Nyheter om Skattedirektoratet


Bussreiser skattlegges, parkering ikke

35.000 arbeidstakere i Rogaland har skaffet seg Hjem-Jobb-Hjem-kort fra Kolumbus. Skattedirektoratet mener de skal skatte av fordelen.

Stadig flere sekundærboliger i Norge

Nye tall fra Skattedirektoratet viser at investorer eier en større andel av norske boliger. Sekundærboliger utgjorde 15 prosent av boligene i Norge i 2016.

– Fjerner stillinger fra Vadsø i strid med regjeringens vedtak

Antall ansatte ved Skatt Nord i Vadsø er halvert, selv om Skattedirektoratet har varslet at kontoret skal bygges opp. Ordfører i Vadsø mener ledelsen i Skatt Nord i Tromsø, har fjernet stillinger fra byen i strid med politiske føringer.

Skattedirektoratet: Begrenset hva en kan sjekke

Kan ikke bli holdt ansvarlig dersom et hvitt firma bruker svart arbeid.

Se Norden under ett når det skal velges nytt personnummersystem

Det er underlig at Skattedirektoratet ikke henviser til en mulig synkronisering med gjeldende systemer i andre nordiske land.
Les mer om:

Vil ha redusert alkoholavgift på øl fra små bryggerier

Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet om å utarbeide høringssak om redusert alkoholavgift på øl fra små ølbryggerier.
Les mer om:

Avgiftsrabatt til små bryggerier

Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet vurdere hvordan det kan innføres redusert alkoholavgift for små bryggerier.
Les mer om:

Regjeringa vurderer avgiftsrabatt til små bryggeri

Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet vurdere hvordan det kan innføres redusert alkoholavgift for små bryggerier.
Les mer om:

Regjeringen vurderer avgiftsrabatt til små bryggerier

Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet vurdere hvordan det kan innføres redusert alkoholavgift for små bryggerier.

Lavere avgift på småbrygging?

Finansdepartementet har i dag bedt Skattedirektoratet om å utarbeide høringssak om redusert alkoholavgift på øl fra små ølbryggerier.
Les mer om:

Nå blir det lettere å søke lån – og ta skurker

Landets banker, Skattedirektoratet og Altinn har sammen utviklet en metode som fra i sommer skal gjøre det enklere å søke lån – og å ta skurker.

Sky Sports: Newcastle-direktør arrestert i skatterazzia

Newcastles direktør og fleire andre skal vere arrestert i ein razzia av granskarar frå det britiske toll- og skattedirektoratet i dag.

Skattedirektoratet kan legge ned regionene

Må vurdere egen organisasjonsstruktur - et alternativ kan bli nedleggelse av regionene.

Skattedirektoratet kan legge ned regionene

Finansdepartementet har gitt Skattedirektoratet i oppdrag å vurdere sin egen organisasjonsstruktur. Et av alternativene kan bli nedleggelse av regionene.
Les mer om:

Skattedirektoratet kan legge ned regionene

Finansdepartementet har gitt Skattedirektoratet i oppdrag å vurdere sin egen organisasjonsstruktur. Et av alternativene kan bli nedleggelse av regionene.
Les mer om:

Bitcoin får momsfritak

Handel med bitcoin er ikke merverdiavgiftspliktig, slik Skattedirektoratet tidligere har ment.
Les mer om:

Innkreving via Nav overføres skatteetaten

Fredag 3. februar fikk Arbeids- og velferdsdirektoratet og Skattedirektoratet i oppdrag å utrede overføring av Arbeids- og velferdsetatens (NAV) innkrevingsoppgaver til Skatteetaten.

Viktig symbolsak

Det har ulma lenge i Hallingdal, no er det i ferd me å fate i. Me snakkar om skattekontoret på Gol og kampen for å halde på offentlege tenester i regionen.Skattedirektoratet...
Les mer om:

Ordførarane gjer felles front

Ordførarane i Hallingdal ber om eit møte med Skattedirektoratet.
Les mer om:

Apple kan risikere norsk skatteregning

EU-kommisjonen mener en rekke land kan ha krav på mer skatt fra Apple. I Norge ser Skattedirektoratet på saken med stor interesse.

Apple kan risikere norsk skatteregning

Skattedirektoratet finleser EU-avgjørelsen om å kreve Apple for nærmere 120 milliarder kroner i straffeskatt, for å vurdere et slikt skattekrav også her i landet.

«Her kan man gå i skattefella»

Vanligvis er salg av bolig skattefritt. Nå åpner Skattedirektoratet for at salg til utbyggere kan bli skattlagt.

Skattedirektoratet sjekker pendleradresser

Skattedirektoratet skal sjekke arbeidstakeres bostedsadresser for å stoppe utenlandske entreprenører som ikke betaler pendleravgifter til sine ansatte.
Les mer om:

Skattedirektoratet dropper momskravet

Kilden må "bare" betale 20 millioner kroner.

Skattedirektoratet dropper nesten hele momskravet

Kilden må "bare" betale 20 millioner kroner. - Jeg føler stor glede og lettelse, sier Kildens direktør, Hans Antonsen.