Nyheter om Suldal


Krever bedre ruter for den nye Ryfylkeferja

Kommunene Suldal og Tysvær har utarbeidet nytt ruteforslag for den nye Ryfylkferja.
Les mer om:

Melder seg ut av KrF i protest

Tidlegare ordførar i Suldal, Roar Obrestad, melder seg ut av partiet i protest mot regjeringssamarbeidet med Frp. “Å sitte i regjering sammen med ytre høyre fløy gjør noe med KrF sin sjel”, heiter det i brevet Obrestad har signert saman med fem andre profilerte KrF-arar i regionen, blant andre Ole Tom Guse i Forsand. – Feil retning Obrestad seier til Suldalsposten i dag tidleg at han meiner KrF sitt vegval er feil retning. – Inst i hjartet er eg KrF-ar, men nå passerer dei ei grense eg ikkje kan vera med på.

Messedag i Suldalshallen

650 ungdommar er på plass når Suldalshallen i dag opnar dørene til årets Yrke- og utdanningsmesse 2019. Bedrifter og skuler står klare på stand til å hjelpa ungdommane med vidare skule- og utdanningsval. Forutan gode tips og råd, kan elevane frå Suldal og Sauda henta med seg eit godt utval give-aways og delta på ulike konkurransar.
Les mer om:

Nyansering, takk!

Hemmeleg er eit ord av det pirrande slaget. Når pressa brukar ordet for å karakterisera møte, vil lesaren nødvendigvis måtte tenkja at her er det ugler i mosen. Nokon har med overlegg halde noko hemmeleg som eigentleg skulle vore ope for allmenta. I Norge byggjer lovverket som regulerer møte og dokument i det offentlege på prinsippet om at borgarar skal kunna ha innsyn og tilgang, med mindre det finst gode grunnar for unnatak. Ordet offentleg kjem frå det tyske offen som betyr open. Prinsippet er ein berebjelke i demokratiet.

Sverre Underbakke fortviler

Eigedomsutviklar Sverre Underbakke har planane klare, men er fortvila over kor lang tid det tar, før han kan starta byggjeprosjektet sitt. Fekk hand om bygget Det var i slutten av november 2016 at Underbakke først melde si interesse for det gamle meieri-bygget og la fram planar om bygging av leilegheiter og rom for næringsareal.

Køyrde utan lappen

Det var fredag kveld ved 19.30-tida at politiets patrulje påtraff ein sjåfør langs Økstrafjordvegen, som altså går mellom Jelsa og Erfjord. Men mannen, som er i 70-åra og heimehøyrande i Suldal, viste seg ikkje å ha gyldig førarkort, fortel politiets operasjonsleiar, som opplyser at sak er oppretta. Politiet hadde laurdag trafikkkontroll i samme området, men då var det ingenting å seia noko på for ordensmakta.
Les mer om:

Storstova til Statnett tar form

Total pris vil liggja på om lag 16 milliardar norske kroner, fordelt på dei to selskapa. Arbeidet som går føre seg i Suldal, kostar rundt 2,6 milliardar kroner. Likerettarstasjonen i Kvilldal Likerettarstasjonen i Kvilldal blir også omtala som ein konverter-stasjon. Føremålet med stasjonen er å omforma likestraum (som er måten straumen blir sendt gjennom kabelen på) til vekselstraum, før den blir sendt ut på straumnettet i Norge.

Drakk mest for tre år sidan

Gamle tal Saka har bakgrunn i at Hå Høgre inviterer inn til eit stort folkemøte om rus og ungdom, der over 800 foreldre og 700 ungdommar har meldt seg på. Det kjem ikkje fram i artikkelen at tala aftenbladet.no opererer med er frå ein tre år gammal Ung Data-undersøking. Det betyr at ingen av elevane som nå går på Sand ungdomsskule har svart på undersøkinga. Suldal på topp Undersøkinga er frå 2016 og er tidlegare blitt omtalt i Suldalsposten. Den viser at meir enn 20 prosent av suldalselevane som då svarte har vore rusa på alkohol, mot eit landsgjennomsnitt på tolv prosent.

Fruktbart i Suldal?

Erna Solberg har fått både ris og ros for sitt nyttårsønske om at fleire norske kvinner skal føda fleire barn. I dag føder norske kvinner i snitt 1, 62 barn, og det talet  er det lågaste på mange år. Også i Suldal er fødselstala lågare enn på lenge. I fjor såg 35 nye suldøler verdas lys for første gong, og på det private familieplanet er kvar og ein av dei ei stor glede.

Jarle Halgunset er årets tipsar

Alle tips som blir til sak i avisa, blir løna med Flax-lodd i posten, og ein kandidat går kvar månad vidare til den store trekninga. April blei trekt Denne gongen var det lappen med fire-talet på som blei trekt, altså frå april månad, og i april 2018 var det den pensjonerte læraren frå Erfjord som var månadens namn. – Oi, oi, oi, er det så mykje som 3000 kroner, smiler tipsaren då han får konvolutten med gåvekorta. Han er ein liten snartur til Sand, som sjåfør for ein nabo. Seinare i helga skal han inn igjen til kommunesenteret for å hjelpa venner med å flytta.

Opnar neppe til vinterferien

Det er ein svært frustrert utbyggingssjef Lauritz Lauritzen som denne veka må erkjenna at den lova opninga til vinterferien heng i ein svært tynn tråd. – Skal ein vera realistisk, er det berre å innsjå at det kan bli vanskeleg, seier Lauritzen, som erklærer seg fortvila på vegner av byggherre Suldal kommune. Hadde trua til midten av desember Den reviderte framdriftsplanen, som blei laga midt i november, la opp til å begynna å tappa i bassenga 17.

Fann narkotika på institusjon

Det var torsdag ettermiddag politiet fann det dei reknar med er hasj inne på eit institusjonsrom i Suldal. Hundepatrulje markerte Ein hundepatrulje på frå Haugesund var inne på rommet som tilhøyrer ei kvinne som bur på institusjonen og markerte på stoffet, og det som blei funne var ein klump som skal vera på fire-fem gram. Operasjonsleiar Helen Rygg Ims ved operasjonssentralen i Stavanger opplyser at stoffet er sendt til analyse, og at det er oppretta sak på forholdet. Ho kan ikkje seia meir om bakgrunnen for at politiet aksjonerte og opplyser heller ikkje kva institusjon det gjeld.

Suldal transport får ny eneeier

Daglig leder og deleier Rune Furseth kjøper alle aksjene i Suldal transport AS.
Les mer om:

Ho gir av sitt eige

Forfattaren tek imot oss i Bråtveit, i huset ho budde sine første leveår. Utanfor spring dottera Ågot (5) på vegane og bøane mora kjenner så godt. Eit nytt kikhol – Å bli mor gav meg eit nytt blikk på verda. Det er fint å få følgja nokon. Dotter mi gir meg eit blikk tilbake på eigen barndom, erkjenner Inger der ho kikkar ut mellom to raude prinsar i kjøkkenglaset. Sola heng høgt i nutane, men Bråtveit-grenda ligg i skugge. Inger byr på frukt og te i kjøkkenet med 70-tals mønstra golvbelegg og tapet. Ho er berre ein snartur vestanføre.

Ein israelar på norsk jord

– EG ER, SÅ VIDT EG VEIT, den einaste jøden som bur i Suldal, og det kan somme tider vera litt einsamt. Det næraste jødiske fellesskapet må eg heilt til Stavanger for å finna. Me sit i ei lys stove på Suldalsosen, og framfor meg i sofaen sit ein smilande og roleg israelar. Ved sidan av sit kona Marianne, og rundt oss leikar sonen Aron. Han er fire år og spent på korleis besøket frå avisa vil bli.

Ein suldøl frå Somalia

– TENK AT DU skulle ringa akkurat nå, det var bra altså, svarer Mohamed på telefonen. Så forklarer han vidare. – Du skjøner, eg har fått fast jobb og skal snart flytta. Dei siste dagane har eg tenkt så mykje på korleis eg skal få takka alle dei flotte folka i Suldal som har hjelpt meg til å komma der eg er i dag. Og så ringer du, og eg kan få seia alt dette i avisa.

Endeleg kan Ingemund køyra traktor

I FØRARSETET i den flunke nye traktoren sit 17 år gamle Ingemund Kvæstad. Nokre meter frå traktordøra står rullestolen han er avhengig av til dagleg. Ingemund er fødd med ryggmargsbrokk og er lam frå livet og ned. Han kikkar på detaljane, støttar hovudet på handa og gliser. Det luktar nytt, ein kan spegla seg i lakken, glasa er blankpussa, og dekka har endå ikkje fått ein einaste skitflekk på seg. DET ER VANSKELEG å slutta og smila. Også for far Ingemund. Denne veka kjem ny traktor til gards, ein som både han og sonen kan køyra.

– Særdeles aktiv lagspelar

– Tusen takk, men det er heilt sikkert mange som hadde fortent denne blomen før meg, takkar han. Det meiner ikkje den som har nominert. Høyr berre: Svein Møgedal hjelper til over alt. Han spreier humor og glede og ser alltid det positive. Han er ein som får ungdommen med seg. Svein fortener juleblomen frå Suldalsposten. – Ja, ja, eg gjer nå berre kjekke ting då, og me er heldigvis fleire som drar lasset i lag. Han er familiemann, særdeles aktiv i Suldal jakt- og fiskelag som leiar og har også leiarvervet i fotballgruppa i Il Sand, i tillegg til å vera trenar for ungdomslaget.
Les mer om:

Rysteg planlegg butikk i Gata

Håvard Rosnes, dagleg leiar i Rysteg, fortel at dei per i dag er på planstadiet med prosjektet, men har stor tru på og ønske om å få dette til. I Sauda har Rysteg jobba lenge med å opna eit bakeri med utsal og er nå godt i gang med ombygging. Dei er også i dialog med fleire lokale produsentar som ønskjer å få seld produkta i butikken.

To personer til sykehus etter gasslekkasje

En lekkasje fra et minibar-kjøleskap som utløste gassalarmen på Ryfylke Fjordhotell i Suldal.
Les mer om:

– For ei julegåve det blir!

Etter ein lang planleggingsperiode, ser dei nå resultatet av turstien, som dei omtalar som ein kultursafari langs Lågen. Tilrettelagt Stien bind saman nord og sør i sentrum og opnar opp stader som ikkje før har vore tilgjengelege. Frå Ryfylke Fjordhotel går ein stien mot elveosen, før ei nystøypt trapp fører opp på asfalten igjen på toppen av Osbakkjen. Så går ein på vegen eit lite stykke og tar av mot Suldal Elverk.

Suldølen ser deg

Å be suldølen nominera til årets juleblom har vist seg å vera overveldande. Frå alle grender strøymer det inn forslag på suldøler som betyr noko ekstra og som gjer ein forskjell i kvardagen. Suldøler dei meiner fortener ei blomsterhelsing i førjulstida. Ord som: stiller alltid opp, blide og hjelpsame, gler, lette å be, uvurderleg hjelp, arbeider i det stille, dugnad for andre, gir glede og omsorg, er utsegn som går igjen i dei innsende forslaga. Å vera frivillig og ha lyst til å hjelpa dei ein har rundt seg, sit laust i Suldal.

Ungdomsstipendet til Ingvald Halgunset

Den talentfulle 22-åringen har sidan han var liten vist stor interesse på fotballbanen. Allereie som fjortenåring sikra han seg fast plass på Suldal ILs a-lag i femtedivisjon. Glad mottakar – Det er fantastisk og kjekt å bli sett pris på, seier stipendmottakaren som alt ha fått overrekt sjekken. Dei siste åra har Halgunset spelt på FK Vidar, andredivisjonslaget som i 2016 slo både Bryne og Viking i cupen. I fjor var han nære på å få kontrakt med Viking, men ein skade sette brått ein stoppar for midtbanespelaren frå Suldal.

Nær ein million kroner i avlingsskade-erstatning til Suldal

Så langt er det utbetalt nær ein million kroner i avlingsskade-erstatning til bønder i Suldal. Suldal kommune fekk inn 35 søknadar om erstatning, som til sist blir behandla av Fylkesmannen i Rogaland. Per i dag er 29 av desse 35 nå ferdigbehandla, og det er utbetalt erstatning på om lag 994 000 kroner. Det opplyser Geir Skadberg, landbruksdirektør hjå fylkesmannen.

Suldal Bad badeklart i februar

Morgonbadarane kan boltra seg frå klokka 6.30 til 8.30 tre av kvardagane. Publikumsbadinga føregår tysdag til og med fredag på ettermiddagstid. I helgane kan publikum bada både laurdagar og søndagar. Folkehelsebadet er ope på dagtid i vekedagane.