Nyheter om Stortinget


Enighet på Stortinget om tredje krisepakke

Regjeringen og Sp, Arbeiderpartiet, Frp og SV er enige en tredje krisepakke, som ifølge TV 2 vil sikre at kommunene får 5 milliarder i ekstrabevilgninger.

TV 2: Nær enighet på Stortinget om tredje krisepakke

Opposisjonspartiene på Stortinget har mandag kveld lagt fram en skisse hvor de vil sikre at kommunene får 5 milliarder i ekstrabevilgninger, ifølge TV 2.
Les mer om:

Gigantfelt drøyer – Frp mener Equinor og Aker BP må få kniven på strupen

Terje Halleland (Frp) ber olje- og energiminister Tina Bru (H) skjære gjennom og få fortgang i en storstilt milliardutbygging i Nordsjøen. Departementet bekrefter fortsatt usikkerhet i nytt brev til Stortinget.

TV 2: Enighet på Stortinget om tredje krisepakke

Regjeringen og Sp, Arbeiderpartiet, Frp og SV er enige en tredje krisepakke, som ifølge TV 2 vil sikre at kommunene får 5 milliarder i ekstrabevilgninger.

– Enighet på Stortinget om tredje krisepakke

Regjeringen og Sp, Arbeiderpartiet, Frp og SV er enige en tredje krisepakke, som ifølge TV 2 vil sikre at kommunene får 5 milliarder i ekstrabevilgninger.

Semje på Stortinget om krisepakke nummer 3

Regjeringa og opposisjonen er samde om ei ny krisepakke, som skal sikre at kommunane får milliardar i ekstraløyvingar.
Les mer om:

TV 2: Nær enighet på Stortinget om tredje krisepakke

Opposisjonspartiene på Stortinget la mandag kveld lagt fram en skisse hvor de vil sikre at kommunene får 5 milliarder i ekstrabevilgninger, ifølge TV 2.
Les mer om:

TV 2: Nær enighet på Stortinget om tredje krisepakke

Opposisjonspartiene på Stortinget har mandag kveld lagt fram en skisse hvor de vil sikre at kommunene får 5 milliarder i ekstrabevilgninger, ifølge TV 2.
Les mer om:

TV 2: Nær enighet på Stortinget om tredje krisepakke

Opposisjonspartiene på Stortinget har mandag kveld lagt fram en skisse hvor de vil sikre at kommunene får 5 milliarder i ekstrabevilgninger, ifølge TV 2.
Les mer om:

TV 2: Nær enighet på Stortinget om tredje krisepakke

Opposisjonspartiene på Stortinget har mandag kveld lagt fram en skisse hvor de vil sikre at kommunene får 5 milliarder i ekstrabevilgninger, ifølge TV 2.
Les mer om:

Enighet om ny krisepakke

STORTINGET (TV 2): Klokken 02:00 ble regjeringspartiene enige med Sp, Arbeiderpartiet, Frp og SV om den tredje krisepakken. Etter det TV 2 får opplyst vil stortingsflertallet sikre kommunene fem milliarder i ekstrabevilgninger.

Grøvan ber UiA frigjøre sykepleierstudentene

Hans Fredrik Grøvan i utdanningskomiteen på Stortinget synes det er underlig at Universitetet i Agder pålegger sykepleierstudentene skriftlige oppgaver fremfor å slippe dem til i koronakrisen.
Les mer om:

Kommunene får milliarder i krisehjelp

Et flertall av partiene på Stortinget skal være klare til å gi norske kommuner flere milliarder kroner ekstra til å betale sine koronautgifter.
Les mer om:

Krisestøtten til bedriftene blir dyrere enn antatt

I et brev til Stortinget, som TV 2 har fått tilgang til, anslår finansminister Jan Tore Sanner at kontantstøtten til bedriftene vil koste 50 milliarder kroner frem til utløp av mai.

Koronakrisen truer kommuneøkonomien - ber om å få konvertert lån

Vegårshei kommune har bedt Stortinget og regjeringen om å la kommunene kostnadsfritt få konvertere fastrentelån til flytende rente.

Kommunene får ekstra skjønnsmidler

I forbindelse med korona-utbruddet har Stortinget bevilget 250 millioner kroner i økt skjønnsramme til kommunene.
Les mer om:

Frp og Ap reagerer på krisepakken: Frykter at reisearrangørene går under

Frp og Ap på Stortinget vil bruke statlige penger til reisearrangørene slik at de kan betale kundene tilbake for avlyste pakketurer. Målet å hindre at store og små reisearrangører går konkurs.
Les mer om:

Glemte brexit - bommet med 500 millioner

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen la fram kostnadsanslag for Stortinget som ikke tok høyde for effekten av Storbritannias uttreden av EU.

Glemte brexit, bommet med 500 millioner

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen la fram kostnadsanslag for Stortinget som ikke tok høyde for effekten av Storbritannias uttreden av EU.

«Ka i alle verdens dager æ det som skjer?»

Det er full stopp i Rogfast-prosjektet. Nå gjør et samlet politisk miljø i Rogaland et nytt framstøt mot Stortinget for å få svar.
Les mer om:

– I løpet av én dag forandret alt seg. Jeg har aldri opplevd noe lignende

Både stortingspresident Tone W. Trøen (H) og andre romeriksrepresentanter er imponert over politikernes innsats for å takle koronakrisen. Stortinget har vist seg fra sin beste side på tvers av partipolitikk, er de enige om.
Les mer om:

Nadia samler inn sko til flyktningbarn: – Politikerne snur ryggen til situasjonen

Som frivillig jobber Nadia Olonkin (31) med å samle inn sko, som skal sendes ned til flyktningleiren Moria i Hellas. Men først skal de stilles ut foran Stortinget.
Les mer om:

De rødgrønne blokkerer forskrift under ny kriselov

De rødgrønne på Stortinget blokkerer forskrift under ny kriselov. De er redd forskriften vil svekke studenter, elever og barnehagebarns rettigheter.
Les mer om:

Koronakrisen: «Firerbanden» på Stortinget kvesser knivene

Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil bruke sin flertallsmakt til å presse på for tiltak som kan få de økonomiske hjulene i gang igjen.

Coronakrisen: «Firerbanden» på Stortinget kvesser knivene

Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil bruke sin flertallsmakt til å presse på for tiltak som kan få de økonomiske hjulene i gang igjen.