Nyheter om Oljeindustrien


Oljeindustrien samlet på konferanse i Harstad(pluss)

– Det foregår mye i verden som vi må forholde oss til, og bransjen har initiativ på gang.

ESA frikjenner norsk ordning for oljenæringen

Den norske leterefusjonsordningen for oljeindustrien utgjør ikke statsstøtte, har EØS-tilsynet ESA avgjort. Bellona mener at ting er i bevegelse på feltet.
Les mer om:

ESA frikjenner norsk ordning for oljenæringen

Den norske leterefusjonsordningen for oljeindustrien utgjør ikke statsstøtte, har EØS-tilsynet ESA avgjort.
Les mer om:

ESA frikjenner norsk ordning for oljenæringen

Den norske leterefusjonsordningen for oljeindustrien utgjør ikke statsstøtte, har EØS-tilsynet ESA avgjort. Bellona mener at ting er i bevegelse på feltet.
Les mer om:

ESA frikjenner norsk ordning for oljenæringen

Den norske leterefusjonsordningen for oljeindustrien utgjør ikke statsstøtte, har EØS-tilsynet ESA avgjort.
Les mer om:

ESA frikjenner norsk ordning for oljenæringen

Den norske leterefusjonsordningen for oljeindustrien utgjør ikke statsstøtte, har EØS-tilsynet ESA avgjort. Bellona mener at ting er i bevegelse på feltet.
Les mer om:

En stilstudie i ansvarsfraskrivelse

Vi sto last og brast sammen da krisa i oljeindustrien kom. Nå er tidene bedre, og pengene renner inn hos Equinor. Til tross for det, sitter leverandørene med lua i hånda og venter forgjeves på sin del av kaka.
Les mer om:

Bidrar til verdikjeder

Capgemini har mange år med samarbeid med oljeindustrien. Med digitalisering må verdikjeder vurderes på nytt.

Fryktar for oljeframtida

UTRYGGE: Olje­arbeidar Julia Kelmendig vurderer ny utdanning, medan klubbleiarar i oljeindustrien ber politikarane om å unngå uro om oljepolitikken.
Les mer om:

Klær av trær – finsk oppfinnelse kan revolusjonere klesindustrien

Tekstilindustrien er verdens nest mest forurensende industri etter oljeindustrien. Men snart kan skogen kle oss uten kjemikalier.
Les mer om:

Klær av trær – finsk oppfinnelse kan revolusjonere klesindustrien

Tekstilindustrien er verdens nest mest forurensende industri etter oljeindustrien. Men snart kan skogen kle oss uten kjemikalier.
Les mer om:

Klær av trær – finsk oppfinnelse kan revolusjonere klesindustrien

Tekstilindustrien er verdens nest mest forurensende industri etter oljeindustrien. Men snart kan skogen kle oss uten kjemikalier.
Les mer om:

Klær av trær – finsk oppfinnelse kan revolusjonere klesindustrien

Tekstilindustrien er verdens nest mest forurensende industri etter oljeindustrien. Men snart kan skogen kle oss uten kjemikalier.
Les mer om:

Oljeopptur gjør NHO optimistiske til Norges økonomi

Mens usikkerhet og motvind preger resten av verden, ser det positivt ut for norsk økonomi, ifølge NHO. Et comeback fra oljeindustrien er en viktig årsak.
Les mer om:

Industrien frykter konsekvenser av Aps interne oljestrid

Næringen advarer mot konsekvensene av å endre eller skrote leterefusjonsordningen for oljeindustrien som følge av intern strid i Ap om partiets oljepolitikk.
Les mer om:

Oljeindustrien møtes

Norsk og internasjonal industriekspertise møtes til Den sjette utgaven SPE Workshop 20.-21. mars i Harstad.
Les mer om:

Partiene skal ha «gruppearbeid» om oljevalgkampen

De er uenige om mye, men fire ordførerkandidater er villige til å samarbeide om å få resten av landet til å se hvor stor og viktig oljeindustrien er - nå og framover.
Les mer om:

– Det er ikke penger nok i Norge

– Det er ikke nok kapital i Norge. Vi snakker om summer for Fensfeltet som norsk industri ikke kan stille opp med. Det bør vurderes en form for leterefusjon også for dette, slik man har i oljeindustrien. Det sier Carl Diderik Cappelen, en av Telemarks rikeste menn.

Hvem truer tobisen, Solhjell?

DEBATT: Verdens naturfond (WWF) burde heller støtte opp under store pågående forskningsprogrammer der også oljeindustrien bidrar med finansiering, enn å komme med løse påstander om mulige konsekvenser.
Les mer om:

Røkke og Eriksen hedret med pris fra oljebransjen

Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen, styreleder og konsernsjef i Aker ASA, er tildelt Rystad Energys hederspris for deres bidrag til oljeindustrien i Norge.

Røkke og Eriksen hedret med pris fra oljebransjen

Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen, styreleder og konsernsjef i Aker ASA, er tildelt Rystad Energys hederspris for deres bidrag til oljeindustrien i Norge.

Røkke og Eriksen hedret med pris fra oljebransjen

Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen, styreleder og konsernsjef i Aker ASA, er tildelt Rystad Energys hederspris for deres bidrag til oljeindustrien i Norge.

Penger er ikke nok

KOMMENTAR: Equinor leverer rekordresultater, noe som kommer oss alle til gode. Likevel øker motstanden mot oljeindustrien, og industrien selv hjelper ikke til med å bedre omdømmet.
Les mer om:

Optimisme i oljeindustrien – tror på vekst i år

Tre fjerdedeler av lederne i den norske olje- og gassindustrien er sikre på at industrien vil vokse i 2019, viser en ny undersøkelse.
Les mer om:

Optimisme i oljeindustrien – tror på vekst i år

Tre fjerdedeler av lederne i den norske olje- og gassindustrien er sikre på at industrien vil vokse i 2019, viser en ny undersøkelse.
Les mer om: