Nyheter om Sør-Aurdal


Sør-Aurdal fikk 450.000 kroner i brannkompensasjon fra Nord-Aurdal som takk for støtte til Storhallen

Formannskapet vedtok 28. mai å slutte seg til rådmannens forslag om å garantere for ekstra låneopptak til Valdres Storhall.

Skal sjå på mulegheiter og utfordringar for Sør-Aurdal

Ordførar Kåre Helland og rådmann Håkon Boie Ludvigsen inviterer til eit tre timar langt dialogseminar før kommunestyremøtet torsdag.

Sør-Aurdal skal ta ut ein million frå den store sparegrisen: Kopar er eit edelt metall, men det duger ikkje lenger

Den gamle koparleidningen duger ikkje når du skal sende store datamengder lynraskt gjennom nettet. No er det breiband som gjeld.
Les mer om:

Vil du blir rektor på Bagn eller i Hedalen? To rektorjobbar blant fleire ledige stillingar i Sør-Aurdal

No byr det seg ein ny sjanse for utflytte søraurdøler som vil tilbake til Valdres.
Les mer om:

Tilrår bygging av leilighetsbygg med åtte leiligheter og parkeringsplass i bratt område i Skalafjellet etter skredfaglig vurdering

Rådmannen i Sør-Aurdal tilrår reguleringsplanen for Skalafjellet - etter at
Les mer om:

Stavadalen i Reinli fortsetter å vokse - hytte for hytte

Utviklingen av turiststedet Stavadalen i Sør-Aurdal fortsetter. Et hyttefelt er under utbygging, og det er håp om å komme i gang med et annet i løpet av året.
Les mer om:

I 133 km/t gjennom Begnadalen

Utrykningspolitiet hadde fartskontroll på E16 ved Holt i Sør-Aurdal fredag ettermiddag. Kontrollen foregikk i ei 80 sone, og to mistet lappen for høg fart.

Sør-Aurdal garanterer for Valdres Storhall

Formannskapet i Sør-Aurdal stiller opp og granterer for Valdres Storhall på Leira.
Les mer om:

Se bilder fra brann- og beredskapsdag på Olmhus Gard

Mandag arrangerte TINE i samarbeid med Nortura, forsikringsselskapet Gjensidige og Norsk Landbruksrådgivning brann- og beredskapsdag på Olmhus gard i Sør-Aurdal for å øve på hvordan de skal håndtere en av de største tragediene en bonde kan oppleve.

Har punga ut 120.000 kroner i bompengar

Vazelina Bilopphøggers syng om å bu på "feil side ta Mjøsa". Nikolai Øyhus og kona Kari Britt Olmhus Øyhus bur også på feil side - ikkje av Mjøsa - men av vegbommen på E16 i Sør-Aurdal.
Les mer om:

Nei til frade­ling av Sør­um Gjestehus i Beg­na­da­len

Wegger Sætrang ønsker å selge Sørum Gjesthus og Camping og skille denne eiendommen fra resten av eiendommen, men administrasjonen i Sør-Aurdal kommune innstiller på avslag.

Sør-Aurdal er bet­re enn i fjor – men et­ter bud­sjett

Sør-Aurdal kommune har gjort opp status etter fire månaders drift i 2019.
Les mer om:

Brann- og beredskapsdag på Olmhus Gard: Over 50 kyr skal evakueres

Mandag 27. mai arrangerer TINE i samarbeid med Nortura, forsikringsselskapet Gjensidige og Norsk Landbruksrådgivning en brann- og beredskapsdag på Olmhus gård i Sør-Aurdal for å øve på hvordan de skal håndtere en av de største tragediene en bonde kan oppleve.
Les mer om:

Tilrår garanti og støtte til rettstvist

Problema i Valdres kan bli kostbare ikkje berre for Nord-Aurdal kommune, men også for den andre eigarkommunen Sør-Aurdal.

Fem kommuner skal ansette ny felles vannkoordinator

Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang, Nord- og Sør-Aurdal skal ansette ny felles vannkoordinator etter at samarbeidet med Hallingdal ble avsluttet på nyåret.

Hjula rullar bra i Vestre Slidre og Sør-Aurdal

Med unntak av Etnedal, som slit med å halde fjorårsnivået, går det bra med skatteinngangen i valdreskommunane for tida.

Hvem har ansvaret for farlige grustak og steinbrudd?

Høgres gruppeleder i Sør-Aurdal kommunestyre, Olav Kristian Huseby, roper et varsku når det gjelder usikrede grustak og steinbrudd.
Les mer om:

Sør-Aurdal har 75 mil­li­o­nar på bok – men kommunen manglar handlingsrom

- Vi bygger, driv på og er positive, sa ordførar Kåre Helland då kommunestyret drøfta rekneskap og årsmelding for 2018.
Les mer om:

Huseigar i Bagn kunne ha hamna blant dei underjordiske - men er no redda av eit genialt vedtak i kommunestyret

Huseigar Roald Bergene i Bagn stod i fare for å hamne nede i eit stort hol fire meter under nivået til Sør-Aurdalshallen, men eit vedtak i Sør-Aurdal kommunestyre torsdag reddar situasjonen.

Fem millionar på næringsrelaterte fond i Sør-Aurdal

Sør-Aurdal kommune hadde ved årsskiftet vel 5,1 millionar kroner på sine næringsrelaterte fond.
Les mer om:

Sør-Aurdal puttar 775.000 kroner inn i høgspentkabel som skal gi straum til 700 hytter

Formannskapet i Sør-Aurdal, i eigenskap av fondsstyre, løyvde på siste møte 775.000 kroner i tilskot til utbygging av høgspent til Teinvassåsen.
Les mer om:

Ingen flere besøk av Bokbussen i Sør-Aurdal

Seks ganger i året har Bokbussen i Oppland besøkt hver av de tre barneskolene i Sør-Aurdal. Nå settes bremsene nå.
Les mer om:

Konfirmanter i Sør-Aurdal 2019

Dette er konfirmantene som konfirmerer seg kristelig i Sør-Aurdal 2019
Les mer om:

Innen 2020 skal alle kommuner ha tilgang på psykologkompetanse. I Valdres står halvparten av kommunene uten

Mens kommunene Vestre Slidre, Vang og Øystre Slidre fikk på plass en kommunepsykolog i slutten av 2018, har Sør-Aurdal og Etnedal rekruteringsvansker, og i Nord-Aurdal har kommunepsykologen sagt opp.

Framtid i Sør-Aurdal - enno ein gong

Somme gonger er det greitt å konstatere at ein har tatt feil. Jan Henrik Bakke har, etter eiga utsegn, ikkje vorte sentraliseringstilhengjar. Han er berre nøydd til å gjera ein jobb for nokon som er det.
Les mer om: