Nyheter om PWC


– Det grønne skiftet gir flere salg av olje- og gassfelt

Flere feltandeler selges på norsk sokkel. Det grønne skifter er motoren, mener revisjons- og rådgivingsselskapet PwC.
Les mer om:

«Etiske vurderinger må mennesker gjøre (for svingende!)»

Debatten startet med de store linjene. Etikk, moral, om vi får maskinell intelligens som overgår vår biologiske. Og mye av det er med utspring i KI-strategien som ble lagt frem fra daværende digitaliseringsminister Nikolai Astrup i januar. Og kapittelet om intelligens var nok det som har engasjert mest.

Nye regler for biodrivstoff kan øke Norges klimautslipp kraftig

En beregning fra PwC viser at nye regler for innblanding av biodrivstoff kan øke Norges klimautslipp 1,5 prosent. «Beregningen virker rimelig», svarer Finansdepartementet.
Les mer om:

For 17 år siden fikk han fyken i selskapet, så gjorde han comeback som sjef. Nå sier han opp uten å ha ny jobb

John Giæver leder revisjonsgigantens avdeling i Tromsø. Nå sier overraskende opp jobben som partner i PwC.
Les mer om:

For 17 år siden fikk han fyken i selskapet, så gjorde han comeback som sjef. Nå sier han opp uten å ha ny jobb

John Giæver leder revisjonsgigantens avdeling i Tromsø. Nå sier overraskende opp jobben som partner i PwC.
Les mer om:

De besøkende under skutefesten kjøpte produkter og tjenester for over 60 millioner kroner i Fredrikstad

De økonomiske ringvirkningene etter sommerens Tall Ships Races er enorme, ifølge ringvirkningsanalysen fra PwC. – Begeistringen har økt, og det er enighet på tvers av alle partiene at dette er noe vi må få til byen igjen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Granskning legges frem

Revisjonsfirmaet PwC legger fredag fram sin granskning av påstander om lovbrudd i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune.
Les mer om:

Rapport om påstand om lovbrudd

Revisjonsfirmaet PwC legger fredag fram sin granskning av påstander om lovbrudd i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune.
Les mer om:

De trenger dine skutesvar

PricewaterhouseCoopers (PwC) skal i fire dager kartlegge folks bruk og oppfatning av Tall Ships Races (TSR), i en undersøkelse for Fredrikstad kommune. De håper folk tar seg tid til noen minutter for å svare på 27 spørsmål.
Les mer om:

Flyttet hjem – vil hente flere(pluss)

Henning Eik Tomren og Kirsten Amundsgård var begge utflyttere, og vendte hjem til Romsdal. På jobbmessa I Oslo forsøkte de å få med nye medarbeidere til Molde-kontoret til PwC.
Les mer om:

Publikumstelling koster 475.000 kroner under Tall Ships Races

Noe av det første Ingar Guttormsen gjorde som prosjektleder for Tall Ships Races (TSR), var å kontakte PricewaterhouseCoopers (PwC) Han vil få dokumentert ringvirkningene som gigantarrangementet har for byen, og få et godt anslag på publikumstikløsatrømmingen. Prislapp: 475.000 kroner.
Les mer om:

Advarer mot at foreldre kan skade skolemiljø

Konsulentselskapet PwC mener det er foreldre ved Wilds Minne skole som sprer udokumenterte påstander om rektor Anne Marie Mauland Mansoor og som ønsker henne fjernet. De advarer mot at dette kan skade miljøet ved skolen.
Les mer om:

GDPR tar jafs av IT-budsjettet

Personvernforordningen GDPR spiser av IT-budsjettene og oppleves som en byrde. Ifølge Lars Erik Fjørtoft i PwC skyldes dette ofte dårlige råd.
Les mer om:

- Ta ut mest mulig før årsskiftet

Regjerningen strammer nok en gang til utbytteskatten. – Det kan dermed være gunstig å ta ut mest mulig utbytte før årsskiftet, sier advokat Ståle Wangen i PwC.
Les mer om:

Seks alvorlige lovbrudd i Ingebrigtsen-saken

Revisjonsselskapet PWC har gransket hendelsesforløpet i avgangen til tidligere UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.
Les mer om:

Seks alvorlige lovbrudd i Ingebrigtsen-saken

Revisjonsselskapet PWC har gransket hendelsesforløpet i avgangen til tidligere UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.
Les mer om:

Skulle «gjennomgå» granskingsrapporten før den ble offentliggjort. Nå legges den frem: - Vet ikke noe om innholdet

Rapporten fra PwC blir presentert onsdag 19. september.
Les mer om:

Wilds Minne: Får ekstern hjelp, ikke ny undersøkelse

Det blir ingen ny undersøkelse etter konflikten ved Wilds Minne skole. Rådgivningsselskapet PWC skal bistå i en prosess der FAU og skoleledelsen møtes.
Les mer om:

PwC: Ulovlig gjengjeldelse mot varslere i Kristiansand

Etter en varslingssak i Kristiansand, har to kvinner blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse, mener kommunens granskere. Kvinnenes sjef avviser granskernes konklusjon.
Les mer om:

– Sann mine ord, krisen kommer!

Forbrukslånsbankene rapporterer nok et kvartal med fenomenal vekst. Samtidig prøver myndighetene å kneble gjeldsveksten blant husholdningene. Tidligere sjefskonsulent i PwC henviser til historikken og er ikke i tvil: krisen kommer!
Les mer om:

Reagerer på konklusjoner i granskningsrapporten: Barnehagesjefen hevder at alle arealkrav er oppfylt

Fagsjef Gunn Glad sier Fredrikstad kommune oppfyller arealkravene for alle barnehagene. Hun mener det er trukket feilaktige konklusjoner i granskningsrapporten fra konsulentfirmaet PwC og at fakta er tatt ut av sin sammenheng.
Les mer om:

Varslingssak mot lærer. Nå får kommunen kritikk

To lærere varslet om en annen lærers behandling av elever og kolleger. En rapport fra selskapet PWC kommer med sterk kritikk av måten Kristiansand kommune behandlet varslingen.
Les mer om:

Betalte «overpris» for å sikre utdanning i Steinkjer(pluss)

Det kommunalt eide selskapet DH Eiendom inngikk en avtale om å kjøpe Drivhuset for 17 millioner – til tross for at revisjonsfirmaet PWC mente selskapet bare var verdt halvparten.
Les mer om:

Alvorlig varslingssak i Kristiansand kommune

Kristiansand kommunes varslingsgruppe har leid inn ekstern hjelp fra PwC. Nå undersøker de et varsel som omfatter både seksuell trakassering fra en leder, uetisk adferd og brudd på økonomiske retningslinjer i samme avdeling.
Les mer om: