Nyheter om Osen


Dårlig kai og vei får selskap til å flytte nordover

Osen kommune og Marine Harvest Norway AS har signert en avtale, som betyr at oppdrettsselskapet flytter sin base fra Mostervika i Roan til Strand i Osen.

Kun tre biler i mils omkrets kan også gi trafikale problemer

På Skjervøya i Osen er det kun tre kilometer med fylkesvei og tre biler.
Les mer om:

Øya som huser Hard Råkk Kaffe og Postgirobygget

På Skjervøya i Osen er det kun 18 fastboende tilbake – hvorav 16 er alle over 50 år. Den nye bygget som ikke minst huser øyas postkasser, nå døpt til Postgirobygget, er en viktig sosial møteplass.
Les mer om:

Fosen har høyest sykefravær i Sør-Trøndelag

Bjugn, Roan og Osen er de tre kommunene i Sør-Trøndelag med høyest sykefravær i Sør-Trøndelag.

Bamsen som sa NEI

Jørn Nordmeland (39) er Fosens eneste ordfører som har blitt valgt på direkte ordførervalg. Jørn har trua på at Osen skal få bestå som selvstendig kommune i fortsatt mange år.
Les mer om:

Dro i land storkontrakt på veivedlikehold

Veidrift AS fikk driftskontrakten på vedlikehold på fylkesveiene i tillegg til gang-og sykkelveiene i Osen, Namsos, Flatanger, Fosnes, Namdalseid, deler av Overhalla og Verran.

Vil trolig kartlegge hvordan de unge har det

Som en del av arbeidet med en folkehelseoversikt i Osen, har folkehelsegruppa drøftet muligheten for innføring av en såkalt Ungdata-undersøkelse i Osen.
Les mer om:

Ny vei tar form

Utbedringene av skadene på fylkesvei 715 på Sørjer i Osen, har pågått noen uker.
Les mer om:

Dette mener Roan-ordføreren om at Osen går nordover

Osen vil etter alt å dømme forlate Fosen regionråd for å søke seg inn i nye Region Namdal.
Les mer om:

Osen kommune ser nordover

Majoriteten av politikerne i Osen ønsker å orientere seg mot kommunene nord for Osen. Kommunen vil fortsatt stå alene, men trenger likevel samarbeidspartnere.
Les mer om:

Avviser regionrådets død

Leder Ove Vollan (H) i Fosen regionråd mener Fosen-samarbeidet ikke vil bli særlig endret selv om Osen forlater Fosen og det blir kun tre gjenværende kommuner i regionen.
Les mer om:

Osen ut av Fosen

Det er bred enighet i Osen kommunestyre om å melde seg ut av Fosen regionråd og søke samarbeid nordover mot Namdalen.
Les mer om:

Møtte ulven på tunet

Jesper Nohr fra Søre Osen fikk en ubehagelig overraskelse kun noen meter unna husveggen en morgen han skulle på jobb.
Les mer om:

Are og de siste dagers heldige

Programleder Are Sende Osen mener dagens religioner er utgått på dato. Derfor lager han like så godt sin egen.
Les mer om:

Helgesen tar turen til ulveland i Trysil

Etter gjentatte invitasjoner kommer statsråd Vidar Helgesen til Trysil og Søre Osen. Her vil han bli tatt med på tur rundt for å se utfordringene med ulv nær bebyggelse.
Les mer om:

Kommunereform på vent i Osen – enn så lenge

Osen er den eneste Fosen-kommunen som så langt har sagt klart i fra at man vil bestå som selvstendig enhet.
Les mer om:

Får ikke felle nærgående ulv i Trysil

Miljødirektoratet mener ulvetispa som har oppholdt seg i nærheten av bebyggelse i Søre Osen i Trysil, ikke utviser unormal oppførsel. De avslår derfor søknaden om fellingstillatelse.
Les mer om:

- Ingen spor etter unnamanøver på stedet

Politiet opplyser at det ikke var bremsespor på stedet hvor en 26-åring omkom på fylkesvei 715 ved Nordmelandfossen i Osen 5. februar.
Les mer om:

Dette mener politikerne om én Fosen-kommune

- Jeg ønsker en tredeling av Fosen. Ørland og Bjugn slås sammen, Osen, Roan og Åfjord slås sammen og Indre Fosen fullfører prosessen. Tiden er ikke moden for å samle Fosen til én kommune nå, sier Per Odd Solberg (Bygdelista).

Har ordnet omkjøring rundt rasstengt vei

Politiet fikk i 15.00-tiden torsdag ettermiddag beskjed fra Vegtrafikksentralen om et ras ved fylkesvei 715 ved Sørjer i Osen
Les mer om:

Populært tiltak skal friste unge til omsorgsyrket

Osen kommune søker etter unge i kommunen i aldergruppa 16 til 18 år som kan tenke seg en sommerjobb i helsesektoren.
Les mer om:

26-åring omkom i trafikkulykken i Osen

Det var den 26 år gamle Mats Brønner som døde etter å ha kjørt i bergveggen ved Normelandsfossen i Osen søndag morgen.
Les mer om:

Mats Brønner (26) omkom i trafikkulykken på Osen

Det var den 26 år gamle Mats Brønner som døde etter å ha kjørt i bergveggen ved Normelandsfossen i Osen søndag morgen.
Les mer om:

Politiet frigir navn etter dødsulykke

Det var 26 år gamle Mats Brønner som omkom i utforkjøringen på Fylkesveg 715 ved Nordmelandsfossen i Osen søndag morgen.
Les mer om:

Mann omkom i trafikkulykke i Osen i Sør-Trøndelag

En mann omkom da en bil kjørte i bergveggen i Osen i Sør-Trøndelag søndag morgen.