Nyheter om Samferdselsdepartementet


Arbeiderpartiet skeptisk til å kutte trafikkstasjoner

– Vi er redd det vil medføre et dårligere tilbud til befolkningen, sier transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Nå vil samferdselsdepartementet gå grundig gjennom rapporten.

Målfest: Molde leder 5-1 over Viking

Samferdselsdepartementet setter seg ned med Jernbanedirektoratet «for å få oversikt» over hva nytt togspor egentlig vil koste.

Milliardsprekken: – Kom overraskende på flere enn oss

Samferdselsdepartementet setter seg ned med Jernbanedirektoratet «for å få oversikt» over hva nytt togspor egentlig vil koste.

Ada tatt ut i mesterligatroppen

Samferdselsdepartementet setter seg ned med Jernbanedirektoratet «for å få oversikt» over hva nytt togspor egentlig vil koste.

Fylket kan ta leie for kaien, men likhet må gjelde

Rogaland fylkeskommune kan ta kaileie, men samferdselsdepartementet minner om «forvaltningsrettslige grunnprinsipper». Forsand-ordføreren mener svaret fra departementet er godt nytt.

Storberget ber for Kvamskleiva

Fylkesmann Knut Storberget har bedt Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet setja i gang utbetring av Kvamskleiva.

Nytt steinras mandag kveld. Strakstiltak i Kvamskleiva skal diskuteres i dag

I går ble skolebussene tømt for elever. Frykten for steinras i Kvamskleiva nådde nasjonale nyheter. I dag møtes Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for å drøfte strakstiltak.

Kjemper for tilførselsvei til E39

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Nye Veier har opplyst at de kan «tilby» tilførselsvei ved å flytte avkjørselen til Gyland og svinge seg litt mer i dalen der Flikkabekken renner, men ellers utbedre og bruke dagens trasé fra Flikka til Lølandsvannet.Bygging av en helt ny trasé med tunnel til én million kroner er ikke aktuelt dersom Nye Veier skal nå sitt mål om samfunnsøkonomisk lønnsomhet.MØTE: Stortingsrepresentant Gisle M.

Frp om bompenger: - Det er en snuoperasjon på gang

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Den 20. mai skal kommunestyret stemme over bompenger på ny E39. Hva stemmer Frp der?- Det som er helt klinkende klart, er at vi er imot bompenger, sier May Helen Hetland Ervik, leder av Eigersund Frp.- Så da stemmer dere også nei til ny vei?- Et nei til bompenger er ikke et nei til vei.- Nye veier har vært veldig tydelige på at det er nettopp det det er.- Jeg hører hva som blir sagt.

Frp om kampen for E39-traseen: Vil holde trykket oppe

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Vi har aldri sett så tydelig som nå at de åpner for alternativ R2, sier May Helen Hetland Ervik.Lederen for Eigersund Frp var fornøyd da Statens vegvesen tirsdag offentliggjorde sin anbefaling for ny E39-trasé. Anbefalingen er R1, traseen som går lengst fra Egersund.Samtidig fraråder de ikke R2, alternativet som politikere og næringsliv i Eigersund mener er mest gunstig.

Video av ny E39 via Lølandsvann og andre traseer

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Statens vegvesen har nå levert sitt planforslag for ny E39 fra Lyngdal til Ålgård til Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen ber om å legge alle utredede korridorer på høring, men korridorene som er merket A1 i Agder, og R1 i Rogaland med variantene V2b, V3a og V4a, er det Statens vegvesen mener er det beste utgangspunkt for videre regulering.

Planforslag for ny E39 er klart for behandling

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Korridorene A1 i Agder, og R1 i Rogaland med variantene V2b, V3a og V4a, er det beste utgangspunkt for videre regulering.Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Ålgård. Planarbeidet er gjennomført som statlig plan der Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er vedtaksmyndighet.

Får møte i Oslo med Samferdselsdepartementet om E16 Fagernes – Hande

Ordførerne i Nord-Aurdal og Vestre Slidre skal ha møte med statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet torsdag 9. mai. Målet er å få E16 Fagernes - Hande inn igjen i Nasjonal transportplan (NTP).

Vil vurdere plasseringen av tredje rullebane på nytt

Samferdselsdepartementet har sendt brev til Ullensaker kommune.

Krasjlanding for tredje rullebane

I 2017 bestemte Stortinget at en eventuell tredje rullebane ved Oslo Lufthavn skulle ligge øst for flyplassen. Nå vil Samferdselsdepartementet vurdere plasseringen på nytt.

Utsett rettssaka om forsøk på giftarmål

I 2017 bestemte Stortinget at en eventuell tredje rullebane ved Oslo Lufthavn skulle ligge øst for flyplassen. Nå vil Samferdselsdepartementet vurdere plasseringen på nytt.

Frp-Allan åpnet den nye tunnelen i Bodø: - Bruk den godt, klokt og sikkert.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Allan Ellingsen stod for klipping av båndet når de to nye tunnelløpene i Bodø ble åpnet søndag.

Gikk inn for bompenger for å betale ny E39

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Forslaget innebærer blant annet at det blir syv bompasseringer. Disse skal plasseres mellom hvert kryss fra Lyngdal til Ålgård med totalt 276 kroner i bompenger én vei for personbiler og 828 kroner én vei for tyngre kjøretøy. Personbiler kan med bombrikke få maks 20 prosent rabatt. Elbiler får 50 prosent rabatt.

Staten lurer på om fylket vil overta million-avtale for lufthavna

I et brev datert 12. april spør Samferdselsdepartementet om Trøndelag fylkeskommune vil overta departementets avtale med Ørland kommune om tilskudd til Ørland sivile lufthavn.

Trafikkstasjonen synger på siste verset

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Statens vegvesen håper å spare opp mot 350 millioner kroner på en omfattende omlegging frem til år 2024. Antall trafikkstasjoner kan bli kuttet med 30-50 prosent avhengig av hva slags tjenester de tilbyr, skriver VG.I dag finnes det 75 trafikkstasjoner hvor du kan ta førerprøven for vanlig personbil, men dette foreslås krympet til 57 innen utgangen av 2024 - eller ned 24 prosent.

- Alt utenom oppkjøring kan forsvinne

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Samferdselsdepartementet ga i 2018 Statens vegvesen i oppdrag å utforme forslag til ny tjenesteleveransemodell og -struktur innen trafikant- og kjøretøyområdet.

Åpner tunnel og tunnelløp

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)BODØ: - Endelig kan tålmodige Bodø-væringer se lyset i tunnelen.

Grøvan fikk statsråd-svar om Telenor og kobbernett

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Grøvan påpekte at Telenor har sendt varsel til over 100.000 husstander om at de fra 1. mai vil slutte med vedlikehold og feilretting av kobbernettet. Årsaken er at kobbernettet skal erstattes av fiber og mobil. - Kobbernettet må erstattes av mer moderne infrastruktur, men i den prosessen som nå skjer står man i fare for at mange husstander blir stående uten nødvendig dekning.

Leder: Nærmer seg nye veier

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Torsdagens samferdselskonferanse på Fauske sørget for å bringe flere interessante nyheter til torgs. De gir håp for uløste oppgaver i Indre Salten.Det mest oppsiktsvekkende er at planene om å legge E6 utenom Fauske kan komme i neste planperiode for Nasjonal Transportplan (NTP).

Nye drosjeregler

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Regjeringa ønsker eit betre drosjetilbod til passasjerar i heile landet. Folk forventar gode dør-til-dør-tenester, og vi må sjå moglegheitene som ligg i ny teknologi. Vi forslår difor no å endre drosjereguleringa, for å få ein drosjemarknad som fungerer betre enn i dag og som legg til rette for meir innovasjon og større valfridom for kundane.