Nyheter om Opheim


Fleire folkevalde føler seg sette på sidelinja

I Suldal er vedtak heimla i smittervernlova delegert til formannskapet. Dermed er det det politiske organet som har vore involvert i dei mest inngripande restriksjonane som har rådd lokalt i nyare tid. I digital form Kommunestyrets planlagde møte i mars blei stryke fra møtekalenderen, og etter planen skulle det ikkje vore noko møte før i mai. Men då formannskapet sist møttest, meinte både Kari Vaage Gjuvsland (Ap) og Nils Bjarne Vold (V) at det nå var på tide å samla kommunestyret.

Turbo (1) har vært borte i flere måneder: – Har et håp om at noen har tatt ham inn

Eva Opheim etterlyser nå sin katt Turbo, etter flere måneder på rømmen. Hun håper noen har misforstått, og har tatt ham inn.
Les mer om:

Vaktmesteren(pluss)

Å være tillitsvalgt for 78 ansatte i en arbeidsinkluderingsbedrift i disse koronatider, er slett ikke bare lett, mener Tor Martin Opheim. I alle fall ikke når man også er vaktmester og altmuligmann.
Les mer om:

Ble stoppet i fartskontroll: – Politiet lente seg inn gjennom vinduet

Sykepleier Rune Opheim (43) reagerer sterkt på måten lokalpolitiet opptrer og prioriterer i koranatidene.
Les mer om:

I strupen på Rema, Kiwi og Coop: - Dette kan bli stort

Norges nye dagligvarekjede inngår allianse med nettbutikken: - Vi tror dette kan bli stort, sier Geir Olav Opheim i Iceland.
Les mer om:

Forbereder heimeundervisning

– Vi har god kontroll og er forberedt på at elever som blir smittet får undervisning heime, sier rektor ved Slidre skule, Janne Opheim.
Les mer om:

Det gjekk ikkje vegen for Tongen-vegen

Det var Høgre og Sverre Underbakke som i sist formannskapsmøte fekk fleirtal for at den svært så omstridde privatiseringa av Tongen-vegen skulle på sakskartet i kommunestyret. – Har gjort feil – Kommunestyret har gjort ein feil, og me rettar ikkje opp ein feil med å gjera ein til, mana Underbakke.

Levekårsutvalet: Vil heller oppgradera dagens organisering

Det var til slutt eit samla levekårsutval som i dag parkerte rådmannens endrings-og sentraliseringsplanar for framtidas omsorg. Vil vidareføra Vinjar bu-og omsorgssenter Etter forslag frå Mads Drange (Ap), går eit samla utval inn for å vidareføra dagens Vinjar bu- og omsorgssenter som eit tilbod mellom heimehjelp og institusjonsplass for demente, utrygge eldre og for avlastningspasientar. Vil oppheva inntaksstoppen Utvalet vil oppheva dagens inntaksstopp, oppgradera bygningane innan i tre år på ein måte som er spesielt tilp

Nå er det Brann Øygarden bruker som «rekrutteringsklubb»

Som en fugl føniks stiger Øygarden opp fra det som er restene av Nest-Sotra. Vel det er ikke så dramatisk, men likevel. Det som skjer ute i havgapet om dagen er likefullt imponerende. Klubben satser hardt og kommer uten tvil å bli en faktor å regne med i årets OBOS-Liga. – Men om de allerede i år klarer skrittet opp i Eliteserien er tvilsomt, til det har de til tross for sammenslåing for små resurser.

Dette er dei nye folkevalde sine verv utanom politikken

Ordførar Gerd Helen Bø seier det sjeldan oppstår problem eller feil i høve til habilitet, sjølv om også folkevalde i Suldal kan ha mange ulike bindingar. – Har god oversikt – Forholda i Suldal er så tette og oversiktlege at me har god oversikt over kva den enkelte er engasjert i.

Kommunestyrets budsjettvedtak: Handlingsrom for gode intensjonar

Suldal kommune går så det grin. Og sjølv om kraftskattutvalets innstilling er ei potensiell svært mørk sky, er den endå så langt ute i horisonten, at den på ingen måte legg nokon dempar på gleda over å kunna setja av pengar til gode føremål og intensjonar.

Ingen blir mobba på Vestre Slidre skule ifølge elevundersøking: – Kan vi verkeleg tru på at vi har ein skule heilt fri for mobbing?

Under siste kommunestyremøte i Vestre Slidre presenterte rektor ved Vestre Slidre skule, Janne Opheim, læringsresultat, samt funn i elevundersøkinga som årleg gjennomførast ved skulen. Her var det spesielt ein ting som vakte oppsikt.

Rustar til vasskraft-kamp

– Her er massiv motstand, men det er godt å vera her og få fagleg påfyll og meir kunnskap, rapporterer suldalsordførar Gerd Helen Bø på telefon frå Oslo. Kven sit igjen med kompensasjonen? Bø sit sjølv i landsstyret til Landsamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK). Dei har brukt natta til å rekna og imøtegår i dag ideen om at ein auke av naturressursskatten vil kunna kompensera kommunanes inntektstap.

Fordelte taburettane

Meir frå forhandlingane seinare, men her er namna på dei som skal sitja i utvala og styra dei tunge politikk-felta i Suldal dei kommande fire åra. Formannskapet Gerd Helen Bø, ordførar (Sp) Øyvind Lovra Tveitane, varaførar (Sp) Åshild Vetrhus (Sp) Kari Vaage Gjuvsland (Ap) Torbjørn Indrebø (KrF) Sverre Underbakke (H) Nils Bjarne Vold (V) Levekårsutvalet Magne Steine (KrF), leiar Mads Drange (Ap),nestleiar Sanja Roganovic Heggelund (H) Åsmund Bakka (Sp) Anette Opheim (SV) LMT-utvalet Magne Langeland (Sp), leiar Iren Klungtveit Slagst

Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

LESARBREV: Suldal har erklært klimakrise – nå må me jobba for å løysa den!

Sivilisasjonen vår blir ofra for at nokre få menneske kan fortsetje å tene enorme mengder pengar. […] Du sier at du elsker barna dine fremfor alt anna, likevel stel du framtida deira framfor augene deira. Sitatet er av Greta Thunberg då ho tala på FN sitt klimatoppmøte i desember i fjor. I dag er det fredag, og Greta streikar igjen saman med mange andre elevar i verda. Dei er i streik for klimaet.

Skatepark, Suldal Bad versus rassikring og kan det bli slutt på leksene?

Håpefulle listekandidatar møtte godt budde ungdomsskulelevar på Sand skule i går ettermiddag der alt frå hurtigbåten og rassikring til leksefri og skatepark var tema. Kvifor gidda å velja Sauda vgs? Under eit stort raudt papirhjarte fekk elevane snakka om sine hjartesaker. Først ute var Espen Skålheim som ville vita kva kandidatane kunna lova av innsats for rassikring i Rødsliane og hurtigbåt-tilbodet. – Båtrutene er veldig viktig for dei som går på Sauda vgs.

LEIAR: Kampen om grepet

Når valdagen nå rykkjer nærare, er det berre å konstatera at det formeleg må skje eit under for at den store stridssaka skal dukka opp. Den politiske verkelegheita lokalt akkurat nå, er prega av kampen for å behalda og sikra det me har. Fremst i linja står hurtigbåten, rassikring og vegutbetring og det å hindra ytterlegare tap av tenester og tilbod. Det foreiner suldalspartia og dei folkevalde så til dei grader at det for veljarane nok er vanskelege å halda fargane frå kvarandre.

Kva meiner listetoppane?

1. Tre eigenskapar som gjer deg til ein god ordførar? 2. Kva er dei tre viktigaste sakene for suldals- samfunnet nå? 3. Konkret; korleis skal Suldal få fleire innbyggjarar? 4. Konkret; korleis skal Suldal få fleire arbeidsplassar? 5. Vindmøller i Suldal; ja eller nei? 6. Kva er det viktigaste Suldal kan gjera for barn og unge? 7. Bør ungdomsskulen på Nesflaten innlemmast i den felles ungdomsskulen, og kva meiner du om dagens barneskulestruktur? 8. Ulla-Førre næringsfond; korleis meiner du det best kan brukast? 9.

Hurtigbåten til Stortinget med 360 papirbåtar

Kombinasjonen Stortinget og papir er på ingen måte uvanleg, men måndag var det duka for ein uvanleg vri. Då fekk leiar for rogalandsbenken, Tina Bru (H) ein armada av papirbåtar i fanget av Anette Opheim, som er førstekandidat for SV i Suldal. Kampen om fordelingsnøkkelen Heile 360 papirbåtar er signerte i Suldal og Sauda på initiativ frå SV-laga i dei to kommunane, og det handlar sjølvsagt om hurtigbåten.

LESARBREV: Bevar hurtigbåten vår!

Førstkommande laurdag kan alle komma innom Suldal SV sin stand på Sand torg for å signera på papirbåtar, eller levera ein ferdig signert papirbåt. Desse «hurtigbåtane» kjem me til å levera til rogalandsbenken på Stortinget. Er du i Sauda, kan du gjera det same hjå Sauda SV sin stand.

Sjekk kven som er ordførar-favoritten i den ferske meiningsmålinga

Av dei 200 spurde, vil over halvparten (56 prosent) at Gerd Helen Bø held fram som ordførar også etter haustens val. Hjå Sp-veljarane får Bø nesten full potts oppslutning, 92 prosent av dei som seier dei ville stemt Sp om valet var i dag, vil også ha partiets listetopp som ordførar. Står sterkt hjå SV-veljarane Men også hjå SV og KrF sine veljarar har Bø ei høg stjerne og betydeleg høgare enn listetoppen i partiet dei villle gitt sin stemme. Heile 46 prosent av SV-sympatisørane ønskjer seg Bø som ordførar, 18

Janne Jemtlands bror om dommen: – Riktig og knusende

– Vi føler en lettelse etter at dommen falt, sier drapsofferet Janne Jemtlands bror, Terje Opheim, etter at svogeren Svein Jemtland ble dømt til 17 års fengsel fredag.
Les mer om:

- Lettet over den knusende dommen

Janne Jemtlands storebror, Terje Opheim, er lettet over at lagmannsretten ikke har trodd på Svein Jemlands forklaring.
Les mer om:

Opheim: – Reagerer sterkt på at straffen er redusert

Janne Jemtlands storebror uttaler seg om dommen.
Les mer om: