Nyheter om Sparebanken Vest


Sola turn får to millioner av Sparebanken Vest

Sola turn får to millioner kroner i gave fra Sparebanken Vest. - Vanvittig kjekt og utrolig viktig for klubben, sier styreleder Arild Austigard.

Får støtte til etablering av verdikjede for hydrogen

NCE Maritime Cleantech vil starte arbeidet med kartlegging og etablering av en grønn kommersiell verdikjede for hydrogen til skipsfarten i Norge, etter en gave fra Sparebanken Vest på to millioner kroner.

Harm og Hegseth kjem på Hjertebank-fest

Kvart år reiser Sparebanken Vest ut til utvalde stader på Vestlandet, og i år får indre Ryfylke bankbesøk med mange pengar i utdelingssekken i tillegg til seks andre område. Heile ein million kroner er lagt i potten som nå skal fordelast til lag i Suldal og Sauda. Siste frist for å melda seg på i kampen er 8.

– Alt er mulig, noen ganger tar det bare litt lengre tid.

Navn: Lene Ognøy Foss Parti: Høyre Kommune: Bokn Alder: 41 år Sivilstand: Gift Autorisert rådgiver i Sparebanken Vest.

No skal banken hans bli klimanøytral

Sparebanken Vest gjer no grep for å redusere klimautsleppa. Dei vil også stille same krava til dei som leverer varer og tenester til banken. – Vi håpar fleire let seg inspirere, seier Framtiden i våre hender.

No skal banken hans bli klimanøytral

Sparebanken Vest tek grep for å redusere klimautsleppa.
Les mer om:

Kva skjer med Tunet?

Arbeidet har stoppa opp på grunn av pengemangel, forklarar leiar i laget, Njål Eide. Bankpengar til oppussing I fjor haust fekk ungdomslaget 30 000 kroner av SR-Bank til oppussing, og tidlegare har dei òg fått 25 000 kroner frå Sparebanken Vest. Då var laget alt i gong med å rydda ut rot som hadde samla seg på Tunet gjennom åra. Ifølgje Njål Eide blei det lagt ned rundt 100 dugnadstimar på dette arbeidet. Ein fekk også sponsa eit nytt el-skap av Ryfylke Elektro. Lita givarglede Men å få Tunet skikkeleg oppussa ute og inne vil kosta fleire hundre tusen kroner.

Buss nærare kaien, klatrepark ved den gamle ferjefila

Det kjem fram i det justerte planframlegget av Sand sentrum nord. Næraste naboar og aktuelle regionale myndigheiter har frist til neste onsdag med å komma med innspel til den justerte planen. Kommunen ønskjer nå å løysa kollektiv-knuten mellom buss og båt i dette området. Buss og båt på same stad Etter første høyring var det fleire som reagerte på avstanden mellom den då planlagde busstoppen, utanfor apoteket og skoforretningen, og til Verven der hurtigbåten i dag legg til. Nå vil kommunen at bussane skal snu og stoppa i ei rundkøyring (GT1) mellom jernvarebygget og sportsbutikken.

Slik skal dei få dei grønaste kunstgrasbanene i landet

Med midlar frå Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane skal alle kunstgrasbanene i Sogn og Fjordane få installert filter som hindrar at mikroplast hamnar i avløypssystemet.
Les mer om:

Siggjo mottar støtte til opprustning

I år mottar 45 turstier på Vestlandet allmennyttige midler fra Sparebanken Vest for å gjøre de nære turene enda mer tilgjengelig for folk. I regionen får flere turstier midler. En ny løype på Siggjo i Bømlo kommune er blant et av prosjektene.

I 2013 vart hotellet seld for 11,5 millionar, forsikringsselskapet meiner det var verdt to millionar

Gjensidige Forsikring meiner Selje hotel var verd to millionar kroner før det vart slukt av flammane. Feil, meiner Sparebanken Vest.

Vestlendinger mer positive til egen økonomi

Sparebanken Vest ute med ny temperaturmåler for Vestlandet.

Vestlendinger mer positive til egen økonomi

Sparebanken Vest ute med ny temperaturmåler for Vestlandet. 

- Formidabel vekst sidan opning

Sparebanken Vest på Nærbø har hatt stor vekst sidan dei opna i 2011. Dette året budsjetterer dei med vidare vekst.
Les mer om:

Sparebanken Vest-resultat på 1844 millioner

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 1844 millioner kroner i 2017. Dette er noe mindre enn året før, men holder vi engangseffekter utenfor er resultatveksten fra året før 14,2 prosent.

Sparebanken Vest: – Vesentlig bedre på Vestlandet nå

Sparebanken Vest-sjefen merker en bred oppgang over hele Vestlandet. Det, sammen med noen effektiviseringsgrep, gir banken bedre resultater.

Sparebanken Vest: – Vesentlig bedre på Vestlandet nå

Sparebanken Vest-sjefen merker en bred oppgang over hele Vestlandet. Det, sammen med noen effektiviseringsgrep, gir banken bedre resultater.

Sparebanken Vest: – Vesentlig bedre på Vestlandet nå

Sparebanken Vest-sjefen merker en bred oppgang over hele Vestlandet. Det, sammen med noen effektiviseringsgrep, gir banken bedre resultater.

Se hvem som overtar banklokalet

Nå er det avgjort hvem som overtar lokalene etter Sparebanken Vest. - En stor aktør innen restaurantdrift var veldig på, sier utleieren.
Les mer om:

Se hvem som overtar banklokalet

Nå er det avgjort hvem som overtar lokalene etter Sparebanken Vest. - En stor aktør innen restaurantdrift var veldig på, sier utleieren.
Les mer om:

Vil ha lavere skatter og bedre veier

Det lysner for næringslivet på Vestlandet. Flere er i arbeid, lønnsomheten øker, men etterspørselen går noe tilbake, går det frem av Vestlandsindeksen som Sparebanken Vest og Respons Analyser står bak.

Må betale sakskostnader

Ørsta kommune må betale Sparebanken Vest 240.000 kroner i sakskostnader etter at banken vart frifunnen i tvistesak rundt eit rettsforlik.

Tapte i retten mot Sparebanken Vest

Britt Dalsbotten hadde håpa å bevise at Sparebanken Vest sa opp folk på feil grunnlag. I staden må ho betale over 230.000 kroner til sin tidlegare arbeidsgjevar.
Les mer om:

Prøvde å bryte seg inn i minibank

Fire menn vart arresterte i dag tidleg i Lom i Oppland etter eit mislukka forsøk på å bryte seg inn i minibanken til Sparebanken Vest i Stryn.

Tjuvar prøvde å robbe denne minibanken i natt

Fire menn vart arresterte i dag tidleg i Lom i Oppland etter eit mislukka forsøk på å bryte seg inn i minibanken til Sparebanken Vest i Stryn.