Nyheter om Rafoss


Forståelse for å bli satt på vent

Kirkeverge Stein Rafoss er fornøyd med investering i nytt orgel på Hidra, men håper at det blir litt penger også til andre kirkeformål om noen år.
Les mer om:

Forståelse for å bli satt på vent

Kirkeverge Stein Rafoss er fornøyd med investering i nytt orgel på Hidra, men håper at det blir litt penger også til andre kirkeformål om noen år.
Les mer om:

Flekkefjæring gjorde det godt i Popquiz

Flekkefjæringen Stein Rafoss, med god hjelp, gjorde det godt i programmet Popquiz på NRK1 lørdag formiddag.
Les mer om:

Flekkefjæring gjorde det godt i Popquiz

Flekkefjæringen Stein Rafoss, med god hjelp, gjorde det godt i programmet Popquiz på NRK1 lørdag formiddag.
Les mer om:

Rafoss-basar med lange tradisjoner

For «n'te» gang inviteres alle til basar på Rafoss.
Les mer om:

Rafoss-basar med lange tradisjoner

For «n'te» gang inviteres alle til basar på Rafoss.
Les mer om:

Kraftverk får trolig godkjent planer

Alt tyder på at Rafoss kraftverk får godkjent nye planer.
Les mer om:

Kraftverk får trolig godkjent planer

Alt tyder på at Rafoss kraftverk får godkjent nye planer.
Les mer om:

Ryddeaksjonen «Hold høsten ren» har startet: – Folk er likeglade

Pensjonistene og kameratene Kristen Fløgstad (70) og Gunnar Rafoss (71) plukker jevnlig søppel, og irriterer seg voldsomt over alt det de finner i naturen. Nå ber de folk tenke seg mer om.
Les mer om:

Imponert av likestillingsarbeid

Kjersti Stenseng besøkte Rafoss barnehage i Kvinesdal der hun fikk en innføring i likestillingsarbeidet i kommunens barnehager.
Les mer om:

Rafoss kraftverk-endringer på høring

Kvinesdal kommune har sendt ut på høring noen planendringer for Rafoss kraftverk.
Les mer om:

– Nå må vi si fra!

Liv Hellen Skjold Rafoss fikk et tydelig svar på at ordføreren støtter en oppfordring til bystyrets medlemmer om å informere til sentralt hold i sine respektive politiske partier om sykehusledelsens manglende vilje til å følge helseministerens vedtak.
Les mer om:

150 mill.-prosjekt klart for anbud

Det er bare svar fra et departement som mangler før Rafoss kraftverk og laksetrapp kan sendes ut på anbud.
Les mer om:

Venter på svar fra departementet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt en positiv innstilling til reduksjon av installert effekt i Rafoss kraftverk.

Får 10.000 kr. i støtte for heste-satsing

17 år gamle Mathea Rafoss har fått 10.000 kroner i personlig støtte fra formannskapet i Kvinesdal.
Les mer om:

Har for få pedagoger

Rafoss barnehage har søkt om dispensasjon fra pedagognormen, fordi barnehagen mangler tilstrekkelig med ansatte som har den påkrevde kompetansen
Les mer om:

Kutter i Rafoss kraftverk

Sira-Kvina kraftselskap søker om tillatelse til å endre på konsesjonsgitt tillatelse for Rafoss kraftverk. Selskapet vil kutte effekten fra 13,6 MW til 9,9 MW
Les mer om:

Kutter i Rafoss kraftverk

Sira-Kvina kraftselskap søker om tillatelse til å endre på konsesjonsgitt tillatelse for Rafoss kraftverk. Selskapet vil kutte effekten fra 13,6 MW til 9,9 MW
Les mer om:

Tilbys penger for svette sokker og treningsklær

Julie Rafoss reagerer på forespørslene hun får som personlig trener. – Enkelte vil jeg skal løfte dem fra gulvet mens de later som de er døde.
Les mer om:

– Havbruk og deponi passer dårlig sammen

Forsker Trond Rafoss som jobber i Fjordservice, og som er gründer for ny tareproduksjon, vil ikke ha deponi i Lervika.
Les mer om:

– Havbruk og deponi passer dårlig sammen

Forsker Trond Rafoss som jobber i Fjordservice, og som er gründer for ny tareproduksjon, vil ikke ha deponi i Lervika.
Les mer om:

Viking-veteran mister hele sesongen

En alvorlig kneskade stopper Erik Rafoss (32) nesten før håndballsesongen er i gang.
Les mer om:

– Deponifarene må frem

Per Rafoss (Ap) er skeptisk, og vil ha alle fakta på bordet knyttet til et mulig avfallsdeponi i Lervika i Kvinesdal.
Les mer om:

Hvilke oppgaver kan overføres?

Politikerveteranene Steinar Dyrli (SV) og Øystein Sirnes (Ap) hadde mye på hjertet i gårsdagens folkemøte, men også Arve Konstali sitt spørsmål om hvilke interkommunale selskap som kan kuttes og Liv Hellen Skjold Rafoss sitt spørsmål om sykehusets plass i intensjonsavtalen ble forsøkt besvart i møtet.
Les mer om:

Her skal det bygges ut

I 2008 kjøpte Kvinesdal menighetsråd gamle Rafoss hotell i Kvinesdal og har siden drevet dette som menighetssenter, litt dugnadshotell og asylmottak. Nå blir det nytt, stort menighetssenter, kirkekontor og leilighetsbygg.