Nyheter om Statkraft


Sliter med å bli ferdig før fristen: – Avhengig av forlengelse

Statkraft blir ikke ferdig med vindkraftanlegget i Kvinesheia før fristen ved utgangen av 2021. Om fristen forlenges er helt uavklart etter at Stortinget vedtok at myndighetene ikke skal gjøre det.
Les mer om:

Statkraft vurderer å droppe vindkraftutbygging på Kvinesheia

Leteaksjonen etter et mulig savnet barn i Levanger er avsluttet. Politiet igangsatte full redningsaksjon etter at det ble funnet forlatte barneklær og nøkkelknippe ved ei brygge.

Statkraft-sjefen vil bremse vindkraftutbygging

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen mener markedet forsynes med for mye kraft. Nå vurderer Statkraft å droppe eget vindprosjekt.
Les mer om:

Verdi av vindkraftverk på Fosen nedskrevet med 1,3 milliarder

Lave kraftpriser gjør at Statkraft har skrevet ned verdien på Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge.
Les mer om:

Statkraft i minus etter milliardtap på vindkraft

Kraftkjempen Statkraft går kraftig i minus i første kvartal. En av årsakene er nedskrivninger av vindkraft i Norge og Sverige med 2,6 milliarder kroner etter fallende kraftpriser.

Entreprenøren har noen titalls permitterte: - Situasjonen er begrenset unormal(pluss)

Daglig leder i Johs. J. Syltern AS har nettopp overlevert to vindkraftprosjekter til Statkraft. – Nå har vi et titalls permitterte, sier Syltern.
Les mer om:

Entreprenøren har noen titalls permitterte: – Situasjonen er begrenset unormal(pluss)

Daglig leder i Johs. J. Syltern AS har nettopp overlevert to vindkraftprosjekter til Statkraft. – Nå har vi et titalls permitterte, sier Øystein Syltern.
Les mer om:

Skal ha med eget helsevesen for å sikre vindutbyggingen(pluss)

Statkraft planlegger at både Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker i Åfjord kommune skal være ferdige før utgangen av året som planlagt. Koronasituasjonen fører til en rekke tiltak og endringer i arbeidet.
Les mer om:

Profittmotiv innpakka med klimatiltak

Statkraft har i det siste gått ut med fleire kraftfulle medieutspel til fordel for kabelprosjektet NorthConnect.
Les mer om:

Brannen døydde ut av seg sjølv, utlufting pågår

Akkurat nå er det klart at brannen i eitt av Norges største kraftverk, som har kapasitet til å forsyna 50 000 husstander med straum, er stoppa.
Les mer om:

Røykutvikling i Saurdal kraftstasjon

Oppdatert llokka 11.30 Røykdykkarlaga leitar framleis etter røyk-kjelda, men stasjonen er røykfylt og det kompliserer situasjonen i det brannvesenet karakteriserer som eit krevjande bygg der det også er høgspent-installasjonar. Det er fleire kjentmenn på staden som gir brannmannskapa god hjelp, men brannvesenet er budde på ein langvarig innsats. Det kan bli aktuelt å innkalla fleire ressurser frå andre brannstasjonar utover dagen, fortel vakthavande på 110-sentralen. To røykdykkarlag som har vore inne nå, er skifta ut med

Tøff vinter driv villreinen ned frå høgheia

Ei rekkje tiltak er sett i verk for å skåna dyra. I førekant av vinterferien innførte Suldal kommune ekstraordinær bandtvang i Setesdal Ryfylke villreinområde grunna villreinens vanskelege situasjon.

Avlyser åpen dag etter flere protester(pluss)

Fosen Vind og Statkraft hadde planlagt en åpen dag i mai i forbindelse med åpningen av Storheia vindpark i Åfjord og Ørland.

Formannskapet vil ha ordføraren på banen for å rydda opp

Sverre Underbakke (H), som for øvrig er søskenbarn med Herabakka, men som opplyste at han ikkje har hatt kontakt med grunneigaren om denne saka, var i torsdagens møte klar på at han meiner kommunens politiske leiing nå må på banen. Fryktar for renommeet – Eg har ingenting å utsetja på det rådmannen så langt har gjort, men rådmannens avventande haldning her blir for slakk, dette går utover renommeet vårt, fastslo Underbakke. Rådmannen forklarte i møtet at kommunen ikkje opplever å ha noko å ha dialog om, og Nils

Statkraft sier nei til havvind

Statkraft mener havvind ikke er noe å satse på i Norge. Energigiganten har fortsatt ingen planer om å gå inn i havvindprosjekter.
Les mer om:

Statkraft sier nei til havvind

Statkraft mener havvind ikke er noe å satse på i Norge. Energigiganten har fortsatt ingen planer om å gå inn i havvindprosjekter.
Les mer om:

Statkraft politianmeldt for graving i nasjonalpark

Jostedalsbreen Nasjonalpark har politianmeldt Statkraft for å ha utført gravearbeider innenfor verneområdet til nasjonalparken.
Les mer om:

Statkraft og Avinor rammet av strømbruddet mellom Kalhiooivd og Gvepseborg

Det er ikke bare rundt 120 hytter som er uten strøm i Kalhovd-Gvepseborgområdet. Kritiske funksjoner som flysikringsstasjonen til Avinor på Vegarhovd og Måranlegget til Statkraft er også rammet. Tinn Energi har satt inn ekstra mannskap for å finne feilen på høyspentlinja.

Statkraft skal utvikle datasentertomt på 600 mål i Haugaland Næringspark

Skal tilrettelegge for etablering av storskala datasentre.
Les mer om:

– Dette vil bety nye grønne arbeidsplasser

Statkraft og Haugaland Næringspark inngår samarbeidsavtale om å tiltrekke storskala datasentre til Haugesundsregionen.
Les mer om:

Tre trender som gir optimisme i klimakampen

De globale utslippene og konsentrasjonen av CO₂ har aldri vært høyere. Men til tross for at bildet ser svart ut, mener konsern­direktøren i Statkraft det er tre glimt av optimisme i mørket.
Les mer om:

Tok seks dager før diesellekkasje ble oppdaget: – Leit at dette har skjedd(pluss)

Statkraft er nå i ferd med å grave opp grunnen der diesellekkasjen ved vindkraftverket ved Harbaksfjellet i Åfjord fant sted.
Les mer om:

Gjer Suldalslågen betre for laksen

Nå er Statkraft i gang med eit pilotprosjekt for å reinska opp elvebotnen. Baksida av medaljen – Ein stor fordel med regulerte vassdrag, er at det reduserer fare for store flaumar og flaumskadar, me ser at det blir viktigare og viktigare i samband med klimaendringar. Ei bakside av medaljen er at det kan bli meir attgroing i elvebotnen, seier Bjørn Sandvik, kraftverksjef i Statkraft.

Delte meiningar om ny ski- og turløype ved Mosvatnet

Det er Fjellbergskardet hyttevelforening, som tiltakshavar, og Hjelmeland bygg as som ansvarleg søkjar for arbeidet, som har søkt kommunen om å opparbeida ei to kilometer lang løype i sørenden av vatnet. Søkjar meiner det er eit positivt miljøtiltak som vil styrka friluftslivet i Gullingen-området. Kommunen meiner at sti- og løypetraseens nytteverdi til friluftsbruk forsvarar inngrepa i naturen.

Etterlyser handling på Helganes

Nils Bjarne Vold (V) står på den store fyllinga, eller steinørkenen som han kallar tunnelmassen ved riksveg 13 og Helganes bru, rundt fem kilometer ovanom Suldalsosen.