Nyheter om Petroleumstilsynet


Equinor får bore nær land

Petroleumstilsynet har gitt Equinor samtykke til leteboring av brønn 35/11-22, som ligger drøyt seks mil fra fjæresteinene. Miljørisikoen er høy for sjøfugl.
Les mer om:

Får bruke kraft fra landanlegg

Petroleumstilsynet har gitt Equinor samtykke til å ta i bruk anlegg for forsyning av kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet.

Repsol stengte ned Gyda-plattformen etter «graverende funn»

Det spanske oljeselskapet Repsol valgte å stenge ned produksjonen på Gyda-plattformen i starten av juni etter at Petroleumstilsynet avdekket sikkerhetsavvik.
Les mer om:

Repsol stengte ned Gyda-plattformen etter «graverende funn»

Det spanske oljeselskapet Repsol valgte å stenge ned produksjonen på Gyda-plattformen i starten av juni etter at Petroleumstilsynet avdekket sikkerhetsavvik.
Les mer om:

Tilsynet følger Martin Linge-arbeidet tett

Petroleumstilsynet, Ptil, har gjort flere tilsyn med Martin Linge-prosjektet etter at prosessmodulene og boligseksjonen kom til henholdsvis Stavanger og Sandnes.

Gass-uhell skal granskes

Petroleumstilsynet (Ptil) skal granske hvorfor flytende naturgass strømmet ut av sikkerhetsventilene på en tankbil på Melkeøya utenfor Hammerfest.

Ptil-sjefen: – Vi er ikke tause

Direktør Anne Myhrvold mener Petroleumstilsynet (Ptil) har en rett til å velge om de vil svare muntlig eller skriftlig. - Vi skal fortsette å være tilgjengelige. Jeg mener vi har en plikt til å være åpne og at vi har vært det også i Goliat-saken, sier Myhrvold.

Statsråd må svare om oljetaushet

Statsråd Anniken Hauglie mener det er viktig med informasjon og åpenhet i Goliat-saken. Nå må hun svare skriftlig på om det er greit at direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet ikke vil stille til intervju om Goliat-saken.

Skandaleprosjektene på norsk sokkel skal under lupen

Goliat, Martin Linge og Aasta Hansteen. Gigantutbyggingene på norsk sokkel blir gjenstand for en kritisk gjennomgang av Petroleumstilsynet (Ptil)

Norske oljemyndigheter nekter å stille til intervju om Goliat-skandalen

Utbyggingen av det første oljefeltet i Barentshavet har satt norske oljemyndigheter under press. Men hverken direktøren i Petroleumstilsynet eller i Oljedirektoratet vil stille til intervju om saken.

Equinor varslet ikke om alvorlige hendelser på Kristin-plattformen

Nå får selskapet refs av Petroleumstilsynet for mangelfull varsling.
Les mer om:

Ulykkesriggen Cosl Innovator bruker «blåsokker» og papir for å dempe lyden fra høyttalere

To år etter ulykken som krevde ett menneskeliv på Cosl Innovator, har Petroleumstilsynet avdekket en rekke avvik på riggen.
Les mer om:

Tøff start for fersk operatør: 15 tonn tungt stigerør falt 8 meter

Et stigerør skal ha løsnet fra løfteanordningen og falt 8 meter ned på Jotun B 19. mai. Petroleumstilsynet (Ptil) sender granskingsteam offshore.

Tøff start for fersk operatør: 15 tonn tungt stigerør falt åtte meter

Et stigerør skal ha løsnet fra løfteanordningen og falt åtte meter ned på Jotun B 19. mai. Petroleumstilsynet (Ptil) sender granskingsteam offshore.

Maersk brøt regelverket da 43-åring døde i Nordsjøen

Petroleumstilsynet har gransket ulykken der en mann døde på riggen Maersk Interceptor i Nordsjøen i fjor og har funnet flere brudd på regelverket.

Rapporten etter dødsulykken er klar: Har avdekket flere regelbrudd

Petroleumstilsynet er ferdig med granskningen etter at en person omkom på Maersk Interceptor 7. desember i fjor. I granskningsarbeidet er det avdekket flere regelbrudd.
Les mer om:

Dødsulykke i Nordsjøen: Maersk brøt regelverket

Petroleumstilsynet har gitt sin dom etter granskingen av dødsulykken på Maersk Interceptor hvor en oljearbeider falt 50 meter fra dekket og ned i sjøen.

– At en tilsynsmyndighet tillater seg å mase i fire år, er ganske spesielt

For Safe-tillitsvalgt Owe Ingemann Waltherzøe i Statoil har det vært rart å følge tafattheten til Petroleumstilsynet i Goliat-saken.

Han jobber på Goliat. Nå forteller han hvordan ansatte tok grep for å få plattformen sikker

De måtte si nei til den italienske ledelsen i Eni for å få en sikker oljeplattform. Nå mener Roger Agersborg-Hansen at feil ved Goliat blir overdrevet og at Petroleumstilsynet ikke har vært godt nok informert.
Les mer om:

Fant forbedringspunkt under tilsyn på Johan Sverdrup-plattformen

I to dager sjekket Petroleumstilsynet Aibels arbeid for Statoil.

En gasslekkasje kunne tatt liv på Mongstad. Nå har Statoil blitt sjekket for rust igjen

For dårlig vedlikehold førte til en gasslekkasje på Mongstad-raffineriet høsten 2016. Nå har Petroleumstilsynet sett på om Statoil har forbedret kampen mot rust.

Alvorlige avvik på rigg som skal jobbe for Statoil

North Atlantic refses av Petroleumstilsynet for feil og mangler for boreriggen West Phoenix som Statoil skal leie i sommer.

Fant en rekke alvorlige avvik på West Phoenix

Det var blant annet ikke tilstrekkelig reserve pusteluft på brannstasjonene, ifølge tilsynsrapporten fra Petroleumstilsynet.
Les mer om:

Oljeproduksjonen på Goliat ble nær halvert i fjor

Feil, mangler, reparasjoner og stoppordre fra Petroleumstilsynet førte til at  oljeproduksjonen på Goliat-feltet ble 44 prosent mindre enn planlagt.
Les mer om:

Statoil sa de hadde kartlagt kreftfare på plattform. Det stemte ikke

Arbeidere på Gullfaks C-plattformen blir trolig utsatt for benzen. Statoil har ikke god nok oversikt over kildene for den kreftfremkallende gassen, mener Petroleumstilsynet.