Nyheter om Statsbygg


Ombygging kan koste 300–400 millioner

Statsbygg betaler 80 millioner kroner for utvendig rehabilitering, likevel vil politiet flytte ut. Innvendig ombygging kan koste ytterligere 300–400 millioner.
Les mer om:

Leserinnlegg: Svar fra Statsbygg om skilting

I et leserinnlegg i Svalbardposten er det stilt spørsmål ved plassering av Statsbyggs byggeplasskilt i Gruvedalen. Her er forklaring på plasseringen:
Les mer om:

Leserinnlegg: - Kjære Statsbygg

Kim Senger er kritisk til skilting av byggeaktiviteten i Gruvedalen.
Les mer om:

Arkitekten raser mot Statsbygg: - Vi er ikke prostituerte, vi er arkitekter

Arkitekt Klaus Schuwerk ønsker å trekke seg fra prosjektet med Nasjonalmuseet.

Slik kan det nye mediebygget i Volda bli

I snart 50 år har medieutdanninga ved Høgskulen i Volda vore leiande i Noreg. No har Statsbygg fått inn forslaga til korleis eit etterlengta, moderne nybygg kan sjå ut. 
Les mer om:

Krever full digitalisering

Statsbygg innfører krav til at all prosjektering skal skje i bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og at byggeplassene skal være papirløse.
Les mer om:

– Vi kan ikke sitte og vente på at Statsbygg skal få den forventede prisen(pluss)

Prisen på 19 millioner kroner Statsbygg forlanger for tomten i Havnegata 11, der studentsamskipnaden ved UiT planlegger å bygge inntil 120 studentboliger, kan stoppe hele prosjektet.
Les mer om:

Statsbygg setter opp overvåkningskamera: Skuelystne turister ignorerer forbudsskilt ved frøhvelvet: - Farlig og uakseptabelt

Statsbygg opplever uønsket besøk ved frøhvelvet og har valgt å sette opp overvåkningskamera.
Les mer om:

Kampen om Nasjonalmuseet hardner til: Beskylder hverandre for trusler

- Jeg er sjokkert, sier arkitekt Klaus Schuwerk om byggherren Statsbygg.
Les mer om:

Kjøper ikke boliger, går heller inn i leieavtale til fem millioner

Lokalstyret har bestemt seg for å ikke kjøpe boliger i Gruvedalen. De skal heller leie dem fra Statsbygg, og må ventelig ut med fem millioner i året.
Les mer om:

Statsbygg testet ikke om glassfasaden til Nasjonalmuseet tålte varme

Statsbygg undersøkte ikke om den planlagte glassfasaden på det nye Nasjonalmuseet tålte høye temperaturer, det førte til at testmodellen sprakk.
Les mer om:

Undersøkte ikkje om glaset på Nasjonalmuseet kunne sprekke

Statsbygg vedgår at det ikkje blei gjort utrekningar for å sjå om den planlagde glasfasaden på toppen av det nye Nasjonalmuseet tolte høge temperaturar. Dei mista difor verdifull tid for å finne gode alternativ.
Les mer om:

Undersøkte ikkje om glaset på Nasjonalmuseet kunne sprekke

Statsbygg vedgår at det ikkje blei gjort utrekningar for å sjå om den planlagde glasfasaden på toppen av det nye Nasjonalmuseet tolte høge temperaturar. Dei mista difor verdifull tid for å finne gode alternativ.
Les mer om:

Undersøkte ikkje om glaset på Nasjonalmuseet kunne sprekke

Statsbygg vedgår at det ikkje blei gjort utrekningar for å sjå om den planlagde glasfasaden på toppen av det nye Nasjonalmuseet tolte høge temperaturar. Dei mista difor verdifull tid for å finne gode alternativ.
Les mer om:

19 selskaper går sammen om klage mot Statsbygg

Det har kokt rundt arkitektkonkurransen om det nye regjeringskvartalet siden i høst. Nå går fem av de tapende teamene sammen om en klage mot Statsbygg.
Les mer om:

19 selskaper går sammen om klage mot Statsbygg

Det har kokt rundt arkitektkonkurransen om det nye regjeringskvartalet siden i høst. Nå går fem av de tapende teamene sammen om en klage mot Statsbygg.
Les mer om:

19 selskaper går sammen om klage mot Statsbygg

Det har kokt rundt arkitektkonkurransen om det nye regjeringskvartalet siden i høst. Nå går fem av de tapende teamene sammen om en klage mot Statsbygg.
Les mer om:

Nasjonalmuseet-arkitekten raser mot Statsbygg: – Så stygt at jeg hadde skammet meg

Arkitekten bak det nye Nasjonalmuseet vurderer å droppe åpningen av museet. Han er misfornøyd med materialet Statsbygg nå vurderer å bruke til glassfasaden.
Les mer om:

Nasjonalmuseet-arkitekten raser mot Statsbygg: – Så stygt at jeg hadde skammet meg

Arkitekten bak det nye Nasjonalmuseet vurderer å droppe åpningen av museet. Han er misfornøyd med materialet Statsbygg nå vurderer å bruke til glassfasaden.
Les mer om:

Nasjonalmuseet-arkitekten raser mot Statsbygg: – Så stygt at jeg hadde skammet meg

Arkitekten bak det nye Nasjonalmuseet vurderer å droppe åpningen av museet. Han er misfornøyd med materialet Statsbygg nå vurderer å bruke til glassfasaden.
Les mer om:

Snart starter arbeidet i Gruvedalen

Statsbygg skal etablere 60 nye boliger.
Les mer om:

Glasstrøbbel kan koste 60 millioner mer enn antatt

Arkitekten og Statsbygg strides om glassfasaden som skal prege Norges dyreste signalbygg. Nå blir fasaden ytterligere forsinket.
Les mer om:

Veldig mye penger til Gruvedalen, men lite er konkret

Både Statsbygg og Longyearbyen lokalstyre fikk penger til infrastruktur i revidert nasjonalbudsjett. Hvordan arbeidet og pengene skal fordeles er de ikke sikre på.
Les mer om:

– Et stort og strategisk viktig område(pluss)

Statsbygg selger sin boligblokk i Stuevollvegen. Molde kommune ser mulighet for et stort boligfelt i dagens sjukehusområde.
Les mer om:

Nye protester mot regjeringskvartalet: Taperne samler seg om klage

Trøbbelet rundt det nye regjeringskvartalet fortsetter. Flere av arkitektkontorene som tapte arkitektkonkurransen samler seg i klage mot Statsbygg.
Les mer om: