Nyheter om Samferdselsdepartementet


Dårlig nytt for pendlerne: Frykter null planleggingspenger til dobbeltspor Tønsberg-Larvik i 2019

Regjeringen har ikke foreslått konkrete penger til planlegging av nytt dobbeltspor over statsbudsjettet for 2019, bekrefter statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet. Samferdselspolitikere på Stortinget reagerer.

Åpner for å beholde enkeltsporet gjennom sentrum: – Det er en elendig idé!

Med Nøtterøykorridoren ute, står Bane NOR igjen med to alternativer for Intercity mellom Tønsberg og Stokke. Vearkorridoren møter trolig innsigelser. Samferdselsdepartementet antyder at man kan beholde enkeltspor på jernbanesløyfa. Nei, sier ordfører Petter Berg.

Bompengeandelen går ned

Andelen bompenger som går til veiformål er redusert fra 26 til 19 prosent de siste årene, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Forstår at folk er skuffet (pluss)

Samferdselsdepartementet avviser påstander om at regjeringen egentlig ikke har lyst til å modernisere Trønderbanen.

Stopper ikke planarbeidet på Fv. 47

Karmøy kommune kan ikke overstyre Statens vegvesen i planprosessen om den nye omkjøringsveien på Åkra. I et svarbrev til Naturvernforbundet opplyser rådmann Vibeke Vikse Johnsen at et en eventuell avgjørelse om stans, ligger hos vegvesenet, Samferdselsdepartementet eller hos Vegdirektoratet.

Leder: Mer rasering av postombæringen?

I ET høringsutkast fra Samferdselsdepartementet åpnes det nå for en endring av postloven som gir Posten anledning til å distribuere brev og aviser bar...

Regjeringa vil forsterke bruer

Samferdselsdepartementet set av 25 millionar kroner til forsterking av bruer på fylkesvegane.

Regjeringen vil forsterke bruer

Samferdselsdepartementet setter av 25 millioner kroner til forsterkning av bruer på fylkesveiene.

- Et viktig skritt i riktig retning for Eigerøy bru

En stor kontingent fra Eigersund og Rogaland møtte onsdag statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i samferdselsdepartementet. - Et viktig skritt i riktig retning, sier Odd Stangeland (Ap).

500.000 til trafikksikkerhet

Samferdselsdepartementet har i år delt ut fire millionar kroner i støtte til lokale trafikktryggleikstiltak. Eit av desse var i Vest-Agder.

Solbergregjeringens motorveigalskap

I august kunngjorde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at Samferdselsdepartementet ønsker å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Stavanger som en firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

Takket for trafikk-pris

I dag har prisen til «Ta vare på livet» blitt utdelt - og årets pris gikk til Samferdselsdepartementet.

Juksere kan prøve seg på nytt etter 14 dager

Et forslag om strengere straff har ligget hos Samferdselsdepartementet i to år.

Bompengebråk kan føre til utsettelse av nye takster

Etter et møte om den betente bompengestriden i Samferdselsdepartementet i dag, vurderes nå utsettelse og reforhandling av hele løsningen.

Samferdselsdepartementet lover at InterCity er i rute

Ordet «InterCity» dukker stadig opp i mediene, ofte i forbindelse med forsinkelser, utsettelser og buss for tog. Har du fått med deg hva prosjektet innebærer og hvordan det ligger an?

Hvem bestemmer om vi skal betale bompenger?

Er det samferdselsdepartementet eller kommunene som tar avgjørelsene om bompenger?

Jon Georg Dale fra Landbruks- og matdepartementet til Samferdselsdepartementet

Statsminister Erna Solberg (H) viste fram sine nye statsråder på Slottsplassen fredag formiddag: Jon Georg Dale, Bård Hoksrud og Kjell-Børge Freiberg

Samferdselsdepartementet vurderer tiltak for å sikre norske mobilnett

Sier de vil vurdere mulige tiltak overfor utstyrsleverandører fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Avgjerande fase for Nordfjordbrua

Aktørane bak Nordfjordbrua AS skal denne veka ha møte med politisk leiing i Samferdselsdepartementet. No vert ein også invitert til å teikne fleire aksjar i selskapet.

Lars er Tvedestrands pengemaskin

Til sammen 2,8 millioner kroner har Lars Molleklev klart å få inn til badeparken fra Gjensidigestiftelsen. Men Frivilligsentralens leder gir seg ikke med det. Sist uke fikk han brev fra samferdselsdepartementet.

Nærmer seg E39-høring

Fredag ble det klart at samferdselsdepartementet går for de to indre korridorene for ny firefelt E39.

Går for å utrede de to indre E39-korridorer

Samferdselsdepartementet går for to indre korridorer i videre planlegging av E39 Lyngdal vest - Sandnes

Vannscooter-dødsfall bekymrer

Etter at to personer har mistet livet i vannscooterulykker i Norge den siste uken, ønsker politiet at samferdselsdepartementet skal vurdere regelverket på nytt.

Frykter regjeringen kan utsette ny E8(pluss)

Samferdselsdepartementet ønsker å utrede en lavere veistandard på hovedfartsåren fra Balsfjord til Tromsø og å samordne byggingen med Tindtunellen og Ullsfjordforbindelsen. Jens Ingvald Olsen (R) frykter at E8 igjen kan bli utsatt.

Hæhre saksøker staten for flere hundre millioner

Hæhre saksøker Bane Nor og Samferdselsdepartementet for flere hundre millioner kroner. Maratonrettssaken starter i Hamar i november og skal gå helt til påske.