Nyheter om Statkraft


River gammel linje og bygger ny

Demontering av den ene overføringslinja til Statkraft mellom Ertsmyra ved Tonstad og Raustad ved Feda er i full gang.
Les mer om:

Svar til Agder Energi

Vi utfordret Agder Energi og Statkraft, som sammen eier konsesjonen til Kvinesheia Vindkraftverk, om ikke å realisere eller selge konsesjonen, og på den måten redde nær 10 km2 villmark i Agder. Agder Energi svarte oss her torsdag 23.03.

Dropper ny kai i Einarsdalen

Statkraft vil frakte alle vindturbinene til Roan vindpark gjennom selve vindparken.
Les mer om:

Vil ikke avskrive Kvinesheia vindpark

I et åpent brev til Agder Energi og Statkraft, eierne av SAE Vind, ber Naturvernforbundet i Vest-Agder om at vi avskriver konsesjonen til Kvinesheia vindpark som tap.

– Statkraft vil bidra med 25 millioner kroner

Planene om ny vei i Berfjorden vil bli støttet av Statkraft med midler.
Les mer om:

Åpent brev til Agder Energi og Statkraft om Kvinesheia Vindkraftverk

Vi har merket oss at dere ikke vil investere i vindkraftverk verken i Norge eller Sverige og har solgt alle konsesjonene deres.

Italiensk selskap saksøker Statkraft

Statkraft saksøkes av en tidligere entreprenør i Tyrkia, som truer med å holde flere navngitte topper personlig ansvarlig for prosjektet med Cetin-demningen.
Les mer om:

Statkraft har varslet Økokrim om mulig korrupsjon i Brasil

Statkraft har varslet Økokrim og regjeringen om at det kan ha forekommet korrupsjon i et selskap de eier i Brasil, melder Dagens Næringsliv.

Statkraft har varslet Økokrim om mulig korrupsjon i Brasil

Statkraft har varslet Økokrim og regjeringen om at det kan ha forekommet korrupsjon i et selskap de eier i Brasil, melder Dagens Næringsliv.

Har fortsatt tro på energifusjon

Agder Energi og Skagerak Energi har ikke kommet videre i spørsmålet om fusjon. Men Statkraft har fortsatt tro på prosjektet.

– De forstår at det haster

Onsdag var rådmann og ordfører i Åfjord samt en representant for Statkraft i møte med fylkesmannens miljøvernavdeling for å få avklart hvordan utbygginga av djupvasskaia på Monstad skal foregå.

Kraftige kutt i Statkraft råkar Sogn og Fjordane

Statkraft kutter 500 stillingar for å spare kostnadar. Av desse er over 200 i Norge.
Les mer om:

Statkraft kuttar over 200 tilsette i Norge

Statkraft kutter 500 stillingar for å spare kostnadar. Av desse er over 200 i Norge.
Les mer om:

Statkraft kutter over 500 ansatte

Statkraft reduserer bemanningen med 500–600 personer for å spare kostnader. I underkant av 200 må gå i Norge.
Les mer om:

Statkraft kutter over 500 ansatte

Statkraft reduserer bemanningen med 500–600 personer for å spare kostnader. I underkant av 200 må gå i Norge.
Les mer om:

Statkraft kutter over 500 ansatte

Statkraft reduserer bemanningen med 500–600 personer for å spare kostnader. I underkant av 200 må gå i Norge.
Les mer om:

Thorhild Widvey og fire andre dømt til millionerstatning

Thorhild Widvey, som i fjor ble utnevnt til styreleder i Statkraft, og fire andre, er dømt til å betale 26 millioner etter styreverv i selskapet Reservoir Exploration Technology (RXT).
Les mer om:

Thorhild Widvey og fire andre dømt til millionerstatning

Thorhild Widvey, som i fjor ble utnevnt til styreleder i Statkraft, og fire andre, er dømt til å betale 26 millioner etter styreverv i selskapet Reservoir Exploration Technology (RXT).
Les mer om:

Thorhild Widvey og fire andre dømt til millionerstatning

Thorhild Widvey, som i fjor ble utnevnt til styreleder i Statkraft, og fire andre, er dømt til å betale 26 millioner etter styreverv i selskapet Reservoir Exploration Technology (RXT).
Les mer om:

Kjøper seg inn i det tyske markedet

Agder Energi har kjøpt opp Markedskrafts tyske porteføljevirksomhet for å konkurrere med Statkraft og andre storspillere i det tyske markedet.

Statkraft Varme selger fjernvarmevirksomheten i Levanger

10. januar overtar lnnherred Biovarme AS Statkraft Varme sitt fjernvarmeanlegg i Levanger.
Les mer om:

Statkraft Varme selger fjernvarmevirksomheten i Levanger kommune

10. januar overtar lnnherred Biovarme AS Statkraft Varme sitt fjernvarmeanlegg i Levanger kommune.
Les mer om:

Meiner det er eit svik for både bygda og landet

HØYANGER (NRK): Eit hundretals høyangeringar mobiliserte for å stoppe Statkraft si riving av gamle anlegg i kommunen. Fleire meiner det er eit stort svik.
Les mer om:

Statkraft-sjef anbefaler kraftfusjon i sør

Konsernsjef i Statkraft Christian Rynning Tønnesen mener større enheter må til i kraftbransjen og anbefaler Agder Energi å diskutere fusjon med Skagerak Energi.

Glad eierne snakker med andre kraftselskap

Ledelsen i Agder Energi og deleier Statkraft er glad for at eierkommunene snakker med Skagerak Energi om fusjon og samarbeid.