Nyheter om Sokndal


Vinden har snudd mot flere turbiner

I Sokndal sa politikerne nei til kystturbiner på Siragrunnen. Mandag vedtok kommunestyret i Eigersund at de ikke vil ha flere turbiner i kommunen.
Les mer om:

Nye folketall: Se utviklingen i din kommune

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Det ble Kvinesdal som hadde den sterkeste folkeveksten i Lister i 2017. Lyngdal gikk ned i folketall for første gang på mange år. I Dalane gikk Sokndal frem og Lund tilbake.Befolkningstallene for hele 2018 viste at både Sokndal, Lund, Sirdal Farsund og Hægebostad hadde synkende folketall. Flekkefjord stod helt på stedet hvil, mens Kvinesdal gikk frem med 24 og Lyngdal med 38.Tallene fra 1.

Tar et grep for bedre lesing og skriving

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Flekkefjord videregående ønsker et tettere samarbeid med kommunene i Lister, samt Lund og Sokndal, for å oppdage og tilrettelegge for elever som har dysleksi på et tidlig stadium.For snart to år siden ble Flekkefjord videregående sertifisert som en dysleksivennlig skole.

Aftenbladet mener: Flere kommuner må slå seg sammen

LEDER: Hallo, Kvitsøy og Bokn. Hallo Sokndal, Lund og Hjelmeland! De neste fire årene bør dere bruke på å tenke godt gjennom hvordan dere har det.

Disse vant i toget

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Det var tredje trinn og sjette trinn på Sokndal skole som i år gikk av med seieren for beste rop i 17. mai-toget. I folketoget var det speiderne og SIK som ble kåret til årets beste innslag. På videoen er det Sokndal skolekor som synger.Etter folketoget holdt Karen Arnø Grastveit talen for dagen.
Les mer om:

Folksomt i Sokndal

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Grunnet tørke og mulig brannfare, ble salutten flyttet fra Løvås til Skågjo på Strandaneset. Den usedvanllig milde maidagen skapte et perfekt fotovær med mykt lysskinn som gjorde at alle bunader kom til sin rett.Som sedvanlig strømmet det på med sokndøler før barnetoget stilte opp på skolen.

Skeptisk til sammenslåing

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Nå åpnes det for frie vitnesbyrd, sa rådmann Karl Johan Olsen da saken var oppe i Sokndal kommunestyre mandag.- Ja, det er jo jeg vant med, svarte KrF-ordfører Trond Arne Pedersen kjapt. Flaskehals Og «vitnesbyrd» ble det.Først fra dagens omsorgssjef Gaute Frøyland. Han er en av kommunalsjefene som går av - han blir pensjonist i juni.

Sokndalsbrannen skal evalueres

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Det er ingen overdrivelse å si at brannen sprengte alle rammer for dagens beredskapsplan.

«Hva gjør vi når bebyggelse er truet?»

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Brannmannskapene Terje Glendrange, Kjetil Presterud, Jostein Urstad og Kai Espen Feed fra Flekkefjord brannvesen var til stede tirsdag på skogbrannseminar i Bø i Telemark. Der presenterte de hvordan Sokndal, Lund, Flekkefjord, Egersund og Sirdal i fellesskap håndterte den store skogbrannen i Sokndal i april i år. Kjetil Presterud gir en innføring i brannens omfang og dramatikk.

Millionarv og gave til Jorunn Hamre

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Vel 40 utsendinger fra kommunene Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lund og Sokndal var samlet til Felleslagets årsmøte i Bø menighetssenter i Sokndal i helgen.Da ble det opplyst at Olav Berg Biktjørn (1919-97) og hustru Olga Biktjørn (1934-2019) hadde testamentert eiendommene sine til bruk for NLMs arbeid her i området.Det endelige beløpet blir ikke klart før eiendommene er solgt.

Sikkerhet i elven

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Det sa Kjell Tore Sand (Ap) som tok opp vannmengden i Åna-Sira-elven.- Det er i dag montert tre turbiner og to luker ved Sira-Kvina kraftverk. Ved utløpet er det montert tre varsellys, et for hver turbin. Ingen for lukene. Innløpet kan være vanskelig for båter ved mye motstrøm. Nå skal det føres mer vann over til Sira- Kvina systemet, og jeg frykter mer vann og flere reguleringer av vannmengde.

Snur i saken om medielinje

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Skoletilbudet på de videregående skolene har vært på høring og det kom sterke reaksjoner på at det ble foreslått kutt i kunst, design/ arkitektur og medier og kommunikasjon ved Flekkefjord videregående skole.Flekkefjord videregående skole med totalt 600 elever, er fordelt på studiested i Flekkefjord og Kvinesdal.

Vil ha gul stripe på fylkesvei 44

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Rådmannens forslag innebar å få gul midtstripe, belysning og 80 km/t som fartsgrense helt fra Egersund til Åna-Sira. Dette var et poeng Kjell-Tore Sand (Ap) støttet.- Både Jøssingfjord Vitenmuseum og KNA Raceway er langs strekket mellom Sokndal og Åna.

Vil redde Vitenmuseet

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Det er påvist forurensning av grunnen - men ikke så alvorlig som først fryktet, sa ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) til Sokndal kommunestyre.Det er likevel en kostnad med å rydde opp.- Som ordfører har vi tilbudt oss å finne ut av det sammen. Jeg har søkt Fylkesmannen om ekstraordinære skjønnsmidler til det.

Ønsket sunnere kantine

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Elevrådet ved Sokndal skole har ved flere tilfeller bedt om at noe gjøres med kantinedriften ved Sokndal skole. Elevene ønsker først og fremst at sunnere alternativer tilbys. I dag er det ikke avsatt særskilte ressurser blant skolens ansatte til kantinedriften, i motsetning til for noen år siden, da en ansatt to timer hver dag hadde ansvaret for kantinedriften.

Her er den nye rådmannen

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Debatten gikk for lukkede dører. Etter dørene ble åpnet sa Tove Monica Mysing (H) at det bør være evaluering om fast ansettelse før det er gått seks måneder. - For det var det ikke sist gang, advarte Mysing. Fungerende rådmann Karl Johan Olsen svarte at nettopp det er blitt fast prosedyre pr. i dag. Christer Bu Mathiesen (V) mente det var en god prosess med gode søkere.

Prøvesvar: Farlig avfall funnet

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Nå har vi fått analyseresultatet, og det viser at det er forurenset masse, bekrefter direktør Leif Dybing på Dalane Folkemuseum overfor avisen Agder.Det er uklart hva det vil koste å få rydde opp i avfallet. Prisen på dette er avgjørende for Vitenmuseets fremtid. - Målet er at prisen på avfallshåndteringen skal være klart til styremøte i Dalane Folkemuseum onsdag.

Ung i Rogaland: - Urovekkjande i Lund, bra i Sokndal, stabilt i Eigersund

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Sven Gustafsson syntest ikkje det var gildt å presentera resultata for Lund kommune måndag føremiddag. Resultatet av undersøkinga blant ungdomsskuleelevane i Lund karakteriserer han som nedslåande.- Utviklinga i Lund er urovekkjande.

Bil- og MC-treff til hjelp for Hviterussland

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Treffet ble holdt ved Myssa bedehus i Sokndal i regi av stiftelsen og hjelpeorganisasjonen En Hjelpende Hånd. Bygdeånden kunne tas og føles på når mer enn 40 forskjellige kjøretøy ble vist fram.Mer enn 250 mennesker møtte opp på lille Myssa i Sokndal. Biler, MC-er, barn og voksne i alle aldre var til stede.

Rådmannen vil ha kommunalsjef for levekår

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Mandag skal kommunestyret ta stilling til saken.

Flere unge og nye kandidater til kirkevalget i Sokndal

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Åreskjold, som er daglig leder ved kirkekontoret, opplyser at foryngelse og fornyelse var en bestilling fra dagens menighetsråd.- Det har nominasjonskomiteen lyktes med. De har fått med flere kandidater i 20-30 åra, sier han. Dermed kan veteraner som har ønsket avløsning, få det. Det gjelder for eksempel både lederen og nestlederen, som allerede ved valget for fire år siden ønsket å gå ut.- Jostein B.

Bilpark à la James Bond

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Fartsgrensen setter begrensninger, smale veier gjør det vanskelig å passere. Men Myssa i Sokndal var ikke desto mindre stedet lørdag for bilelskere. RAFFINEMENT: Ikke mye å utsette på disse glisene.

Stjernespiller skrur ballen videre

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)I midten av april reiste mor og sønn til nordfylket for å delta på Haugesund Open. Tatjana hadde ikke spilt kamper siden 2012, og Artjom hadde aldri deltatt i en turnering før.- Jeg måtte virkelig kjempe, men jeg vant dameklassen. Og Artjom tok medalje i nybegynnerklassen. Ja, jeg er fornøyd, smiler hun beskjedent.Reiste verden rundt Tatjana begynte med både bordtennis og dans da hun var åtte år.

Moi vant spennende lokaloppgjør

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Sokndal viste tydelig, at de evnet og følge med Moi i store deler av kampen. Moi presset og presset og fikk tilslutt laget sitt fortjente ledermål og alle pongene.Begge lag har kommet veldig bra i gang i årets 5.divisjon. Moi var best, men Sokndal kan være bekjent av innsatsen. Sokndal vil helt klart henge med i toppen av divisjonen.Kampen åpnet nervøs fra begge lag.

I dag kommer prøvesvaret

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Jøssingfjord Vitenmuseum får i dag prøvesvarene som viser om grunnen er forurenset eller ikke. Sokndal kommune fikk tips fra Titania om at grunnen mulig kan være forurenset. Det var i mars. Dermed ble det stans i gravearbeidet. Grunnen undersøkes nå av et firma som er leid inn for formålet. Prøvesvaret skal være klart fredag. - Det er ikke slik at det er funnet noe gift.