Nyheter om Suldal


Møtte dei harde kommunikasjons-realitetane i Suldal

Det seier fylkestingsrepresentant og listetopp for Senterpartiet i Rogaland, Arne Bergsvåg, som også er leiar av samferdselsutvalet i fylket. Han, fjerdekandidat på vallista, Sandra Christin B. W. Skarholm og organisasjonssekretær Kalle Nilsen, kom vel ein time seinare enn planlagt til besøket i Suldal. Rasfaste Frå møtet i Sauda på veg til Sand, vart det bom stopp på Saudavegen. Flaumvatnet over fylkesvegen ved Åsjuvet stoppa følget.

Store flaumskader på Sellandsvegen

Store nedbørsmengder i morgontimane gjorde sitt til at Østabøåna gjekk over alle sine breidder. Sellandsvegen, frå Tysselandsvegen til Selland, er nå stengt grunna store flaumskader. Vegsjef i Suldal kommune, Morten Aarhus, opplyser til avisa at dei nå er i gang med å få til ei provisorisk løysing, slik at folk kan gå over brua. Den kommunale vegen er stengt for køyretøy. Store vasskrefter har vore i sving. Foto: Suldal kommune
Les mer om:

Flom og ras skaper trøbbel i indre Ryfylke

Kraftige regnskyll fører til store vannmengder på fylkesvei 46 i Vindafjord og fylkesvei 520 i Suldal og Sauda.
Les mer om:

LESARBREV: Kva skal me leva av?

Spørsmål vert stadig stilt i forbindelse med overgangen til ein grønare økonomi i Noreg, men i Suldal er ikkje det viktigaste spørsmålet kva me skal leva av, men kven me skal leva av. For i motsetnad til større byar der ein stadig aukande befolkning treng nye jobbar, er det ikkje mangel på arbeidsplassar som er hovudproblemet i Suldal, men mangelen på arbeidskraft.

Endeleg kontakt om Rødsliane

I fjor haust vedtok eit samrøystes fylkesting at fylkesrådmannen, saman med Suldal kommune, skulle gå i forhandlingar med Statens vegvesen om ein mogleg forskotteringsavtale for rassikring av Rødsliane på riksveg 13. Månadar har gått og purringar frå, både politisk og administrativt hald i Suldal, er gjennomført overfor fylkeskommunen.

Klar for skule og jobb

Første klasse: Synne Hetland, 6 år Synne Hetland, Sand, begynnar i dag i første klasse på Sand skule. Korleis trur du det blir på skulen? – Eg trur det blir kjekt og gøy. Og så gler eg meg til at mamma skal jobba i naboklasserommet, for det veit eg. Men du skal ikkje ha mamma til lærar, vel? – Nei, eg skal ha Linda, og henne kjenner eg. Eg trur ikkje ho er noko streng.

– Nå må politikarane vakna!

Dei er begge kronikarar og har lang erfaring som brukarar av det lokale legekontoret. Overarbeidde legar Dei reagerer når einingsleiar Adriaan van Ruiven seier i Suldalsposten at legesituasjonen ikkje går ut over pasientane. – Me har mista teljinga over kor mange legar me har møtt og repetert sjukdomshistoria til, dei siste ti åra.

Unge forskarar i full sving

Hydro er samarbeidspartnar til Forskerfabrikken. Hydro Energi Røldal-Suldal stiller ikkje berre med lokaler, dei sponsar også ein god slump av kursavgifta og spanderer lunsj på forskarspirene, som brukar siste sommarferieveka til naturfag og matematikk. Stråler Klokka er ni, og det er på tide med skulestart. – Hugsar de kva me gjorde i går? Studentane Stine Larsen Sakkestad og Kathrine Storli er lærarar for årets kull i Suldal. Dei repeterer frå gårsdagens dont, som blant anna handla om UV-stråler.

Når byen blir bygda og bygda blir usynleg

Haustens valkamp er for alvor i gang, og det nasjonale startskotet går med ein tv-happening der partileiarane er hovudpersonane. Den som fekk med seg NRK sin partileiardebatt måndag kveld, fekk sjå eit panel og ein debatt som formeleg ropte etter ein myndig barnehagelærar. Her var det roping og gneldring, og vaksne folk som slett ikkje sjenerte seg for å avbryta kvarandre og å snakka, for ikkje å seia, ropa i munnen på kvarandre. Og i rettferds namn; det er på ingen måte politikarane sin feil åleine.

20 sommarspørsmål med Knut Helland

Nemn tre ting som får deg i sommarstemning – Bubil-turistar; når det er kø herfrå til Ropeid veit me det er sommar. Slåtten, lukta av nyslått gras, og at du ser det veks og varmt vêr og grilling. Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong? – Den flotte naturen vår! Ein tur til Blåsjø og demningane der slår alltid an, og så ville eg sjølvsagt vist dei Hellandstølen. Din favoritt-sommarmat? – Grillmat, alt kan grillast!

Etterlyser handling på Helganes

Nils Bjarne Vold (V) står på den store fyllinga, eller steinørkenen som han kallar tunnelmassen ved riksveg 13 og Helganes bru, rundt fem kilometer ovanom Suldalsosen.

Fleire arbeidsledige i Suldal

Arbeidsløysa er framleis stabil i Rogaland, men tala på heilt ledige i Suldal aukar. Arbeidsmarknadstala frå NAV for juli viser ein auke på ni heilt ledige, samanlikna med juli i fjor, noko som tilsvarer ein auke på 56 prosent. Totalt 25 personar, 1,3 prosent av arbeidsstyrken er heilt utan arbeid i Suldal. Det er berre ein mindre enn i Sauda, som har ein nedgang på 16 prosent, samanlikna med fjoråret.

Suldal Bad med vått fritids-tilbod etter skuletid

3900 liter vatn i timen renn inn i bassenget nå når det nærmar seg fullt. Tysdag denne veka, etter tolv og ein halv dag, reknar Hetland med at bassenget er fylt heilt opp.

Trafikkulukke på Ropeidhalvøya med tre unge involvert

Dei tre unge mennene skal berre ha fått mindre skader då bilen dei var i, natt til laurdag hamna utfor vegen på Hebnesvegen. Men føraren, som er under 20 år og utanbygdsfrå og dei to mindreårige passasjerane som er heimehøyrande i Suldal, blei tatt med av ambulansen frå staden. Det skal ha vore store materielle skader på køyretøyet. Vurderte førarkort-beslag Avkøyrselen skjedde på fylkesveg 681 mellom Øvrabøkrysset og avkøyrselen til Marvik.

Bollestad møtte bøndene i Suldal

Det manglar aldri på tøffe tema når bønder i distrikta møter landbruksministeren, og det gjorde det heller ikkje på Østerhus i Fjellet, der familien Haugsland i dag tok imot mat-og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF). Ho kom i spissen for ein god delegasjon av partiets fylkestingskandidatar, der suldøl Svanhild Løge Skålheim står på sjetteplass. På Østerhus var også medlemmer av Suldal Bondelag inviterte og, etter kortreist fingermat frå Kulp og høglydt og ivrig drøs rundt bordene, var det tid for alvor.

Her er Suldal KrF sitt program

Folka Også KrF måtte ut på toppkandidat-jakt etter at veteran Svanhild Løge Skålheim gir seg i lokalpolitikken, men held fram i fylkespolitikken. Suldal KrF stiller også med eit ganske ubeskrive politisk blad på topp av lista. Torbjørn Indrebø stod ved sist val på femteplass på lista, han arbeider til dagleg i Sandeid fengsel og har tidlegare vore innom jobben som SLT-leiar. På andreplass er Marita Husevåg Hellesen.

– Politikarane bør komma seg på Instagram!

Kristina har alt bestemt seg for kva parti ho skal stemma på, Gunnar er litt meir usikker. Skal stemma Dei trur dei fleste i vennekretsen kjem til å stemma, men etter litt diskusjon over bordet, kjem dei til at det kanskje ikkje er fleire enn halvparten. – Valkampen er jo ikkje skikkeleg i gang endå, så me har ikkje prata så mykje om det, seier Kristina. Gunnar smiler. – Det er vel ikkje det største samtale-emnet i gjengen, og me fortel ikkje kvarandre kva me har tenkt å stemma, heller. Dei to går begge på

Berre kvar fjerde elev frå Suldal vil til Sauda

Ikkje meir enn 25 prosent av årets tiande-klassingar har søkt seg til Sauda vgs. I 2016 søkte 80 prosent av tiandeklassingane i Suldal seg til skulen. – Ser nokså greitt ut Etter at andre inntaket er ferdig, ser skulen ut til å liggja på eit elevtal ein plass mellom 420 og 450. – Om me endar på rundt 420 elevar, er det nokså greitt, meiner rektor. Når han skal dykka ned i tala, er det særleg byggfag han vil trekkja fram.

LESARBREV: Plastsøppel i Suldalsvatnet

Det snakkes mye om plastsøppel og annet marint avfall i havet, og det meste av søppelet som samles langs norskekysten kommer fra andre land i Nordsjøbassenget og fra fiskeflåten. Men suldølene har faktisk også en god del plastsøppel i sitt eget Suldalsvatnet. Geografien og vindretningene på Suldalsvatnet gjør at mye av det som havner i vatnet og i tilhørende elver, ender i Roalkvam før eller siden.

20 sommarspørsmål med Cathrine Engeskar

Nemn tre ting som får deg i sommarstemning – Grillmat, bading og lange sommarkveldar utandørs i lag med venner. Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong? – Det må bli ein tur på heia til ein av dammane. Då får eg vist fram både den flotte naturen og også vasskrafta me produserer. Blåsjø eller Kvanndal hadde det sikkert blitt. Ein tur til Nipe for å sjå utover Nesflaten, er også flott. Din favoritt-sommarmat? – Grillmat er ein klassikar. Når det er varmt, likar eg enkel mat.

Kjørt til legevakt etter møte med skilt

En bil kjørte ned et skilt i Suldal lørdag kveld.
Les mer om:

Suldalsvatnet rundt med sykkel

– VEL, EG HAR ikkje akkurat sykla rundt Suldalsvatnet, men eg har iallfall vore med sykkel rundt vatnet, ler 53-åringen, som sidan 2017 har vore HMS-ansvarleg på Hydro på Nesflaten. Rutinar er kjedeleg, men å finna på noko nytt er artig, meiner han og fortel at han blir ”opplada” av å sitja på kontorstolen ein heil dag. Då er det godt å komma seg ut om ettermiddagen å få ut litt energi. På benken framfor betong-ufoen sit han og ser uforskamma sprek og opplagt ut. UKVITNE VEKEPENDLAR til Voss.

Damene, Lågen og laksen

Instruktør Hans Sæter fortel at det er Suldalslågen Forvaltningslag og Suldal Jeger- og Fiskelag som står som arrangør av laksecampen for damer. Kvart kurs har ti deltakarar, som fiskar i eitt døgn. Klarer seg godt Denne helga har tjue damer fått prøva seg på å fiska både med sluk og med fluge. Kvar gruppe har fem instruktørar, slik at alle får god hjelp undervegs. På spørsmål om korleis damene klarar seg uti elva, humrar Sæter; – Jentene tar det nok raskare enn gutane.

– Dette blir eit personval

Namn: Nils Bjarne Vold    Parti: Venstre Kommune: Suldal Alder: 66 Sivilstand: Ugift Driv Vikane Hyttetun AS
Les mer om:

Betonglekkasje har tatt livet av lakseyngel

Minst 100 yngel av laks og sjøørret er døde etter en betonglekkasje i Hålandselva i Suldal. Utslippet er politianmeldt.
Les mer om: