Nyheter om Statistisk Sentralbyrå


I denne Fosen-kommunen er det flest som leier bolig

I Bjugn og Åfjord er det flest som eier egen bolig, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Kommunen fikk tvangsmulkt

Statistisk sentralbyrå vedtok å gi Tvedestrand kommune tvangsmulkt fordi de ikke overholdt opplysningsplikten.

Fattigdomsepoken?

Statistisk sentralbyrå la nylig nye tall på bordet. 101.000 barn i Norge lever nå i hjem med vedvarende lav inntekt.

Øystre Slidre har flest i yrkesaktiv alder

Innrapporterte Kostra-tal i Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå viser at Øystre Slidre er den kommunen i Valdres som har flest innbyggjarar i yrkesaktiv alder.

Økende fattigdom krever handling nå

Denne uken la Statistisk sentralbyrå fram nye tall som viser at det blir stadig flere barn som lever i lavinntektsfamilier her i landet. Ikke uventet kommer Vest-Agder dårligere ut enn landsgjennomsnittet på denne triste statistikken.

Forskning uten full frihet i SSB

Behovet for god statistikk og analyser av politikk skal styre forskningen i Statistisk sentralbyrå, mener et lovutvalg. Denne forskningen har kostet Siv Jensen to høringer i Stortinget.

Lovutvalg: Siv Jensen kan bestemme over SSB

Statistikklovutvalget slår fast at finansminister Siv Jensen (Frp) kan bestemme hva Statistisk sentralbyrå (SSB) skal gjøre, men ikke hvordan det skal gjøres.

Lovutvalg: Siv Jensen kan bestemme over SSB

Statistikklovutvalget slår fast at finansminister Siv Jensen (Frp) kan bestemme hva Statistisk sentralbyrå (SSB) skal gjøre, men ikke hvordan det skal gjøres.

65.000 kroner per innbygger ble brukt på helse i 2017

Norge brukte 65.000 kroner per innbygger på helse i 2017, godt over 2.000 kroner mer enn i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Åttedobling av lakseeksporten til Kina i januar

Norge eksporterte mer enn 1.700 tonn laks i januar, åtte ganger mer enn i samme måned i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

65.000 kroner per innbyggjar

Noreg brukte 65.000 kroner per innbyggjar på helse i 2017, godt over 2.000 kroner meir enn i 2016, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

65 000 kroner per innbygger ble brukt på helse i 2017

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017, godt over 2000 kroner mer enn i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

200 valdrisar gjekk ut av tida

Statistisk sentralbyrå (SSB) har lagt ut nye tal som viser at det i fjor døde 200 personar i Valdres. .

– Fastsettes gjennom en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå(pluss)

Senior kommunikasjonsrådgiver Per Storlien ved Skatteetaten Skatt Nord ønsker ikke å kommentere enkeltsaker.

Finner ingen effekt av tiltak mot frafall

Statistisk sentralbyrå finner ingen tegn til effekter av intensivopplæringen «Overgangsprosjektet» på nasjonalt nivå.

Høyere strømpriser for husholdningene

De gjennomsnittlige strømprisene for norske husholdninger økte med 8,9 prosent i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Høgare straumprisar

Dei gjennomsnittlege straumprisane for norske hushald auka med 8,9 prosent i 2017, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Flere skilsmisser og færre og færre par gifter seg

Ikke siden 2006 har så få giftet seg som i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig økte antallet skilsmisser.

Fire færre suldøler

Mens folketalet i Suldal i 2016 viste minus femti, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå, SSB, at me blei fire færre i 2017 og dermed enda på eit folketal på 3849 ved utgangen av fjerde kvartal i fjor. Mange flytta ut Ved inngangen av fjerde kvartal i 2017, var me 3863 innbyggjarar. I perioden blei tolv fødde og seks døydde, noko som gir eit fødselsoverskot på seks. 31 personar flytta ut av kommunen og berre tolv flytta til.

Over 25 500 bosatt på Fosen

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det bodde 25 501 personer på Fosen 1. januar 2018.

Kraftig økning i oljeinvesteringene

Etter flere år med nedgang ser olje- og gassindustrien for seg en kraftig økning i investeringene i 2018, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Snart 5,3 millioner innbyggere i Norge

Folketallet her i landet steg med 37.300 i fjor til 5.295.600 innbyggere. Veksten var den svakeste siden 2005, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flere skilsmisser og færre og færre par gifter seg

Ikke siden 2006 har så få giftet seg som i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig økte antallet skilsmisser.

Lenvik lekker innbyggere

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kom fredag morgen med befolkningstallene for fjerde kvartal 2017 og hele året.

Snart 5,3 millioner innbyggere i Norge

Folketallet her i landet steg med 37 300 i fjor til 5 295 600 innbyggere. Veksten var den svakeste siden 2005, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.