Nyheter om Suldal


Sentral heia-eigar set foten ned for aktivitet på eigedommen sin

I brevet til kommunen skriv ekteparet Jorunn og Sverre Herabakka at det ikkje er med lett hjarte at dei nå går til dette skrittet. Fleire mottakarar har fått varselet; ordførar Gerd Helen Bø, løypekøyrar Bjørn Egil Nerheim i Gull-Spor, Suldal Idrettslag, Gullingen leirskule, Gullingen Utviklingsselskap og Suldal Bygdeservice.

NVE seier nei til å regulera Vikastølvatnet

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) grunngjev avslaget med at reguleringa vil gjera det umogleg å oppretthalda den truga naturtypen som er registert i vatnet, det vil seia ”klar, kalkfattig innsjø”, og gi negative landskapsverknadar som friluftsområde. NVE er dermed samde i vurderinga til Suldal kommune. I drift i to år Borgåna kraftverk, som ligg ikkje langt frå Vormestrand nede ved Vindafjorden, har inntak i utløpet av Vikastølvatnet.

Sjekk dei rykande ferske kvinnelege brannkonstablane

Når Haugaland Brann- og redning treng nye brannkonstablar, har det stort sett berre vore halvparten av den vaksne befolkninga som har søkt jobbane; mannfolka. Suldal med høgast andel kvinner Med eit enkelt lite grep, har dei løyst problemet, og det er i Suldal det verkeleg sparkar frå. Etter damekvelden dei inviterte til i fjor, er nå tre av dei fire som nyleg er tilsette på Sand kvinner, og snart er ei til klar.

Suldalsbedrift serverer smaken av Norge

Hotellet på Nesflaten stiller med tre tilsette på Fjord-Norge-standen der fylka Vestland, Rogaland og Møre- og Romsdal er representert. Brunost til kontinentet Olav Lindseth fortel at tyskarane, som det er flest av på messa, er interessert i norsk fisk, som laks.

LEIAR: Hjarteleg velkommen til unge stemmer

Nytt i haustens val var at alle kommunar og fylkeskommunar må oppretta eit ungdomsråd, og det er tydeleg at både dei valde ungdommane og kommuneleiinga aktar å gjera ungdomsrådet lokalt til ein vital og aktuell arena som har reell påverknad i kvardagspolitikken og når dei store linjene skal leggjast for suldalsframtida. Ungdomsråd i Suldal er på ingen måte noka ny ordning, men rådet har kanskje meir vore noko av ein arrangementskomitè for storarrangementet under Ryfylkedagane enn eit råd for store og små politiske

Flotte resultat av skiløparar frå Suldal IL i Holmenkollen

Dei konkurrerte på Oslo Skifestival, og dei fem ivrige skiløparane frå Suldalsosen, viste god form i løypa. Både på klassisk og i skøyting og ikkje minst, i stafettane. God stemning Oddny Lunde Bakka, fortel om kjempegod stemning i Holmenkollen og ei kjekk oppleving for alle. – Det er lite snø, i Holmenkollen også, så utøvarane konkurrerte på kunstsnø. For å spara på snøen, blei det berre ein liten tur i ut løypene før konkurransane starta.

Ungdomsrådet meiner om stipend og bassengprisar

Ungdomsrådet i Suldal er godt i gang, og før helga samla rådet seg over pizza i kantina i kommunehuset for sitt andre møte. Der var to av sakene stipendordninga som skal lokka suldalsungdom til Sauda vgs og arbeidet med å få til eit ungdomskort for Suldal Bad. Korleis skal gulrota fungera? Politikaranes idè om å gi elevar som vel Sauda vgs 10 000 kroner rett i lomma, har fått mykje merksemd, men mange detaljar gjenstår å spikra når det gjeld korleis gulrota skal fungera i praksis.

Målprisen til Olav Nerheim

Mest alle seta i storsalen var utselde til festkvelden. Og som tidlegare år var underhaldningsmenyen innhaldsrik, med allsong, vakre songframføringar, kåseri og revyinnslag. Dei mjuke ord Heilt på tampen av programdelen i storsalen, delte leiar i Suldal Mållag, Wenche Haugen Havrevoll, ut Målprisen 2019 til Olav Eriksson Nerheim. Like før hadde han vore på scenen, og ana då lite om prisen. – Han skriv eit framifrå nynorsk.

Oter-funn ved Føljesvollvatnet

Det var under skoging i Erfjord, ikkje langt frå Føljesvollvatnet, at han kom over oteren. Truleg påkøyrd – Eg har aldri sett oter i levande live, seier Tysseland, som såg dyret då han gjekk ned til vatnet. Han meiner det er ein hann og ser ikkje bort frå at den kan ha måtta bøte med livet i møte med ein bil oppe på riksvegen. Oter er kjent for å vera asosial, eit nattdyr og ein eminent symjar.

På leit etter dei rette utdanningsbrikkene

Torsdag stod 55 utstillarar klare for å hanka tak i suldals- og saudaungdommen som i desse dagar er i tenkeboksen når det gjeld vidare skulegang. I år var det Sauda sin tørn til å husa Yrkes- og utdanningsmessa. I underkant av 500 elevar var innom messa. Tiandeklassing Elias Erfjord, med klassekamerat Jone Skår Østerhus ved sida, får oppbakking av Christian Smithson frå Suldal Hyttebygg.
Les mer om:

Hermetikkboks frå farne tider

Eskedal likar å samla på gamle ting og seier han har ei lita samling med mykje rart i heime på Foreneset. Til hermetikk Fredag troppa han opp i redaksjonen med glaset sitt, som slett ikkje er noko glas, men ein ganske tung metallboks med ein snedig patent til å pressa loket på plass. – Eg trur ganske sikkert den er frå 1800 eit eller anna, seier han og fortel at boksen blei kalt for eit Norgesglas då han kjøpte den i Telemark for mange år sidan.
Les mer om:

God slump grasrot-kroner til Suldal

På dei ti siste åra har talet på Norsk Tippings givarar av ein Grasrotandel meir dobla seg. I 2009 var 520 000 givarar registrerte. Ved utgangen av 2019 er 1 246 000 grasrotgivarar registerte. Grasrotandelen genererte i fjor 698 265 345 kroner, der ei god bunke med tusenlappar dryp på suldalslag. Røde Kors fekk mest Som tidlegare år er det Suldal Røde Kors som ligg øvst på kommunelista. Dei har 195 givarar som til saman har gitt 69 750 kroner.

Geolog: Potensiale for svært store steinras som vil øydeleggja heile vegen

Det var i september i fjor at rundt 1500 kubikkmeter stein raste ned over vegen ved Lauvik. Ingen kom til skade i raset, som stengde vegen til ettermiddagstid dagen etter. Rasstaden blir vurdert som ein kjent rasstad, og sist det gjekk eit stort ras her, var i 2012. Då kom fleire tusen kubikkmeter stein ned. Svære heng Suldalsposten har fått innsyn i geolograpportane som blei laga etter rasa.

Har tru på at Ryfast vil gi eit løft for reiselivet i Suldal

På tampen av 2019 la Tau-ferja, MF Hardanger, frå kai med retning Stavanger for siste gong. Same dag vart den undersjøiske Ryfylketunnelen opna for trafikk. 292 meter under havet Ryfast, som etter sju år med bygging, nå ser sluttføringsdatoen i enden av prosjekt-tunellen, har ein prislapp på 8,07 milliard kroner. I februar opnar også Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. Heile gigantprosjektet kostar totalt 11,58 milliardar kroner.

Mistanke om laksevirussjukdom i oppdrettsanlegg i Suldal

Suldalsanlegget ligg cirka 2,4 kilometer aust for Halsavika, på Nedstrand-sida, der det for om lag to månadar sidan vart påvist utbrot av same virussjukdom. I desember oppretta Mattilsynet eit kontrollområde rundt Halsavik-anlegget for å forebyggja, avgrensa og hindra smitte. Slakta ut Drivarane av Borgarliflot er nå pålagd av tilsynet å slakta ut og tømma anlegget.

Søstrene Ragnhild og Mathilde frå Sand valde London

Å læra seg engelsk flytande var ei viktig drivkraft for Ragnhild då ho valde studiestad. Ho ønsker å dra nytte av språkkunnskapane i ei framtidig jobbkarriere. Økonomiutdanninga gir henne fleire retningar å velje mellom. – Eg valde London fordi byen tilbyr utdanning i verdsklasse og blir rekna som Europas finanshovudstad. I tillegg har byen mykje å by på på fritida.

I dag er det yrkesmesse i Sauda

Sauda og Suldal bytter på å vera vertskap for den, etter kvart tradisjonsrike messa, der dei som står føre dei store viktige vegvala for framtida får møta alt frå politiet og forsvaret til representantar for helsefag og kokkeyrket. 60 ulike aktørar I fjor kunne dei litt over 1000 besøkjande forvitna seg på 53 forskjellige stands som engasjerte rundt 130 deltakarar, og i fjor var det også nytt av året av niandeklassingane blei inviterte. I år melder Sauda Vekst at messepublikummet vil møta over 60 ulike aktørar
Les mer om:

Trur toppen er nådd

Nå i ettermiddag står fjorden godt over normalen, men Morten Aarhus i Suldal kommune reknar med at toppen nå er nådd for den høge vass-standen. Kan rydda tilbake På Ryfylkemuseet, der dei i går rydda unna varer og utstyr og sette alt interiør på klossar, kan dei også begynna å forbereda seg på å flytta tilbake alt saman. – Her er alt under kontroll. Det er heldig at vêret er såpass roleg og at det er så lite bølgjer.
Les mer om:

Topp 20-utfordringar dei neste fire åra

Det er i forbindelse med ein større planstrategi (sjå rammesak ved sida) at rådmannen peiker ut tjue utfordringar som vil leggja føringar for kommunen dei neste fire åra. Rådmannen har ikkje soge alt av eige bryst, innspela til analysane kjem frå både kommunens leiarar og frå formannskapet. Folketalet Innbyggjartalet er synkande, eller i beste fall stabilt.

Didrik gjekk over i likaste laget, men vass-standen blir høg også i ettermiddag

– Dette gjekk veldig bra, rapporterer Morten Aarhus i Suldal kommune, etter nattas besøk av ekstrem-vêret Didrik og raude varsel om vass-stand heilt opp i pluss 80-90 centimeter. Ny topp i ettermiddag Vass-standen stod høgt, men på langt nær så høgt som i rekordåret 1994, då vatnet stod opp i Gata. Aarhus fortel om ein nesten blikkstille fjord i natt, og han har i føremiddag ikkje fått inn meldingar om trøbbel med vatn i hus eller bygg.

Ung suldøl debuterte i ope NM i hurtigsjakk

Den unge sjakkspelaren spelte mot både unge og eldre, men også langt meir erfarne sjakkmotstandarar under turneringa i Drammen. Tiåringen, som er medlem i Haugaland Sjakklubb og annakvar veke reiser frå Suldal til Haugesund for å spela, vart ikkje slått ut av alle mila i bil over Haukeli før slaga framfor sjakkbordet. Fornøgd med innsatsen Far Svein Tore fortel at Josef er godt nøgd med turneringa, som er hans første Norgesmeisterskap.

Kan bli 80-90 centimeter over normal vass-stand

– Dei som bur sjønært, må følgja med og ta førehandsreglar, og det gjeld sjølvsagt også båt -og nausteigarar, seier Morten Aarhus i Suldal kommune. I ettermiddag var han er ein av dei mange kommunertilsette som blei informerte om situasjonen av Fylkesmannen i Rogaland i eit Skype-møte. 79 centimeter over normalen Kommunen har via heime- og Facebooksida si sendt ut varsel om vass-standen, som er venta å vera på sitt høgaste her rundt klokka 02 i natt.

LESARBREV: – Gå for samlokalisering på Sand!

Det er inga skam å snu lyder ein fjellvettregel, og den kan vera ein klok leveregel å følgje, både i politikken og i livet elles. Så kjære politikarar, det er framtidas omsorg de nå skal avgjere, og då må de gjere kloke og framtidsretta val. Kva behov og korleis vil morgondagens brukarar/ pasientar ha det? Når ein set i gang denne prosessen med framtidas omsorg, var det sparing og å samla alt på Sand som var målet, og at ein kunne nytta den eksisterande bygningsmassen, inkl. Bjødnateigen.

Årets mest klarsynte i Suldal

Det var Gunvor Merkesdal frå Sand. Rett på det meste – Nei, herlegheit, kva er det du seier? Dette kom overraskande, var reaksjonen på telefon då ho fekk veta at ho hadde stukke av med førsteplassen i aviskonkurransen. Nokre dagar etter, har ho fått summa seg og inviterer inn i huset sitt i Prestaåsen. – Det er jo heilt fantastisk, men eg hugsar ingenting av kva eg svarte.

Feil rapportering gav feil resultat, Sand skule har likevel nok lærarar per klasse

Både på mellomtrinnet og i ungdomsskulen har Sand skule plassert seg heilt i botn av alle skulene i fylket.
Les mer om: