Nyheter om Statistisk Sentralbyrå


Kraftig nedgang i antall trafikkulykker på Fosen

Både antall ulykker og antall skadde i trafikken har gått kraftig ned de siste ti årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

1 av 10 i pensjonsalder må gå i trapper til boligen

81.000 personer over 66 år bor i andre etasje eller høyere - uten tilgang til heis. Det utgjør 11 prosent av alle i aldersgruppen, melder Statistisk sentralbyrå (SSB)

1 av 10 i pensjonsalder må gå i trapper til boligen

81.000 personer over 66 år bor i andre etasje eller høyere - uten tilgang til heis. Det utgjør 11 prosent av alle i aldersgruppen, melder Statistisk sentralbyrå (SSB)

Prisbrems på nye boliger

Prisene på nybygde boliger stiger fortsatt, men de stiger mye saktere nå enn tidligere, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisbrems på nye boliger

Prisene på nybygde boliger stiger fortsatt, men de stiger mye saktere nå enn tidligere, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

36 000 trygdede får skattesmell med Ap

Arbeiderpartiets skatteiver rammer folk med lave inntekter viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Innvandring vil koste 10.000 ekstra pr. person

Innvandring til Norge vil koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025, viser ny forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB: Innvandring vil koste 10.000 ekstra per person

Innvandring til Norge vil koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025, viser ny forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Skattesmell med Ap

Arbeiderpartiets skatteiver rammer folk med lave inntekter viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Vekst i krabbegir

Meget ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone og kraftig vekst i boligbyggingen har bidratt til konjunkturomslaget. Lave renter og høy vekst internasjonalt bidrar til oppsvinget mens sterkere krone og lavere boligbygging demper veksten, melder Statistisk sentralbyrå (SSB)

SSB: Boligprisene vil fortsette å falle en stund

Statistisk sentralbyrå (SSB) venter at den svake utviklingen i boligprisene vil fortsette ut året og gjennom 2018, for deretter å flate ut.

Kraftig økning i grensehandelen

Det siste året har nordmenn brukt 14,9 milliarder kroner på grensehandel, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Kraftig økning i grensehandelen

Det siste året har nordmenn brukt 14,9 milliarder kroner på grensehandel, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Færre ledige innvandrere

Den registrerte ledigheten for innvandrere var 6,1 prosent i andre kvartal i år, mot 1,9 i resten av befolkningen. Begge grupper hadde nedgang siste år, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Frp ut mot Aps skatteløfte: 36.000 trygdede får skattesmell

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil gi uføretrygdede som betaler formuesskatt en skatteøkning på 5100 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Kraftig vekst i norsk økonomi

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Kraftig vekst i norsk økonomi i andre kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Namnet er klart til bruk igjen

Kan Karsten Warholm sitt VM-gull føre til meir bruk av namnet Karsten? Ja, trur både namneforskar Ivar Utne og Jørgen Ouren i Statistisk sentralbyrå.

Flere hotellovernattinger på Sørlandet i juni

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at flere overnattet på hotellene i Agder-fylkene i juni i år sammenlignet med i fjor. Totalt var det 11.000 flere hotellovernattinger.

Kraftig nedgang i svevestøv frå vegtransport

Svevestøvutsleppa frå vegtransport i Noreg er reduserte med over 40 prosent sidan 1990, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hå og Klepp blant de billigste kommunene i landet

Bor du i Hå betaler du tredje minst i kommunale avgifter i landet, det viser en årlig undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå.

Sola er Norges billigste kommune - Rogaland dominerer billig-lista

En årlig undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå viser at Sola er Norges billigste kommune. Rogaland dominerer topp ti lista med hele fem kommuner.

Eldreomsorg i krise

Den store undersøkelsen som Statistisk Sentralbyrå kom med i 2012 har jeg ved hvert valg utfordret de politiske partiene til å komme med et løsningsopplegg for.

Har definert ut fattigdom

ALEINE: Medan EU og OECD publiserer fattigdomstal, har Statistisk sentralbyrå gått over til omgrepet låginntekt. Det meiner omgrepet «fattig» blir for sterkt i norsk samanheng.

Gap mellom nordmenn

SPRIK: Forskjellane aukar også når innvandrarbefolkinga blir halden utanfor statistikken, ifølge Statistisk sentralbyrå.