Nyheter om Statistisk Sentralbyrå


Flere lærere forsvinner fra yrket enn kommer tilbake

Fra 2008 til 2018 skiftet 8.100 lærere jobb til andre næringer. I samme periode returnerte 3.700 til yrket, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Stadig færre dropper ut av videregående skole(pluss)

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen som gjennomfører videregående skole er økende, og at Trøndelag ligger over resten av landet. Mens landsgjennomsnittet er på 75,3 prosent, har 76,2 prosent av dem som har gått videregående i Trøndelag i perioden 2013–2018 gjennomført løpet. Dette er en økning på 1,3 prosent fra i fjor.

Færre ulver skutt

26 ulver ble rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/2019, noe som er fem færre enn jaktåret før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Færre ulver skutt

26 ulver ble rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/2019, noe som er fem færre enn jaktåret før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bruken av kontantstøtte rekordlav

2018 var året med lavest andel kontantstøttemottakere siden ordningen ble innført for 20 år siden, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Stadig flere elever i Troms fullfører videregående

Siste Troms-kull målt av Statistisk Sentralbyrå startet skoleløpet i 2013 og fem år senere har 72 prosent fullført og bestått videregående skole. Det er en framgang på tre prosentpoeng.

Bruken av kontantstøtte rekordlav

2018 var året med lavest andel kontantstøttemottakere siden ordningen ble innført for 20 år siden, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bruken av kontantstøtte rekordlav

2018 var året med lavest andel kontantstøttemottakere siden ordningen ble innført for 20 år siden, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisene på nye boliger gikk opp

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt gått opp med 5,9 prosent fra første kvartal 2018 til samme periode i år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisene på nye boliger gikk opp

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt gått opp med 5,9 prosent fra første kvartal 2018 til samme periode i år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisene på nye boliger gikk opp

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt gått opp med 5,9 prosent fra første kvartal 2018 til samme periode i år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisene på nye boliger gikk opp

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt gått opp med 5,9 prosent fra første kvartal 2018 til samme periode i år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisene på nye boliger gikk opp

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt gått opp med 5,9 prosent fra første kvartal 2018 til samme periode i år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

En av tre lærere jobber ikke i skoleverket

Mer enn hver tredje person med skolerettet lærerutdanning jobber ikke i skoleverket, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisene på nye boliger gikk opp

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt gått opp med 5,9 prosent fra første kvartal 2018 til samme periode i år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Valdreskommunene bruker mindre penger på barnehager, målt per innbygger, enn snittet i Norge

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at valdreskommunene bruker mindre penger på barnehager, målt per innbygger, enn snittet i Norge.

SSB: Veksten i norsk økonomi fortsetter

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,4 prosent i perioden februar-april sammenlignet med forrige periode, ifølge Statistisk sentralbyrå.

SSB tegner et dystrere bilde for vekstutsiktene i norsk økonomi

Statistisk sentralbyrå (SSB) mener internasjonale handelsspenninger og økte renter vil legge en demper på aktiviteten i norsk økonomi i årene som kommer.

Spår tre rentehevinger i løpet av de neste tre årene

Statistisk sentralbyrå (SSB) mener internasjonale handelsspenninger og økte renter vil legge en demper på aktiviteten i norsk økonomi i årene som kommer.

Gi flere helsefagarbeidere hele og faste stillinger

DEBATT: Det er ingen nyhet at vi har en økende mangel på helsepersonell. Vi kan mangle 18.000 helsefagarbeidere og hele 28.000 sykepleiere om 15 år, viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Men er tallene riktige?

Grensehandelen steg med hele 8,3 prosent på årsbasis i første kvartal

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn fra andre kvartal 2018 til første kvartal 2019 grensehandlet for 16,3 milliarder kroner, mot 15,1 milliarder i samme periode fra 2017 til 2018.

Skogeierne får 55 kroner mer for kubikkmeteren

Tømmerprisen økte med 14 prosent i 1. kvartal 2019. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB: Norge vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035

Ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge i 2035 mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere.

- Vil mangle 28 000 sykepleiere i 2035

I følge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge i 2035 mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere.

SSB: Norge vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035

Ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge i 2035 mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere.