Nyheter om Salangen


Innsatsleder glad for tidlig varsling om gressbrann(pluss)

Salangen Brann og Redning måtte rykke ut etter å ha fått melding om en gress -og lyngbrann søndag formiddag.
Les mer om:

- Statlig milliardran av oppdrettskommunene

Salangen kommune hadde forventet 8.6 millioner i inntekter fra Havbruksfondet, men får bare 2,4. Regjeringen vil nemlig endre fondets fordelingsnøkkel slik at fylker og havbruks-kommuner får et samlet inntektstap på 3,8 milliarder kroner. Det splitter Høyre.

Politiker anmelder kjøringen(pluss)

Senterpartipolitiker Hans Christian Gjøvik anmelder skuterkjøringen i Salangen. Han mener denne saken er altfor alvorlig til at den kan legges bort.

Etterforsker ikke skuterkjøringen(pluss)

Lite tyder på at politiet etterforsker skuterkjøringen i Salangen uten en anmeldelse.
Les mer om:

Kjørte snøskuter inn i flokken- en død reinkalv lå igjen(pluss)

Reineier Per Mathis og Per Thomas Oskal i Sørreisa ber folk tenke seg om etter at en skuterkjører kjørte inn i en flokk med kalvende simler i Salangen.

Har gitt opp småbåthavn — moloen er til salgs igjen (pluss)

Molo-eier Rolf Jørgensen AS har lagt bort planene om å utvikle moloen på Sjøvegan. Ledelsen mener Salangen kommune ikke har støttet opp om planene.

Ingen jakt på millionfisken i år

Fiskekonkurransen i Salangen faller som offer for smitteverntiltak.
Les mer om:

Kan bli en alvorlig situasjon i Salangen(pluss)

Teknisk sjef Reidar Berg i Salangen kommune oppfordrer de som kan være utsatt for storflom å ta forholdsregler.

Doblet like godt potten(pluss)

En halv million i ekstrabevilgning til kommunalt næringsfond i Salangen ble til en hel million.– Vi må også tenke utvikling fremover, og ikke bare krisestøtte, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp)

En halv million til kriseledelsen

Formannskapet i Salangen kommune har bevilget en halv million kroner til kriseledelsen som følge av koronaviruset.
Les mer om:

Nok et godt budsjettår for kommunen(pluss)

Salangen kommune kan gå ut med et mindreforbruk på 5,4 millioner kroner i 2019.
Les mer om:

Byggekontrakter neste sommer(pluss)

Planleggingen av oppdrettsplattformen «FjordMax» i Salangen går ufortrødent videre. Salaks satser på kontrahering neste sommer.
Les mer om:

Rasmussen blir utvalgsleder

Tidligere lensmann og drapsetterforsker, Hans Roar Rasmussen skal lede Levekårsutvalget i Salangen kommune.

Bekymret: – Hvor er de «vanlige» pasientene?(pluss)

Oppdragene for ambulansetjenesten har gått ned. – Hvor har det blitt av den «vanlige» pasienten, spør en bekymret ambulansearbeider, Kyrre Tunheim i Salangen
Les mer om:

Laget påskerebus i skiløypa(pluss)

– Vi vil motivere barn og familier til å komme seg ut på ski, sier Andrine Daleng og Kristine Bjerkmo om rebusløypene de har laget i Salangen og Lavangen.

Kan bli den siste kampen for Ronny(pluss)

Hytteeier Ronny Jensen i Salangen ønsker velkommen til stortingsflertallet som nå vil fjerne grensen på 2,5 kilometer for å kjøre snøskuter til hytta. Det kan nemlig bety at hans kamp er over.
Les mer om:

– Må opptre fornuftig fremover(pluss)

Interkommunal overlege i Astafjordlegen, Lars Nesje tror ikke det har skjedd ytterligere spredning i Salangen og Lavangen utover de som er påvist smittet.

Styrker næringsfondet i Salangen(pluss)

Salangen kommune vil styrke næringsfondet med en halv million kroner.
Les mer om:

– Vet veterinærer noe om pandemi, veterinær Maria Larsson Løksa?(pluss)

Smittevernlegen i Salangen har inkludert veterinærene ved Veterinærsenteret Midt-Troms i smittevernarbeidet i kommunen
Les mer om:

Hevder det blir trygt for friske beboere og ansatte(pluss)

Astafjordlegen planlegger for å bruke en del av sykehjemmet på Lavangsheimen for covid-19 pasienter fra Salangen, Lavangen, Bardu, Dyrøy og Ibestad. Inntil 30 covid-19 pasienter kan ved et katastrofescenario legges inn på sykehjemmet.

Politiet dropper etterforskning(pluss)

Politiet har brukt ett år på å finne ut at de ikke skal etterforske tyveriene av kanonene i Salangen og Sørreisa. – Beklagelig, sier kultursjef Kurt Jan Kvernmo i Salangen kommune

Navnet på den omkomne er frigjort

Det var Esben Sørensen, 37 år, fra Salangen som omkom i trafikkulykken i Balsfjord 30.3.2020.

Det var Esben Sørensen (37) som omkom i ulykken på E6 mandag

Sørensen var yrkessjåfør fra Salangen, og var på jobb da ulykken skjedde.