Nyheter om Sand


Det er tid for julekonsertar

På Kulturhuset startar Åshild Vetrhus, saman med musikarane Andreas Ulvo og Morten Barrikmo, årets juleturné med ”I denne søde juletid”. Same dag er det Medan me ventar-konsert to stader i Suldal. Lokale salmeskattar Det er tredje året at trioen, med Vetrhus i front, vitjar Suldal i adventstida. Lokale salmar, frå Egersund i sør, til Suldal og Karmøy, blir å høyra denne kvelden. – I dag syng me standardiserte melodiar på julesalmane.

Nå blir det mer kjøring på belastet vei: - Har ikke andre muligheter

SKIEN: Grenland Sand & Grus skal om kort tid også starte utkjøring av sand på Lyngbakkvegen. Knut Arne Aaltvedt forstår fortvilelsen til beboerne, men sier at de for øyeblikket ikke har andre muligheter.
Les mer om:

Denne banen kan ha en oppsiktsvekkende løsning på kunstgress-krisen: Knust olivensten!

Det kan gå mot et løsning for de nye kunstgressbanene i distriktet. Nå skal banene fylles med 1 kilo knust olivensten (!) per kvadratmeter i stedet for sand. Dette er testet i Tyskland med gode resultater, og nå skal Fredrikstad kommune prøve det ut.
Les mer om:

REFERAT: Supre O-løyper frå Suldalshallen

Onsdag arrangerte Suldal O-lag den 3. Vinter-O-karusellen denne sesongen. Det var flott løpsvêr, med seks grader, opphald og lite austavind. Denne gongen var det litt færre unge som deltok, medan det blei hard konkurranse i mellom-løypa. Totalt var det 14 deltakarar med. Stor fart i løypene I kortløypa var det berre Marte Krogh som deltok, men ho sprang sikkert og godt og fann postane på det nye sprintkartet i fin stil. I mellom-løypa var det heile seks deltakarar som sprang på tid.

Aktor om strømhalsbånd-dommen: – Retten har et annet syn enn vi har(pluss)

Retten dømte den tidligere hundepensjonateieren til fire måneders fengsel. Under halvparten av hva politiadvokat Amund Sand mente hun burde få.
Les mer om:

Mykje som skjer i Suldal denne helga

Julemesse, julegateopning og utstillingsopningar Fredag ettermiddag arrangerer Normisjonen si årlege julemesse på Sand skule. Arrangøren kan freista med mange heimelaga varer som er til sals, som julemat og julegåver. Rundt om i grendene er det også juleopnings-arrangement nå i kveld. I morgon, laurdag, er det ikkje vanskeleg å fylla dagen. Denne dagen er det julegateopning i Gata med opne butikkar og salsboder på Torjå. Men før fakkeltoget går og lysa på grana blir tende, er det mykje som skjer.

Tommelen opp til tusenlappar for å velja Sauda vgs

Han siktar til pengesummen på 10 000 kroner årleg, som eit samla formannskap har føreslått skal gå til alle elevar frå Suldal som vel å gå på Sauda vgs. Har bestemt seg Henriette Nesbø, Tor Møgedal, Espen Skålheim, Elias Kjølvik og Tobias Bog er alle nokså bestemte på kva linjer dei ønskjer å søkja. – Eg skal ta YSK i Sauda, startar Espen, og Elias har planar om landbruksskulen Tomb i Østfold. Verken Tor eller Tobias er heilt sikre på kva dei landar på.

Hvorfor israelske flagg på bedehus?

Pensjonert prest Knut Sand Bakken spør om dette i avisen 22.11.19. Han antar at det skal «minne de besøkende om at Jesus levde i dette området», og spør hvorfor man ikke henger opp palestinske flagg.
Les mer om:

LESARBREV: Du som er fødd i 04 – søk Sauda då vel…!

Måndag kveld, 18. november vart det skipa til informasjonsmøte i Næringsparken. Tema var vegval vidare etter 10. klasse, der me òg fekk mykje god informasjon om Sauda Vidaregåande Skule (SVGS). Under – og etter – møtet gjorde eg mine tankar om SVGS. Når eg såg og høyrde kor bra aktørane frå skulen marknadsførte skulen, undrar det meg at det er så alt for få suldalselevar som ikkje set SVGS øvst på prioriteringslista, i fjor var det berre kring 1⁄4-part av suldølen som valde det nære alternativet.

LEIAR: Elefanten i omsorgs-rommet

Det er eit nytt politikar-kollegium som tar fatt på ein ny fireårsperiode, men om samansetninga er ny, er fleire av dei sentrale folkevalde framleis med. Det er også mange av dei gamle, eller skal me seia eviggrøne, debattane. Livet er mangslunge og tar seg mange former og fargar, men når det kjem til stykket, kan det kokast ned til nokre få, kraftige buljongterningar. Den materien som verkeleg bevegar oss. Slik er det også i det politiske livet.

LESARBREV: Bygdeuro

Det gjorde sterkt inntrykk på meg å lesa oppslaget i Suldalsposten for to veker sidan om bygdeuro over rusmiljøet – på Sand. Eg blei etter kvart nøydd til å innsjå at situasjonen er heilt annleis, og mykje verre enn eg hadde aning om. Trist og alvorleg for alle partar. Vi er mange som bur her i bygda nettopp fordi vi trivest på små stader. Nærleik til offentlege tenester er nå ein ting, men ikkje minst nærleik til dei som bur i lokalsamfunnet. Kjensla av å høyra til.

Dag Høili selger privat kunst til nesten fire millioner kroner: – Jeg har ikke plass til bildene

Dag Høili kvitter seg med seks originale bilder av blant andre tremenningen Vebjørn Sand. Kunsten har en pris på nesten fire millioner kroner tilsammen.
Les mer om:

Brede smil og bredt samarbeid skal redde tøft Sandnes-budsjett

SANDNES: For første gang i Stanley Wiraks tid som ordfører legger Ap fram et budsjett sammen med Høyre. Det betyr at ordføreren må se langt etter ny sand til bystranda, mens varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) må vinke et foreløpig farvel til ishall.
Les mer om:

– Det kan bli dyrare å trega

Utvalet, som begynner å bli varme i politikar-trøya, sende både saka om Framtidas omsorg, og fleire budsjett-innspel vidare til rådmannen. Kvar skal det nye senteret plasserast? Det var utbyggingssjef Lauritz Lauritzen og rådgjevar Elin Mikkelsen Bakka som utfordra utvalet på kva tankar dei gjer seg når det nå viser seg at også sjukeheimen kanskje må rivast. Åsmund Bakka (Sp) var raskt på banen og meinte at om ein måtte byggja nytt to plassar, var det lurt å tenkja samkøyring av prosjekta. – På Suldalsosen er det

Nå har Tommy fått det endelige avslaget: – Det er vel bare å bukke, nikke og neie

I sommer fikk Tommy Sand avslag på søknaden om å få fortsette driften. Nå har også Klima- og miljødepartementet konkludert med det samme. – Det føles jævlig dumt, sier Sand.
Les mer om:

Formannskapet vil sjå på løysingar for både eitt og to institusjons-tak

Framtidas omsorg handlar om framtidas omsorgstenester, men også i høg grad om framtidas omsorgsbygningar og store investerings-vegval som politikarane nå må tenkja nytt om. Argumenta for eitt tak Drift-og bemanningsfordelane av å ha institusjonane under eitt tak var ein viktig del av debatten då planane først blei diskuterte i 2017, men beslutninga blei altså at somatiske institusjonsplassar skulle samlast på sjukeheimen på Sand, og at demenstilbodet skulle liggja i eit nytt senter på Suldalsosen. Men etter at det nå e

Tidligere ordfører dømt for promillekjøring – slipper å sone

Tidligere ordfører Øivind Sand i Rælingen fikk fredag ettermiddag dommen etter at han ble tatt for kjøring i beruset tilstand for to år siden.
Les mer om:

– Uryddig, mente ordføreren i Levanger, men ble ikke hørt(pluss)

Astrid Vordal (Ap) kom med et forslag om å innføre krav om minstelønn til ansatte i utelivsbransjen i kommunen. Ordfører Anita Ravlo Sand (Sp) anbefalte kommunestyret å avvise forslaget, men fikk ikke flertallet med seg.
Les mer om:

Det blir ikkje pol på Sand med det første

Vinmonopolet har ennå ikkje skrive under noko kontrakt med utleigar, men Nordahl har stor tru på at det blir gjort i første kvartal til neste år. Blir plassert i Gata Polet har inngått ein munnleg avtale med utleigar av bygget dei skal inn i, og kommunikasjonssjefen er heilt klar på at plasseringa vil bli i Gata. – Me vurderte aldri lokale utanfor sentrum. Nordahl seier at etter å ha venta på at sentrumsplanane skulle bli setla, må dei nå venta på at huseigar får prosjektert sine vidare planar, før dei kan s
Les mer om:

Bør framtidas omsorg byggjast under eitt, i staden for to tak? Ja, meiner levekårsutvalet, som ikkje vil ta stilling til lokaliseringa nå

Når formannskapet i dag er samla til budsjettkonferanse på Gullingen turistsenter, er naturleg nok Framtidas omsorg ei av dei heilt store sakene. – Kva kan eitt tak gi oss? Det var utvalsleiar Magne Steine frå KrF (bildet) som orienterte formannskapet om at levekårsutvalet denne veka har gått inn for at å sjå på ein heilt ny kabal og tilnærming. – Me vil la sjølve lokaliseringsdebatten ligga akkurat nå. Dette forslaget er omforeint og hadde komme uansett kva rådmannen hadde presentert om sjukeheimen nå.

Kurs for å gi kvinner mot til å delta

Said er ei av åtte kvinner som dette året har delteke på dei seks kurskveldane bygdekvinnelagskvinnene sjølv har halde. Bygdekvinnelagsmedlemmane har også laga kursopplegget. Førebuing og gjennomføring av laget sitt valdebatt-møte, med kvinner i panelet, var ein del av kurset. Å forstå og delta Kvinner og demokrati-kurset i Suldal er ein del av Norges bygdekvinnelags prosjekt Kvinner Ut. Prosjektet har som mål å laga Sand Bygdekvinnelag har arrangert seks kurskveldar der lagsarbeid og kommuneval har vore tema.

Om låsing og ansvar

Suldølen veit like godt som alle andre at skal vårt jordiske gods vera trygt, må det låsast og sikrast. Men me er godt vane med trygge samfunn og synest nok at ulåste forhold er eit fint uttrykk for livsmåten vår her. Det har sjølvsagt også eit element av det irrasjonelle i seg.

Bjarne Bråtveit skal leia det nye eldrerådet

Bjarne Bråtveit frå Sand, Jon Aarhus frå Suldalsosen, Tore Thorsen frå Jelsa, Randi Ese Ur frå Erfjord, og representant for Høgre, Sanja Roganovic Heggelund, utgjer det nye rådet i Suldal. Bråtveit leiar Før møtet kunne starta, blei Bjarne Bråtveit samrøystes valt til leiar, og Sanja Roganovic Heggelund til nestleiar. Saklista inneheldt to meldingar, i tillegg til budsjettet for 2020 og handlingsplanen 2020-2023. Den første meldinga var ein høyringsuttale frå helse- og omsorgsdepartementet.

To suldalskvinner påkøyrde

Sist onsdag blei ei kvinne som var ute og gjekk, rygga ned av ein bilist i Sand sentrum. Til legevakta og sjukehus Den fornærma blei frakta til legevakta og seinare til sjukehus for sjekk. GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø seier politiet fekk beskjed om hendinga etter nokre dagar, og at det er oppretta sak.

– Lat eldre heimebuande få maten frå private næringsdrivarar i si eiga grend!

Kva er vitsen med å investera pluss/minus 40 millionar kroner i nytt sentralkjøkken og kok/kjøl-opplegg når det finst storhushaldningskjøkken i dei fleste grendene rundt om? Varm debatt om storkjøkken Det er spørsmålet næringsforeninga og Lindseth stiller rett før politikarane nå skal i gang med å behandla rådmannens forslag til budsjett, der nytt storkjøkken er ein av dei heite potetene. Det planlagde sentralkjøkken som skal serva alle heimebuande eldre og andre som treng mat heim, er vedtatt, men det har ikkje mangl