaterte varsel På nettsida kan ein lesa skredvarsel for dei fleste fjellområda i Norge, og varsla blir oppdaterte kvar dag før klokka 16.00.

Botnlause problem for Suldal Bad

Det er for lengst kjent at kommunen har sett advokat på situasjonen med det uferdige badeanlegget, der det er store forseinkingar og omfattande arbeid som må gjerast om igjen.

Ser ikkje lys i tunellen

Bjørn Arild Fossåen i Statens Vegvesen og ansvarleg for tunellane i Suldal, kan ikkje trøysta vegfarande i Suldal med at tunellane det gjeld blir lys-sette i nær framtid. Står på pengane – Det kjem ikkje til å skje noko i nær framtid. Dei fleste tunellane det gjeld, ligg for langt vekk frå energiforsynings-nettet, og det kostar for mykje å leggja straukablar fram til tunellen. Me er heilt avhengige av budsjettmidlar om det skal skje noko; det seier seg sjølv at dette blir kostbart, forklarer Fossåen.