Nyheter om Steine


– Totalt uforståelig av kommuneoverlegen i Steinkjer(pluss)

Kreftsyke Terje Solbakk fra Steine i Nærøysund har vært pasient på Sykehuset Namsos i seks år. Han mener beskrivelsen kommuneoverlege Sunniva Rognerud gir av sykehuset er totalt bak mål.

Har tru på at Ryfast vil gi eit løft for reiselivet i Suldal

På tampen av 2019 la Tau-ferja, MF Hardanger, frå kai med retning Stavanger for siste gong. Same dag vart den undersjøiske Ryfylketunnelen opna for trafikk. 292 meter under havet Ryfast, som etter sju år med bygging, nå ser sluttføringsdatoen i enden av prosjekt-tunellen, har ein prislapp på 8,07 milliard kroner. I februar opnar også Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. Heile gigantprosjektet kostar totalt 11,58 milliardar kroner.

Dette er dei nye folkevalde sine verv utanom politikken

Ordførar Gerd Helen Bø seier det sjeldan oppstår problem eller feil i høve til habilitet, sjølv om også folkevalde i Suldal kan ha mange ulike bindingar. – Har god oversikt – Forholda i Suldal er så tette og oversiktlege at me har god oversikt over kva den enkelte er engasjert i.

Tommy Steine: – Begrepene sklir litt ut når noen blir «deprimert» for at det var feil farge på iPhonen de fikk til jul

Nittedøl Tommy Steine kaster seg på å-prate-om-psykisk-helse-bølgen.

Tommy Steine (50) legger ned showselskap

Selskapet Its Showtime AS er oppløst.
Les mer om:

Desse skal gi råd i kommunale saker

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Rådet arbeidar for å styrka funksjonshemma si deltaking og medverking på alle samfunnsområde. Rådet uttaler seg om og tar initiativ i saker som angår vilkåra til ulike grupper menneske med nedsett funksjonsevne. Eldrerådet Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.

LESARBREV: Kvalekrikkjen

Eg ser Suldalsposten har rota fram førjulsprat i Kvalekrikkjen. For meg kom det litt brått på. Det kunne då ikkje vera så mange år sidan det vart filma, tenkte eg, men tida går fort… Eg snakka litt med Todlev her ein dag, og han er sjølvsagt i fyr og flamme. Nå ser han på seg sjølv som Suldals svar på Skomaker Andersen, og Helje Sundvodl er den lokale Tøfflus, legg han til.
Les mer om:

Tiramisu ein av sju Gaselle-bedrifter i Suldal

I år er det fire fleire lokale bedrifter på lista enn i fjor. Og som i fjor finn me fleire småkraftverk blant gasellane. Helikopter og reiseliv Øvst på lista over årets Gaselle-bedrifter i Suldal ligg Agusta 109 AS med 34,25 millionar i omsetning og ein vekst på 169 prosent frå året før. Jon Ove Velure er dagleg leiar, og firmaet driv med utleige og leasing av luft-transportmateriell. At selskapet er registrert i Suldal, meiner Velure er tilfeldig og svinheldig for Suldal kommune.

Førjulsdrøs med Elisabeth Steine

Kor er du i løypa med juleførebuingar? – Eg bur heime, så det er mamma som tar seg av det meste. Eg har ikkje starta med julegåveinnkjøpa, men eg har sett litt på det. Pynta har eg heller ikkje gjort endå. Har du adventskalender? – Eg har alltid vore så heldig å få pakkekalender av mamma. Då eg budde i Oslo, vart kalenderen ei slags nedteljing til eg skulle reisa heim. Til dømes viss eg reiste heimover den 17.

Kulturstipend på 15 000 kroner til Josef Ulset

Josef på ti år og foreldra brukar mykje tid og pengar på å reisa til sjakkturneringar og på treningar, og utvalsleiar i levekårsutvalet Magne Steine (KrF) seier at av tre gode kandidatar til stipendet, skilde Josef seg ut. Ung og lovande Den unge sjakkspelaren har spelt sjakk i fem år, først i Sevland sjakklubb på Karmøy og nå for Haugaland sjakklubb i Haugesund.

Per Åge Laugaland er Årets eldsjel

Han stiller alltid opp, krev ikkje betaling og yt langt over det som er forventa, står det i grunngjevinga. Overraska Prisvinnaren sjølv er overraska over prisen. – Eg blei veldig overraska, men det er vel nokon som meiner det då, seier han og legg til at han trivst nå best i bakgrunnen. Sjølv om han som eit unntak, ein gong, har gått med på å stilla på scenen i ein revy. Og for ordens skuld; han er ikkje tilsett på samfunnshuset, men jobbar for Statnett. Per Åge Laugaland får utmerkinga Årets eldsjel.

– Det kan bli dyrare å trega

Utvalet, som begynner å bli varme i politikar-trøya, sende både saka om Framtidas omsorg, og fleire budsjett-innspel vidare til rådmannen. Kvar skal det nye senteret plasserast? Det var utbyggingssjef Lauritz Lauritzen og rådgjevar Elin Mikkelsen Bakka som utfordra utvalet på kva tankar dei gjer seg når det nå viser seg at også sjukeheimen kanskje må rivast. Åsmund Bakka (Sp) var raskt på banen og meinte at om ein måtte byggja nytt to plassar, var det lurt å tenkja samkøyring av prosjekta. – På Suldalsosen er det

Bør framtidas omsorg byggjast under eitt, i staden for to tak? Ja, meiner levekårsutvalet, som ikkje vil ta stilling til lokaliseringa nå

Når formannskapet i dag er samla til budsjettkonferanse på Gullingen turistsenter, er naturleg nok Framtidas omsorg ei av dei heilt store sakene. – Kva kan eitt tak gi oss? Det var utvalsleiar Magne Steine frå KrF (bildet) som orienterte formannskapet om at levekårsutvalet denne veka har gått inn for at å sjå på ein heilt ny kabal og tilnærming. – Me vil la sjølve lokaliseringsdebatten ligga akkurat nå. Dette forslaget er omforeint og hadde komme uansett kva rådmannen hadde presentert om sjukeheimen nå.

Suldal kommune har høgast sjukefråvær i Rogaland

– Det er luksus å få så mykje god informasjon, meinte utvalsleiar Magne Steine (KrF) etter at kommunalsjefane frå helse og oppvekst, i tillegg til kultursjefen, hadde fortald frå einingane sine. Fastlegeordninga Men det var ikkje berre kommunalsjefane som ville orientera.

Ti Fredrikstad-talenter deltar i sangkonkurranse

Solveig Marie Steine Boyle (24) og ni andre Fredrikstad-talenter er plukket ut til å delta i helgens sangkonkurranse.
Les mer om:

Tommy Steine hadde norgespremiere i Tønsberg - les anmeldelsen her

Tommy Steine har skrevet et show om å gi mer f*en. Torsdag hadde han norgespremiere på Hotell Klubben.

Læring servert på eit brett

– Eg trudde eg hadde lada læringsbrettet mitt, men så stod ikkje kontakten heilt i. Nå er den gått i svart, kjem det. Læringsbretta, som me andre kallar iPad’ar, er nye verktøy for skule-elevane i Suldal denne hausten. Nyhende på skeiva Timen startar med litt drøs på engelsk. Elevane fortel kva dag og dato det er og korleis vêret er ute, før det blir alvor. Dei har jobba i grupper og er klare til å visa resultata på smartskjermen framfor tavla.

Travtips Sørlandets Travpark 6. 10. 19

Omgangens sikreste holdepunkt er i V65-4 der jeg singelstreker van der Meulen og kusketalentet Bjørn Steine.
Les mer om:

Alminneleg sjenert og svært populær

Med 86 personstemmer og 54 slengjarar, klinka KrF sin tredje- mann seg inn i kommunestyret på ein fjerdeplass, like i hælane på rutinerte politikarar som Kari Vaage Gjuvsland og Gerd Helen Bø. Den tida Suldal var søkkrik Magne Steine (48) er så godt som ein skårunge, politisk sett, men skal dei neste re åra leia det tunge levekårsutvalet. – Haha, eg kan sjå tilbake på ein heftig varamannskarriere. Eg minnest eg var med då Sand skule blei bygd ut.

Tommy håper på å gi deg et standup-show med substans

Høsten 2017 fikk komiker Tommy Steine seg en skikkelig oppvekker. Denne skjellsettende opplevelsen er det nå blitt show av.
Les mer om:

Fordelte taburettane

Meir frå forhandlingane seinare, men her er namna på dei som skal sitja i utvala og styra dei tunge politikk-felta i Suldal dei kommande fire åra. Formannskapet Gerd Helen Bø, ordførar (Sp) Øyvind Lovra Tveitane, varaførar (Sp) Åshild Vetrhus (Sp) Kari Vaage Gjuvsland (Ap) Torbjørn Indrebø (KrF) Sverre Underbakke (H) Nils Bjarne Vold (V) Levekårsutvalet Magne Steine (KrF), leiar Mads Drange (Ap),nestleiar Sanja Roganovic Heggelund (H) Åsmund Bakka (Sp) Anette Opheim (SV) LMT-utvalet Magne Langeland (Sp), leiar Iren Klungtveit Slagst

Kan bli kvinne-trøbbel

Valresultatet inneber også at suldalspolitikken blir meir mannsdominert. Frå åtte til seks kvinner I dag er åtte av dei nitten kommunestyrerepresentantane eller 42 prosent, kvinner, mens det nå berre er seks kvinner blant dei nitten som skal styra Suldal, som i prosent er 31, 5 prosent. Og med lovkrav om kjønnsfordeling i offentleg oppnemnde utval, inneber kvinnefallet at politikarane kan stå overfor noko av ei nøtt når fordelinga av verv skal fyllast med personar. Kvinnekrav For LMT-utvalet og levekårsutvalet, som begg

Frå helsesøster til diakon

Det var i april ho blei tilsett i diakonstillinga som då hadde stått tom eit par år. Så blei det sommar og ferie, men nå er arbeidskvardagen kommen i sporet sitt, og søndag blir ho høgtidleg vigsla til gjerninga i Sand kyrkje.

Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

LESARBREV: Suldal Høgre om tryggleik og trygge arbeidsplassar

Folk som bur i Suldal kommune har behov for trygge arbeidsplassar og oppvekstvilkår for barn og unge, bedrifter med sunn økonomi, tenester med høg kvalitet og gode fagmiljø. Me meiner dette er viktige mål for lokalpolitikken i åra som kjem. For å oppnå desse måla blir det viktig å sikre politisk fleirtal for løysingar som oppnår dette.
Les mer om: