Nyheter om Samferdselsdepartementet


– Departementet får avgjøre(pluss)

Administrasjoinen i fylkeskommunen har ingen ting imot at Statens vegvesen ser på ulike alternative løsninger for å krysse Romsdalsfjorden med E39. Samferdselsdepartementet får avgjøre, sier fylkestinget.

DAB – en kulturpolitisk skandale

Kulturdepartementet og Medietilsynet må fratas all makt på FM og ansvaret må overføres til Samferdselsdepartementet.

Flere bomfrie perioder kan redusere bominntekter med mellom 2 og 3 milliarder

NORD-JÆREN: Utregninger Vegdirektoratet har gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, viser at bomfrie helger og kvelder samt senket passeringstak, vil redusere bominntektene med mellom 150 og 200 millioner kroner, hvert år i 15 år.

Ordføreren om fjernstyrt flytårn: - En klar krenkelse av privatlivets fred

I en e-post sendt til Avinor, Datatilsynet og Samferdselsdepartementet stiller Røst-ordfører Tor Arne Andreassen en rekke spørsmål vedrørende fjernstyrt flytårn på øya.

Vi kjører stadig mer – men forurenser mindre

Samferdselsdepartementet går nå ut med tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser at luftforurensing fra transportsektoren har gått ned fra 1990 til 2017. Det skjer samtidig som antall tilbakelagte kilometer har økt betydelig.

Avviser skrinlegging: - Rogfast skal realiseres

Etter at vegdirektøren fredag avblåste hele Rogfast-kontrakten, er det sådd tvil om hvorvidt prosjektet i det hele tatt vil realiseres. Samferdselsdepartementet beroliger tvilerne.

Gir full stopp-ordre for strekningsmålinger: – Trafikkfarlig

Samferdselsdepartementet har beordret stopp av planleggingen av alle nye strekninger med gjennomsnittsfartsmålinger. I tillegg blir fire nybygde anlegg ikke satt i drift. Det får Arbeiderpartiet til å reagere.

Gir full stopp-ordre for strekningsmålinger: – Trafikkfarlig

Samferdselsdepartementet har beordret stopp av planleggingen av alle nye strekninger med gjennomsnittsfartsmålinger. I tillegg blir fire nybygde anlegg ikke satt i drift. Det får Arbeiderpartiet til å reagere.

Gir full stopp-ordre for strekningsmålinger: – Trafikkfarlig

Samferdselsdepartementet har beordret stopp av planleggingen av alle nye strekninger med gjennomsnittsfartsmålinger. I tillegg blir fire nybygde anlegg ikke satt i drift. Det får Arbeiderpartiet til å reagere. 

Frykter miljøtiltak langs veiene kan ta maten fra pandaen

Samferdselsdepartementet mener miljøvennlig plast kan være bedre alternativ enn bambus.

Re­gje­rin­gen vil åpne for mo­dul­vogn­tog: - Ved å ta i bruk mo­dul­vogn­tog får man med mer last per trans­port

I en pressemelding fra samferdselsdepartementet kommer det fram at samferdselsministeren vil åpne for modulvogntog på tømmerveinettet. – Dette er fantastiske nyheter, jubler administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Samferdselsdepartementet innrømmer utfordringer med skilting til ladestasjoner

Ladeselskapet Grønn Kontakt fikk bare innvilget 25 av 215 skiltsøknader sendt til Statens vegvesen. – Det viser en utfordring, sier statssekretær.

Samferdselsdepartementet innrømmer utfordringer med skilting til ladestasjoner

Ladeselskapet Grønn Kontakt fikk bare innvilget 25 av 215 skiltsøknader sendt til Statens vegvesen. – Det viser en utfordring, sier statssekretær.

Samferdselsdepartementet innrømmer utfordringer med skilting til ladestasjoner

Ladeselskapet Grønn Kontakt fikk bare innvilget 25 av 215 skiltsøknader sendt til Statens vegvesen. – Det viser en utfordring, sier statssekretær.

Her vil de øke fartsgrensene

Samferdselsdepartementet ønsker å øke fartsgrensen på seks norske veistrekninger.

Øker fartsgrensa: Før fikk du bot, nå kan du snart kjøre i 100 km/t på strekningen

Samferdselsdepartementet forelår høyere fartsgrense på flere strekninger, blant annet E16 fra Nybakk til Kløfta.

Kommunen må trolig ta millionregningen selv(pluss)

Ørland kommune har drevet Ørland sivile lufthavn med milloner av kommunale kroner. Statssekretær Allan Ellingsen (FrP) i Samferdselsdepartementet skriver i en epost til Fosna-Folket at det er kommunen som bærer den økonomiske risikoen ved å drive lufthavna på dyrere måte enn tilskuddet man får.

Departementet: E39 skal fortsatt gå over Ørskogfjellet(pluss)

Samferdselsdepartementet sier seg enig i Statens vegvesens vurderinger om trasévalg for E39 mellom Digernes og Vik.

Ingen enighet om oppgjør etter vei-forsinkelsene

Samferdselsdepartementet er ikke blitt enige med Seut Brygge og Seut Utvikling om erstatning for ekspropriasjon ved veiutbyggingen på Seut. Nå havner saken trolig i retten.

Ingen politiske garantier om jernbanestasjoner

Statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet gir ikke byene langs Intercity-linjene noen garantier om at de får stasjonene der de ønsker.

Ingen politiske garantier om jernbanestasjoner

Statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet gir ikke byene langs Intercity-linjene noen garantier om at de får stasjonene der de ønsker.

Foreløpig ukjent brannårsak i Vats

Samferdselsdepartementet ønsker å følge tett på utviklingen av sparkesyklene som har eksplodert i Norge. Nå vil departementet invitere selskapene bak sparkesyklene til et møte for å se hvordan de sammen kan følge utviklingen.

Myndighetene møter utleierne av elsparkesykler: – Følger utviklingen tett

Samferdselsdepartementet ønsker å følge tett på utviklingen av sparkesyklene som har eksplodert i Norge. Nå vil departementet invitere selskapene bak sparkesyklene til et møte for å se hvordan de sammen kan følge utviklingen.

Assisterende vegdirektør besøkte Stamvegutvalgets årsmøte

Fra 1. januar 2019 har Samferdselsdepartementet arbeidet mot NTP 2022-2033 med en ny modell for prosess og organisering. Modellen innebærer store endringer i forhold til tidligere metoder for å arbeide med NTP.

Snart kan 16-åringer kjøre mopedbil

Samferdselsdepartementet ønsker at flere 16-åringer får mulighet til å kjøre mopedbil.