Nyheter om Suldal


Ordføraren opna Suldal Bad med eit plask

I går kveld var det offisiell opning med sushi, politikarar, talar og bademoro. God plass I dag var det folket sin tur, og det var svært blide og nøgde badegjester Suldalsposten møtte i og rundt bassenga. Kø var det ingen stader, då ordføraren midt i dagen føretok den høgtidlege og sporty opninga, var det ei ganske sparsom forsamling som stilte seg opp ved hovudbassenget.
Les mer om:

Det er tid for julekonsertar

På Kulturhuset startar Åshild Vetrhus, saman med musikarane Andreas Ulvo og Morten Barrikmo, årets juleturné med ”I denne søde juletid”. Same dag er det Medan me ventar-konsert to stader i Suldal. Lokale salmeskattar Det er tredje året at trioen, med Vetrhus i front, vitjar Suldal i adventstida. Lokale salmar, frå Egersund i sør, til Suldal og Karmøy, blir å høyra denne kvelden. – I dag syng me standardiserte melodiar på julesalmane.

– Skal i alle fall slå Sauda

Det er berre timar igjen før ventetida er over, dørene går opp og festen kan starta. Etterlengta I kveld er det dei som har og har hatt «noko med det» som få entra det staselege bygget med den mektige utsikta og ein prislapp på 150 millionar kroner.

Pengedryss til snøkanoner ved Mostvatnet

Med den summen kan prosjektgruppa for snøproduksjons-anlegget ta eit godt skitak, økonomisk. Nå er den samla summen bikka tre millionar kroner, noko som betyr at arbeidet av snøanlegget truleg kan starta opp neste år. 3,3 millionar kroner så langt Per Even Tjøstheim, ein av dei involverte i prosjektet, er særs nøgd med pengane. – Med kvar krone kjem ein litt lenger. Suldal kommune bidrar med ein million kroner, likeins Norsk Tippings spelemidlar.

LESARBREV: Om å starta eit val i rette enden…

Me må ikkje vera så redde for at ungdomane i bygdene våre kjenner på utferdsstrang og ønskjer luft under vengene. I mange tilfelle er dette nødvendig for å venda tilbake til ein meiningsfull arbeidskvardag i bygda ein vaks opp i. Eg har med stor interesse lese innlegg om val av vidaregåande skule den siste tida. Dette er ein viktig debatt og ta, men etter mitt syn startar litt for mange argumentrekka i feil ende.

Dette skal bli Rogalands best besøkte basseng

7. desember åpner det etterlengtede Suldal Bad til 150 millioner kroner. Målet er å bli den best besøkte innendørs svømmehallen i fylket.
Les mer om:

Innstillinga frå formannskapet

• 200 000 kr. Suldal Røde Kors sitt innkjøp av ny mannskapsbil (Ap). Høgre ville gitt 300 000 kroner, men blei åleine om det. • Skulen. Rådmannen hadde lagt inn ein auke på 500 000 kr fo rå gi rektorane meir tid til leiing. Formannskapet går inn for ei heil stilling (750 000 kr) (Ap) • Det skal gjennomførast ei ny medarbeidarundersøking, og kommunestyret skal få presentert resultata. (Ap) • Læringsbrett i skulen.

LEIAR: Pisk og gulrot, om å få unge til å velja Suldal og Sauda

Sentraliseringa og flyttetrendane som går frå bygda til byen, går over det ganske land. Suldal slit med det som alle andre distriktskommunar gjer, men til forskjell frå andre, har kommunen her ei skattkiste på lur som gjer at me kan ta ekstraordinære grep når det begynner å ryka. Når suldalsungdommen droppar Sauda vgs, kan politikarane prøva seg med ei gulrot i form av pengar. Ungdommane Suldalsposten tok ein prat med om saka, gir tommel opp til forslaget, men er også klare på at det først og fremst er deira

Therese Nerheim Hopfenbeck er nyslått professor i Oxford

Den utflytta suldølen har budd og jobba i England sidan 2012, og nyleg feira ho professortittelen ho nå har fått. Emosjonelt – Emosjonelt, fortel Hopfenbeck på Messenger om den store anledninga ho delte med sine tre døtre, mann og luftbårne suldalsforeldre.

Byggjer grønt fyrtårn

– Ja, me merkar at kundane spør meir etter dette, og me er også opptatt av at vår bransje skal bidra til å betra klimaet og miljøet. Miljø kjem i anboda også, så dette er viktig, slår dagleg leiar, Cecilie Jelsa fast. Byggjebransjen og alt avfallet Ho, byggjeleiar Jostein Aarhus og sals- og marknadsansvarleg Maren Landsnes har rigga seg med kaffi i møterommet, og inn dørene kjem ei som er svært sentral i byggjefirmaets grøne planar.

REFERAT: Supre O-løyper frå Suldalshallen

Onsdag arrangerte Suldal O-lag den 3. Vinter-O-karusellen denne sesongen. Det var flott løpsvêr, med seks grader, opphald og lite austavind. Denne gongen var det litt færre unge som deltok, medan det blei hard konkurranse i mellom-løypa. Totalt var det 14 deltakarar med. Stor fart i løypene I kortløypa var det berre Marte Krogh som deltok, men ho sprang sikkert og godt og fann postane på det nye sprintkartet i fin stil. I mellom-løypa var det heile seks deltakarar som sprang på tid.

Førjulsdrøs med Birger Emil Helland

Kor er du i løypa med juleførebuingar? – Eg har ikkje starta med juleførebuingane ennå. Eg ten- kjer at det er ikkje nokon grunn til å få panikk allereie no i november. Men eg har ein god plan i hovudet, så då har eg kome langt. Har du adventskalender? – Nei, det har eg ikkje. Eg har av og til Suldal Røde Kors sin kalender, men det er ikkje nokon fast tradisjon. Korleis pyntar du i adventstida? – Eg pyntar ikkje så mykje i adventstida, men advensstake med lilla lys, må eg ha på bordet.

Suldal Malarklubbs tiande juleutstilling

Fleire stolar måtte fram i salen før distriktsmusikarane kunne starta opningsarrangementet. Heile 59 bilde, alle laga av klubbmedlemmane det siste året, utgjer årets juleutstilling, som er den tiande i rekkja. Den heng ut desember og er ei salsutstilling. Løftar kvarandre – Det har vore ei glede å følgja dykk gjennom dykkar kunstnariske reise og blomstring, sa Nenad Ignjatic, som stod for opningstalen.
Les mer om:

Eigedom

Eidssjøen 14 B (Gnr 93, bnr 126) er overdrege for kr 3.100.000 frå Hove Katinka Joyce Ten og Peter Gabriel Tijhuis til Cecilie Gustavsen (04.11.2019) Del av Hegglandsveien 87 (Gnr 35, bnr 98) i Rennesøy kommune er overdrege frå Terje Sætrevik til Anne Tranberg Sætrevik (01.11.2019) Overdraginga omfattar også del av Breiastøldalen 1 (Gnr 4, bnr 59) i Suldal kommune Øysteinslandsveien 255 (Gnr 225, bnr 7) i Lyngdal kommune er overdrege frå Arne Bjørknes til Esther Martha Rud Bjørknes (05.11.2019) Overdraginga omfattar

Trafikkulykke i Suldal

Meldes om svært glatte veier.
Les mer om:

Advent i Kvalekrikkjen 1

Velkommen til årets julekalender. Det er ingen ringare enn Todlev Kvalekrikkjen og Helje Sundvodl, alias Terje Bråtveit og Helge Bakka, som skal leia oss gjennom dialektord frå Suldal. Kvar dag serverer me ein ny episode frå livet i utskjeklene, der eit nytt suldalsord kjem på bordet. Kanskje tar du det utan vidare, men blir du ståande i språkleg skårfeste, fortvil ikkje. Me serverer fasiten neste dag. Film: Sjur Skjelbreid Førland

Jul i Kvalekrikkjen

Somme har sterkare juletradisjonar enn andre. I Kvalekrikkjen er det meste sterkt. Slaktar Helje Sundvodl kjem til gards i båt, promillegrensa er høgare til vanns enn til lands. Slaktaren som står i tunet på Kvalekrikkjen, er raud i ansiktet. Gjeldsauen som nettopp enda livet bak fjoset, har sett sine blodspor. Nå ligg kjøtet oppi saltlake-stampen. Under eternittplater for å halda katten borte. Det rår ei stille over gardsplassen etter at brekinga døydde ut. Her er korkje rot eller skrot.

Mykje som skjer i Suldal denne helga

Julemesse, julegateopning og utstillingsopningar Fredag ettermiddag arrangerer Normisjonen si årlege julemesse på Sand skule. Arrangøren kan freista med mange heimelaga varer som er til sals, som julemat og julegåver. Rundt om i grendene er det også juleopnings-arrangement nå i kveld. I morgon, laurdag, er det ikkje vanskeleg å fylla dagen. Denne dagen er det julegateopning i Gata med opne butikkar og salsboder på Torjå. Men før fakkeltoget går og lysa på grana blir tende, er det mykje som skjer.

Tommelen opp til tusenlappar for å velja Sauda vgs

Han siktar til pengesummen på 10 000 kroner årleg, som eit samla formannskap har føreslått skal gå til alle elevar frå Suldal som vel å gå på Sauda vgs. Har bestemt seg Henriette Nesbø, Tor Møgedal, Espen Skålheim, Elias Kjølvik og Tobias Bog er alle nokså bestemte på kva linjer dei ønskjer å søkja. – Eg skal ta YSK i Sauda, startar Espen, og Elias har planar om landbruksskulen Tomb i Østfold. Verken Tor eller Tobias er heilt sikre på kva dei landar på.

Haugaland Kraft legg seg langflate etter straumrekningssjokk

Både enkelte produksjonsbedrifter, kommunen og ein del frivillige lag som driv grende- og samfunnshus har fått eit straumrekning for november som er fleire gonger så høg som vanleg og altså heilt uventa. Feil på feil «Syndaren» ber det vanskelege namnet tariff med effektledd.

Laksevirussjukdom gjer at oppdrettsanlegg i Ryfylke må slakta ned store mengder fisk

Mattilsynet har nå sett i verk kontrollområde i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord for å førebyggja, avgrensa og nedkjempa virussjukdomen. Infeksiøs lakseanemi (ILA) er namnet på sjukdommen som er påvist.

Nye beverar har funne vegen til Suldal

Etter å ha vore utan beverobservasjonar i kommunen sidan 2005, er det nå bever i både Hålandsdalen og langs Suldalslågen. Eit mysterium Foto: Øyvind VårvikAt det er observert bever i Hålandsdalen, er kanskje det største mysteriet, meiner lokal bever-ekspert Vidar Lunde. I Hålandsdalen har beveren vore aktiv og felt store bjørke- og seljetre. Beveren meskar seg med alle lauvtre, forutan or. Ask, selje og lerk er dei mest populære.
Les mer om:

LESARBREV: Skam dere Suldalsposten!

Lørdag 23. og søndag 24. november arrangerte Suldal Kulturskule og Songarlaget en konsert i henholdsvis Suldal og Sauda kyrkjer. Det ble da framført Requiem (dødsmesse) av Gabriel Fauré. Dette er et stort og berømt klassisk verk for solister, kor og orkester. Initiativtaker for dette var dirigenten for Songarlaget, Einar Halle, som er cellist og distriktsmusiker. Solister var kjente klassiske sangere; Amelie Aldner, mezzosopran, og Halvor Festervold Melien,, baryton.

Vil gi suldalsungdom som vel Sauda vgs 10 000 kroner kvart skuleår

Berre kvar fjerde tiandeklassing valde seg dette året Sauda vgs, og det talet bekymrar både skulen og politikarane i Suldal. Til samanlikning søkte i 2016 heile 80 prosent av tiandeklassingane i Suldal seg til skulen i Sauda. Samrøystes formannskap Det er denne utviklinga som er bakgrunnen for at politikarane nå vil prøva med penge-gulrot.

Begynner på fiberkabel over Nordsjøen rett etter nyttår

Både Haugaland Kraft og Ryfylke IKS er blant partnarane når det rett over nyttår er klart for ein fiberkabel på 700 kilometer mellom Norge og England. Ryfylke IKS med liten eigarpost Fiberen, som i praksis er ein fire-felts digital motorveg, gir ein heilt annan dataforbindelse mellom Norge og utlandet.