Nyheter om Stortinget


MDG-Une er gravid

Hun som kan bli MDGs eneste representant på Stortinget, Une Aina Bastholm (31), skal i mammaperm etter valget. Inn kommer en vikar med mer erfaring fra oljebransjen enn oljeministeren.
Les mer om:

Nytt håp om samlekryss

Nok en gang foreslår Statens vegvesen for Stortinget at det det må bygges et samlekryss på E6 i Mulelia. Målet er plass på statsbudsjettet for 2018.

– Hydrogen kan gi jobber

Arbeiderpartiet har tro på et hydrogeneventyr i Norge, og fikk mot regjeringspartienes vilje gjennomslag i Stortinget for en ny hydrogenstrategi. Else-May Botten (A) tror den kan skape nye arbeidsplasser.

Mediene ber politikerne vurdere Facebook-skatt

I kampen mot Facebook og Google ber mediebedriftene Stortinget vurdere å innføre en særskatt for gigantene etter britisk modell.
Les mer om:

– Forsøk på sniknedlegging

– Dei signala vi har fått i dag er ganske tydelege på at Domstoladministrasjonen ikkje i stor nok grad respektera Stortinget sitt signal.
Les mer om:

Stortinget svekker biometrisikkerhet

Med et stort slag i løse lufta har Stortinget svekket personvernet og gjort biometriske innlogginger mindre sikre og brukbare.
Les mer om:

- Jeg er ikke valgt på Stortinget for å holde kjeft

SV-politiker Karin Andersen har vært på Stortingets talerstol 1.072 ganger de siste fire årene – over 200 ganger mer enn nestemann på listen.

– Såg meir til Siv Jensen enn til kona

Etter 20 år på Stortinget forlet Harald Nesvik landets viktigaste politiske arena.

– Ta vare på kysten! 

Stortinget har bestemt at vannscootere er kommunens ansvar. Det er en jobb kommunene bør få slippe.
Les mer om:

Ikke flertall mot sammenslåing av Søgne

Det har vært flere leserbrev mot kommunesammenslåing av Søgne, Sogndalen og Kristiansand, og dette gjelder spesielt Søgne kommune etterat Stortinget har vedtatt sammenslåing av disse kommuner.

Politiet og NAV samarbeider

Stortinget endrer loven slik at politiet får informasjon om folk på rømmen. NAV kan nå gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen.
Les mer om:

Sterk måling for Rødt

Kan få like mange på Stortinget som KrF.
Les mer om:

Nektes taletid i bystyret

I mange år har barne- og ungdomsrådet hatt møte- og talerett i Mandal bystyre. Men nå er det slutt – det har Stortinget bestemt.
Les mer om:

Australsk politiker ammet mens hun talte

– Det er urealistisk noe lignende hadde skjedd i Norge, sier første visepresident på Stortinget Marit Nybakk etter at den australske senatoren ammet samtidig som hun talte til parlamentet.

Politikerne vil ikke forplikte seg

Forslag om å sikre finansiering av Ahusbanen i Nasjonal Transportplan ble stemt ned med kun SV og MDG for på Stortinget da planen ble behandlet. Rett etterpå kom anbefaling fra Ruter om busstrasé i stedet for T-banestrekning.
Les mer om:

Nå kan det bli boligkjøperne som velger eierskifteforsikring

Nesten én av ti klager etter boligkjøp, men få når frem. Nå vil Stortinget undersøke om det er kjøperen som skal velge eierskifteforsikring.
Les mer om:

0,75%til besvær

Leste forleden at politikerne på Stortinget, nok en gang, har vært påpasselig med å justere godtgjørelsen for hverandre, denne gangen med 2,4%.
Les mer om:

Sandberg må vise respekt for Stortinget

Styret i Nettverket for fjord- og kystkommuner(NFKK) forventer at fiskeriminister Per Sandberg følger opp og sørger for gjennomføring av vedtaket om å gi kystkommunene inntekter fra eksport av norsk ubearbeidet laks og ørret innen neste sommer.

– Lokalpolitikerne kan bli nyttige idioter for Stortinget

Ved å vende tommelen ned for Store Norske, kan lokalpolitikerne gjøre Stortinget en stor tjeneste.
Les mer om:

– Et valg av retning

Vestnes-ordfører Geir Inge Lien (Sp) nekter å ta av sjøl om en fersk fylkesmåling gir ham sete på Stortinget.
Les mer om:

Venstre svikter igjen

Det er knapt 2 måneder siden stortinget behandlet Meld.St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling.
Les mer om:

100.000 sjøfolk har mistet jobbene, nå tar politikerne tak for å stanse sosial dumping på sjøen

Stortinget krever at regjeringen utreder norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk.

Siste dag på Stortinget: Godskesens ensomme gruppemøte

Når Ingebjørg Godskesen inntar salen klokken 09.00 på Stortingets siste dag er det som uavhengig representant. Få minutter senere går hun ut og avholder sitt første gruppemøte i ensom majestet.

Knut Storberget blir fylkesmann i Innlandet?

Knut gir seg på Stortinget og blir fylkesmann.

– Produksjonsavgift i havbruksnæringen, med hvilket formål?

Stortinget har bedt meg sette i gang et arbeid med å utrede en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk for oppdrettsnæringen, og at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med det i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, med mål om at den blir innført om et års tid, senest 1. juli 2018.

Mest lest siste uke