Nyheter om Statkraft


Gjer Suldalslågen betre for laksen

Nå er Statkraft i gang med eit pilotprosjekt for å reinska opp elvebotnen. Baksida av medaljen – Ein stor fordel med regulerte vassdrag, er at det reduserer fare for store flaumar og flaumskadar, me ser at det blir viktigare og viktigare i samband med klimaendringar. Ei bakside av medaljen er at det kan bli meir attgroing i elvebotnen, seier Bjørn Sandvik, kraftverksjef i Statkraft.

Delte meiningar om ny ski- og turløype ved Mosvatnet

Det er Fjellbergskardet hyttevelforening, som tiltakshavar, og Hjelmeland bygg as som ansvarleg søkjar for arbeidet, som har søkt kommunen om å opparbeida ei to kilometer lang løype i sørenden av vatnet. Søkjar meiner det er eit positivt miljøtiltak som vil styrka friluftslivet i Gullingen-området. Kommunen meiner at sti- og løypetraseens nytteverdi til friluftsbruk forsvarar inngrepa i naturen.

Etterlyser handling på Helganes

Nils Bjarne Vold (V) står på den store fyllinga, eller steinørkenen som han kallar tunnelmassen ved riksveg 13 og Helganes bru, rundt fem kilometer ovanom Suldalsosen.

Elbilsalget eksploderer: Statkraft har gode nyheter om strømprisen

Det er mer enn strøm nok i Norge selv om hele bilparken blir elektrifisert, og det er heller ikke gitt at strømprisene behøver å stige fremover.
Les mer om:

Statkraft-resultatet i første halvår det beste i selskapets historie

Statkraft leverte sitt beste resultat noen gang i første halvår. Også i andre kvartal økte det underliggende driftsresultatet betydelig.
Les mer om:

Statkraft-resultatet i første halvår det beste i selskapets historie

Statkraft leverte sitt beste resultat noen gang i første halvår. Også i andre kvartal økte det underliggende driftsresultatet betydelig.
Les mer om:

Statkraft-resultatet i første halvår det beste i selskapets historie

Statkraft leverte sitt beste resultat noen gang i første halvår. Også i andre kvartal økte det underliggende driftsresultatet betydelig.
Les mer om:

Rettelse: Statkraft mener Norge vil få nok kraft

Statkraft mener Norge vil få nok kraft fram mot 2030, når vedtatte utbygginger er gjennomført.
Les mer om:

Statkraft: Norge vil ha nok strøm i årene fremover

Statkraft mener Norge vil ha mer enn nok strøm i årene fremover med de vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon.
Les mer om:

Statkraft inngår langsiktig avtale med Borregaard

Statkraft og Borregaard inngår en 10-åring industrikraftavtale for perioden 2020 til 2029.
Les mer om:

Statkraft inngår langsiktig avtale med Borregaard

Statkraft og Borregaard inngår en 10-åring industrikraftavtale for perioden 2020 til 2029.
Les mer om:

Statkraft inngår langsiktig avtale med Borregaard

Statkraft og Borregaard inngår en 10-åring industrikraftavtale for perioden 2020 til 2029.
Les mer om:

Statkraft: Norge vil ha nok strøm i årene fremover

Statkraft mener Norge vil ha mer enn nok strøm i årene fremover med de vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon.
Les mer om:

Statkraft mener Norge har nok kraft

Statkraft mener at Norge har mer enn nok strøm til å møte elektrifiseringsbølgen med de vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon.
Les mer om:

Meteorologisk institutt: Stor skogbrannfare i Sogn

Statkraft mener at Norge har mer enn nok strøm til å møte elektrifiseringsbølgen med de vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon.

Statkraft mener Norge har nok kraft

Statkraft mener at Norge har mer enn nok strøm til å møte elektrifiseringsbølgen med de vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon.
Les mer om:

Statnett, Statkraft og vindkraft

Rimelig og sikker energiforsyning er sentral i et mørkt og kaldt land og til foredling av våre råstoffer til viktige produkter for menneskene i nasjonen. Men det kan også gjøres store penger av om kapitalen ukontrollert får slippe til.
Les mer om:

Sp: Regjeringen gjør seg rik på høyere strømpriser

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er kritisk til at regjeringen finansierer revidert nasjonalbudsjett med å hente ut økt utbytte fra Statkraft.

1,36 milliarder kroner mer i utbytte fra statlige selskaper

Næringsdepartementet venter å håve inn nesten 23 milliarder kroner i utbytte fra selskapene departementet eier i år. Statkraft, Telenor og DNB står for mest.
Les mer om:

Nå skal datasenterplanene selges ute i verden

SKIEN: – Det kommer til å bli mye reisevirksomhet framover, sier prosjektleder Atle Haga i Statkraft som nå skal ut og selge datasentertomta i Skien til Google, Facebook eller andre store aktører.

Drømmer du om en slik sommer? Da må du tåle høye strømpriser

Høye strømpriser i Europa slår inn i Norge. Lite snø i norske fjell fører til mindre vann i kraftmagasinene. Det gir et særnorsk prishopp på strøm, forklarer Statkraft.

Rår lærlingane til å visa seg fram

– Mi oppmoding til dei som skal ut i lære, er at dei må vera aktive, ta initiativ og visa seg fram for bedriftene. Ikkje alle bedriftene lyser ut læreplassar, men plutseleg ryddar dei plass, om ein person dei ser mon i, tek kontakt. Det er viktig å hugsa at mange bedrifter set pris på at ivrige ungdommar viser initiativ og interesse, så ikkje sit og vent om du ikkje har fått læreplass.

Elektrobransjen styrker Saltdal videregående skole

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer.

- Nei til mer vindkraft - nå er smertegrensen nådd!

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)NVE har etter bestilling fra regjeringen kartlagt hvilke området i Norge som kan egne seg til vindkraft. Nærmest hele Kvinesdal er tegnet inn i dette kartet, og nå mener Arbeiderpartiet i Kvinesdal at grensen er nådd. De sier nei til ytterligere vindkraft.- Det handler om at kommunen gjennom mange år har avgitt store naturressurser til fornybar energi.

Statkraft vil slakke ned vindkraftsatsing(pluss)

Signaler om at Statkraft vil redusere satsninga på vindkraftutbygging i Norge betyr ikke mindre engasjement på Fosen. – Nei, Fosen er unikt bra, sier konsernsjef Christian Rynning- Tønnesen.