Nyheter om Oljeindustrien


Derfor mener Equinor-forskeren 3D-printing vil endre oljeindustrien

TRONDHEIM: Equinor-forsker Gisle Rørvik har sett på om 3D-printing kan være noe for dem. Han er ikke i tvil om at mulighetene er store – og at den nye teknologien vil endre hvem som får levere deler til selskapet.

MDG vil opprette kommisjon for oljeavvikling

I Tyskland satte staten ned en kommisjon for å lage et opplegg for å stenge kullkraftverkene. MDG mener den kan kopieres til Norge for å avvikle oljeindustrien.

Nytt parti vil gi oljeindustrien fullt spillerom: – Ap er overtatt av akademikere

STAVANGER (NRK): Det nye Industripartiet (IP) går i strupen på et «mørkegrønt» Arbeiderparti, og vil unngå nedbygging av norsk oljevirksomhet.

Nytt parti vil gi oljeindustrien fullt spillerom: – Ap er overtatt av akademikere

STAVANGER (NRK): Det nye Industripartiet (IP) går i strupen på et «mørkegrønt» Arbeiderparti, og vil unngå nedbygging av norsk oljevirksomhet.

Equinor-sjef Arne Sigve Nylund: – Ingen skal skjems av å jobbe i oljå

Vi må også lytte til den stille majoriteten som støtter oljeindustrien, mener konsernsjef for norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund.
Les mer om:

Equinor-sjef Arne Sigve Nylund: – Ingen skal skjems av å jobbe i oljå

Vi må også lytte til den stille majoriteten som støtter oljeindustrien, mener konsernsjef for norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund.
Les mer om:

Ap-nestleder mener oljeindustrien er en del av løsningen på klimakrisen

Bjørnar Skjæran, nestleder i Ap, ønsker ikke å sette en sluttdato for oljeproduksjonen. Han mener derimot oljeindustrien er en del av løsningen på klimakrisen.
Les mer om:

Prøveboring og seismikkskyting i ly av høstmørket

Et av verdens rikeste matfat er under økende press fra oljeindustrien. Folkeaksjonen krever sikkerhetssone rundt fiske og gytefelt
Les mer om:

LESARBREV: Suldal har erklært klimakrise – nå må me jobba for å løysa den!

Sivilisasjonen vår blir ofra for at nokre få menneske kan fortsetje å tene enorme mengder pengar. […] Du sier at du elsker barna dine fremfor alt anna, likevel stel du framtida deira framfor augene deira. Sitatet er av Greta Thunberg då ho tala på FN sitt klimatoppmøte i desember i fjor. I dag er det fredag, og Greta streikar igjen saman med mange andre elevar i verda. Dei er i streik for klimaet.

Mimir snakker Rødt midt imot: Vil ikke ha sluttdato for oljeindustrien

Mens Rødt sentralt går inn for å sette sluttdato for oljeindustrien, snakker Mimir Kristjansson varmt om oljeindustrien i Stavanger-distriktet. –Det er ikke alltid Oslo-folk skjønner viktigheten av oljejobbene, sier han.
Les mer om:

Midsund Bruk mer enn doblet omsetning(pluss)

Midsunds hjørnesteinsbedrift Midsund Bruk AS, som nå eies av amerikanske National Oilwell Varco, økte omsetninga fra 61 millioner kr i 2017 til 129 millioner kr i fjor. Bedriften med 49 ansatte lager prosessutstyr til oljeindustrien.
Les mer om:

Klar for skule og jobb

Første klasse: Synne Hetland, 6 år Synne Hetland, Sand, begynnar i dag i første klasse på Sand skule. Korleis trur du det blir på skulen? – Eg trur det blir kjekt og gøy. Og så gler eg meg til at mamma skal jobba i naboklasserommet, for det veit eg. Men du skal ikkje ha mamma til lærar, vel? – Nei, eg skal ha Linda, og henne kjenner eg. Eg trur ikkje ho er noko streng.

Tør politikerne røre oljeindustrien?

I klimadebatten her hjemme har oljeindustrien hittil vært skjermet. Nå blir den gradvis et større tema i diskusjonen. Det blir krevende for mange.
Les mer om:

En bærekraftig næringspolitikk

Oljeindustrien er ikke et problem for utvikling av framtidsrettet grønn industri. Med riktig politikk er kompetansen og teknologien i oljebransjen et svært godt utgangspunkt for grønn industriutvikling.
Les mer om:

Stadig høyere terskel for varsling om avvik i oljeindustrien

Terskelen for å varsle om avvik i olje- og gassektoren blir stadig høyere, ifølge en rapport fra Petroleumstilsynet.

Stadig høyere terskel for varsling om avvik i oljeindustrien

Terskelen for å varsle om avvik i olje- og gassektoren blir stadig høyere, ifølge en rapport fra Petroleumstilsynet.

Elvestuen ser slutten for norsk oljevirksomhet

Oljeindustrien kan ikke være like stor som i dag om vi skal nå 1,5-gradersmålet, mener miljøminister Ola Elvestuen, som ikke tror oljeinntektene kan erstattes.
Les mer om:

Elvestuen ser slutten for norsk oljevirksomhet

Oljeindustrien kan ikke være like stor som i dag om vi skal nå 1,5-gradersmålet, mener miljøminister Ola Elvestuen, som ikke tror oljeinntektene kan erstattes.
Les mer om:

Elvestuen ser slutten for norsk oljevirksomhet

Oljeindustrien kan ikke være like stor som i dag om vi skal nå 1,5-gradersmålet, mener miljøminister Ola Elvestuen, som ikke tror oljeinntektene kan erstattes. 
Les mer om:

En stålplate er en stålplate, i grønne næringer som i oljeindustrien

DEBATT: Vi kan ikke legge ned oljeproduksjonen over natta, men vi må bruke den store rikdommen oljenæringen gir oss til å investere i en grønnere og mer bærekraftig industri som kan skape en bedre framtid for oss alle.
Les mer om:

Nyttig å bruke scenarioer i oljeindustrien

DEBATT: Ingen selskaper gjør investeringer i dag uten på en eller annen måte å stressteste dem mot mulige utviklingstrekk i fremtiden. Det gjelder også olje- og gasselskaper.
Les mer om:

– Presset i «Kielland»-saken går ikke over før siste spørsmål er besvart

Flere ganger har Bjørn Vidar Lerøen fått anmodninger fra oljeindustrien om å la «Kielland»-saken ligge. - Hensynet til etterlatte må veie tyngre enn industriens og selskapers ønske om å glemme saken, mener Lerøen.
Les mer om:

SV angriper regjeringen for manglende klimarisikovurdering av nye oljefelt

Klimaminister Ola Elvestuen (V) vedgikk i Stortinget at regjeringen ikke lager en helhetlig vurdering av klimarisiko før tildeling av 90 nye blokker til oljeindustrien.

Dette er ingen spøk: Slik kjemper MDG Rogaland for oljeindustrien

På Stortinget snakker MDG om oljeslutt om 13 år og om tidenes største generasjonsran. Fra MDG i Rogaland heter det at Johan Sverdrup nettopp er åpnet, og at det da er et litt feil signal å stenge det.

– Reiselivet forureinar nesten like mykje som oljeindustrien

– Klimaavtrykket frå norsk reiseliv er nesten i same storleik som avtrykket frå norsk oljeindustri. Det seier klimaforskar Carlo Aall.
Les mer om: