Nyheter om Sør-Aurdal


Ak­sep­te­rer lå­ne­opp­tak til 80 mil­li­o­nar: Skikkeleg brannberedskap i Sør-Aurdal vil koste 22 millionar

Kom­mu­ne­sty­ret i Sør-Aurdal slut­ta seg tors­dag til det framlagte fel­les­for­sla­get om å auke lå­ne­ram­ma til Vald­res brann- og red­nings­te­nes­te frå 40 til 80 mil­li­o­nar kro­ner un­der tors­da­gens kom­mu­ne­sty­re­mø­te.
Les mer om:

Po­li­ti­kar­lønn: Sør-Aurdal bru­ker minst på po­li­ti­ka­ra­ne sine

Po­li­ti­ka­ra­ne i Sør-Aurdal nøy­er seg med re­la­tivt nøk­ter­ne sat­sar i godt­gjer­sle for po­li­tisk ar­beid.
Les mer om:

Sør-Aurdal del av pi­lot­pro­sjekt: Foss­vang vart ei perle – men det står att å vi­da­re­ut­vik­le res­ten av Bagn

In­gen som kjører langs E16 for­bi Bagn, kan unn­gå å legge mer­ke til det flot­te id­retts­an­leg­get på Foss­vang med den nye Sør-Aurdalshallen som tro­nar i bak­grun­nen.
Les mer om:

El­ling Fe­kjær på veg inn i kon­troll­ut­va­let

Rolf Gun­nar Olsen har søkt om fri­tak frå sitt verv som med­lem av kon­troll­ut­va­let i Sør-Aurdal kom­mu­ne.
Les mer om:

Synne (34) og Åshild (41) promoterer Sør-Aurdal på Instagram: – Er vel den største kjærlighetserklæringen vi kan gi Sør-Aurdal for øyeblikket

Søstrene Synne (34) og Åshild Kvam (41) fra Bagn har startet Instagramkontoen Fyrst i Valdres for å promotere Sør-Aurdal i sosiale medier.

Lei­rin­gen som skal pas­se penge­bin­gen i Sør-Aurdal, sy­nest kom­mu­ne­rek­ne­skap er noko av det mo­ro­sa­mas­te som finst

Gry Lan­ge­drag En­gel­sen (43) frå Lei­ra tek over som ny øko­no­mi­sjef i Sør-Aurdal kom­mu­ne.
Les mer om:

Vil ta tak for å ut­vik­le Sør-Aurdal til ein at­trak­tiv bu­kom­mu­ne

Po­li­ti­ka­ra­ne i Sør-Aurdal vil ta tak for å ut­vik­le Sør-Aurdal til ein god bu­kom­mu­ne, stoppe be­folk­nings­ned­gan­gen og snu ein man­ge­år­ig ne­ga­tiv trend.
Les mer om:

På befaring i Bagn og Reinli

Formannskapet i Sør-Aurdal avvikler sitt andre formannskapsmøte for høsten tirsdag, og det blir hovedsakelig i friluft.
Les mer om:

Kven vil kjø­pe eit heilt bu­stad­felt som svarar til tre fot­ball­ba­nar?

For­mann­ska­pet i Sør-Aurdal slut­ta seg på sis­te møte som ven­ta til for­sla­get frå kom­mu­ne­di­rek­tø­ren om å legge ut det kom­mu­na­le bu­stad­fel­tet i Rein­li for sal.
Les mer om:

Svein Erik Wold: Vi kan kan klargjera 10-15 tomter i Bagn veldig fort

Sør-Aurdal kom­mu­ne er i gang med å laga ein kommunedelplan for Bagn.
Les mer om:

Tvist om salg av gards­bruk i He­da­len Går til be­hand­ling hos Fyl­kes­man­nen

For­mann­ska­pet i Sør-Aurdal har av­slått en kla­ge fra Tor Ei­nar Fe­kjær i sam­band med salg av gardseiendommen Skredderhuset i He­da­len.
Les mer om:

Ja til lag og foreninger i Vestre Slidre og Sør-Aurdal: Kaja er glad for at hun sa fra

Kaja Funder Idstad har skrevet brev til ledelsen i kommunen, der hun ber dem vurdere stenginga av kommunale grendehus for lag og foreninger på nytt.

Sør-Aurdal kommune: Vil overdra bustadfelt i Reinli til Brødrene Dokken

Administrasjonen i Sør-Aurdal kommune ønskjer å selja det kommunale arealet som er regulert til bustadformål i Høve til Brødrene Dokken AS.
Les mer om:

Snart utvider Oddrun åpningstidene på Bagn – med én time én dag i uka

188 av 335 pol endrer åpningstid til klokka 16.00 på lørdager fra 1. september. Blant dem er Vinmonopolet i Sør-Aurdal.
Les mer om:

Flere av Frivilligsentralene har åpnet igjen, men ikke alle får starte opp enda: Se hva som gjelder i din kommune

Koronasituasjonen preger tilbudet ved samtlige av valdreskommunenes frivilligsentraler. I Øystre Slidre, Vang og Nord-Aurdal er det startet opp faste aktiviteter igjen, mens Vestre Slidre starter opp 28. august. I Etnedal og Sør-Aurdal er det foreløpig ikke normal drift.

Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen søker jobb i Gran kommune

Boie Ludvigse, kommunedirektør i Sør-Aurdal tiltrådte jobben i januar 2018. Allerede ett år etter, i april i fjor, sto han på søkerlisten til en tilsvarende jobb i Stange kommune. Nå søker han igjen en rådmannsjobb. Denne gang i Gran kommune.

Nye framskrivningsprognoser for folketallet 2020-2050: Forventer økning i Vang og nedgang i Sør-Aurdal

SSB har kommet med nye framskrivningsprognoser for befolkningsveksten- eller nedgangen de neste 30 årene. 4 av 6 kommuner i Valdres kan forvente lite endring i befolkningstallet, og kommunen lengst vekk fra "folk flest" forventer mest økning.
Les mer om:

Blomstrende handel i Bagn – har hatt tidenes sommertrafikk

Også i Sør-Aurdal har norgesferien 2020 gitt utslag på handelen. Butikker på Bagn melder om en sommeromsetning uten sidestykke. Både lokale og turister/hyttefolk har sørga for at vårknipa etter påske, med nedstenging og permitteringer er tatt igjen – og vel så det.
Les mer om:

Den helt nye svømmehallen til 55 millioner har stått nesten ubrukt siden den åpnet i februar - og ble stengt igjen uker etterpå

Fortsatt er den nye svømmehallen i Sør-Aurdal til 55 millioner kroner stengt for allmennheta.
Les mer om:

Økt aktivitet på historisk grunn

Koronasituasjonen har ført til redusert formidling, men ikke helt tatt knekken på sommersesongen ved Bautahaugen Samlinger. Også andre steder i Sør-Aurdal er det aktivitet på historisk grunn denne måneden.
Les mer om:

Sta­dig meir vil skje via net­tet: Sør-Aurdal har sendt ut brev om fi­ber­til­bod

Sør-Aurdal kom­mu­ne sen­de i juli ut brev til ei rek­ke hus­stan­dar i kom­mu­nen med til­bod om inn­leg­ging av fi­ber.
Les mer om:

Fylkesveg 2446 mellom Reinli og Sundvoll bru har endelig fått ny asfalt – bare rekkverket mangler

En gjenganger her i avisa i ei årrekke, har vært krav om bedre vegstandard på strekninga Hoffsvingen-Liagrenda-Sundvoll bru. Vegstrekningen går gjennom både Nord- og Sør-Aurdal, men siden det er snakk om en fylkesveg, er det fylket som har hatt det avgjørende ordet i saken. Møter er blitt holdt, og omsider ble det også gjort vedtak om utbedring. Nå er ny asfalt kommet på, og vegen ligger innbydende og klar til bruk.
Les mer om:

Gjelda er på 472 millionar: Bi­lis­ta­ne har kjørt inn 180 mil­li­o­nar kro­ner til E16

I lø­pet av vel fem og eit halvt år har bi­lis­ta­ne måt­ta pun­ge ut rundt 180 mil­li­o­nar kro­ner for å pas­se­re gjen­nom E16-bom­ma­ne ved Koparvike i Sør-Aurdal og Klos­bø­le i Nord-Aurdal.