Nyheter om Opheim


Levekårsutvalet: Vil heller oppgradera dagens organisering

Det var til slutt eit samla levekårsutval som i dag parkerte rådmannens endrings-og sentraliseringsplanar for framtidas omsorg. Vil vidareføra Vinjar bu-og omsorgssenter Etter forslag frå Mads Drange (Ap), går eit samla utval inn for å vidareføra dagens Vinjar bu- og omsorgssenter som eit tilbod mellom heimehjelp og institusjonsplass for demente, utrygge eldre og for avlastningspasientar. Vil oppheva inntaksstoppen Utvalet vil oppheva dagens inntaksstopp, oppgradera bygningane innan i tre år på ein måte som er spesielt tilp

Nå er det Brann Øygarden bruker som «rekrutteringsklubb»

Som en fugl føniks stiger Øygarden opp fra det som er restene av Nest-Sotra. Vel det er ikke så dramatisk, men likevel. Det som skjer ute i havgapet om dagen er likefullt imponerende. Klubben satser hardt og kommer uten tvil å bli en faktor å regne med i årets OBOS-Liga. – Men om de allerede i år klarer skrittet opp i Eliteserien er tvilsomt, til det har de til tross for sammenslåing for små resurser.

Dette er dei nye folkevalde sine verv utanom politikken

Ordførar Gerd Helen Bø seier det sjeldan oppstår problem eller feil i høve til habilitet, sjølv om også folkevalde i Suldal kan ha mange ulike bindingar. – Har god oversikt – Forholda i Suldal er så tette og oversiktlege at me har god oversikt over kva den enkelte er engasjert i.

Kommunestyrets budsjettvedtak: Handlingsrom for gode intensjonar

Suldal kommune går så det grin. Og sjølv om kraftskattutvalets innstilling er ei potensiell svært mørk sky, er den endå så langt ute i horisonten, at den på ingen måte legg nokon dempar på gleda over å kunna setja av pengar til gode føremål og intensjonar.

Ingen blir mobba på Vestre Slidre skule ifølge elevundersøking: – Kan vi verkeleg tru på at vi har ein skule heilt fri for mobbing?

Under siste kommunestyremøte i Vestre Slidre presenterte rektor ved Vestre Slidre skule, Janne Opheim, læringsresultat, samt funn i elevundersøkinga som årleg gjennomførast ved skulen. Her var det spesielt ein ting som vakte oppsikt.

Rustar til vasskraft-kamp

– Her er massiv motstand, men det er godt å vera her og få fagleg påfyll og meir kunnskap, rapporterer suldalsordførar Gerd Helen Bø på telefon frå Oslo. Kven sit igjen med kompensasjonen? Bø sit sjølv i landsstyret til Landsamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK). Dei har brukt natta til å rekna og imøtegår i dag ideen om at ein auke av naturressursskatten vil kunna kompensera kommunanes inntektstap.

Fordelte taburettane

Meir frå forhandlingane seinare, men her er namna på dei som skal sitja i utvala og styra dei tunge politikk-felta i Suldal dei kommande fire åra. Formannskapet Gerd Helen Bø, ordførar (Sp) Øyvind Lovra Tveitane, varaførar (Sp) Åshild Vetrhus (Sp) Kari Vaage Gjuvsland (Ap) Torbjørn Indrebø (KrF) Sverre Underbakke (H) Nils Bjarne Vold (V) Levekårsutvalet Magne Steine (KrF), leiar Mads Drange (Ap),nestleiar Sanja Roganovic Heggelund (H) Åsmund Bakka (Sp) Anette Opheim (SV) LMT-utvalet Magne Langeland (Sp), leiar Iren Klungtveit Slagst

Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

LESARBREV: Suldal har erklært klimakrise – nå må me jobba for å løysa den!

Sivilisasjonen vår blir ofra for at nokre få menneske kan fortsetje å tene enorme mengder pengar. […] Du sier at du elsker barna dine fremfor alt anna, likevel stel du framtida deira framfor augene deira. Sitatet er av Greta Thunberg då ho tala på FN sitt klimatoppmøte i desember i fjor. I dag er det fredag, og Greta streikar igjen saman med mange andre elevar i verda. Dei er i streik for klimaet.

Skatepark, Suldal Bad versus rassikring og kan det bli slutt på leksene?

Håpefulle listekandidatar møtte godt budde ungdomsskulelevar på Sand skule i går ettermiddag der alt frå hurtigbåten og rassikring til leksefri og skatepark var tema. Kvifor gidda å velja Sauda vgs? Under eit stort raudt papirhjarte fekk elevane snakka om sine hjartesaker. Først ute var Espen Skålheim som ville vita kva kandidatane kunna lova av innsats for rassikring i Rødsliane og hurtigbåt-tilbodet. – Båtrutene er veldig viktig for dei som går på Sauda vgs.

LEIAR: Kampen om grepet

Når valdagen nå rykkjer nærare, er det berre å konstatera at det formeleg må skje eit under for at den store stridssaka skal dukka opp. Den politiske verkelegheita lokalt akkurat nå, er prega av kampen for å behalda og sikra det me har. Fremst i linja står hurtigbåten, rassikring og vegutbetring og det å hindra ytterlegare tap av tenester og tilbod. Det foreiner suldalspartia og dei folkevalde så til dei grader at det for veljarane nok er vanskelege å halda fargane frå kvarandre.

Kva meiner listetoppane?

1. Tre eigenskapar som gjer deg til ein god ordførar? 2. Kva er dei tre viktigaste sakene for suldals- samfunnet nå? 3. Konkret; korleis skal Suldal få fleire innbyggjarar? 4. Konkret; korleis skal Suldal få fleire arbeidsplassar? 5. Vindmøller i Suldal; ja eller nei? 6. Kva er det viktigaste Suldal kan gjera for barn og unge? 7. Bør ungdomsskulen på Nesflaten innlemmast i den felles ungdomsskulen, og kva meiner du om dagens barneskulestruktur? 8. Ulla-Førre næringsfond; korleis meiner du det best kan brukast? 9.

Hurtigbåten til Stortinget med 360 papirbåtar

Kombinasjonen Stortinget og papir er på ingen måte uvanleg, men måndag var det duka for ein uvanleg vri. Då fekk leiar for rogalandsbenken, Tina Bru (H) ein armada av papirbåtar i fanget av Anette Opheim, som er førstekandidat for SV i Suldal. Kampen om fordelingsnøkkelen Heile 360 papirbåtar er signerte i Suldal og Sauda på initiativ frå SV-laga i dei to kommunane, og det handlar sjølvsagt om hurtigbåten.

LESARBREV: Bevar hurtigbåten vår!

Førstkommande laurdag kan alle komma innom Suldal SV sin stand på Sand torg for å signera på papirbåtar, eller levera ein ferdig signert papirbåt. Desse «hurtigbåtane» kjem me til å levera til rogalandsbenken på Stortinget. Er du i Sauda, kan du gjera det same hjå Sauda SV sin stand.

Sjekk kven som er ordførar-favoritten i den ferske meiningsmålinga

Av dei 200 spurde, vil over halvparten (56 prosent) at Gerd Helen Bø held fram som ordførar også etter haustens val. Hjå Sp-veljarane får Bø nesten full potts oppslutning, 92 prosent av dei som seier dei ville stemt Sp om valet var i dag, vil også ha partiets listetopp som ordførar. Står sterkt hjå SV-veljarane Men også hjå SV og KrF sine veljarar har Bø ei høg stjerne og betydeleg høgare enn listetoppen i partiet dei villle gitt sin stemme. Heile 46 prosent av SV-sympatisørane ønskjer seg Bø som ordførar, 18

Janne Jemtlands bror om dommen: – Riktig og knusende

– Vi føler en lettelse etter at dommen falt, sier drapsofferet Janne Jemtlands bror, Terje Opheim, etter at svogeren Svein Jemtland ble dømt til 17 års fengsel fredag.
Les mer om:

- Lettet over den knusende dommen

Janne Jemtlands storebror, Terje Opheim, er lettet over at lagmannsretten ikke har trodd på Svein Jemlands forklaring.
Les mer om:

Opheim: – Reagerer sterkt på at straffen er redusert

Janne Jemtlands storebror uttaler seg om dommen.
Les mer om:

En brors siste innsats for en søster

AVSLUTNINGEN: Han var familiens ansikt utad. Nå kan Terje Opheim ha snakket om Janne i retten for siste gang.
Les mer om:

Flere på det gamle bildet møtte i skolegården denne uka: De fortalte blant annet om «buksevannet»

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)GREFSEN: De har mye å skravle om, i skolegården på Grefsen. Ikke rart, det er mye å summere opp. Det er nemlig 60 år siden de gikk ut av syvende klasse, ved Grefsen skole. Tilbake på skoletrappa, helt til venstre nåværende rektor Are Enger, og klar til å ta med gjengen på en omvisning på skolen, bak fra venstre: Tommy Melle, Bjørn Melsom, Ronald Eriksen, Åse Husabø og John Norheim.

Innsendt: Arbeidaranes dag i Suldal

Tradisjonen tru vart arbeidaranes dag markert på Kulturhuset i Suldal. Leiaren for Rogaland SV, Ingrid Fiskaa, hadde hovudtalen, og snakka om heltar som gir ho håp. Til dømes Løvemammaene (og pappaene) som er foreldre til sterkt pleietrengande og/eller funksjonshemma ungar. Ungar som treng konstant pleie, oppsyn og medisinsk oppfølging. Og når dei er heime, overtar foreldra som sjukepleiarar. Løvemammaene har teke opp kampen mot regjeringa si kutt i pleiepengane.

Prestisje-utmerkelse til melkeprodusenter(pluss)

Heidi Kristin Solstad og Morten Opheim har levert såkalt elitemelk i 25 år uten en eneste glipp. Fem andre nordtrønderske melkeprodusenter hedres av Tine for å ha klart det samme i 15 år.
Les mer om:

Opheim og Sand på SV-landsmøte

Opheim er førstekandidat for SV til kommunevalet i Suldal, og Sand er tredjekandidat på lista til Rogaland SV. Reidar Sand, som er ferdig på folkehøgskule til våren, skal nå inn i eit tre månaders vikariat som fylkes-sekretær. Godt nøgde Dei er begge to godt nøgde med den nyvalte nestleiaren i SV, Torgeir Knag Fylkesnes frå Troms. – Han er veldig tydeleg når det gjeld distriktspolitikken, rosar Opheim.

Bildeserie: Fullt hus og stormande jubel

Folk på Fredag er ein konsertserie med favorittane til folkemusikk-entusiastane i kommunen vår. Ideen er å få folk ut på ein uformell og sosial kveld, der vertskapet syter for god musikalsk underhaldning. Håpet er at suldølen skal finna ro i baken å bli verande i god drøs utover i dei små timane. Denne fredagen stod Himlaleite med Gabriel Fliflet, Berit Opheim, Jorun Marie Kvernberg, Gullgutane og Songarlaget på programmet.
Les mer om:

Bach – for folk flest?

– Uansett forhold til Bachs musikk. Vi tror dette treffer alle som setter pris på god musikk og formidling, skriver Ketil Størdal i Borg vokalensemble – sammen med Tord Gustavsen, Gjermund Larsen og Berit Opheim inviterer koret til ny konsert.