Nyheter om Statistisk Sentralbyrå


Flere hotellovernattinger på Sørlandet i juni

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at flere overnattet på hotellene i Agder-fylkene i juni i år sammenlignet med i fjor. Totalt var det 11.000 flere hotellovernattinger.

Kraftig nedgang i svevestøv frå vegtransport

Svevestøvutsleppa frå vegtransport i Noreg er reduserte med over 40 prosent sidan 1990, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hå og Klepp blant de billigste kommunene i landet

Bor du i Hå betaler du tredje minst i kommunale avgifter i landet, det viser en årlig undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå.

Sola er Norges billigste kommune - Rogaland dominerer billig-lista

En årlig undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå viser at Sola er Norges billigste kommune. Rogaland dominerer topp ti lista med hele fem kommuner.

Eldreomsorg i krise

Den store undersøkelsen som Statistisk Sentralbyrå kom med i 2012 har jeg ved hvert valg utfordret de politiske partiene til å komme med et løsningsopplegg for.

Har definert ut fattigdom

ALEINE: Medan EU og OECD publiserer fattigdomstal, har Statistisk sentralbyrå gått over til omgrepet låginntekt. Det meiner omgrepet «fattig» blir for sterkt i norsk samanheng.

Gap mellom nordmenn

SPRIK: Forskjellane aukar også når innvandrarbefolkinga blir halden utanfor statistikken, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Fire av ti kandidater til valget er kvinner 

42 prosent av listekandidatene ved høstens stortingsvalg er kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Kvinner er i flertall hos halvparten av partiene.

Barn av innvandrere topper statistikken for høyere utdanning

Unge med innvandrerforeldre tar høyere utdanning i større grad enn etnisk-norske, og kvinner utgjør flertallet, det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

«Hvordan har du det?»

Statistisk sentralbyrå har hørt med nordmenn om hvordan vi har det sånn til daglig. 

I starten av oppgangsperiode?

Oppsvinget i fastlandsøkonomien i 1. kvartal i år markerer trolig slutten på konjunkturnedgangen i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014. Litt høyere inntektsvekst vil bidra til økt konsumvekst, mener Statistisk sentralbyrå (SSB)

Bedre tider i industrien får fart på lønnsveksten

Statistisk sentralbyrå spår at industrien vil gå bedre mot 2020. Da vil de industriansatte få mer i lønn og dra opp lønnsveksten for alle andre.

Hva forteller arbeidsledighetstallene oss?

NAV sier at arbeidsledigheten går litt ned, mens Statistisk sentralbyrå (SSB) sier den går litt opp. Begge har rett. Hvorfor det?

Færre ferierer på hytta, men Hedmark er fortsatt på topp

Tallet på overnattinger med nordmenn i private hytter og feriehus gikk ned med 7,8 prosent i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Økning av tilflyttere fra utlandet i 2017

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning av tilflyttere fra utlandet til Nord-Trøndelag. Innenlands er trenden motsatt.

KrF vil innføre maksgrense på antall elever hver lærer kan ha

Men Statistisk sentralbyrå mener det er penger ut av vinduet.

120 000 arbeidsledige - øker til 4,3 prosent

Februartallene fra Statistisk Sentralbyrå.

Fire renseanlegg oppfyller ikke kravene

Fire av sju renseanlegg i Vestfold oppfyller ikke rensekravene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Oljefylket blir fraflyttet for første gang på 16 år

Ved opptelling ved utgangen av 2016 «manglet» 1200 rogalendinger, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). - Hold hodet kaldt, sier sjeføkonom.

Stange vokser mest

Det blir flere sysselsatte i Stange, viser sysselsettingstallene som nylig ble offentliggjort av Statistisk sentralbyrå. Ordfører Nils A. Røhne jubler.

Billigere mat

Matprisene sank med 0,4 prosent fra februar til mars i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mange tomme senger

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten sju av ti hotellsenger i Nord-Trøndelag sto tomme i februar.

Flere hytter enn boliger i 45 norske kommuner

I mer enn hver tiende kommune er det flere hytter enn boliger, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. På hyttetoppen ligger Ringsaker kommune i Hedmark.

Ni grafer som viser hvilke utdanningsretninger det er tryggest å velge

Fristen for Samordna opptak er rett rundt hjørnet. Forskere i Statistisk sentralbyrå har sett på hvilke yrker som blir sikre kort i årene som kommer – og hvor det kan bli kamp om jobbene.

Størst tetthet av elbiler i Finnøy kommune

Det er flest elbiler per innbygger i Finnøy kommune, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.