Nyheter om Samferdselsdepartementet


Assisterende vegdirektør besøkte Stamvegutvalgets årsmøte

Fra 1. januar 2019 har Samferdselsdepartementet arbeidet mot NTP 2022-2033 med en ny modell for prosess og organisering. Modellen innebærer store endringer i forhold til tidligere metoder for å arbeide med NTP.

Snart kan 16-åringer kjøre mopedbil

Samferdselsdepartementet ønsker at flere 16-åringer får mulighet til å kjøre mopedbil.

Skanska krever 160 millioner kroner av staten

Skanska og samferdselsdepartementet skal møtes i en tre måneder lang rettssak i Jæren tingrett i november.

Ønsker å øke toppfarten på rullestoler(pluss)

I en pressemelding forteller Samferdselsdepartementet at regjeringen ønsker å øke toppfarten på rullestoler til 15 kilometer i timen.

Samferdselsdepartementet enig med Vegvesenet: Divisjonsavdeling legges til Molde

Mandag sluttet Samferdselsdepartementet seg til Statens Vegvesens forslag til plassering. En av de fem underliggende avdelingene legges til Molde.

Jo - det er Gjende du ser framfor deg

Onsdag inviterer Statens vegvesen til opning av fyrste byggetrinn. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, står for den offisielle opninga. Det blir underhaldning og omvisning på brygga, som har kosta

Færre bommer på sideveier

Samferdselsdepartementet sier nei til bomstasjoner på nye sideveier.

Færre bomsta­sjoner på sideveier

Samferdselsdepartementet strammer inn reglene for å sette opp bommer på sideveier langs nybygde veier.

Tønsberg kommune har fått innvilget søknad – får 70 millioner mer å rutte med

Kommunen søkte i juni 2018 Samferdselsdepartementet om lov til å utvide havnekassens bruksområde. Nå er søknaden innvilget og 70 millioner frigis til allmennyttige formål.

Dale (FrP) tvinges til å legge fram forslag om veiprising

Samferdselsdepartementet er i gang med å utrede et system for veiprising, til tross for ministerens motvilje mot systemet. Nå vil KrF ha fortgang i arbeidet.

Departement vil kreve flytting av malplassert bomstasjon

Samferdselsdepartementet er kommet på banen i saken der Statens vegvesen på to dagers varsel plasserte en bomstasjon rett foran to balkonger på Torshov i Oslo. 

Departement vil kreve flytting av malplassert bomstasjon

Samferdselsdepartementet er kommet på banen i saken der Statens vegvesen på to dagers varsel plasserte en bomstasjon rett foran to balkonger på Torshov i Oslo.

Departement vil kreve flytting av malplassert bomstasjon

Samferdselsdepartementet er kommet på banen i saken der Statens vegvesen på to dagers varsel plasserte en bomstasjon rett foran to balkonger på Torshov i Oslo. 

Vil øke rushtidskapasiteten på Østfoldbanen

Jernbanedirektoratet foreslår syv nye rushtidsavganger på Østfoldbanen fra og med desember 2019, og ytterligere fem året etter. Samferdselsdepartementet er positive.

Kan mista trafikkstasjonen i Sauda

I går sendte Statens vegvesen rapporten Forslag til lokalisering til Samferdselsdepartementet. Eitt av forslaga er å redusera talet på dagens trafikkstasjonar frå 74 til 52, og Sauda er ein av dei 22 stasjonane som frå 1.

Arbeiderpartiet skeptisk til å kutte trafikkstasjoner

– Vi er redd det vil medføre et dårligere tilbud til befolkningen, sier transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Nå vil samferdselsdepartementet gå grundig gjennom rapporten.

Målfest: Molde leder 5-1 over Viking

Samferdselsdepartementet setter seg ned med Jernbanedirektoratet «for å få oversikt» over hva nytt togspor egentlig vil koste.

Milliardsprekken: – Kom overraskende på flere enn oss

Samferdselsdepartementet setter seg ned med Jernbanedirektoratet «for å få oversikt» over hva nytt togspor egentlig vil koste.

Ada tatt ut i mesterligatroppen

Samferdselsdepartementet setter seg ned med Jernbanedirektoratet «for å få oversikt» over hva nytt togspor egentlig vil koste.

Fylket kan ta leie for kaien, men likhet må gjelde

Rogaland fylkeskommune kan ta kaileie, men samferdselsdepartementet minner om «forvaltningsrettslige grunnprinsipper». Forsand-ordføreren mener svaret fra departementet er godt nytt.

Storberget ber for Kvamskleiva

Fylkesmann Knut Storberget har bedt Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet setja i gang utbetring av Kvamskleiva.

Nytt steinras mandag kveld. Strakstiltak i Kvamskleiva skal diskuteres i dag

I går ble skolebussene tømt for elever. Frykten for steinras i Kvamskleiva nådde nasjonale nyheter. I dag møtes Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for å drøfte strakstiltak.

Kjemper for tilførselsvei til E39

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Nye Veier har opplyst at de kan «tilby» tilførselsvei ved å flytte avkjørselen til Gyland og svinge seg litt mer i dalen der Flikkabekken renner, men ellers utbedre og bruke dagens trasé fra Flikka til Lølandsvannet.Bygging av en helt ny trasé med tunnel til én million kroner er ikke aktuelt dersom Nye Veier skal nå sitt mål om samfunnsøkonomisk lønnsomhet.MØTE: Stortingsrepresentant Gisle M.

Frp om bompenger: - Det er en snuoperasjon på gang

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Den 20. mai skal kommunestyret stemme over bompenger på ny E39. Hva stemmer Frp der?- Det som er helt klinkende klart, er at vi er imot bompenger, sier May Helen Hetland Ervik, leder av Eigersund Frp.- Så da stemmer dere også nei til ny vei?- Et nei til bompenger er ikke et nei til vei.- Nye veier har vært veldig tydelige på at det er nettopp det det er.- Jeg hører hva som blir sagt.

Frp om kampen for E39-traseen: Vil holde trykket oppe

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Vi har aldri sett så tydelig som nå at de åpner for alternativ R2, sier May Helen Hetland Ervik.Lederen for Eigersund Frp var fornøyd da Statens vegvesen tirsdag offentliggjorde sin anbefaling for ny E39-trasé. Anbefalingen er R1, traseen som går lengst fra Egersund.Samtidig fraråder de ikke R2, alternativet som politikere og næringsliv i Eigersund mener er mest gunstig.