Nyheter om Sparebanken Vest


Godtfred Johan og Åse Elin fikk hver sin sjekk fra Donald Trump. Da begynte problemene.

– Jeg ble passelig forbannet, sier Godtfred Johan Sunde etter at Sparebanken Vest ikke fikk løst inn sjekken han fikk fra Donald Trump.

Her får korpset en stor overraskelse!

Generalprøven før nasjonaldagen ble ikke helt som ventet for Madlamark skolekorps da konserndirektøren i Sparebanken Vest dukket opp på Gosen skole.
Les mer om:

Nullrente i Norge: Disse bankene har kuttet renten

Sparebanken Vest senker renten til den laveste boliglånsrenten i Norge noensinne.
Les mer om:

Pengedryss frå Sparebankstiftelsen Sauda

27 prosjekt, 22 i Sauda og fem i Suldal, nyt i år godt av tildelinga som er på nær fire millionar kroner. 49 søknadar kom inn til årets tildeling, skriv avisa Ryfylke. Mest pengar til IL Sand IL Sand får 100 000 kroner til utstyrsgarasje, Jelsa Bygdahus får 25 000 kroner til systemhimling og lysarmatur, og Suldal samfunnshus er tildelt 45 000 kroner til nye vindauge.

Dårligere tider for bedrifter på Vestlandet

Virksomheter på Vestlandet melder om nedgang i en fersk rapport fra Sparebanken Vest. Oljetunge bedrifter har størst fall.

Pengedryss til snøkanoner ved Mostvatnet

Med den summen kan prosjektgruppa for snøproduksjons-anlegget ta eit godt skitak, økonomisk. Nå er den samla summen bikka tre millionar kroner, noko som betyr at arbeidet av snøanlegget truleg kan starta opp neste år. 3,3 millionar kroner så langt Per Even Tjøstheim, ein av dei involverte i prosjektet, er særs nøgd med pengane. – Med kvar krone kjem ein litt lenger. Suldal kommune bidrar med ein million kroner, likeins Norsk Tippings spelemidlar.

Hjarteleg gåve frå Suldal Røde Kors

Gjengen i ambulanse-garasjen i Nedre Dalane er særdeles blide, der dei står rundt båra med plastdokka Anne som er tokka godt innunder dyna. Alle mann i arbeid Bankmann Stig Morten Nerheim får i oppgåve å vakta over surstoffmaska ho har over ansiktet, mens Røde Kors-leiar Geir Brustveit set i gang nyinvesteringa.

Læring servert på eit brett

– Eg trudde eg hadde lada læringsbrettet mitt, men så stod ikkje kontakten heilt i. Nå er den gått i svart, kjem det. Læringsbretta, som me andre kallar iPad’ar, er nye verktøy for skule-elevane i Suldal denne hausten. Nyhende på skeiva Timen startar med litt drøs på engelsk. Elevane fortel kva dag og dato det er og korleis vêret er ute, før det blir alvor. Dei har jobba i grupper og er klare til å visa resultata på smartskjermen framfor tavla.

Musikk, pengedryss og skyhøg stemning

Nesten 1000 frammøtte fekk fredag kveld ein godtepose av ein kveld i Saudahallen.

Sola turn får to millioner av Sparebanken Vest

Sola turn får to millioner kroner i gave fra Sparebanken Vest. - Vanvittig kjekt og utrolig viktig for klubben, sier styreleder Arild Austigard.

Får støtte til etablering av verdikjede for hydrogen

NCE Maritime Cleantech vil starte arbeidet med kartlegging og etablering av en grønn kommersiell verdikjede for hydrogen til skipsfarten i Norge, etter en gave fra Sparebanken Vest på to millioner kroner.

Harm og Hegseth kjem på Hjertebank-fest

Kvart år reiser Sparebanken Vest ut til utvalde stader på Vestlandet, og i år får indre Ryfylke bankbesøk med mange pengar i utdelingssekken i tillegg til seks andre område. Heile ein million kroner er lagt i potten som nå skal fordelast til lag i Suldal og Sauda. Siste frist for å melda seg på i kampen er 8.

– Alt er mulig, noen ganger tar det bare litt lengre tid.

Navn: Lene Ognøy Foss Parti: Høyre Kommune: Bokn Alder: 41 år Sivilstand: Gift Autorisert rådgiver i Sparebanken Vest.

No skal banken hans bli klimanøytral

Sparebanken Vest gjer no grep for å redusere klimautsleppa. Dei vil også stille same krava til dei som leverer varer og tenester til banken. – Vi håpar fleire let seg inspirere, seier Framtiden i våre hender.

No skal banken hans bli klimanøytral

Sparebanken Vest tek grep for å redusere klimautsleppa.
Les mer om:

Kva skjer med Tunet?

Arbeidet har stoppa opp på grunn av pengemangel, forklarar leiar i laget, Njål Eide. Bankpengar til oppussing I fjor haust fekk ungdomslaget 30 000 kroner av SR-Bank til oppussing, og tidlegare har dei òg fått 25 000 kroner frå Sparebanken Vest. Då var laget alt i gong med å rydda ut rot som hadde samla seg på Tunet gjennom åra. Ifølgje Njål Eide blei det lagt ned rundt 100 dugnadstimar på dette arbeidet. Ein fekk også sponsa eit nytt el-skap av Ryfylke Elektro. Lita givarglede Men å få Tunet skikkeleg oppussa ute og inne vil kosta fleire hundre tusen kroner.

Buss nærare kaien, klatrepark ved den gamle ferjefila

Det kjem fram i det justerte planframlegget av Sand sentrum nord. Næraste naboar og aktuelle regionale myndigheiter har frist til neste onsdag med å komma med innspel til den justerte planen. Kommunen ønskjer nå å løysa kollektiv-knuten mellom buss og båt i dette området. Buss og båt på same stad Etter første høyring var det fleire som reagerte på avstanden mellom den då planlagde busstoppen, utanfor apoteket og skoforretningen, og til Verven der hurtigbåten i dag legg til. Nå vil kommunen at bussane skal snu og stoppa i ei rundkøyring (GT1) mellom jernvarebygget og sportsbutikken.

Slik skal dei få dei grønaste kunstgrasbanene i landet

Med midlar frå Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane skal alle kunstgrasbanene i Sogn og Fjordane få installert filter som hindrar at mikroplast hamnar i avløypssystemet.
Les mer om:

Siggjo mottar støtte til opprustning

I år mottar 45 turstier på Vestlandet allmennyttige midler fra Sparebanken Vest for å gjøre de nære turene enda mer tilgjengelig for folk. I regionen får flere turstier midler. En ny løype på Siggjo i Bømlo kommune er blant et av prosjektene.

I 2013 vart hotellet seld for 11,5 millionar, forsikringsselskapet meiner det var verdt to millionar

Gjensidige Forsikring meiner Selje hotel var verd to millionar kroner før det vart slukt av flammane. Feil, meiner Sparebanken Vest.

Vestlendinger mer positive til egen økonomi

Sparebanken Vest ute med ny temperaturmåler for Vestlandet.

Vestlendinger mer positive til egen økonomi

Sparebanken Vest ute med ny temperaturmåler for Vestlandet. 

- Formidabel vekst sidan opning

Sparebanken Vest på Nærbø har hatt stor vekst sidan dei opna i 2011. Dette året budsjetterer dei med vidare vekst.
Les mer om: