Nyheter om Statistisk Sentralbyrå


Her stjeler man for over 21 millioner kroner i året

SKIEN: I fjor endte det med totalt 492 anmeldelser for tyveri fra butikk i Telemark, viser tall fra Hovedorganisasjonen Virke som har bestilt undersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå.

Høyeste lokalvalgdeltakelse i Bergen noensinne

Valgdeltakelsen i årets lokalvalg i Bergen er den høyeste siden Statistisk sentralbyrå (SSB) begynte å registrere den i 1975.

SSB spår økonomisk nedtur

Verdensøkonomien er på vei inn i en lavkonjunktur, advarer Statistisk sentralbyrå (SSB). Det betyr at også Norge må forberede seg på et taktskifte.

SSB spår økonomisk nedtur

Verdensøkonomien er på vei inn i en lavkonjunktur, advarer Statistisk sentralbyrå (SSB). Det betyr at også Norge må forberede seg på et taktskifte.

SSB tror rentetoppen er nådd

Verdensøkonomien er på vei inn i en lavkonjunktur. Det gjør at rentetoppen trolig er nådd for denne gang, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB spår økonomisk nedtur

Verdensøkonomien er på vei inn i en lavkonjunktur, advarer Statistisk sentralbyrå (SSB). Det betyr at også Norge må forberede seg på et taktskifte.

Tror rentetoppen er nådd

Verdensøkonomien er på vei inn i en lavkonjunktur. Det gjør at rentetoppen trolig er nådd for denne gang, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB tror rentetoppen er nådd

Statistisk sentralbyrå (SSB) mener rentetoppen trolig er nådd for denne gang.

SSB tror rentetoppen er nådd

Verdensøkonomien er på vei inn i en lavkonjunktur. Det gjør at rentetoppen trolig er nådd for denne gang, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB tror rentetoppen er nådd

Statistisk sentralbyrå mener norsk økonomi står overfor et taktskifte.

SSB tror rentetoppen er nådd

Statistisk sentralbyrå (SSB) mener rentetoppen trolig er nådd for denne gang.

Innvandrerbarn er mer kriminelle enn foreldrene

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at barn av innvandrere begår mer kriminalitet enn dem som selv innvandret. Tallene er bestilt av Frp.

Rekordmessig tømmerhogst i Valdres i 2018

Gode prisar førte til at avvirkinga i Valdres i fjor nærma seg rekordåret 2005, viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå. Auken frå året før er på nesten ti prosent.

Forlanger hjelp til Bjerke

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at nesten fire av ti barn på Linderud er i en familie som lever i det som kalles vedvarende lavinntekt.

Økende lekkasje(pluss)

Det siste året har grensehandelen økt med nær 10 prosent. Dermed er den kommet opp i 16,6 milliarder kroner, ifølge en fersk undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

Folketalet rasar

Nye tal frå Statistisk sentralbyrå viser at folketalet i Valdres er i fritt fall.

Valdreskommunane drog inn 96 millionar i eigedomsskatt i 2018

Kostra-tal frå Statistisk sentralbyrå viser at kommunane i Valdres drog inn vel 95,8 millionar kroner i eigedomsskatt i 2018.

Vannkraften kan ta en større klimarolle

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norges klimagassutslipp økte i 2018 – i en tid da klimatrusselen blir stadig mer synlig og alvorlig.

Høyre vil ha økt satsning på rekruttering til yrkesfag

Hvis ikke flere søker og fullfører yrkesutdanninger, så vil det ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) mangle 70.000 fagarbeidere om 15 år.

Blir «nye Tønsberg» en ulykke for innbyggerne?

Nå, seks måneder før flere kommunesammenslutninger trer i kraft, kan Statistisk sentralbyrå fortelle at det vil bli flere og ikke færre byråkrater i de sammenslåtte kommunene. Det bør ikke overraske noen.

Nedgang i private sykehjemsplasser

Antallet private sykehjemsplasser i Norge har gått ned med 11 prosent på tre år, til tross for borgerlig regjering, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Iskaldt julivêr gir vanskelege køyreforhold

Stadig flere reiser kollektivt viser tall fra Statistisk sentralbyrå. – En gladnyhet for mennesker og miljø, sier førstekandidat for De Grønne i Oslo,Lan Marie Berg.

Flere kollektivreiser på grunn av klimabekymring

Stadig flere reiser kollektivt viser tall fra Statistisk sentralbyrå. – En gladnyhet for mennesker og miljø, sier førstekandidat for De Grønne i Oslo,Lan Marie Berg.

Over 550 fosninger måtte ha hjelp med penger til livsopphold

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde 3. juli nye tall for antall personer som mottar sosialhjelp. På Fosen delte kommunene ut over 18,5 millioner kroner i sosialhjelp til minst 568 fosninger i løpet av 2018. Minst 126 av mottakerne var mellom 18 og 25 år gamle.

Eldre tjener mye mindre i Valdres

En ny oversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at eldre fra Valdres har klart mindre bruttoinntekt enn snittet i Norge.