Nyheter om Statistisk Sentralbyrå


«Hvordan har du det?»

Statistisk sentralbyrå har hørt med nordmenn om hvordan vi har det sånn til daglig. 

I starten av oppgangsperiode?

Oppsvinget i fastlandsøkonomien i 1. kvartal i år markerer trolig slutten på konjunkturnedgangen i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014. Litt høyere inntektsvekst vil bidra til økt konsumvekst, mener Statistisk sentralbyrå (SSB)

Bedre tider i industrien får fart på lønnsveksten

Statistisk sentralbyrå spår at industrien vil gå bedre mot 2020. Da vil de industriansatte få mer i lønn og dra opp lønnsveksten for alle andre.

Hva forteller arbeidsledighetstallene oss?

NAV sier at arbeidsledigheten går litt ned, mens Statistisk sentralbyrå (SSB) sier den går litt opp. Begge har rett. Hvorfor det?

Færre ferierer på hytta, men Hedmark er fortsatt på topp

Tallet på overnattinger med nordmenn i private hytter og feriehus gikk ned med 7,8 prosent i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Økning av tilflyttere fra utlandet i 2017

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning av tilflyttere fra utlandet til Nord-Trøndelag. Innenlands er trenden motsatt.

KrF vil innføre maksgrense på antall elever hver lærer kan ha

Men Statistisk sentralbyrå mener det er penger ut av vinduet.

120 000 arbeidsledige - øker til 4,3 prosent

Februartallene fra Statistisk Sentralbyrå.

Fire renseanlegg oppfyller ikke kravene

Fire av sju renseanlegg i Vestfold oppfyller ikke rensekravene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Oljefylket blir fraflyttet for første gang på 16 år

Ved opptelling ved utgangen av 2016 «manglet» 1200 rogalendinger, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). - Hold hodet kaldt, sier sjeføkonom.

Stange vokser mest

Det blir flere sysselsatte i Stange, viser sysselsettingstallene som nylig ble offentliggjort av Statistisk sentralbyrå. Ordfører Nils A. Røhne jubler.

Billigere mat

Matprisene sank med 0,4 prosent fra februar til mars i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mange tomme senger

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten sju av ti hotellsenger i Nord-Trøndelag sto tomme i februar.

Flere hytter enn boliger i 45 norske kommuner

I mer enn hver tiende kommune er det flere hytter enn boliger, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. På hyttetoppen ligger Ringsaker kommune i Hedmark.

Ni grafer som viser hvilke utdanningsretninger det er tryggest å velge

Fristen for Samordna opptak er rett rundt hjørnet. Forskere i Statistisk sentralbyrå har sett på hvilke yrker som blir sikre kort i årene som kommer – og hvor det kan bli kamp om jobbene.

Størst tetthet av elbiler i Finnøy kommune

Det er flest elbiler per innbygger i Finnøy kommune, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Rekordsalg av diesel i 2016

Salget avgiftspliktig diesel passerte tre milliarder liter i fjor. Det er en økning på 4,7 prosent fra året før, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Seks av ti innvandrere jobber

Sysselsettingen blant innvandrerne var på 60,2 prosent i siste kvartal i fjor, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag.

– Det blåser en optimismens vind

De nyeste kostratallene er nyss lagt ut hos Statistisk sentralbyrå, SSB, si heimeside på Internett. Fjoråret gav, på grunn av nasjonale regelendringer, ekstrainntekter i skatteinngangen som bare vil komme en gang.

Vi drakk mer øl og rusbrus i fjor

Nordmenn drakk mer øl og rusbrus i fjor enn året før, mens forbruket av brennevin og vin gikk ned. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spår gavepakke til alle med høy gjeld

Renten holder seg lav, boligprisveksten vil falle og kjøpekraften vil øke mot 2020, spår Statistisk sentralbyrå.

SSB: Mot lysere tider for norsk økonomi

Statistisk sentralbyrå forventer en forsiktig konjunkturoppgang i årene som kommer, og sier at norsk økonomi går mot litt lysere tider.

Vi drakk mer øl og rusbrus i fjor

Nordmenn drakk mer øl og rusbrus i fjor enn året før, mens forbruket av brennevin og vin gikk ned. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB: Det blir gratis å låne penger helt til 2020, og boligprisene vil falle

Renten holder seg meget lav, boligprisene vil falle og kjøpekraften vil øke mot 2020. Statistisk sentralbyrå (SSB) spår bedre tider.

Vi drakk mer øl og rusbrus i fjor

Nordmenn drakk mer øl og rusbrus i fjor enn året før, mens forbruket av brennevin og vin gikk ned. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).