Nyheter om Petroleumstilsynet


– Er fortsatt drift forsvarlig på Kristin-plattformen?

Bellona sender bekymringsmelding til Petroleumstilsynet om forholdene på Statoils gassfelt, Kristin. De ber i tillegg politiet vurdere tiltak.

Ptil-direktørens tette bånd til Statoil

Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet, har både ektemann og en person i sitt nære nettverk som jobber høyt oppe i Statoils avdeling for sikkerhet og bærekraft.

Plattformsjef sa opp på dagen

En av plattformsjefene på Goliat sa opp etter uenigheter rundt sikkerheten på plattformen ved oppstart. Kort tid etter stengte Petroleumstilsynet ned Eni-plattformen.
Les mer om:

Her har sykefraværet skutt i været - for en utsatt gruppe

På Statoil-plattformen Statfjord B var sykefraværet blant de som lager mat og gjør rent oppe i 18 prosent, da Petroleumstilsynet kom på tilsynsbesøk.
Les mer om:

Petroleumstilsynet fant alvorlige feil - Goliat får ikke starte produksjonen

Petroleumstilsynet mener det er risiko for en storulykke på Goliat-plattformen i Barentshavet og har beordret stans i produksjonen inntil feilen er utbedret.

Dette har gått galt på Goliat

Fredag nektet Petroleumstilsynet Eni å starte opp igjen skandaleplattformen Goliat i Barentshavet. Plattformen har vært preget av uønskede hendelser helt siden byggestart.

Petroleumstilsynet fant alvorlige feil på Goliat

Petroleumstilsynet mener det er risiko for en storulykke på Goliat-plattformen i Barentshavet og har beordret stans i produksjonen inntil feilen er utbedret.

Fant alvorlige feil på Goliat

Petroleumstilsynet mener det er risiko for en storulykke på Goliat-plattformen i Barentshavet og har beordret stans i produksjonen inntil feilen er utbedret.

Ptil: Fare for storulykke på Goliat

– Denne typen regelverksbrudd er ikke forenlig med produksjon, sier Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet (Ptil).

Ptil: Storulykkepotensial på Goliat

– Denne typen regelverksbrudd er ikke forenlig med produksjon, sier Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet (Ptil).

Petroleumstilsynet fant alvorlige feil på Goliat – får ikke starte produksjonen

Petroleumstilsynet mener det er risiko for en storulykke på Goliat-plattformen i Barentshavet og har beordret stans i produksjonen inntil feilen er utbedret.

Petroleumstilsynet stenger Goliat-plattformen

En rekke alvorlige feil gjør at Petroleumstilsynet ikke lar Goliat-plattformen til selskapet Eni i Barentshavet produsere.

Petroleumstilsynet stenger Goliat-plattformen

En rekke alvorlige feil gjør at Petroleumstilsynet ikke lar Goliat-plattformen til Eni i Barentshavet produsere.

Vil ha uavhengig havarikommisjon offshore

Fagforeningene Safe, Lederne og DSO mener det ikke er nok at politiet etterforsker og Petroleumstilsynet (Ptil) gransker det mest alvorlige hendelsene offshore.

Rapport godkjenner olje-sikkerheten

Det kritiserte Petroleumstilsynet får godkjent-stempel i ny rapport om sikkerheten i oljebransjen. Men utvalgsleder Ole Andreas Engen advarer om at det hele er sårbart.

Rapport godkjenner olje-sikkerheten

Det kritiserte Petroleumstilsynet får godkjent-stempel i ny rapport om sikkerheten i oljebransjen. Men utvalgsleder Ole Andreas Engen advarer om at det hele er sårbart.

«Fjoråret var et tydelig eksempel på at bildet kan snu svært fort, da Statoil fikk flere alvorlige hendelser i løpet av få uker»

Petroleumstilsynet (Ptil) har startet tre granskinger etter nestenulykker så langt i år sammenlignet med totalt ni i hele 2016.

Kan Riksrevisjonen nøste litt opp?

DEBATT: Når Riksrevisjonen skal se på Petroleumstilsynet, bør den også se på håndteringen av varslersaken i Shell og det som førte til IT-skandalen i Statoil?

Riksrevisjonen vurderer rolleblanding i Petroleumstilsynet

Rapporterte hendelser i det offentlige og varslere som har meldt inn om kritikkverdige forhold til Riksrevisjonen om Petroleumstilsynet, er grunnlaget for at Anne Myhrvold og Petroleumstilsynet undersøkes.

Petroleumstilsynet bekymret etter klar tilbakemelding

GRANSKNING: For administrerende direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet er det bekymringsfullt hvis verneombud og tillitsvalgte lurer på om det er vits i å gi beskjed.

– Nytter ikke si i fra til myndighetene om dårlig sikkerhet i oljebransjen

GRANSKNING: Tillitsvalgte har begynt å spørre seg selv om det egentlig er vits å varsle Petroleumstilsynet. Nå ser de fram til Riksrevisjonens funn.
Les mer om:

Petroleumstilsynet: Flere regelbrudd under gasslekkasje ved Statoil-felt

Rundt 31 tonn naturgass lekket ut under en lekkasje ved Åsgård-feltet i Norskehavet i mars. Gunstige værforhold bidro til å begrense risikoen.
Les mer om:

Eva Joly: - For tette bånd i oljenæringen kan åpne for korrupsjon

– Båndene er for tette mellom oljebransjen, norske politikere og tilsynsinteresser, sier korrupsjonsjeger Eva Joly etter at Petroleumstilsynet og direktør Anne Myhrvold nå skal granskes av Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen skal granske Petroleumstilsynet etter alvorlige hendelser

En rekke alvorlige hendelser gjør at Riksrevisjonen har besluttet å foreta en grundig gransking av Petroleumstilsynet, melder Stavanger Aftenblad.

Påstand om ukultur i Petroleumstilsynet granskes av Riksrevisjonen

En rekke alvorlige hendelser gjør at Riksrevisjonen har besluttet å foreta en grundig gransking av Petroleumstilsynet og direktør Anne Myhrvold.