Nyheter om Rafoss


Opprettholder vedtak

Arne Odland søkte i fjor om å få sette opp et redskapshus i landbruket på sin eiendom på Rafoss. Nå har fylkesmannen bekreftet at det får han.
Les mer om:

Anbud på kraftverk og laksetrapp

Sira-Kvina henter nå inn anbud på Rafoss kraftverk og laksetrapp.
Les mer om:

Positiv til utbygging

Rådmannen og kommunen er positive til utbygging av Rafoss kraftverk.
Les mer om:

Sjekket hva fiskerne mener

Kvinesdal Jeger- og Fiskerforening er mot kraftverkbygging på Rafoss.
Les mer om:

Fire måneder på klagesak

Fylkesmannen skal behandle den endelige klagen på at kommunen har gitt dispensasjon for endring av eksisterende bygning på Rafoss i Kvinesdal til næringsformål.
Les mer om:

Klage sendt til fylkesmannen

Forvaltningsutvalget trosset Trygg Trafikks anbefaling om å ikke godkjenne næringsareal på Rafoss. Nå er avgjørelsen påklaget
Les mer om:

Ettelyser bedre lys

Per Rafoss (Ap) fikk svar fra ordføreren om lys på den midlertidige Feda-gangbroen
Les mer om:

Ettelyser bedre lys

Per Rafoss (Ap) fikk svar fra ordføreren om lys på den midlertidige Feda-gangbroen
Les mer om:

Forståelse for å bli satt på vent

Kirkeverge Stein Rafoss er fornøyd med investering i nytt orgel på Hidra, men håper at det blir litt penger også til andre kirkeformål om noen år.
Les mer om:

Forståelse for å bli satt på vent

Kirkeverge Stein Rafoss er fornøyd med investering i nytt orgel på Hidra, men håper at det blir litt penger også til andre kirkeformål om noen år.
Les mer om:

Flekkefjæring gjorde det godt i Popquiz

Flekkefjæringen Stein Rafoss, med god hjelp, gjorde det godt i programmet Popquiz på NRK1 lørdag formiddag.
Les mer om:

Flekkefjæring gjorde det godt i Popquiz

Flekkefjæringen Stein Rafoss, med god hjelp, gjorde det godt i programmet Popquiz på NRK1 lørdag formiddag.
Les mer om:

Rafoss-basar med lange tradisjoner

For «n'te» gang inviteres alle til basar på Rafoss.
Les mer om:

Rafoss-basar med lange tradisjoner

For «n'te» gang inviteres alle til basar på Rafoss.
Les mer om:

Kraftverk får trolig godkjent planer

Alt tyder på at Rafoss kraftverk får godkjent nye planer.
Les mer om:

Kraftverk får trolig godkjent planer

Alt tyder på at Rafoss kraftverk får godkjent nye planer.
Les mer om:

Ryddeaksjonen «Hold høsten ren» har startet: – Folk er likeglade

Pensjonistene og kameratene Kristen Fløgstad (70) og Gunnar Rafoss (71) plukker jevnlig søppel, og irriterer seg voldsomt over alt det de finner i naturen. Nå ber de folk tenke seg mer om.
Les mer om:

Imponert av likestillingsarbeid

Kjersti Stenseng besøkte Rafoss barnehage i Kvinesdal der hun fikk en innføring i likestillingsarbeidet i kommunens barnehager.
Les mer om:

Rafoss kraftverk-endringer på høring

Kvinesdal kommune har sendt ut på høring noen planendringer for Rafoss kraftverk.
Les mer om:

– Nå må vi si fra!

Liv Hellen Skjold Rafoss fikk et tydelig svar på at ordføreren støtter en oppfordring til bystyrets medlemmer om å informere til sentralt hold i sine respektive politiske partier om sykehusledelsens manglende vilje til å følge helseministerens vedtak.
Les mer om:

150 mill.-prosjekt klart for anbud

Det er bare svar fra et departement som mangler før Rafoss kraftverk og laksetrapp kan sendes ut på anbud.
Les mer om:

Venter på svar fra departementet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt en positiv innstilling til reduksjon av installert effekt i Rafoss kraftverk.

Får 10.000 kr. i støtte for heste-satsing

17 år gamle Mathea Rafoss har fått 10.000 kroner i personlig støtte fra formannskapet i Kvinesdal.
Les mer om:

Har for få pedagoger

Rafoss barnehage har søkt om dispensasjon fra pedagognormen, fordi barnehagen mangler tilstrekkelig med ansatte som har den påkrevde kompetansen
Les mer om:

Kutter i Rafoss kraftverk

Sira-Kvina kraftselskap søker om tillatelse til å endre på konsesjonsgitt tillatelse for Rafoss kraftverk. Selskapet vil kutte effekten fra 13,6 MW til 9,9 MW
Les mer om: